A LÉNYEG AZ EGYENSÚLYBAN REJLIK! FELKÉSZÜLÉSI TERV AZ ALACSONYABB OSZTÁLYÚ CSAPATOK SZÁMÁRA.

A LÉNYEG AZ EGYENSÚLYBAN REJLIK!

11 perces olvasmány

Ha nem érzékelhető az erős tömegbázis, mert foghíjas a felmenőrendszer, ilyenformán elszigeteltté, hatástalanná válhat a "hátország"! Évekre, évtizedekre vetheti vissza egy sportág nemzetközileg elismertnek tekinthető eredményességét! Házat is alulról szokás építeni, nem fordítva. Az elmúlt esztendők, egyértelműen igazolják, hogy a kézilabdasport tömegbázisa szélesedik. A gyerekek körében egyre népszerűbb ez a játék. Hasonló pozitív elmozdulás tapasztalható az általános iskolák területén is. Növekvő számban pattog ismét a labda az oktatási intézményekben. Akkor mégis hol és hogyan jelentkezik a hiba? Mert, hogy valós és létező problémát kell megoldani!Minden erővel azon kell lenni, hogy megteremtődjék az egyensúly, ami optimalizálja és közelebb hozza egymáshoz az eltérő érdekeket. Ha az alapbázis növekszik, de a hazai EU. top csapataink érdekei távolodik az alacsonyabb osztályban szereplő klubbok szándékaitól, akkor valahol félúton, a kettő között van a hiba! A redszer akkor müködne jól ha kellő kiválasztási és kiugrási lehetőséget biztosítana a magyar tehetségek számára. Milyen következménye lett annak a két kezdeményezésnek, amit a közelmúlt történései hoztak ? Az egyik ilyen kezdményezés a központosítási törekvés. A tehetséges vagy az önként jelentkező gyerekek, egy központi és kiemelten kezelt klub, akadémia hatáskörébe kerülnek. Ebben az esetben,ahonnan érkeznek a gyerekek, ott sebeket vagy léket kaphat a nevelői mühelymunka. A fogadó intézményben, olykor kezelhetetlénné válik a létszámnövekedés. A gyerekek száma ugyan növekszik az adott bázison, de a csapatok száma csökken a területi vagy országos szinten! A tendencia elzárja, lehetetlenné teszi a "kis csapatok, bázisok" életét. A lényeg a sok csapatban és nem a sok gyerekben van! A másik átgondolásra váró terület a versenyeztetésben van. Minden szinten, még a kis csapatok esetében is az ifjúsági korcsoportok versenyeztetése, sem okoz gondot. A próbléma akkor kezdődik, amikor a gyerek elvégezte a középiskolát és tovább szeretne tanulni vagy munkát kell találnia. Nagy dilemma ez gyereknek, szülőnek és klubnak egyaránt. Ha a gyerek 18 évesen képes a profik között megállni a helyét, és a klubnak ez nem jelent anyagilag próblémát, nincs gond. A baj akkor kezdődik, ha - tovább akar tanulni és nem tud edzésre járni, ahol éppen tanul ott nincs csapat. - 18 évesen még nem elég kiforrott, ezért klubja kölcsön akarja adni, de nincs megfelelő csapat a számára. - a klub, amit kinézett magának, egy tapasztaltabb külföldi játékost szerződtett helyette A "kis csapatok" nem tudnak eltartani junior csapatot. Női és férfi szinten is csak 3-4 kiemelten kezelt klub képes erre. Következésképpen, kitermel a sportág nagyon sok junior korú fiatalt és ennek csak kisebbik hányadának adatik meg, hogy játéklehtőséghez jusson! Azon is el kell gondolkodni, hogy mikor és hogyan szabható határ a külföldi játékosok beáramlása ellen! A két férfi top csapatunk játékosai között 6-6 magyar játékos neve szerepel a névsorban, de jó esetben is csak 3-4 játszik!Ezek közül, ha nem tévedek 1-1 saját nevelésű játékos van. A többiek közül pedig 2-3 játékos ott nevelkedett, ahol már kihalt, megszünt vagy vegetál az utánpótlás-nevelés!

