A 14-15 éves korosztály újbóli edzésbe állítása és felkészítésének lehetősége.

man running backgorund made with dynamic particles

Az elmúlt időszak és a kialakult helyzet, nehezen feldolgozható és eltérő körülményeket teremtve forgatta fel az összes sportszervezet mindennapjait. Minden tapasztalat és ismeret hiányában, szinte „vakon” kellett megbirkózni a nehézségekkel. Olyan két és fél, három hónap van a hátunk mögött, amit megtervezni és levezényelni sem volt egyszerű feladat, még egy rutinos edző számára sem. Az eltérő infrastrukturális feltételek, és az egyénre szabott online bel és kültéri edzések megtartása, komoly kihívások elé állította a nevelőedzőket. Több tényező sem tette könnyűvé, hogy a területeken hatékony szakmai munka valósuljon meg,
• Az iskola tornatermei, udvarai zárva voltak.
• Az egyéni otthoni online edzéshez szükséges eszközök nem mindenkinél volt adott.
• A szülők féltésből, olykor érthető módon a negatív nem támogató hozzáállása.
• Az edzők felelőtlen hozzáállása.
• Csapat, közösség hiánya
• A rendszeresség és a felállított napirend hiánya

A fenti tényezők közül egy is nehezített körülménynek számít, pláne ha ezek csokorban jelentkeztek. Ennek ellenére állítom, hogy ez az időszak nem veszett el hatástalanul. Sokat tanulhattunk belőle edzők, játékosok és sportvezetők egyaránt. Most, hogy már látjuk a fényt az alagút végén, el kell gondolkodni azon, hogyan térjünk vissza a megszokott kerékvágásba.

Két alapvető hibát követhetünk el az újrakezdés kapcsán, amire feltétlen oda kell figyelni! Abban a közegben, ahol döntő többségében egyéni és főleg képességfejlesztő munka folyt, főleg kis területen, akár bel, vagy kültéri környezetben történt, nem szabad elhitetni magunkkal, hogy minden ott folytatódhat, ahol korábban abbamaradt a munka. Továbbá az sem egyszerűsíti gondjainkat, ha játékosaink folyamatosan mozogtak futófeladatok és kondicionális edzéseken, minden különösebb nyújtás és pihenési szakaszok beiktatása nélkül. Főleg akkor, ha mindezt terhelési kontroll nélkül tették! Mindkét verzióból érkező játékosnál, komoly sérülésveszély állhat elő a „fejetlen tervezés” miatt. Mindenképpen lépésről lépésre haladjunk a játékosaink megfelelő állapotának visszaszerzése okán. Az ízületek és az izmok működésének hatékonysága és főleg sérülésmentes munkája csak folyamatos építkezéssel oldható meg. A hirtelen irányváltoztatás, lendületszerzés, elrugaszkodás hosszú, vagy szűk területen, főleg, ha ezt sorozatos ismétléssel kell végrehajtani, szintén veszélyes lehet annak, aki ez elmúlt időben nem kényszerült ilyen mozgásokra. A labda hiánya és a vele végrehajtható technikák, mint átadás, lövés, labdavezetés újbóli sorozatos ismétléséhez hasonló óvatosság szükséges, mint azt fentebb írtam. Az egyszerű testnevelési játékokban végbemenő helyezkedések, üres területre történő futások, illetve a védő-támadó távolság megtartásában is komoly deficitet tapasztalhatunk. A játékosok eltérő állapota, motiváltsága, hozzáállása szintén nehézségeket okozhat. Szükséges méréseket, teszteket, állapotfelméréseket végezni az újrakezdés előtt és alatt, hogy tiszta képet kapjunk tanítványainkról.

Az esetek többségében próbáljunk igazodni a játékosaink adott képességeihez. A képesség egy jelzés vagy egy lehetőség arra, hogy kellő inger és hatékony képzés hatására készségszintre tudjon válni. Lényeges szempont legyen minden edző szándékában, hogy a technika csiszolása legyen az elsődleges. Nem a kitalált taktika kell, hogy kergesse a játékost, hanem a játékosok tudásszintje és kapcsolatuknak minősége tegye lehetővé a terv megvalósulását! Ha még soha nem főztem az általam nem ismert fűszerekkel, ne dicsérjem előre az ételt, mert könnyen előfordulhat, hogy nem fog sikerülni. Végül ne legyek ingerült azokkal szemben, akik mindezt számon fogják kérni tőlem.

