A short part from “The education of playing handball in little pupillage”

Rövid részlet a Kézilabdázás oktatása kisiskoláskorban c. könyvből

3 perces olvasmány

3. classMay

(8-9 years Jump series from deep to high for the dynamic development of the leg’s strength. Strengthen the shoulder joint with hand- climb. Exercises done in support positions: • back support position • front support position • kneeling support position Complex exercises. Faking without ball, fake run movement after handling the ball or faking and shooting into the goal. Offence against deep defence system. (Do not be in one line, offenders!) Do the children know, what does it mean: • acting deeper; • moving in width? Jumping-rope exercises. Long jump with a short running leap. Cartwheels. Rolling on the box.

June The teaching of the coordinated movement of the defenders, who are situated next to each other: • assistance; • change; • closing The practise of coordinating exercises to the rhythm of the music. Attacking the full court. The essential of the man marking defence. How to be positioned during that? Medicine ball push-ups. Somersault. Rope- and rod climbing.

4. classMay

(9-10 years) Complex exercise, which contains movements applied during the defence and the offence. Continuous transition to the normal handball court. Practise of the size differences. The use of bigger balls. (Number 1) The execution of passing the ball together with the offensive and defensive footwork, in pairs. The execution of minimal tactical exercises during the game. Sidestepping-contra. Triple-eight. The middle back brings the ball forward to the left or right back. High jump: the basics of the scissors technique. Start practises with short-run speeding. Arm bending- and stretching in arm support positions, with repetition. Floating sitting with lying down position.

June The conscious application of the social relationships during the game. The positioning of the line player: • closing, • detachment, • moving into the empty fields. The place and role of the offensive positions. Passing the ball from one side to the other. The basics of the 5:1 defence. The essence of the power play and man short. Tactical thinking. The development of the ‘Give the ball and run!” statement. Strengthening the space vision. Continuously persistent runs. The development of the running endurance. 10-12 minutes continuously running. Hand-climb, only with arms.

3. osztály Május

8–9 évesek Sorozatugrások mélyből és magasra, a dinamikus láberő fejlesztéséhez. A vállízület erősítése függeszkedéssel. Támaszhelyzetekben végrehajtott gyakorlatok: – hátsó támasz; – mellső támasz; – térdelőtámasz. Összetett gyakorlat. Cselezés labda nélkül, labdaátvétel utáni indulócsel vagy irányváltoztatás és kapura lövés. Mélységben tagozódó védelemmel szembeni játék. (Ne legyünk egy vonalban, támadók!) Tudják a gyerekek, hogy mi az: – mélységben tagozódni; – szélességben mozogni?

Ugrókötél-gyakorlatok. Távolugrás rövid nekifutással.

Cigánykerék. Gurulás szekrényen.

Június

Egymás mellett elhelyezkedő védők összehangolt mozgásának megtanítása: – segítségnyújtás; – váltás; – összezárás. Zene ritmusára történő koordinációs feladatok gyakorlása. Az egész pályás letámadás. Emberfogásos védekezés lényege. Hogyan kell helyezkedni ez alatt?

Lökések medicinlabdával.

Tigrisbukfenc. Kötél- es rúdmászás.

4. osztály Május

9–10 évesek Komplex gyakorlat, amely tartalmaz védekezésben és támadásban alkalmazott mozgásokat. Folyamatos átállás a normális kézilabdapályára. A méretek adta különbségek gyakorlása. A nagyobb labdák használata (1-es). Támadó és védekező lábmunkával egybekötött labdaátadási feladat végrehajtása, párban. Minimális taktikai feladatok végrehajtása a játék során. Húzás-kontra. Hármas nyolcas. Irányító hozza a labdát az átlövő elé.

Magasugrás: az ollózótechnika alapjai. Rajtgyakorlatok rövid úton történő felgyorsulással.

Karhajlitás-nyújtás mellső támaszban, ismétléssel. Lebegőülés hanyatt fekvésből.

Június

Társas kapcsolatok tudatos alkalmazása a játék alatt. Beálló játékos helyezkedése: – elzárás; – leválás; – üres terület bemozgása. A támadópozíciók helye és szerepe. A labda járatása széltől szélig. Az 5:1-es védekezés alapjai. Emberfölény és -hátrány lényege. Taktikai gondolkodás. „Add a labdát és fuss!” Kijelentésének fejlesztése. A térlátás erősítése.

Folyamatos kitartó futások. Futó állóképesség fejlesztése. 10–12 perc folyamatos futás.

Függeszkedés kötélen, csak karral.