MŰHELYMUNKA

A műhelymunka nem a bemutatott gyakorlatok sokszínűségét, minőségét állítja célkeresztbe. Sokkal inkább a módszert és a feladatok alatti kommunikációt kívánja bemutatni. Hogyan vagyunk képesek a tanulási folyamat hatékonyságát növelni a megfelelő magyarázat és a hibajavítás alkalmazásával?

2 perces olvasmány

Ma már a szakma fogalom jelentése jóval összetettebb, mint korábban. Igazából a sportszakma elnevezést használjuk, éppen a komplexitása miatt. Sokoldalú teammunkára épülő tevékenységek hatékony együttműködtetésén alapszik. A lényeg az együttműködtetésben lakozik. Hogyan tud több sportági szakember (erőnléti-, személyi-, kapus-, pálya-, vezetőedző) más profilú, vagy tudományos munkatársakkal (orvos, pszichológus, sport coach, fizioterapeuta, videóelemző, sportdiagnosztikai elemző) közös platformban együtt tevékenykedni? Igazán jól hangzik és jogosan vetődik fel a kérdés, hogyan lehet hatékonyan ezt a „hatalmas” tudásbázist összehangolni, a sportolók eredményességét szinten tartani, vagy jobb esetben növelni, fejleszteni.

Hiszen, mindenki a maga területén a maximumra hajt! Minden sportszakember a saját területén felkészült és vélhetően sok tapasztalattal rendelkezik. A külvilág ingerei, az inspiráció és a számolatlan tapasztalat feldolgozását koordinálni szükséges. Tudni kell adagolni és mérlegelni ezek között, nehogy a „sok bába között elvész a gyerek”, vagyis a lényeg. Az élsportoló eredményessége jól kialakított stratégia - stílus megválasztásában keresendő, két fontos eszközével magyarázható és ez a technika és a taktika.

Összegezve, ha egy élsportoló eljut arra a szintre, hogy ennyi szakember foglalkozzon vele, felmerül egy további kérdés, hogy vajon, amikor a karrierjét építette a kezdetektől, részese volt e ilyen, vagy ehhez hasonló odafigyelésnek? Hiszen, az alapok elsajátításának minősége, illetve gondolkodásának, szemléletének kialakítása és formálása jövőbéli fejlődése szempontjából nem elhanyagolható. Nos, véleményem szerint nem.

Térjünk vissza a kiindulási ponthoz. A jól felépített műhelymunka türelmes, alapos és lényegre törő edzésmódszer. Célzottan arra ügyel, hogy a fiatal tanítvány technikai tudástárának szintje, azonosulni tudjon a pillanatnyi képzettségi állapotához igazodó taktikai gondolkodással. Ennek bizonyossága, ha a tanulási folyamatban alkalmazott kommunikáció támogatást nyújt és nem akadályokat gördít a tanítványok számára. Nem félreértendő az az állításom, hogy a célhoz vezető folyamatban van a lényeg. Ha ez megfelelő szakmai mederben van elhelyezve, úgy tanítványaink nem csak a tanítás célját, hanem a tanulás folyamatát is értelmezni tudják, ami tanulni tanítja meg őket. A fiatal sportolók fejleszthetősége, optimális fejlődése érdekében, nem lehet közömbös a nevelőedzők felelősége, elhívatottsága. A fiatal életkorban nyújtott oktató-nevelőmunka minősége és stabilitása, nagy mértékben összefügg az élsportolóvá válás képzési folyamatával.

Mellékelt kisfilm a védő és támadó mozgások tanítási folyamatának egyik szegmensét igyekszik bemutatni.