A továbbiakban az egyik legfontosabb életszakaszt emelném ki a képzés folyamatából. Különös tekintettel a megváltozott előzmények figyelembevételével. A serdülőkort megelőző két év, meghatározó egy sportoló életében. Főleg azért, mert itt tudatosul edzőben és tanítványban a hova tovább és mindezt hogyan tovább kérdés megválaszolása.
Tekintsük át ennek a korosztálynak 14-15 éves kézilabdázók fejlődéséhez szükséges alapokat. Ez az életkor, ahol az egyén tudatossága, elkötelezettsége erősödhet a sportág és különösen a versenysport iránt. Itt válhatnak kézilabdázókká azok a sportolók, akik korábbi életszakaszokban elsajátították a sportolói mentalitás alapjait. Rendelkeznek kellő alázattal és szorgalommal.

Képességfejlesztés

Az előző évek gyakorlatával ellentétben ebben a korosztályban különválik a sportképességek fejlesztésének általános és speciális módszere. A harmonikus testfelépítés folytatása mellett a támadás és védekezés taktikai elemeinek hatásosabb végrehajtása érdekében speciális, a kézilabdázás mozgásanyagát tükröző gyakorlatok beiktatása szükségszerű. Az állóképesség fejlesztése továbbra is megőrzi elsődlegességét, az erő növelésére nagyobb súlyok alkalmazhatók, míg az ügyesség és a gyorsaság az előbbi két sportképesség edzésén keresztül fejlődik. Azonban a maximális erőfejlesztés a játékosok élettani és anatómiai változásai miatt nem ajánlatos tevékenység!
Az ügyesség fejlesztésénél az általános mozgás és a labdás ügyesség állandó csiszolása mellett most már a technikai elemek gazdaságosabb, gördülékenyebb és mind hatásosabb végrehajtása legyen a cél.
A gyorsaság fejlesztésére az atlétikai futások megtartása mellett a sportág specifikus futógyakorlatok kerüljenek előtérbe. Így a 10, 20 és 30 méteres sprintek, a támadási és védekezési elemekkel kombinált rövidtávú futások, valamint a gyors indulás frekventált gyakorlása alkossa a képzés nagyobb részét.
Az erő fejlesztésénél a törzs-, a láb- és a karizomzat általános megerősítése legyen az elsődleges cél, mert ezek az izomcsoportok alapvetően meghatározzák a három legfontosabb sportági mozgásforma – a futás, az ugrás és a dobás – hatásosságát. Emellett az eredményes játékhoz nélkülözhetetlen speciális erő fejlesztése, elsősorban a különböző feladatkörök elvárásaihoz alkalmazkodva, szintén legyen része az edzésprogramnak.
Az állóképesség fejlesztése az általánosról szintén a speciális képzés irányába tolódik át. Az általános állóképesség folyamatos növelése mellett a képzést olyan gyakorlatok beiktatásával kell kiszélesíteni, amelyek növelik a pozíciók szerinti speciális állóképességet.
A képzés célja minden egyes feladatkörben az, hogy a játékosok növekvő fáradtságérzet ellenére is képesek legyenek hasonló szinten kivitelezni a technikai elemeket. Így például a nagy szériaszámmal, sorozatszerűen végzett kapura lövések, ütközések, sáncolások, támadó és védő alapmozgások intenzív végrehajtása jól használható fel a speciális állóképesség fejlesztésére. (Korosztályos Képzési Kézikönyv)

A korosztályra jellemző általános szakmai tartalmak képzése, fejlesztése
• Törzserősítés minden formája, a has-hát terhelési arányok megtalálása
• A húzó erő a gyorsító erő, erő állóképesség fejlesztése kisebb súlyokkal
• Anaerob munkavégzés, összefüggő terhelésként
• Mindenféle izomcsoport terhelése erő-állóképesség fejlesztő jelleggel
• Abszolút és a relatív erő fejlesztésének kezdete gerincoszlop fejlettség és törzserő színt függvényében

A törzsanyagban található elemeket, értelemszerűen korosztálytól függően kell alkalmazni! A megfelelő hosszú távú állóképesség (aerob futó állóképesség) kialakításának, az ilyen életkorú gyerekeknek, az egyik legdinamikusabb szenzitív szakasza. Éppen ezért fokozott figyelemmel építsük be az edzésmunkába!