Meg kell erősíteni a "Hátországot" szakmailag, erkölcsileg! Szükségszerű lenne olyan rendelkezések hatályba állítása, hogy az alacsonyabb osztályú csapatok életben tudjanak maradni, és kellő támasza, alapja legyen a magyar top kéziabdázásnak!Pontosítva, mindenkinek az érdeke, hogy a rendszer egyensúlyba kerüljön. A nagyoknak segíteni kell a kicsiket, hogy a kicsik segíteni tudjanak a nagyoknak!

FELKÉSZÜLÉSI TERV AZ ALACSONYABB OSZTÁLYÚ CSAPATOK SZÁMÁRA.

Heti három edzés keretében (KÉT HÓNAP terjedelemben).

Mint minden felkészülésnek kell, hogy legyen:

- alapozó időszak

- vegyes felkészülés időszak

- formába hozó időszak

Véleményem szerint ebben az esetben nem célszerű nagyon szétválasztani az időszakokat, mert játékosok nem profik, hanem a civil életben dolgozó emberek, akik csak az esti órákban állnak a rendelkezésedre. Ezért nagyon speciális a helyzet és nagyon kell arra ügyelni, hogy ne menjen el a kedvük!

Vegyünk 10 hetet a feladatok elvégzésére ( persze ezt lehet csökkenteni, 6-8 hétre is)

- Az 1-2. héten, folyamatos terhelés fokozás legyen! - A 3-4. hét feladata az erőteljesebb munkafázis - Az 5-6. héten komplex edzéseken a terhelési maximumot elérése - A 8. hét egy hetes edzőtábor, napi két edzéssel - A 9-10. héten gyakorló mérkőzéseket szervezése. Akár heti 2-3 mérkőzést is!

A RÉSZLETES TERVMIT KELL TENNED!

1. Ebben a periódusban egy olyan felzárkóztatási programot kellene kitalálni, amivel a játékosaidat a keményebb terhelési szintre tudod felhozni. Futás, ugrás, dobás alapképességekhez a speciális mozgások hozzárendelésével érheted el.

- Futás labda nélkül, labdával. Folyamatos futás 15 perc / 25 perc / majd a harmadik hétre képesek legyenek akár 40 percet is folyamatosan futni.

- Lüktető, intervall futások. Gyors, közepes és lassú iramú futások váltogatása. Ezt időre lehet csinálni (30-40 mp), de tudod csinálni távolságra (20 m-80 m). Az intervall futásokat pulzusszámmal lehet mérni. Feltételezünk egy 60-as nyugalmi pulzusszámot. Résztávokat futtatsz maximális intenzitással sorozatban és akkor indítod a következőt, amikor a pulzus visszaesett 120 alá. Pl., 3 x 800 m vagy 6 x 400 m

- Iramfutások, 50 – 100 m között. Majd 15 – 40 m között, fordulókkal. A negyedik héten tudjanak a teremben 10 x 40 m-t futni 2 x 30 mp pihenővel (1perc 30 sec alatt) vagy tudjanak 2 x 20 x 40 m futni (3 perc 10 sec alatt). Az ötödik héten tudjanak 40 x 40 m futni (7perc 10 sec alatt)

- Ügyelj arra, hogy minden edzés alatt legyen komplexen minden! Játékokkal melegítsd be őket, jó alapos gimnasztikával. Legyen sima futás az edzés elején és az edzés végén is. Dolgozzanak egy, illetve két kapunál labdával is. Próbáld úgy összeállítani az edzésanyagot, hogy 10-15 percenkét cserélgesd a gyakorlatokat egy, illetve két kapunál.

- Legyen mindig páros, hármas kapcsolat labdával. Tűzd ki magad elé minden esetben, hogy most mi a főcélja az edzésnek. Védekezés vagy támadás. Soha ne legyen olyan gyakorlás, amiben a játékosaid nem küzdenek egymással szemben. Azonban, Te mindig tudd, hogy mi kapja a fő hangsúlyt az edzések alatt.

- Ne legyenek passzív védők még akkor sem, amikor tanuló fázisban vagy a csapattal! Találj ki olyan játékokat, amiben a játékosaid kreativitása felszínre tud jönni. Helyezkedés labda nélkül, mozgás labda nélkül! Ez nagyon fontos! - Minden időszakban legyen kondicionáló tréning. Ez alatt nem feltétlen a tárcsás klasszikus programokra gondolok. Nagyon felkapott lett, és kiváló eredményeket lehet elérni a funkcionális edzéssel. Javaslom, hogy a törzsizmok kellő stabilitásának megteremtése miatt az első időkben, az e fajta kondicionális képzés legyen. Kiváló eszközöket ismerünk, mint például a DBands, Rip eszközök vagy a TRX. Javasolt ezek alkalmazása is, vagy az 5-20 kg homokzsákokkal történő statikus vagy emelő gyakorlatok beépítése. A statikus megtartó gyakorlatokat (plenk) 30-45 sec közötti időben és 3-4 ismétlésszámmal javasolnám csinálni. Minden edzés végére beépítheted az erősítő programot 15-20 perc terjedelemben.

