A DBands gyakorlati alkalmazása labdajátékosok számára

Mindenki tudja, hogy mennyire fontos a jó bemelegítés. Az emberek nagy része mégsem jól használja ki ezt az értékes időt. A legnagyobb probléma ezen a téren a tudatosság hiánya.

3 perces olvasmány

A felvételen részletet látunk a "Protokoll bemelegítés" DBands -el való végrehajtásából. Az alapos bemelegítés a sérülésveszély minimalizálása, a szervezet károsodásának elkerülése és a hatékonyabb edzés elősegítése.A protokoll bemelegítés egy olyan bemelegítő program, amelyet az Athletes’ Performance (USA) fejlesztett ki a labdajátékosok részére. Célja volt a sérülések rizikófaktorának csökkentése.Ez egy profi sportolók részére kialakított, izomláncokban gondolkodó, dinamikus, sérülésmegelőző gyakorlatokat magába foglaló program. Többek között a Világbajnok Német Labdarugó válogatott is ezt alkalmazza edzések és mérkőzések előtt. A törzserő megteremtése elsődleges szempont a sérülés megelőzés szempontjából, hiszen a kézilabdázónak a törzse állandó rotációnak, ütközésnek, irányváltásoknak van kitéve. Az egymásra épülő gyakorlatoknak ezt a célt hívatott szolgálni, természetesen abban az esetben, ha mindez helyesen van végrehajtva.

A képzési feladatokat négy nagy csoport, vagy funkció szerint tudjuk alkalmazni a kézilabdázás területén. Minden esetben az eszközzel végrehajtott feladatokat kicsatolva, az eszköz nélkül is tanácsos újra lemozogni. Hiszen ilyenkor tudja saját magán lemérni a sportoló, hogy mennyivel gyorsabban képes megvalósítani a mozgásokat.

1. Agility létrával alkalmazható

A. koordinációs lépéses variációk Nem igazán speciálisan csak a kézilabdára jellemzően, de a különféle lépés variációk dinamikus és ritmikus sorozatban történő ismételt, vagy tempó kihagyásos végrehajtása történik. Hiszen az összes labdajátékban jelen van a ritmus, a tempó és a változatos kombinációk felépítése. Jelen esetben apró, szűk lépésekről beszélünk.

B. ugró-szökellő feladatok szélességi és mélységi irányban (cselezés, irányváltás, láblendítés) Ebben a feladatkörben jóval speciálisabb mozgásokat hajthatunk végre. A láb elrugaszkodó, illetve a térd lendítő szerepe kerül a középpontba. Több esetben a létra szélességi átugrása páros, vagy egy lábon történik a gyakorlatok alkalmával. Fontos megemlíteni, hogy mint a játék alatt a lendítések eltérőek, úgy az elrugaszkodások is lehetnek laposak és magasak a céltól függően

2. Viszonylag kis helyváltoztatással járó lendítő-ugró és fellépő feladatok. (zsámoly, step-pad használatával)

Egyéni képzések alkalmával, gyakran felmerül a lábak lendítő szerepének jelentősége. Hova, mikor és milyen irányba történjen? A gyakorlatok fel – és lelépésekkel helyből, vagy haladással előre sorozatokban is végrehajthatók. Szélességi és mélységi irányba egyaránt.

3. Helyváltoztatással történő futó-szökkenő feladatok gyorsulási szempontból (tárgyak folyamatosan ismétlődő átugrásával)

I. Szökellő futások váltott lábbal, tárgyak átszökellésével sorozatban.

II. Sorozatba történő egy, vagy páros lábbal végrehajtott átugrások tárgyak felett.

III. Oldal irányba történő átlépések, ugrások nyújtott, vagy térdben hajlított lendítéssel, folyamatos haladás közben.

4. Viszonylag kis helyváltoztatással járó, a védekezésben és támadásban felmerülő alapmozgások gyors végrehajtása végett. (bóják, tárgyak kerülésével szélességi és mélységi mozgások)

Ezeket a gyakorlatokat, nemcsak kézi-, de nehezített labdákkal is alkalmazhatjuk. Előnye, hogy egyszere több játékosom is képes aktívan részt venni a gyakorlat alatt. Mint az elöző összes feladatban, úgy itt is, az ismétlésszám és az időegység hossza határozza meg a képességfejlesztés mértékét, módszerét!

A gyors elindulás majd megállás, tetszés szerinti végrehajtása szélességi és mélységi irányba. Kézilabdázás alap mozgásainak szimulált leképezése. Pontosabban a védekezésben és a támadásban előforduló alapmozgások ismételt végrehajtása. A labda gyors továbbítása viszonylag nyugalmi helyzetből, majd mozgás közben. Ezekben a gyakorlatokban a dinamika és a helyes ritmus felismerésén túl a labda pontos irányítása is nehezített körülményként jelentkezik.
A mozdulatgyorsaság, pliometrikus mozgások, és azok gyakorlati megvalósulásainak szimulálása, vagyis egy adott technika viszonylag nyugalmi (előfeszített állapot) helyzetből történő robbanékony (erőkifejtés) végrehajtása történik. Számtalan ilyen szituáció jelenik meg játék során. Lendítések, fordulatok, cselek alkalmazása, hirtelen irányváltások.