A kézilabdázás oktatása kisiskoláskorban c. könyv üzenete, most aktuális IGAZÁN!

A könyv azt a képzési anyagot tartalmazza, amely rávilágít a kézilabdajáték oktatásának azon szegmensére, amibe sokan még általánosságban sem mernek belenyúlni. A kisiskolás életkor csak a lehetőséget adja meg arra, hogy elkezdődjön az oktató-nevelő munka.

4 perces olvasmány

A könyv azt a képzési anyagot tartalmazza, amely rávilágít a kézilabdajáték oktatásának azon szegmensére, amibe sokan még általánosságban sem mernek belenyúlni. A kisiskolás életkor csak a lehetőséget adja meg arra, hogy elkezdődjön az oktató-nevelő munka. Óriási előny ha egy Általános Iskola megengedheti magának, hogy testnevelő foglalkozzon alsó tagozatos gyerekekkel, a testnevelési órán! A szakanyag megírásának szándéka, lényegében egy irányvonal felvázolását, és a hozzá fűzött útmutatást tűzte ki célul. Olyan tanmenet elkészítését akartam, ami egyrészt megállja a helyét a gyakorlatban, illetve nagyban elősegíti a tanítók, pedagógusok vagy fiatal kezdő edző kollégák munkáját,mert szeretnének, de ez idáig nem tudtak komolyabban foglalkozni a labdaügyesség fejlesztés képzésével.

Olyan személyek is használják bátran, akik korábban csinálták de oktatni még nem volt lehetőségük a kézilabdát, és ezért nincsenek tisztában a képzés lépésenkénti menetével. Szándákaim szerint, nem kötelező érvényű tananyagot állítottam össze, hanem az eredményeket összegeztem, amit a kétszer egy éves tanári munkám során megtapsztaltam! Hiszen,nincs örök érvényű igazság, sőt maga az igazság is viszonylagos. Attól függ, hogy honnan nézzük, és mi a célunk vele!

Persze némi különbség már abból is adódhat, ahogy megfogalmazunk ugyan egyes mondatokat, de ezeket a kijelentéseket másképpen értelmezzük. Az idő múlásával sok minden ódivatúvá vagy elavulttá válhat. A kézilabda világának több területén dolgoztam már. Ideológiák és nézetek jönnek, majd egy rövidebb-hosszabb idő elteltével a feledés homályába tűnnek. Azonban egy dolognak mindig és minden képzési területen érvényesülnie kell: a lényeg a sportoló vagy a gyerek! Minden őértük, az egyén fejlődése érdekében történjen!A sajátos edzői előítéletem, elvem megvalósíthatósága vagy a körülmények negatív hatása, illetve a csapatjáték bemagoltatása mind-mind háttérbe kell szoruljon a gyerek egyéni fejlődése és jó érzése mögé! Minden más csak másodlagos a gyerekek oktatása terén. Ne csapatot akarjunk csinálni, és ne az eredményesség vagy a versenyszellem sarkallja a nevelő edzőket! Neveljenek, oktassanak ügyes és érett kézilabdásokat a sportág számára. Ne figurákat és ne gyerekeket beskatulyázó kézilabdát tanítsunk. Olyan általánosítható alapmozgásokat mutassunk meg játékosainknak, amelyek elsajátításával bármikor és bárhol érvényesülni tudnak. Ezzel egy időben, a meglévő adottságokra épített készségeket fejlesszük, ami előre viszi tanítványaink egyéni fejlődését a top- vagy a hobbikézilabda irányába.

A módszer, amelynek ismeretében az anyag összeállt, alkalmazható az általános iskola alsó tagozatos kisiskolásainak testnevelés óráin, hiszen az érvényben lévő testnevelés-tanmenetre épül. Azonban ez nem zárja ki annak a lehetőségét, hogy más szervezeti kereten belül (diáksportköri foglalkozásokon vagy sportegyesületi edzéseken) ne lehessen megvalósítani ezt az elképzelést. Szükségszerűsége és aktualitása vitathatatlan. A kézilabda többi sportággal szembeni versenyben maradásának egyik feltétele az, hogy mikor és milyen eredményességgel képes lekötni a kisiskolás gyereket. Ez a koncepció magában hordoz egy merőben új elképzelést, nevezetesen, hogy miként lehet az iskolai testnevelést a testnevelőkön keresztül „képbe hozni” a kézilabdázás számára. A legnagyobb gondot az okozza, hogy nincs megfelelő számú és méretű csarnok vagy tornaterem a kézilabda-oktatás számára. Valójában ezt a hiányosságot a szivacs-kézilabdázással áthidalhatóvá lehetne tenni. A késztetést, hogy az oktatás már az alsó tagozatban elkezdődjön, a Magyar Kézilabda Szövetségnek is támogatni kell. Abban, hogy a kézilabdasport széles alapokra épüljön az elkövetkezendő években, az általános iskoláknak és a testnevelő tanároknak óriási felelőssége lesz. Ezt fel kell ismerni, és aki tehet ebben valamit, az lépje meg! A másik lényeges dolog, hogy az alsó tagozatos gyerekeke számára legyen a Diáksport Szövetség által támogatott versenyeztetési rendszere, akár a szivacskézilabda területén!Ez az anyag abban is segédkezet akar nyújtani, hogy a bátortalan testnevelő, aki nem kézilabdás irányultságú, megfelelő támaszt kapjon a könyv által. Képes legyen mindenki elindulni és egyben felépíteni az oktatás folyamatát. Reményeim szerint forgatható és hasznos útitárs lesz mindenki számára, aki elhivatottságot, küldetést érez kézilabda-utánpótlásunk helyes felnevelése iránt! Ezt a célt szem előtt tartva szeretném, ha minél többen éreznék segítségnek, tanulmányoznák a munkájuk során ezt az anyagot. Nagyon jó felkészítést és sok örömet kívánok mindekinek ehhez!

A könyv és a tanmenet 2011 ben készült el. A fenti anyagot, két éve írtam. Nagy örömömre szolgál, hogy az MKSZ és a Testnevelési Egyetem kiemelten foglalkozik ezzel a témával! Az ehhez kapcsolódó hírek, (alább olvashatók) amik megjelentek a napokban.