Az első három héten legalább négy alkalommal kell futóedzést tartani. A harmadik héttől 1-1 alkalommal kevesebbet az alábbiak szerint. Az ötödik héttől már csak teremben fussanak az alábbiak szerint.
Nagyon ügyeljünk az alapvető edzéselméleti elemekhez. Ismétlésszám, intenzitás, terjedelem, megfelelő pihenő szakaszok beiktatása

I. hét
1. 2 x 10 perc folyamatos futás, közte 2 perc pihenő
2. 2 x 15 perc folyamatos futás, közte 3 perc pihenő
3. 15 perc folyamatos futás + 5 perc lüktető futás, közte 3 perc pihenő
4. 30 perc folyamatos futás

II. hét
1. 3000 m futás időre
2. 4000 m futás időre
3. 1 x 1200 m + 3 x 800 m futás időre, minden 800 m között annyi pihenő van, amíg lemegy a pulzusuk 120 alá
4. 3 x 800 m + 6 x 400 m futás időre, ismétlések között a pihenő a fentiekkel azonos

III. hét
1. 5000 m futás időre
2. 6000 m futás időre
3. 2 x 1200 m lüktető futás (50 és 100 m közötti szakaszok ritmus váltással)

IV. hét
1. 400m – 800m – 1200m – 800m – 400m / piramis futás időre
2. 1 x 800m + 2 x 400m + 4 x 200m + 8 x 100m + 12 x 50m időre

V. hét
– Heti 3-4 alkalommal az edzések elején vagy végén, felmérés jelleggel, a két alapvonal között rövidtávú állóképesség fejlesztése érdekében, az alábbiak szerint.
1. edzés elején 20 x 40m + edzés végén 20 x 40m
2. edzés elején 2 x 10 x 40m + edzés végén 20 x 40m
3. edzés elején 20 x 40m + edzés végén 2 x 5 x 40m

Az első három héten, napi két alkalommal tartunk legalább 90 perces foglalkozásokat a gyerekeknek, a futóprogramon kívül. Az egyik termi labdás, míg a másik szabadtéri is lehet, (főleg kondicionális edzés legyen).
A harmadik héttől csak két alkalommal, míg a negyedik héttől egy alkalommal legyen a futásokon kívül naponta két edzés. Az ötödik héten már csak napi egy edzés legyen, és a futásanyagot építsük be az edzésprogramba. Lehetőleg oda-vissza futások legyenek labdával, vagy labda nélkül. (10 x 40m, 5 x 40m stb.)

Szabadtéri erősítő jellegű edzések tartalmi része,
• mélységi és szélességi alapmozgások gyakori ismétlésszám melletti alkalmazás, akár állóképesség fejlesztéssel egybekötve (háromszögelések, kitámadások- visszahúzódások időre egyénileg, párban, hármasokban)
• rajtgyakorlatokkal egybekötött gyorserő fejlesztések (eltérő kiinduló helyzetekből, bizonyos speciális mozgást vagy pozíció felvételt kell végrehajtaniuk)
• statikus törzserő stabilizációs feladatok (plank helyzetek) négyütemű fekvőtámaszok
• dinamikus törzserő gyakorlatok (BOOT CAMP feladatok) természetes és utánzó mozgások nehezített feladatokkal, sok ismétlésszámmal)
• lelépések, fellépések, mélybeugrások, sorozatugrások, zsámolyok, torna padok használatával, cikk-cakk ugrások páros és egy lábbal oldal irányban szélesen.
• nehezített labdákkal sorozat hajítások (30-40-50) (ismétlésszám, intenzitás, terjedelem, megfelelő pihenő szakaszok beiktatása)
• talajról egykezes felső
• talajról alsó és felső elhajlásos dobások
• felugrásból történő dobások
• cselből történő dobások felugrással
• has, hát, mell, kar, váll, lábizom erősítések saját test mozgatásával (ismétlésszám, intenzitás, terjedelem, megfelelő pihenő szakaszok beiktatása)

Termi edzések tartalmi része,
Védekezés,
o egyéni védekező alaphelyzetekből történő helyzet és helyváltoztatások
o páros + társas alapgyakorlatok, főleg a szélességi és mélységi irányok szerint, ütközések, váltások, felkísérések, sáncolások, ácsúszások stb.
o csapatrész feladatok, összezárások + besegítések + labdamegszerzésére irányuló fellépések, halászások
o beálló elleni védekezés, szélső és az átlövők elleni védekezés
o csapatban történő együtt mozgás, csapatrészek összehangolása
o nyitott védelem esetén az oldalak kinyitása és bezárása a labda helyzetétől függően
o 1:1, 2:2, 3:3 elleni védelem ember fogással gyakorlása, labdatartó játékok
o előkészítő játékok a helyezkedésre, a labda megszerzésére, a faultok létrehozására

