A tudatos csapatjáték kialakításának kezdeti szakasza. (12-13 évesek)

VII. osztály, 12-13 évesek korcsoportja

A csapatjáték tudatos kialakításának kezdeti szakasza

6 perces olvasmány

I. Technika

a) Labda nélküli mozgások

• kitartó futások (15 perc, 20 perc, 30 perc) - folyamatos szökdelések, lépcsőzés - hegyi futások, emelkedő futások - mélybeugrások • vágtafutások (15 m, 30 m, 60 m) időre - sáncoló tevékenység lábmunkája.

b) Labdával történő mozgások

1. egyéni

 1 kg-os tömött, nehezített labda adogatása párokban és négyesekben feladóval.  Mélybeugrásból, vagy tárgyra történő fellépésből kapura lövés felugrással. Társtól érkező labdával. Induló cselből leforgás mindkét irányba, gyorsan kapott labdák egymás utáni pontos átadása.

o labdaátvétel pillanatában kapott információ alapján történő pontos átadások. (57. ábra) o jobbra indulócsel, elhajlásos lövés átemelős csel, beugrásos lövés o beforgással bedőléses lövés o lövés felugrással (bal felső sarok) o kapott labdával kapura lövés keresztlépésből talajról, a védőjátékos sáncoló

 tevékenységétől függően (alsó- és felsődobással) - indulócselből történő leforgások két irányba folyamatos labdavezetés közben - középvonaltól labdavezetéssel futás a kapu közepe felé, majd a kapuelőtér  vonal előtt, a kapustól elugorva beugrással végrehajtott ziccer lövés. Szélről: - a labdafelkészítés rövid úton történő megvalósítása - a védő kezétől távol, hajlított karral a szélső feje mögé dugva viszi be a labdát a beugrás során - a beugrás előtti utolsó lépés alatt fordítsa el a felsőtestét és a védőtől takarva vigye be a labdát a felkészítés előtt - a lendítőláb védő mögé történő belendítésével ne hosszú, lapos, hanem így - magasra történő ugrást hajtson végre - forgassa be a felsőtestét a beugrást követően, a lövés irányába.

Beállóból, o Törekedjen arra, hogy a bevetődést követően a felsőteste minél nagyobb szögben forduljon a dobás irányába.  sajátítsa el a labdás kar és a lendítő láb energikus, védője mögé történő belendítését,  bármelyik irányba is ugorjon be, fontos, hogy a lövő karral ellenoldali váll legyen a kapushoz közelebb, o talajra érkezés tompítással vagy kigurulással. Átlövőből,  Az elrugaszkodást követően is egyenesnek kell lennie a felsőtestnek. o a lendítőláb és a két kar mozgása egyidejű legyen a rövid úton való felkészítés esetében, o a hosszú körívű felkészítéskor a lendítő láb sarkának hátra, rézsútos oldalirányba történő rúgása, és a lendítő kar nyitásának egyidejű végrehajtása szükséges, o a lövő karral ellentétes kar nyitásának hangsúlyozása a felsőtest dobásirányba való fordulása érdekében.

2. társas kapcsolatok

• Folyamatos előrehaladás közben felugrásos lövés párokban, helytartással 7-8 m távolságra. • Hármas és négyes kapcsolatban labdaadogatás, folyamatos arcirány és hátráló mozgás közben (haladási távolság 2-3 m előre-hátra). • Hármas kapcsolatban labdaadogatás folyamatos mélységi mozgás közben taktikai feladattal. (59. ábra) • Térnyeréses húzásra rávezető gyakorlat. Lényeges, hogy a labda nélkül érkező játékosok jó tempóban kapják kézbe a labdát. (60. ábra) • Térnyeréses húzásból kanyarodik fel a szélső és az egyes és a kettes védő elé érkező záró játékosok felett felugrásból lő kapura. A szélső játékos indulócsellel kimozdítja védőjét az alapvonal felé, majd abból egy labdaleütésből ugrik fel. (61. ábra) • A szélső a kapott labdával alapvonal felé mozdítja védőjét, majd adja a mögötte kanyarodó középső játékosnak. A középső egy labdaleütést követően az alapvonal mellől beugorva visszalövi a közép kör fölé érkező társának. (62. ábra) • Az előbbi és az alábbi gyakorlatokat, mindkét szélen váltva a pozíciókat, lehet gyakoroltatni. Később fél aktív, majd aktív védővel. Eleinte kötelező, majd kötetlen kapura lövési módozattal. Húzás-kontra mozgásra rávezető gyakorlat a labdával és a labda nélküli indulócselek beiktatásával. (63. ábra)