- Fontosnak tartanám a nyújtó programok, gyakorlatok alkalmazását is minden edzés végén, min. 10 perc legyen.

2. Csinálhatod klasszikus módszerrel, hogy elválasztod a labdától őket és csak arra koncentrálnak, hogy a futástól az erősítéstől vagy a medicinlabda dobásától legyenek fáradtak. Ma már nincsenek meg ezek a határok, én a komplex képzésnek vagyok a híve. Minden egyben megy. Labda fontos, hogy jelen legyen még a legfárasztóbb gyakorlatban is. Igyekezzetek ebben az időszakban a 3. hét végére olyan állapotba kerülni, hogy a speciális állóképesség fejlesztő gyakorlatokat, ha nehezen is, de le tudják küzdeni.

- Javasolnám az úgynevezett „forgószínpados” edzésmódszert. Ennek jelentősége abban van, hogy egy időben több állomáshelyen, más-más feladatot vagy képes megoldani a játékosokkal. Nézzünk egy példát:

Kapura lövési feladat, adott céllal. (cselezés vagy lövésgyakorlással). Posztok szerint vagy társas kapcsolat szerint. Tömött labda gyakorlatok. Védekező lábmunka vagy dinamikus láberő fejlesztés. Valamilyen kondicionális képzés. Természetesen azt Te döntöd el, hogy ismétlés számmal vagy időre csináltatod a gyakorlatokat. Minimum 3 kört javaslok a végrehajtásból.

- Ebben az időszakban egyre több indításos feladatot építs be az edzéseken. Az indításos feladatokat is több féleképpen lehet tervezni, attól függően, hogy mit szeretnél elérni velük.

- Közvetlen indítás (egyéni, páros stb..) - Küzdő indítás (1:1; 2:2; vagy 3:3 ellen) - Ügyességi indítás (időre kell valamit megcsinálni, akadályok leküzdésével egybekötve)

- A technikai és taktikai képzések kapcsán, ügyelj arra, hogy az egymásra épülés meg legyen. Próbáld a feladatokat egy edzésen belül és az egymást követő napokat is úgy megtölteni tartalommal, hogy egy lényeges alapelv minden esetben érvényt szerezzen! Következetesen, hogy az egyszerűbbtől haladj a bonyolultabb felé. Vagy, a mindenkori képzés vagy mozgástanulás elején, olyan gyakorlat legyen, amiben csak egy dologra kelljen koncentrálni. Ha már ezt tökéletesen visszaadják, lépjél tovább egy nehezebb feladatra, amiben már kettő vagy esetleg három dologra is koncentrálni kell a játékosaidnak.

- Nagyon figyelj arra a taktikai képzés folyamán, hogy a játékos az alábbiak szerint sajátítsa el egy taktikai mozgás lényegét:

I. képes legyen megérteni, hogy mikor és miért éppen így, tudja meg csinálni a helyzetet. II. képes legyen a helyzetet felismerni III. képes legyen a helyzetet kialakítani IV. tudja, hogy a helyzetet, hogyan kell kihasználni

- A negyedik hét végére, el kell jutnod arra a szintre, hogy az elkövetkező három hét kőkemény fizikai és szellemi megterhelését, a lehető legjobban viseljék el játékosaid.

3. Ez az időszak attól lesz megterhelő a játékosaidnak, hogy a munkavégzés alatt kevesebb pihenővel számolhatnak. Nagyobb lesz az intenzitás és a gyakorlatokon belüli komplexitás. Nem javasolnám a heti három foglalkozás, olyan színtü szétválasztását, hogy mind három edzésen más-más célokat tűzzél ki. Minden edzésen a komplexitásra törekedj, tehát legyen helye és ideje a,

- labdának.

- ügyesség fejlesztésnek.

- állóképesség fejlesztésnek.

- kondicionálásnak.

- nyújtásnak.