Támadás,
– egyén, páros és társas támadó mozgások mélységi és szélességi irányban labda nélkül és labdával. Húzások, kerülés, keresztek, elzárások stb.
– előkészítő játékok, labdatartó, zsámolylabda, rögbi, vonalkézilabda. Egy – két térfélen, egyre nehezebb játékszabályok beiktatásával. Fontos az üres területekre történő helyezkedés és a kellő agresszivitás
– mélységi lábmunka labdajáratással, kapuelőtérrel szemben. Pozíciók helyes bemozgása, térlátás, térérzékelés.
– páros kapcsolatok (szélső-átlövő; átlövő-irányító; beálló-irányító)
– 1:1, 2:2, 3:3 elleni támadások
– elzárások, leválások gyakorlása, oldalról, szemből

Indítások,
– egyéni, páros, hármas, négyes csoportokban
– csapatrész labdafelhozatal + visszarendeződés
– küzdő indítások – 1:1, 2:2, 3:3, és csapat – csapat ellen

Kapura lövési feladatok,
– pozícióból, változó lendületszerzéssel (labdaleütés 3 lépés, labdával a kézben 3, 2, 1 lépéssel, társtól kapott labdával, oldal irányból majd hátulról)
– páros kapcsolatból, labdaátadást követően, helyből, majd mozgással
– társas taktikai elemből (oldalak szerint)
– egyéni képzés formájában, mozgásból, cselből, passzív majd aktív védővel szemben

Bemelegítés jelentősége,
Felhívnám mindenki figyelmét, hogy a bemelegítés egyben a sérülések megelőzését is magába kell, hogy foglalja! Ezért minden edző kötelessége levezetni ezeket. Lehetőleg a protokoll gyakorlatait használjátok! A gyerekek egyéni melegítése tiltott!
Minden edzést követően tessék alkalmazni a regeneráló levezetéseket és nyújtó gyakorlatokat, amit szintén az edző vezessen le!

AZ EDZŐ ARCULATA.

Az edző személyének megítélésében, három aspektus kölcsönhatásának együttese adhat, “nem minden esetben” reális, de inkább objektív, mint szubjektív képet. Természetesen az, hogy én milyen vagyok és ennek a megítélése, azon felül, hogy én milyennek gondolom magam, nem minden esetben azonosul azzal, hogy milyennek is látnak voltaképpen. Azon egyszerű oknál fogva, mert eltérően tőlem, a környezetem másként lát és ítél meg engem, mint ahogy azt én elképzelem! A gondok akkor kezdődnek, amikor nem vagyok képes reális képet alkotni magamról.

coach 9

Ebből adódik a következő megállapítás, miszerint szükségszerű a kellő önismeret. Ha ez hiányzik vagy késlekedik, komoly hiányosság és deficit állhat fel a munkád hatékonyságával szemben!Hiszen aki emberekkel foglalkozik, tudnia kell, hogy különféle szituációkban, hogyan és miként fog véleményt formálni vagy cselekedni. Ha nem ismered saját magad, hogyan várhatod el az objektív véleményalkotást, egy téged közvetlenül érintő konkrét dologban. A gyerekekkel foglalkozó kollégák legyenek,

– Türelmesek
– Megértőek
– Szakmailag felkészültek
– Pedagógusok
– Pozitívak
– Nyítottak
– Kommuníkatívak

Lényeges különbség abban áll a felnőtt és a nevelőedző között, hogy míg az előbbi képez, gyakoroltat és számonkér, addig a másik nevel, oktat és folyamatosan megdicsér! A magyar rendszer abban hibázik de nagy mértékben, hogy a felkészült szakembereit nem becsüli meg kellőképpen az utánpótlás területén. Ezért fordulhat elő, hogy egyes nevelőedzők a gyerekeket “kicsi felnőtteknek” hiszik, és elvárják tőlük, hogy tudjanak mindent a bemelegítéstől a helyes technikai kivitelezésig!

Minden dolog mértéke az ember! Nem tekinthetsz kollégákat és játékosokat tárgyaknak. Vagyis élő, érző emberekkel vagy körülvéve, akiknek hasonlóan mint neked, elképzelései, szándékai és legfőképpen céljai vannak! Ne érezze a játékosod, hogy el akarod nyomni. Ennek gyakori megjelenési formái az anyagi függés, vagy a lelki terror. Hasonló kategóriába sorolnám azokat a rossz beállítódásokat amik, olykor a játékosaidról kialakulnak benned. Feszültséget gerjeszthet a benned lévő régi beidegződések is. A gondok akkor jelentkeznek, amikor nem tudsz túllépni rajtuk, még akkor sem, amikor már mindenki számára egyértelmű lenne, csak te nem veszed észre! Egy szó, mint száz, a beállítódások gátat szabhatnak munkánk során!

