Esések, gurulások oktatása a kisiskoláskorban.

Komplex módszertani segédanyag a technikai oktatás jegyében. Kommunikáció, érthetőség, hibajavítás.

1 perces olvasmány

Minden gyermeknek túl kell jutnia a saját maga által felállított félelmi gátján, legyen az valóságos, vagy elképzelt. Ezek a félelmek nemcsak a fáradtság, hanem maga a fizikailag érzett közvetlen fájdalmaktól is eredhetnek. Azonban mindent el kell követnünk, hogy a gyerekek minél korábban találkozzanak olyan külső ingerekkel, amik elfogadhatóvá teszik számukra a még csak elképzelt negatív érzést. Tehát a feladat adott, csökkentsük annak a lehetőségét, hogy ne féljenek megtenni dolgokat. Ilyen feladat az esések és a gurulások oktatása. Arra kell alapoznunk, hogy a gyerek kis lépésekkel ugyan, de érezze meg, hogy nem kell félni attól, ha meg kell tenni bizonyos dolgokat. Az alábbi gyakorlatok ilyen megközelítésben nyújthatnak segítséget az oktató-nevelőmunkában.