Eleinte a hosszú távú állóképességet kell fejleszteni és a konditeremben pedig a maximális erőfejlesztést tűzzük ki célul. Tüdőkapacitás növelés és az izomrostok növelése az elsődleges cél. A labdás gyakorlatokban sem a gyors végrehajtások és a rövid időn belül végrehajtott feladatok domináljanak. Inkább, ha lehet a monotónia tűrés felé mozduljál el a feladatok kialakításában. Például, több alkalommal kelljen nekik oda-vissza futniuk labdával a két kapuelőtér között, valamilyen támadó vagy védekező céllal. Egy-egy gyakorlat befejeztével érezzék azt, hogy elfogyott a levegő és szükségük van egy kis időre, hogy ismét képesek legyenek újra és újra neki veselkedni a munkára. Minden edzésen legyen olyan gyakorlat, amely a játék minden elemét magába foglalja:

a. támadó játék b. visszarendeződés c. védekezés d. labdafelhozatal

- Nem szükségszerű ezt 6:6 ellen megszerkeszteni, lehet kis csoportokban, sőt 2:2 ellen is. A lényeg, hogy egy időegységen belül, több játékra utaló mozgást tegyél a gyakorlatba.

- Köredzés formában, 6-12 állomáshellyel, szintén lehetőséged nyílik egyszerre több dolgot megoldani. Minden állomáshelyen 30-45 sec közötti idő alatt mozog mindenki. Körönként 1-2 perc pihenő beiktatásával. Minimum 3 kört célszerű csinálni.

- A folyamatos futással el kelleni jutni 4-6 km távolságra. Tömött labda dobásból 80-100 dobás/ fő sorozatokat lehet csinálni.

- Próbáld a küzdő feladatokban a kellő agresszivitást elérni. Amennyire csak lehet, minden esetben versenyeztesd meg a játékosaidat egymással.

4. Gyakorlatilag ez az, az időszak, amikor szinte mindenre választ kaphatsz, hogy az eddigi munkád, milyen hatásfokkal működött. Itt már nem csak a munka intenzitása, hanem a gyakorlatok hatékonysága is fontos szempont legyen! Az ügyességnek és a koordinációnak, mint a képzésbe belépő új elemnek, fontos hangsúlyt kell adnod. Javasolnám, hogy az edzőtábor jelentése, ne azonosuljon, azzal a régi beidegződéssel, hogy „ez alatt az idő alatt kell megszakadni mindenkinek”! Inkább a technikai dolgokat kellene csiszolni. Az egyéni cselező készséget, lövő technikát. Az egyén technikai fejlesztésére kell építened a társas kapcsolatokat, amely indukálja majd az oldalak kapcsolatát. Ezzel egyenes mértékben alakíthatod ki a taktikai elképzeléseidet. Az edzőtábor egyben, lehetőséget adhat a csapat kohéziós (összetartó erő) dolgok megvalósítására is. - Tehát foglalkozzál az egyénnel, majd kis csoportokban a játékosaiddal

- Tedd össze a két oldalt és csinálj belőle egy „arculatot”

- Fontos, hogy legyen arca, vagyis legyen egy sajátos játéka a csapatodnak!

- Akár lehet napi 3 edzés is. Reggel futás vagy kondi. Délelőtt indítások és védekezés taktika. Délután vagy este támadás taktika vagy egyéni képzés, legyen a programban. Minden nap legyen minimum 15-20 perc két kapuzás!

- Az edzőtábort célszerű lezárni, egy közel azonos szintű csapattal lekötött edzőmérkőzéssel.

5. Ez az az időszak, amikor a tudást vissza kell adni mérkőzés szituációkban. Sokat kell játszani!

- Minimum egy gyakorló edzést azért tervezzél be a hétre, de a mérkőzések kapjanak főszerepet. Minden játékra kitűzhetsz valami célt, amit meg kell valósítaniuk, legyen ez támadás vagy védekezéssel kapcsolatos.

- Ebben az időszakban kell felvenni azt a ritmust az edzések alakalmával, amit majd a bajnokság alatt érezniük kell.

- Javasolnám az első edzésre, a kondicionális képességek fejlesztését és a különböző indítások megvalósítását.

- Második edzésen, főleg a védekezés és a visszarendeződés kapjon elsőbbséget.

- Harmadik foglalkozáson a támadó játék és az egyéni képzéssel kapcsolatos feladatok megoldását javasolnám.