Az edző arculata

Az edző személyének megítélésében, három aspektus kölcsönhatásának együttese adhat, "nem minden esetben" reális, de inkább objektív, mint szubjektív képet.

3 perces olvasmány

Az edző személyének megítélésében, három aspektus kölcsönhatásának együttese adhat, "nem minden esetben" reális, de inkább objektív, mint szubjektív képet. Természetesen az, hogy én milyen vagyok és ennek a megítélése, azon felül, hogy én milyennek gondolom magam, nem minden esetben azonosul azzal, hogy milyennek is látnak voltaképpen. Azon egyszerű oknál fogva, mert eltérően tőlem, a környezetem másként lát és ítél meg engem, mint ahogy azt én elképzelem! A gondok akkor kezdődnek, amikor nem vagyok képes reális képet alkotni magamról.

Ebből adódik a következő megállapítás, miszerint szükségszerű a kellő önismeret. Ha ez hiányzik vagy késlekedik, komoly hiányosság és deficit állhat fel a munkád hatékonyságával szemben!Hiszen aki emberekkel foglalkozik, tudnia kell, hogy különféle szituációkban, hogyan és miként fog véleményt formálni vagy cselekedni. Ha nem ismered saját magad, hogyan várhatod el az objektív véleményalkotást, egy téged közvetlenül érintő konkrét dologban. A gyerekekkel foglalkozó kollégák legyenek,

- Türelmesek - Megértőek - Szakmailag felkészültek - Pedagógusok - Pozitívak - Nyítottak - Kommuníkatívak

Lényeges különbség abban áll a felnőtt és a nevelőedző között, hogy míg az előbbi képez, gyakoroltat és számonkér, addig a másik nevel, oktat és folyamatosan megdicsér! A magyar rendszer abban hibázik de nagy mértékben, hogy a felkészült szakembereit nem becsüli meg kellőképpen az utánpótlás területén. Ezért fordulhat elő, hogy egyes nevelőedzők a gyerekeket "kicsi felnőtteknek" hiszik, és elvárják tőlük, hogy tudjanak mindent a bemelegítéstől a helyes technikai kivitelezésig!

Minden dolog mértéke az ember! Nem tekinthetsz kollégákat és játékosokat tárgyaknak. Vagyis élő, érző emberekkel vagy körülvéve, akiknek hasonlóan mint neked, elképzelései, szándékai és legfőképpen céljai vannak! Ne érezze a játékosod, hogy el akarod nyomni. Ennek gyakori megjelenési formái az anyagi függés, vagy a lelki terror. Hasonló kategóriába sorolnám azokat a rossz beállítódásokat amik, olykor a játékosaidról kialakulnak benned. Feszültséget gerjeszthet a benned lévő régi beidegződések is. A gondok akkor jelentkeznek, amikor nem tudsz túllépni rajtuk, még akkor sem, amikor már mindenki számára egyértelmű lenne, csak te nem veszed észre! Egy szó, mint száz, a beállítódások gátat szabhatnak munkánk során!

Sajnos be kell látni egy nehezen kezelhető tényt, miszerint minden edzőt láthatatlan szálon mozgatnak. Bárki és bármi lehet, de csak te tudod kompenzálni vagy ellensúlyozni, hogy mindez, milyen mértékben gátol vagy támogat. Fontos a személyes karaktered kérdése is, hiszen az nem vezető, akinek nincs hitvallása. Tudnia kell a környezetednek, hogy számodra mik a fő csapásvonalak szakmai vagy erkölcsi oldalról. A nagy kérdés azonban az, hogy a „vezér” a hatalom birtokában milyenné válik! Nem elhanyagolható a következmény,amire ügyelnünk kell. A hatalom és a siker könnyen elvakíthat. Találkoztunk már olyan típussal, aki rendíthetetlennek képzelte magát. Természetesen nem szabad a határozott jellemet összekeverni ezzel a típussal, mert az előbbi káros, az utóbbi követendő lehet!

Állítólag kutatások azt igazolják, hogy az intelligencia hányados, vagyis az IQ és az érzelmi hányados, vagyis az EQ aránya kihatással van a vezetői képességek alakulására. Ott ahol magas az IQ és alacsony az EQ: gyenge a vezető, mert nem képes közösséget formálni. Ha mindkét hányados alacsony, nem alkalmas jó vezetőnek, mert csak terrorral képes érvényre juttatni a hatalmát. Ha alacsony az IQ, de magas az EQ, szakmailag gyenge, de emberséget mutat a vezető.

Összefoglalva, milyen tényezők alakíthatják ki az edző arculatát: Legyen, - Valóság ismerete ( racionális és "álljon két lábbal a földön") - Pozitív hozzáállása ( mindenben a jót látni és inkább dicsérni, mint büntetni)) - Karaktere, egyénisége ( az legyen aki, ne akarjon senkire se hasonlítani,legyen kisugárzása) - Kommunikatív ( kezdeményezzen párbeszédet, - Önfegyeleme ( a vita alapvetően nem rossz, a lényeg a változatás igényében van) - Képes döntéseket hozni ( fel kell vállalni a konfliktus helyzeteket is )