A JÁTÉKOK FELÉPÍTÉSE KISISKOLÁSKORTÓL

Azok, akik tudatosan építkeznek, idővel érezni fogják gyermekeik fejlődésén a változásokat. Minden edzőnek, legyen az mini, serdülő vagy nagyobb korosztály vezetője, óriási felelősség van a kezében. Ezzel élni és nem visszaélni kell!

6 perces olvasmány

A legutóbbi Angyalföldi bemutató foglalkozáson a játék szerepe és a játékosságra való törekvés volt a fő irányvonal. Hogyan építsük fel a játékokat a kisiskolásoknak? Miként lehet az előkészítő játékokat tudatosan alkalmazni egy-egy oktatásra szoruló feladat részeként? Az alábbi írás, ebben nyújt segítséget Nektek.

1. A talpon maradás, megküzdeni, harcolni valamiért. Minden kezdet nehéz, ha nem tudjuk mit és hogyan kell elindítani a pici gyerekekkel. Minden játék lényege az örömszerzésben van. Persze lehet úgy értelmezni, hogy a győzelem a legfontosabb. Nincs ügyes és ügyetlen gyerek, csak gyerek. Mindenkinek élvezni kell a játékot, még akkor is, ha lesznek vesztesei. Eleinte azt derítsük ki, hogy kik azok, akik képesek harcolni és kik azok, akik átengedik a dicsőséget.

2. Te legyél a leggyorsabb, egy célért való küzdelem, figyelj magadra Ezek a játékok, arról szólnak, hogy a gyerek, hogyan képes saját magát a többiek elé helyezni. Nincsen gátló vagy hátráltató tényező. Nincsenek akadályok a gyerek előtt. A gyorsasága és a leleményessége viszi a többiek elé, vagy tartja hátul, velük szemben.

3. Párban, társsal dolgozol együtt, segíts neki, mert az eredmény közös A következő lépcsőfok a játékok terén a társsal kötött szövetség felerősödése lesz. Felerősödik a párral történő cselekvőképes tudás. Nemcsak a gyorsaságra, de az összevont teljesítményre is figyelniük kell. Segítség vagy teher átvállalás, egység.

4. Sokat kell tennem (futni), hogy a társam jó legyen. Alázat a társam iránt A következő kategória az alázat felszínre hozása. Vagyis mit kell tennem, vagy nem tennem, hogy a társam sikeres legyen! Nem elég, ha csak magamra figyelek, de koncentrálnom kell a társamra, a szövetségesemre is!

5. Legyél ügyes, figyelmes, próbálj egy időben több dologra is figyelni El kell telni egy kis időnek ahhoz, hogy a gyermek több dologra is tudjon figyelni. Ráadásul úgy, hogy ebben is képes legyen gyorsnak és eredményesnek lenni. A játék lényege a figyelem megosztása és emellett a fontossági sorrend felállítása.

6. Igyekezz változtatni a sebességeden, vedd észre, hogy az út bezárul előtted és válts irányt Az előbbi fejlettségi színt következménye legyen, hogy a védőtől elzárt területet ne csak lássa, de tudjon hirtelen változtatni az előre nem számított kialakult helyzeten. Tehát nem csak észlelni kell a problémát, hanem megoldani is. Előre nem tervezhető váratlan esemény.

7. Fogd meg a labdát, nyomd le a földre, vezesd a labdát Elérkezett az idő arra, hogy ne csak saját maga mozgását kell kontroll alatt tartania. Egy új eszköz a labda is csatlakozik a megismerési folyamatban. Lépésenként haladjunk előre. A labda pattogtatása helytelen kifejezés. Tanulja meg a gyermek, hogy a labdát erővel kell a földhöz nyomni. Eleinte helyben változó testhelyzetekben, majd helyváltoztatással, lépésben, futássál.

8. Tanuld meg kiemelni és elhajítani a labdát Kezdetben rövid felkészítéssel majd hosszú íven történő felkészítéssel hajtsák végre a hajító mozdulatot. A legfontosabb dolog a labda helyzete. A dobás megkezdésének fázisa előtt a lehető legmagasabb pozícióban legyen az eszköz. Ezt kövesse a kar funkciójának szerepe. Könyök, alkar, csukló hármas egység helyes működése.