coach18

Sajnos be kell látni egy nehezen kezelhető tényt, miszerint minden edzőt láthatatlan szálon mozgatnak. Bárki és bármi lehet, de csak te tudod kompenzálni vagy ellensúlyozni, hogy mindez, milyen mértékben gátol vagy támogat. Fontos a személyes karaktered kérdése is, hiszen az nem vezető, akinek nincs hitvallása. Tudnia kell a környezetednek, hogy számodra mik a fő csapásvonalak szakmai vagy erkölcsi oldalról. A nagy kérdés azonban az, hogy a „vezér” a hatalom birtokában milyenné válik! Nem elhanyagolható a következmény,amire ügyelnünk kell. A hatalom és a siker könnyen elvakíthat. Találkoztunk már olyan típussal, aki rendíthetetlennek képzelte magát. Természetesen nem szabad a határozott jellemet összekeverni ezzel a típussal, mert az előbbi káros, az utóbbi követendő lehet!

coach 10

Állítólag kutatások azt igazolják, hogy az intelligencia hányados, vagyis az IQ és az érzelmi hányados, vagyis az EQ aránya kihatással van a vezetői képességek alakulására. Ott ahol magas az IQ és alacsony az EQ: gyenge a vezető, mert nem képes közösséget formálni. Ha mindkét hányados alacsony, nem alkalmas jó vezetőnek, mert csak terrorral képes érvényre juttatni a hatalmát. Ha alacsony az IQ, de magas az EQ, szakmailag gyenge, de emberséget mutat a vezető.

Siker 6

Összefoglalva, milyen tényezők alakíthatják ki az edző arculatát:
Legyen,
– Valóság ismerete ( racionális és “álljon két lábbal a földön”)
– Pozitív hozzáállása ( mindenben a jót látni és inkább dicsérni, mint büntetni))
– Karaktere, egyénisége ( az legyen aki, ne akarjon senkire se hasonlítani,legyen kisugárzása)
– Kommunikatív ( kezdeményezzen párbeszédet,
– Önfegyeleme ( a vita alapvetően nem rossz, a lényeg a változatás igényében van)
– Képes döntéseket hozni ( fel kell vállalni a konfliktus helyzeteket is )

A LÉNYEG AZ EGYENSÚLYBAN REJLIK! FELKÉSZÜLÉSI TERV AZ ALACSONYABB OSZTÁLYÚ CSAPATOK SZÁMÁRA.

A LÉNYEG AZ EGYENSÚLYBAN REJLIK!

a kezdet

Ha nem érzékelhető az erős tömegbázis, mert foghíjas a felmenőrendszer, ilyenformán elszigeteltté, hatástalanná válhat a “hátország”! Évekre, évtizedekre vetheti vissza egy sportág nemzetközileg elismertnek tekinthető eredményességét! Házat is alulról szokás építeni, nem fordítva. Az elmúlt esztendők, egyértelműen igazolják, hogy a kézilabdasport tömegbázisa szélesedik. A gyerekek körében egyre népszerűbb ez a játék. Hasonló pozitív elmozdulás tapasztalható az általános iskolák területén is. Növekvő számban pattog ismét a labda az oktatási intézményekben. Akkor mégis hol és hogyan jelentkezik a hiba? Mert, hogy valós és létező problémát kell megoldani!Minden erővel azon kell lenni, hogy megteremtődjék az egyensúly, ami optimalizálja és közelebb hozza egymáshoz az eltérő érdekeket. Ha az alapbázis növekszik, de a hazai EU. top csapataink érdekei távolodik az alacsonyabb osztályban szereplő klubbok szándékaitól, akkor valahol félúton, a kettő között van a hiba! A redszer akkor müködne jól ha kellő kiválasztási és kiugrási lehetőséget biztosítana a magyar tehetségek számára. Milyen következménye lett annak a két kezdeményezésnek, amit a közelmúlt történései hoztak ? Az egyik ilyen kezdményezés a központosítási törekvés. A tehetséges vagy az önként jelentkező gyerekek, egy központi és kiemelten kezelt klub, akadémia hatáskörébe kerülnek. Ebben az esetben,ahonnan érkeznek a gyerekek, ott sebeket vagy léket kaphat a nevelői mühelymunka. A fogadó intézményben, olykor kezelhetetlénné válik a létszámnövekedés. A gyerekek száma ugyan növekszik az adott bázison, de a csapatok száma csökken a területi vagy országos szinten! A tendencia elzárja, lehetetlenné teszi a “kis csapatok, bázisok” életét. A lényeg a sok csapatban és nem a sok gyerekben van! A másik átgondolásra váró terület a versenyeztetésben van. Minden szinten, még a kis csapatok esetében is az ifjúsági korcsoportok versenyeztetése, sem okoz gondot. A próbléma akkor kezdődik, amikor a gyerek elvégezte a középiskolát és tovább szeretne tanulni vagy munkát kell találnia. Nagy dilemma ez gyereknek, szülőnek és klubnak egyaránt. Ha a gyerek 18 évesen képes a profik között megállni a helyét, és a klubnak ez nem jelent anyagilag próblémát, nincs gond. A baj akkor kezdődik, ha
– tovább akar tanulni és nem tud edzésre járni, ahol éppen tanul ott nincs csapat.
– 18 évesen még nem elég kiforrott, ezért klubja kölcsön akarja adni, de nincs megfelelő csapat a számára. – a klub, amit kinézett magának, egy tapasztaltabb külföldi játékost szerződtett helyette