Húzásba érkező túloldali szélső játékos befele indulócsellel a hármas és a kettes védő közé húzódik úgy, hogy a labda átadása után a kettes védőt zárja belülről. A mögötte kanyarodó középső játékos a kapott labdával elfut a hármas védő vonaláig és adja a zárásba érkező szélső játékosnak. (64. ábra)

Hármas és páros kapcsolatban a menetiránnyal (támadás irány) azonos, előrehaladás közbeni labdaátvétellel sajátítsák el, hogy álló és hátráló mozgás közben nem lehet labdát átvenni.

o labdaelütés, kisodrás, halászás, mint labdaszerzési formák o páros és társas kapcsolatokban tudatosítani a labdaátadás pontosságát a társ várható helyének megjelölésével o a húzások alapjáték gyakorlása passzív védők közé való bemozgással és visszarendeződéssel.

Húzásos alapjáték gyakorlása passzív védők mögé való bemozgással. (65-66. ábra)

A húzás lábmunkájának gyakorlása négyes csoportokban.

Két gyakorlóval és két feladóval, majd cserével. A szaggatotton kívüli jelek mögött lehet csak átadni és átvenni a labdát. A kilencesen belüli jelek mögött már labda nélkül kell érkezniük a játékosoknak. A húzás megindítása mindig ellenoldali irányba történő indulócselből induljon. Körindítások védőkkel.

II. Taktikai képzettség foka:

o Húzás alkalmazása (széltől-irányítóig, majd kapura lövés) hármas kapcsolatban. - Húzás az irányítóig, mikor a beálló játékos a hármas védőt megzárja, a labda útjával ellentétes irányból érkezve. o Húzás szélsőtől-szélsőig kapura lövéssel. o Közvetett indítás szakaszos érkezéssel. o Támadást követő labdaszerző visszarendeződés gyakorlása (67. ábra)

o Támadás befejezése kötetlen vagy kötött formában. o A támadást követően annyi idő alatt kell visszaérniük a támadóknak, hogy a passzív adogatók (feladók) által elindított labda később érjen a középvonalnál helyezkedő játékos kezébe, mint ahogy ők visszarendeződnek saját kapuelőterükre. o Az oldalvonalak mellett álló feladók célja, hogy minél gyorsabban érjen fel a labda. o Akkor indul az ellentámadás, amikor a kapura lövő támadó játékos kezét elhagyja a labda. o Ha későn érnek vissza, vagy ha a középső játékos gólt ér el, büntetést kapn~Lk a támadók. o Cserével alkalmazzák a feladatokat. (68. ábra)

Ötletjáték alapján támad az „A" csapat. A „B” csapat megpróbálja kivédekezni. o Ha 20 mp-ig nem történik kapura lövés, az edző sípjelére el kell dobniuk a labdát, majd ezt követően az edző kijátssza a támadó térfélen helyezkedő „C" csapat bármelyik tagjának. o Az „A" csapat megpróbál a visszarendeződés alatt labdát szerezni. o A „C" csapatnak csak három labdaátadást követően lehet gólt elérnie. o Emberfogásos játék kicsinyített pályán 3:3 vagy 4:4 ellen középkezdés nélkül. o Kötetlen játékból való emberfogás megvalósítása jelre. o A védelemben megszerzett labda lerohanással történő befejezése. III. Egyéni fejlődés mértékének megállapítása:

o Vágta (15 m, 30 m) és középtávú futások (400, 800, 1500 m) időre. 2. Hatos, tízes ugrás távolba. o Szélről, beállóból és középről leadott lövések technikai finomításával az eredményes végrehajtás érdekében. o Párokban labdaadogatás húzásszerűen időre. o Középvonaltól labdavezetéssel, vagy kapustól kapott labdával 1:1 és 2:2 ellen történő játék, az eredményesség szempontjából. o Az alaphúzás használata edzés és mérkőzés környezetben. o Indítás hármas és négyes kapcsolatban szakaszos érkezéssel és helytartással.

IV. Megjegyzés:

A korosztályra jellemző mozgásokban elsődlegesen a támadó tevékenységet és az azt elősegítő alapmozgásokat kell súlyozni. Annál is inkább, mert a fizikai és az értelmi tulajdonságok még nem alakultak ki a védekezés finomítására