A műhelymunka lényege: Hogyan tanítsunk?

Ha egyszerű hasonlattal, vagy nagyon röviden kellene elmagyaráznom a sport szülők, vagy a nevelőedzők számára, hogy mivel és hogyan tudnának segítséget nyújtani gyermekük, tanítványaik, nos egy iskolai példával próbálkoznék. A tanítás lényege és a tanulás hatékonysága nem a házi feladat bemagolásában keresendő. Sokkal inkább magában a folyamatban, vagy a benne lévő lépések megértése, illetve a közbe iktatott magyarázat rejti a „titkot”.

3 perces olvasmány

A kommunikáció megfelelő használatával az új ingerek, a tudatos feldolgozás fázisába kerülhetnek. Pontosabban, nem azt kell megtanulni, amit célzottan tanítanak a szakemberek, hanem a tanulás menetét kell megismertetni a tanítványokkal. Ezt a sportban úgy kell értelmezni, hogy az egyes edzésfeladatokban ne arra törekedjenek az edzők, hogy a játékosai magára a mozgásra koncentráljanak, hanem arra, hogy megértsék és tudatosítsák, hogy adott mozgásokat miért csináljon és mi a lényege. Kezdetben tehát, az oktató-nevelőmunka lényege, magában a tanulási folyamat megtanítására fókuszáljon. Hogyan kell az új ingereket felismerni, feldolgozni és tudatosítani? Mit kell tenni a tanítványának, hogy amikor legközelebb találkozik az adott feladattal, már gyorsabban és hatékonyabban tudja megcsinálni. Mellékelt kisfilm az MKSZ Komplex Tehetség Program egyik foglalkozásának részlete.

Az iskolai tanulás és sportágspecifikus mozgások tanulása között párhuzam van. A tanulás módszerét kell megtanítani. Ezért van szükség sok magyarázatra, illetve a hibák javítása ezért elengedhetetlen. Nézzük a korai versenyeztetés problematikáját. A versenyzéshez szükséges kompetenciák ismerete, vagy hiánya, eleve elrendeli és minősíti az egymással szemben álló egyéneket. Nem kérdés, hogy ki lesz a győztes. Hasonló a helyzet a tanulás folyamatával. A verseny nem arról szól, hogy játszunk, küzdjünk és majd lesz valahogy, hanem pontosan arról, hogy mit kell tennem, hogy nyerjek. Minden gyerek azért élvezi a versengést, mer szeretne nyerni.

Ma már az oktató-nevelőmunkában nem az a lényeg, hogy mit és melyik korosztályban kell megtanítani, hanem az, hogy a tanítás folyamatában, mikor érkezünk el oda, amikor szintet kell lépni egy következő képzési fázisra. Nézzünk egy példát arra vonatkozólag, hogy egy szimpla indulócsel oktatása alatt, milyen lépcsőfokokat kell egymást követően megtenni az egyes képzettségi szintet között egy fiatal sportolónak. Bizonyára ki lehet hagyni elemeket az egészből, azonban az adott technika használata csak akkor lesz hatékony minden egyes szituációban, ha a tanulási folyamat komplexen tudott érvényesülni.

CSELEZŐTEVÉKENYSÉG ELSAJÁTÍTÁSÁIG VEZETŐ ÚT LÉPÉSEKBEN - A SZIMPLA INDULÓCSEL

FUTÁS - UGRÁS – SZÖKKELÉS ALAPÁLLÁSBÓL PÁROSLÁBRÓL – PÁROSLÁBRA TÖRTÉNŐ MÉLYSÉGI ÉS SZÉLESSÉGI IRÁNYÚ UGRÁSOK CIKK – CAKKBAN TÖRTÉNŐ SZÖKKELÉSEK EGYLÁBRÓL – EGYLÁBRA VÁLLSZÉLESNÉL SZÉLESEBB TERPESZBEN SÚLYPONTÁTHELYEZÉSEK VÉGREHAJTÁSA EGY LÁBRÓL TÖRTÉNŐ ELRUGASZKODÁS, A LENDÍTŐLÁB HASZNÁLATA RITMUS – TEMPÓ ÉRZÉKELÉS GYAKORLÁSA ELTÉRŐ FELADATOKBAN PÁROSLÁBRÓL - EGYLÁBRA ÉS EGY LÁBRÓL – PÁROSLÁBRA TÖRTÉNŐ SZÖKKENÉSEK A LABDAFOGÁSA, MARKOLÁSA ÉS KIDOBÁSHOZ TÖRTÉNŐ, RÖVID FELKÉSZÍTÉSE A LABDA TESTTEL TÖRTÉNŐ FEDEZÉSE A VÉDŐ JÁTÉKOSSAL SZEMBEN

JOBBKEZES JÁTÉKOS ESETÉN

  • BALRA SZÖKKENÉS KÉT LÁBRA, MAJD SZÉLESSÉGI IRÁNYBA KILÉPÉS JOBBLÁBBAK JOBBRA

  • BALRA SZÖKKENÉS KÉT LÁBRA SÚLYPONT EJTÉSSEL BALLÁBRÓL SZÖKKENÉS JOBBRA JOBBLÁBRA ÉRKEZVE

  • JOBBLÁBRÓL BALRA SZÖKKENÉS BALLÁBRA, A JOBBLÁB A LEVEGŐBEN MARAD, TÉRDBEN HAJLÍTOTT HELYZETBEN, MAJD JOBBLÁBBAL, JOBBRA LENDÍTÉSSEL SZÖKKEN A BALLÁBRÓL JOBBLÁBRA

  • AZ UTOLSÓ FÁZIST ELEINTE HELYBŐL, MAJD LENDÜLETSZERZÉSBŐL ÉS VÉGÜL FUTÁSBÓL ÉRKEZVE HAJTSUK VÉGRE BALKEZES JÁTÉKOS ESETÉN PONT FORDÍTOTT LEGYEN A VÉGREHAJTÁS