A lényeg 2

A “kis csapatok” nem tudnak eltartani junior csapatot. Női és férfi szinten is csak 3-4 kiemelten kezelt klub képes erre. Következésképpen, kitermel a sportág nagyon sok junior korú fiatalt és ennek csak kisebbik hányadának adatik meg, hogy játéklehtőséghez jusson! Azon is el kell gondolkodni, hogy mikor és hogyan szabható határ a külföldi játékosok beáramlása ellen!
A két férfi top csapatunk játékosai között 6-6 magyar játékos neve szerepel a névsorban, de jó esetben is csak 3-4 játszik!Ezek közül, ha nem tévedek 1-1 saját nevelésű játékos van. A többiek közül pedig 2-3 játékos ott nevelkedett, ahol már kihalt, megszünt vagy vegetál az utánpótlás-nevelés!

Meg kell erősíteni a “Hátországot” szakmailag, erkölcsileg! Szükségszerű lenne olyan rendelkezések hatályba állítása, hogy az alacsonyabb osztályú csapatok életben tudjanak maradni, és kellő támasza, alapja legyen a magyar top kéziabdázásnak!Pontosítva, mindenkinek az érdeke, hogy a rendszer egyensúlyba kerüljön. A nagyoknak segíteni kell a kicsiket, hogy a kicsik segíteni tudjanak a nagyoknak!
A lényeg 1

FELKÉSZÜLÉSI TERV AZ ALACSONYABB OSZTÁLYÚ CSAPATOK SZÁMÁRA.

Heti három edzés keretében (KÉT HÓNAP terjedelemben).

Mint minden felkészülésnek kell, hogy legyen:

– alapozó időszak

– vegyes felkészülés időszak

– formába hozó időszak

Véleményem szerint ebben az esetben nem célszerű nagyon szétválasztani az időszakokat, mert játékosok nem profik, hanem a civil életben dolgozó emberek, akik csak az esti órákban állnak a rendelkezésedre. Ezért nagyon speciális a helyzet és nagyon kell arra ügyelni, hogy ne menjen el a kedvük!

Vegyünk 10 hetet a feladatok elvégzésére ( persze ezt lehet csökkenteni, 6-8 hétre is)

– Az 1-2. héten, folyamatos terhelés fokozás legyen!
– A 3-4. hét feladata az erőteljesebb munkafázis
– Az 5-6. héten komplex edzéseken a terhelési maximumot elérése
– A 8. hét egy hetes edzőtábor, napi két edzéssel
– A 9-10. héten gyakorló mérkőzéseket szervezése. Akár heti 2-3 mérkőzést is!

A RÉSZLETES TERV MIT KELL TENNED!

1. Ebben a periódusban egy olyan felzárkóztatási programot kellene kitalálni, amivel a játékosaidat a keményebb terhelési szintre tudod felhozni. Futás, ugrás, dobás alapképességekhez a speciális mozgások hozzárendelésével érheted el.

– Futás labda nélkül, labdával. Folyamatos futás 15 perc / 25 perc / majd a harmadik hétre képesek legyenek akár 40 percet is folyamatosan futni.

– Lüktető, intervall futások. Gyors, közepes és lassú iramú futások váltogatása. Ezt időre lehet csinálni (30-40 mp), de tudod csinálni távolságra (20 m-80 m). Az intervall futásokat pulzusszámmal lehet mérni. Feltételezünk egy 60-as nyugalmi pulzusszámot. Résztávokat futtatsz maximális intenzitással sorozatban és akkor indítod a következőt, amikor a pulzus visszaesett 120 alá. Pl., 3 x 800 m vagy 6 x 400 m

– Iramfutások, 50 – 100 m között. Majd 15 – 40 m között, fordulókkal. A negyedik héten tudjanak a teremben 10 x 40 m-t futni 2 x 30 mp pihenővel (1perc 30 sec alatt) vagy tudjanak 2 x 20 x 40 m futni (3 perc 10 sec alatt). Az ötödik héten tudjanak 40 x 40 m futni (7perc 10 sec alatt)

– Ügyelj arra, hogy minden edzés alatt legyen komplexen minden! Játékokkal melegítsd be őket, jó alapos gimnasztikával. Legyen sima futás az edzés elején és az edzés végén is. Dolgozzanak egy, illetve két kapunál labdával is. Próbáld úgy összeállítani az edzésanyagot, hogy 10-15 percenkét cserélgesd a gyakorlatokat egy, illetve két kapunál.

