A kézilabdázás törzsanyagára épülő testnevelési és előkészítő játékok

Az általános iskolai testnevelés tantárgy oktató-nevelő munkájában, jelentős részt kellene kapnia, a különféle célzattal alkalmazott játékok használatának. Ezek, gyűjtőnevükön testnevelési játékok.

4 perces olvasmány

Természetesen az életkortól a képzettség szintjétől, és értelmi felfogó készségtől függően, eltérőeknek kell lenniük, alkalmazásuk célja szerint. A korcsoportos szakanyagához igazodva, de a játékok specifikumát szem előtt tartva, egy didaktikus játéksort állítottam össze, mely tartalmazza a célzott, kiemelt feladatot és a képzésre szolgáló játékcsoport jellegét. Az előkészítő és testnevelési játékok köre területenként, országonként változhat, így az ide tartozó „kis" játékok csoportjára, tartalmi jegyeire utalnak, a hozzátartozó és ráépülő szabálytartalmak megjelölésével.

A kézilabdázás oktatásának lehetősége testnevelési vagy céljátékok segítségével.

Főfeladat:

1. A félelem érzésének leküzdése. Futó, ugró és dobó feladatok, globálisan. Az egyéni küzdelem. Időben és térben váltakozó akadályok leküzdése a másikkal szemben. Versengések egymásért. A győzelem és a vereségből fakadó érzelmek kezelése. A labda elfogása, a labda birtoklása és a labda továbbítása. A labda leütése, gurítása, felvétele. Egyszerű ritmus ás irányváltások előkészítése.

Játékcsoport: Egyszerű fogójátékok. Sor és akadályversenyek a három atlétikus alapmozgás erősítésére. Társas érintő és fogójátékok. Labdaűző játékok csoportokban. Tárgyak, vagy labdákat gyűjtő játékok, mindenki-mindenki ellen. Fekete- Fehér játék két csapatban. Egyszerű küzdőjáték egy, vagy több tárgy megszerzése kapcsán. Labdaátadási játékok, váltóversenyek az egykezes labdabirtoklás feladatával. (szivacskézilabda) Labda fogást, a labda felkészítést elősegítő játékok (egyéni és társas kidobók). Sokszoros labdaelfogást és céltalálatot jelentő játékok (mandiner labda, karika labda, szabadulj a labdától)

Szabályismeret: Lépésszabály, a labdabirtoklási idő és lépésszabály összehangolása labdával és labdavezetés közben. Technikai ismeretet segítő játékok.

Főfeladat:

2. Dobókészség és hajító készség fejlesztése. Labda felkészítése. Hajító mozdulat technikája. Egyensúly érzékelésének fejlesztése. Lendítések (kar, láb). Támaszhelyzetek kialakítása (váll és csípő ízület stabilitása). A környezetben és térben történő ingerek feldolgozása, főleg vizuális úton. Megfigyelő és utánzó készség fejlesztése.

Játékcsoport: Labdaadogató és labdatartó játékok. Megkötött technikai szabályok betartásával. (hogyan és mit kell csinálniuk, hogy pontot érjenek el) Ügyességi váltóversenyek, sorversenyek. Játékos akadálypályák leküzdése időre, ügyességre. (természetes és utánzómozgások felhasználásával). Célba és távolba dobó versenyek. Találat és terheléses játékok. Vándorlabda, és labdahajsza versenyek. Két udvaros kapitánylabda.

Szabályismeret:

A technikai hibák ismerete. (labda elejtése, a pontatlan átadás jelentése, a hátárok, játékterek betartása). Lépésszabály. Vonalra lépés. Középkezdés, bedobás, kapus kidobás. A gól fogalma.

Főfeladat:

3. Rajt gyorsaság. Fordulékonyság. Labdás és labda nélküli futófeladatok. Térbeli helyzet és helyváltoztatások. Ütem és ritmus érzékekése. Helyezkedések labda nélkül. Labda védelme és megszerzése.

Játékcsoport: Labdaterelés, terheléses váltóversenyek. Fekete-fehér és egy bizonyos terület megszerzésére irányuló játékok. Kidobós és labdaszerző játékok, speciális és didaktikusan nehezedő szabályok kitalálásával. Üldöző játékok, a találatarány és a futófeladatok időre.

Játékszabály: Magatartás az ellenféllel szemben. Együttesen kialakított feladatok a közös célokért! Labdavezetés mindkét karral. A labda védelme, a labdát vezetővel ellenoldali kar használatával.

Főfeladat:

4. Küzdő feladatok testtel való játék. Küzdő játékok eleinte egyénileg, majd párban, később a kis csoportokban történő versengéssel építhető fel. Minden esetben más-más célfeladat legyen az irányadó. Egyéni / gyorsaság, tájékozódás, ügyesség, erő, Párban / tájékozódó készség, helyzetfelismerő készség, összehangolt technikák Csoportban / térlátási képesség, labdával és labda nélküli mozgások, taktikai gondolkodás

Játékcsoport: Területbirtokló játékok. Konkrét célfeladattal ellátott területszerző játékok. Tárgyakat, eszközöket összeszedő játékok időre. Bárány- Farkasok, küzdő játék. Páros küzdő játékok. Társ eltolása, elhúzása kilökése egy területről. Csapatos küzdő játékok. Üldözéses páros csapatjátékok. Rögbi. Zsámolylabda két csapatban. Bástyán állók és katonái játék. ( Célzott lövéseket kell leadni a zsámolyokon állóknak az ellenfél játékosaira, miközben minden zsámolyon állónak van egy katonája, aki fut az eldobott labdákért)

Szabályismeret: Magatartás az ellenféllel szemben. A győzelem és a vereség fogalmának értelmezése. Test-test ellni játék sportszerű végrehajtatása. Az ellenfél és a társaim tiszteletben tartása.

Főfeladat:

5. Esések, gurulások. Ütközések, megállító szabálytalanságok.

Játékcsoport: Különböző rajt-céljátékok, gurulással, legördüléssel végrehajtott fogójátékok. Kézilabda specifikus labdás és talajt fogást segítő játékok.

Szabályismeret: Az ütközéseket szabályos testfelülettel kell végrehajtani. A lépéshiba és a labdaleütések közötti háromlépéses szabály betartása.

Főfeladat:

6. Taktikai tartalmú átadási, védő feladatú játékok, valamint az irányváltoztatások, elzárások előkészítése.

Játékcsoport: Csapat kidobós, pontszerző játékok, az egyszerűtől az összetett figyelem felhasználással. osztott térfelű támadó-védőjátékok. Labdás, érintő körfogók, labdaszerző játékok, szabálytalanságok készítése.

Játékszabály: Csapatra vonatkozó szabálytalanságok. Pályára vonatkozó szabálytalanságok. A labdajátékba hozására vonatkozó szabályok