9. Pontos hajítás legyen Eleinte mozdulatlan, majd később mozgó tárgyra hajtsanak végre célzott dobásokat. A tárgy legyen nagy és a távolság a tárgytól legyen kicsi eleinte. Kezdetben lefelé majd ezt követően felfelé végezzék el a célzott lövéseket. Jelentősége van a mozgó tárgy kiszámíthatóságának! A következő lépés a mozgó társ eltalálása legyen, aki természetesen ezt nehezíti az elmozgásaival. Nehezebb színt, amikor a célzó személynek is mozognia kell a labdával, különösen, ha szabályozva van, hogy a labda birtoklása alatt mit és hogyan kell végrehajtania.

10. Távolra dobd a labdát Ebben a periódusban a dobás távolsága és erejének növelése legyen a főszempont. Több esetben hangozzék el, hogy nem a dobás erejében, hanem a végrehajtás gyorsaságában van a titok! A tanulási szakasz érdekes elentmondása, hogy míg lendületszerzéssel elhajított labdát nagyobb távolságra lehet hajítani, addig a helyből távolra dobás, könnyebb feladatnak tűnik a gyerek számára. Ennek magyarázata a törzs erőteljes szerepvállalása lehet. A mozgásból végrehajtott dobások esetén, nagy jelentőséggel bír a technika minősége.

11. A technika jelentősége a játékok alatt Elérkezett, de még nem a teljesség igényével az a szakasz játékok felépítése kapcsán, amikor figyelni e kell a saját mozgásának sebességére, technikájára, az ellenfél mozgására és a térbeli valós és kialakulható szituációira. Ezen a szinten az a lényeg, hogy ha helyesen csinálod a dolgaidat eredményesebb és gazdaságosabb tudsz lenni a társaiddal szemben. Ne legyen feleslegesen elpazarolt energia! Fontos a helyesen végrehajtott technika.

12. Meg kell tanulnod csapatban dolgozni és versenyezni másokkal szemben Ezek a játékok már sejtetnek egy nagyobb mérvű felelősségvállalást saját magaddal szemben, hogy a csapat eredményes tudjon lenni. Az egyén része az egésznek. Meg kell éreztetni a gyerekkel, hogy mit kell csinálni az adott helyzetben a csapat sikeres tevékenysége kapcsán. Ez természetesen eltérő lehet. Olykor többet, máskor kevesebbet kell vállalni a cél érdekében. Ezt is meg kell tanítani! Mint a csapaton belüli szocializálódási folyamatot. Kiegészítés, segítségnyújtás, alárendelési szándék, elfogadó készség, alázat, felelősség, hogy csak párat említsek.

13. Gondolkozz egységesen, tanuld meg, hogy a csapat szempontjából mi az előbbre való Az értelem és a technikai tudás már azon a szinten áll, hogy a csapaton belül elkezdődött egy hierarchikus láncolat kialakulása. Ezt a folyamatot az edzőnek kell irányítani és ellenőrizni. Minden karakter más és más. A játéktudás és a technikai képzettség is nagy eltéréseket mutatnak egy csapaton belül. Lesznek bevállalós, visszahúzódó, vagy megmondó szerepek. Lehetnek vezérek és szorgos hangyák. Az edző ebben a körben belül helyezkedik el, mert csak így képes irányítani és kézben tartani az eseményeket. A hangadók nem minden esetben a legügyesebb vagy a legeredményesebb gyerekek szoktak lenni. Nagyon fontos a pozitív és az egységes gondolkodás kialakítása! Mindenkinek el kell fogadnia a saját szerepét, feladatát a szerkezeten belül.

14. Taktikus gondolkodás kezdete A taktika feladatokat ír elő mindenki számára. Ezeket illik betartani egy jól működő csapat esetében. Minden csapatnak vannak játékai, védekezési szokásai. Kialakulnak kezdő és csere játékosok. A két kapura történő játékok esetében, képesek vagyunk úgy irányítani az eseményeket, hogy azok kapjanak figyelmet, speciális feladatokat, akiket éppen mi akarunk helyzetbe hozni, vagy munkára fogni. Mi edzők állítjuk össze a csapatokat, csoportokat egy adott játék alatt. Minden esetben célzott legyen az összetétel egy adott feladatra! Lényeges dolognak tartom, hogy edzés körülmények között szükséges azokat a gyerekeket is előtérbe helyezni, akik mérkőzéseken alárendelt szerepeket játszanak. A taktika minden esetben, lehetőség legyen, a problémára ne pedig fordítva történjen meg. Adott egy csapat a játékosaival, akik képesek megvalósítani valamit a játékkészségük alapján. Ne is gondolkozzunk olyan taktikai elemeken, ami meghaladja a játékosaim tudásszintjét.