– Legyen mindig páros, hármas kapcsolat labdával. Tűzd ki magad elé minden esetben, hogy most mi a főcélja az edzésnek. Védekezés vagy támadás. Soha ne legyen olyan gyakorlás, amiben a játékosaid nem küzdenek egymással szemben. Azonban, Te mindig tudd, hogy mi kapja a fő hangsúlyt az edzések alatt.

Ne legyenek passzív védők még akkor sem, amikor tanuló fázisban vagy a csapattal! Találj ki olyan játékokat, amiben a játékosaid kreativitása felszínre tud jönni. Helyezkedés labda nélkül, mozgás labda nélkül! Ez nagyon fontos!

– Minden időszakban legyen kondicionáló tréning. Ez alatt nem feltétlen a tárcsás klasszikus programokra gondolok. Nagyon felkapott lett, és kiváló eredményeket lehet elérni a funkcionális edzéssel. Javaslom, hogy a törzsizmok kellő stabilitásának megteremtése miatt az első időkben, az e fajta kondicionális képzés legyen. Kiváló eszközöket ismerünk, mint például a DBands, Rip eszközök vagy a TRX. Javasolt ezek alkalmazása is, vagy az 5-20 kg homokzsákokkal történő statikus vagy emelő gyakorlatok beépítése. A statikus megtartó gyakorlatokat (plenk) 30-45 sec közötti időben és 3-4 ismétlésszámmal javasolnám csinálni. Minden edzés végére beépítheted az erősítő programot 15-20 perc terjedelemben.

Fontosnak tartanám a nyújtó programok, gyakorlatok alkalmazását is minden edzés végén, min. 10 perc legyen.

2. Csinálhatod klasszikus módszerrel, hogy elválasztod a labdától őket és csak arra koncentrálnak, hogy a futástól az erősítéstől vagy a medicinlabda dobásától legyenek fáradtak. Ma már nincsenek meg ezek a határok, én a komplex képzésnek vagyok a híve. Minden egyben megy. Labda fontos, hogy jelen legyen még a legfárasztóbb gyakorlatban is. Igyekezzetek ebben az időszakban a 3. hét végére olyan állapotba kerülni, hogy a speciális állóképesség fejlesztő gyakorlatokat, ha nehezen is, de le tudják küzdeni.

Javasolnám az úgynevezett „forgószínpados” edzésmódszert. Ennek jelentősége abban van, hogy egy időben több állomáshelyen, más-más feladatot vagy képes megoldani a játékosokkal. Nézzünk egy példát:

Kapura lövési feladat, adott céllal. (cselezés vagy lövésgyakorlással). Posztok szerint vagy társas kapcsolat szerint.
Tömött labda gyakorlatok.
Védekező lábmunka vagy dinamikus láberő fejlesztés.
Valamilyen kondicionális képzés.
Természetesen azt Te döntöd el, hogy ismétlés számmal vagy időre csináltatod a gyakorlatokat. Minimum 3 kört javaslok a végrehajtásból.

Ebben az időszakban egyre több indításos feladatot építs be az edzéseken. Az indításos feladatokat is több féleképpen lehet tervezni, attól függően, hogy mit szeretnél elérni velük.

– Közvetlen indítás (egyéni, páros stb..)
– Küzdő indítás (1:1; 2:2; vagy 3:3 ellen)
– Ügyességi indítás (időre kell valamit megcsinálni, akadályok leküzdésével egybekötve)

– A technikai és taktikai képzések kapcsán, ügyelj arra, hogy az egymásra épülés meg legyen. Próbáld a feladatokat egy edzésen belül és az egymást követő napokat is úgy megtölteni tartalommal, hogy egy lényeges alapelv minden esetben érvényt szerezzen! Következetesen, hogy az egyszerűbbtől haladj a bonyolultabb felé. Vagy, a mindenkori képzés vagy mozgástanulás elején, olyan gyakorlat legyen, amiben csak egy dologra kelljen koncentrálni. Ha már ezt tökéletesen visszaadják, lépjél tovább egy nehezebb feladatra, amiben már kettő vagy esetleg három dologra is koncentrálni kell a játékosaidnak.

