Mi legyen a lényeg az oktató-nevelőmunka egyes életkori szakaszaiban?

Igyekeztem lényegre törően megjelölni azokat a prioritásokat, amik alapján célszerű megtervezni a képzési szakaszok tartalmiságát, a lehető legjobb oktató-nevelőmunka elérése szempontjából!

3 perces olvasmány

Öt meghatározó periódust emeltem ki, amiken belül meghatároztam az általam lényegesnek vélt feladatok megvalósítását!

I. 6-9 évesek

- A természetes és utánzómozgásoktól, az atlétikus mozgások stabilizálásának kezdeti szakasza (futás, dobás, ugrás) - Labdaügyesség fejlesztésének kezdeti szakasza - Labdával történő barátság - A félelem érzésének háttérbeszorítása

Talán a legalkalmasabb kifejezés a BARÁTKOZÁS lenne, ha jellemezni szeretnék ezen időszak lényeges történéseit! Barátkozás egymással, a labdával és magával a sportolással kapcsolatba hozható hatásokkal. A koordináció szenzitivitásának előtérbe helyezése. Tempó és ritmus érzékelés, térlátás.

II. 10-12 évesek

- Kézilabdás alaptechnikák oktatásának előtérbe helyezése (alaphelyzetek, alapmozgások) - Játékosság tudatosításának szakasza - Versengések egymással és egymásért - Koordinációs képességfejlesztés elindítása

Ebben az életkorban érzékelhető első alkalommal a tudatosságra való nevelés kezdeti fázisa. Ez alatt azt értem, hogy nemcsak a vizuális rövid és hosszabb ideig rögzült emlékeit tudják visszaadni a gyerekek, hanem az egyes kifejezések, szakmai fogalmak értelmezését követően, önállóéletre kelnek a cselekvőképes tudásukban. Kezdik érteni, hogy mi szükséges ahhoz, hogy jobbak, ügyesebbek legyenek a másiknál. Az is megjelenik, hogy képesek különbséget tenni jó és rossz között! Irányításra még nem alkalmas ez a tudás. Kerüljön előtérbe az ügyesség és a gyorsaság fejlesztő feladatok dominanciája.

III. 13-14 évesek

- A csapatjáték tudatos kialakításának kezdeti szakasza - Szélességi és mélységi mozgások labdával és nélküle - A két legfontosabb játékelem tudatos fejlesztése 1. Támadás felállt védelemmel szemben 2. Védekezés felállt védelemben - Sérülésmegelőző gyakorlatok alkalmazásának kezdeti fázisa - A kondicionális képesség fejlesztése a gyorsasági és állóképességi mutatókban - A funkcionális edzések gyakoriságának növelése

Ennek az életkori szakasz végére eldől, hogy kiből lehet versenyző és ki lehet az, aki nem képes, vagy nem akarja elfogadni, hogy bizonyos dolgokról le kell mondani egy adott életmód kialakítása végett. Ez az első olyan kiválasztási periódus, amikor a gyerek saját maga tud dönteni saját sorsa felett! Itt érlelődhet meg a végleges sportágválasztás. A csapat tudja, mit kell tenni a felállt védelemmel szemben, illetve hogyan kell védekezni közösen a társakkal a kapuelőtér előtt.

IV. 15-16 évesek

- A tudatos és tanult taktikai gondolkodás stabilizációjának szakasza - A másik két játékelem tudatos használatának beiktatása 3. Támadás rendezetlen védelem ellen 4. Visszarendeződés - A pozíciók megtalálásának első szakasza - A koordinációs és a kondiciónális képességek egymásra hatásának tudatos alkalmazása - Gyors erő-állóképesség fejlesztése

Ezen életszakasz elsődleges hozadéka, hogy a pozíciók kezdenek rátalálni a gyerekekre. Kialakulnak a végleges posztjátékosok. Elkezdődik a súlyokkal történő általános kondíció fejlesztés, illetve az alaptechnikákban résztvevő izomzat tudatos képzése. Az állóképességi mutatókban még mindig az aero - zónában kell dolgoztatni Őket, ellentétben az anaerob munkákkal, amik csak később 18-20 éves korban lesznek célszerűek. Sok nevelőedző abban téved, hogy a terheléseket már ideje előtt, anaerob szinten követeli meg, holott ez végzetes hiba a későbbi eredményes sportkarrier elérése miatt!

V. 17-18 évesek

- A retardáltak újbóli ébredése és az akceleráltak helyben maradásának fázisa - Az élsportolói attitűd kialakításának lehetséges utolsó szakasza - Speciális egyéni képzések pozíciók szerint - Komplex taktikai gondolkodás kialakításának végső fázisa

Nevezhetnénk ezt a periódust a nevelőmunka végső fázisának is, de fiúk esetében még elhúzódhat akár 3-4 évig is! Lányok korábban érnek így náluk szükségszerű az anaerob állóképesség, és a maximális erő fejlesztéseket előtérbe helyezni. Ebben az életkorban élheti virágkorát a vegyes képesség fejlesztések. A gyors erő, vagy a gyors erő-állóképesség, illetve az erő-állóképesség kombinálása és sulykolása szintén jó lehetőséget biztosíthat a kiváló technikák kialakulása érdekében.