Mit kell tudni a kézilabdajáték oktatásáról az általános iskola alsó tagozatban?

Az MKSZ engedélyével.

2 perces olvasmány

Mindezt a Szegedi utánpótlásedző továbbképzés kapcsán jutott eszembe. Nagy élvezettel néztem Mandl Alice bemutatóját. Több értékes és érdekes anyagot kaptunk!

Ez a játék attól szép és izgalmas, hogy az egy csapatban végrehajtott közös mozgások sokszínűségére, a játékosok egyéni adottságára és képességeire építve olyan érzelmi hatások törnek a felszínre, amihez hasonlót csak nagyon kevés testgyakorlati ág képes kiváltani.

A kérdés pusztán csak annyi, hogy mikor jöhet el az az idő, amikor a gyermekek már minimális kapcsolatokat képesek teremteni egymással a játék folyamán. Az alapok lerakására legnagyobb esélyünk a 1. osztályban van. Természetesen még az első osztályosok mozgástanításakor kell megteremteni az ehhez szükséges alapokat.

Magától értetődően a koordináció és a kellő ritmusérzék fejlesztése elengedhetetlen feltétele lesz ennek. A 3. és főleg a 4. osztályos gyerekek már képesek lesznek arra, hogy csapatjátékot játsszanak. Nagyon sok érdekes és hasznos testnevelési játék áll a tanárok rendelkezésére, hogy a már meglévő alap-, illetve felfogóképesség birtokában magát a kézilabdázást művelni és nem utolsósorban élvezni is képesek legyenek a tanítványaink. A „cicajáték”, „fogójáték” vagy a „fogyasztójáték” alkalmazásával előkészítettük vagy megteremtettük a közvetlen kézilabdajáték, illetve a csapatban történő együtt mozgás feltételét. Örömet kell, adjon a kézilabdázás még akkor is, ha megkötések nélkül vagy a versenyszabályok be nem tartásával kell foglalkoztatni agyerekeket egy-egy játék folyamán.

Nem jó irányban halad az az oktató, aki már kisgyermekkorban vonalat húz az úgynevezett „ügyes” és a „nem ügyes” gyerekek közé. Sok oka lehet annak, ha valaki nem tudja élvezni a játékot:

– nem érti a szabályokat; – érti, de nem tudja megjegyezni; – érti, de nem képes megcsinálni azért, mert:

A) hiányzik a koordináció; b) nem megfelelő az egyensúly-érzékelése; C) fél valamitől; D) nem jó a térérzékelése; E) térlátási gondjai vannak; F) képtelen még egy időben több dologra koncentrálna

Fontos!

Tegyük mindig lehetővé, hogy a játék mindenki számára a lehető legegyszerűbb legyen a mozgáskoordináció és az érthetőség szempontjából.