A gyors labdafelhozatal oktatása I. rész

Szeretném tudatosítani, ahhoz hogy bizonyos, vagy minimális taktikai elvárásaink legyenek a tanítványainkkal szemben, túl kell esni az alapvető képességek és a célhoz szükséges tudati követelmények elsajátításán.

2 perces olvasmány

Ugyanakkor a tanítás fázisában, már korán lépjen be a védő, illetve a visszafutó védőjátékos zavaró tevékenysége. A játék minden elemében, és ezek oktatásában két oldal jelenik meg. Hasonlóan, mint a verseny szituációban, a képzés folyamán is „támadó – védő kapcsolat” felállítása és variálása esetén leszünk képesek előre lépni az elsajátítás útján. Persze a didaktikai elemnek, mint az egyszerűbbtől haladjunk az összetett felé, érvényesülnie kell! Alapvető képesség, hogy a lehető leggyorsabban induljon el a védő a labda megszerzését követően. Legyen dinamikus az elindulása, rajthelyzet szerű. Megfelelő időben forduljon hátra felsőtestével az érkező labda irányába, amikor még zavartalanul képes elkapni a labdát. Lényeges kívánalom, hogy legyen alkalmas a kapus, vagy egy olyan játékos, akinek már adott a felkészültsége, technikai és kondicionális érettsége, hogy a labda pontosan és erővel érkezzen a megadott helyre. Az induló játékosnak a labdaátvétellel egy időben, legyen ideje figyelni és dönteni a labda további sorsa felől.

Ha..teret, vagy folyosót lát maga előtt, vegye célba és a lehető leggyorsabban érjen a cél helyszínére. ..védő zárja el az útját, de még van esélye elvezetni mellette a labdát, mert mélységben elegendő tér áll a rendelkezésére, tegye ezt. ..a védő közel van hozzá és ettől nem messzi egy másik, azonnal a labdaátadását válassza megoldásnak

A döntési helyzetek kialakítása viszi előbbre a gyerek helyzetfelismerő készségének fejlődését. Az egyszerű direkt indítások gyakorlása kapcsán, el kell jutnunk addig, hogy a tanítványaink képesek legyenek felmérni, hogy mikor lehetséges tovább vinni, és mikor kell megállni,

Mert...az út bezárul előtte. ... mert az oldalvonal mellett nincs szabad sáv a labda elvezetésére. ... több a védő, és nincs kellő számú társa.

Az előbbiek mentén, a labdafelhozatal lényege nem a gyorsaságban, hanem a rendezetlen védelem átjátszhatóságában van. Nem összekeverve azzal, hogy amíg odáig eljut, a gyorsaság legyen a meghatározó! Ezt követően a taktikai érettség fog dönteni a támadás hatékonysága felől. Tehát, ha a tanítványaink nem rendelkeznek még az előbbiekben felvázolt érettségi szinttel, nem sok esélyünk marad arra, hogy jó döntéseket hozzanak! A lent közzé tett klipekben a serdülő válogatott néhány előkészítő gyakorlata látható e témában.