– Nagyon figyelj arra a taktikai képzés folyamán, hogy a játékos az alábbiak szerint sajátítsa el egy taktikai mozgás lényegét:

I. képes legyen megérteni, hogy mikor és miért éppen így, tudja meg csinálni a helyzetet.
II. képes legyen a helyzetet felismerni
III. képes legyen a helyzetet kialakítani
IV. tudja, hogy a helyzetet, hogyan kell kihasználni

– A negyedik hét végére, el kell jutnod arra a szintre, hogy az elkövetkező három hét kőkemény fizikai és szellemi megterhelését, a lehető legjobban viseljék el játékosaid.

3. Ez az időszak attól lesz megterhelő a játékosaidnak, hogy a munkavégzés alatt kevesebb pihenővel számolhatnak. Nagyobb lesz az intenzitás és a gyakorlatokon belüli komplexitás. Nem javasolnám a heti három foglalkozás, olyan színtü szétválasztását, hogy mind három edzésen más-más célokat tűzzél ki. Minden edzésen a komplexitásra törekedj, tehát legyen helye és ideje a,

– labdának.

– ügyesség fejlesztésnek.

– állóképesség fejlesztésnek.

– kondicionálásnak.

– nyújtásnak.

Eleinte a hosszú távú állóképességet kell fejleszteni és a konditeremben pedig a maximális erőfejlesztést tűzzük ki célul. Tüdőkapacitás növelés és az izomrostok növelése az elsődleges cél. A labdás gyakorlatokban sem a gyors végrehajtások és a rövid időn belül végrehajtott feladatok domináljanak. Inkább, ha lehet a monotónia tűrés felé mozduljál el a feladatok kialakításában. Például, több alkalommal kelljen nekik oda-vissza futniuk labdával a két kapuelőtér között, valamilyen támadó vagy védekező céllal. Egy-egy gyakorlat befejeztével érezzék azt, hogy elfogyott a levegő és szükségük van egy kis időre, hogy ismét képesek legyenek újra és újra neki veselkedni a munkára. Minden edzésen legyen olyan gyakorlat, amely a játék minden elemét magába foglalja:

a. támadó játék
b. visszarendeződés
c. védekezés
d. labdafelhozatal

– Nem szükségszerű ezt 6:6 ellen megszerkeszteni, lehet kis csoportokban, sőt 2:2 ellen is. A lényeg, hogy egy időegységen belül, több játékra utaló mozgást tegyél a gyakorlatba.

– Köredzés formában, 6-12 állomáshellyel, szintén lehetőséged nyílik egyszerre több dolgot megoldani. Minden állomáshelyen 30-45 sec közötti idő alatt mozog mindenki. Körönként 1-2 perc pihenő beiktatásával. Minimum 3 kört célszerű csinálni.

– A folyamatos futással el kelleni jutni 4-6 km távolságra. Tömött labda dobásból 80-100 dobás/ fő sorozatokat lehet csinálni.

– Próbáld a küzdő feladatokban a kellő agresszivitást elérni. Amennyire csak lehet, minden esetben versenyeztesd meg a játékosaidat egymással.

4. Gyakorlatilag ez az, az időszak, amikor szinte mindenre választ kaphatsz, hogy az eddigi munkád, milyen hatásfokkal működött. Itt már nem csak a munka intenzitása, hanem a gyakorlatok hatékonysága is fontos szempont legyen! Az ügyességnek és a koordinációnak, mint a képzésbe belépő új elemnek, fontos hangsúlyt kell adnod. Javasolnám, hogy az edzőtábor jelentése, ne azonosuljon, azzal a régi beidegződéssel, hogy „ez alatt az idő alatt kell megszakadni mindenkinek”! Inkább a technikai dolgokat kellene csiszolni. Az egyéni cselező készséget, lövő technikát. Az egyén technikai fejlesztésére kell építened a társas kapcsolatokat, amely indukálja majd az oldalak kapcsolatát. Ezzel egyenes mértékben alakíthatod ki a taktikai elképzeléseidet. Az edzőtábor egyben, lehetőséget adhat a csapat kohéziós (összetartó erő) dolgok megvalósítására is.

– Tehát foglalkozzál az egyénnel, majd kis csoportokban a játékosaiddal

– Tedd össze a két oldalt és csinálj belőle egy „arculatot”

– Fontos, hogy legyen arca, vagyis legyen egy sajátos játéka a csapatodnak!

– Akár lehet napi 3 edzés is. Reggel futás vagy kondi. Délelőtt indítások és védekezés taktika. Délután vagy este támadás taktika vagy egyéni képzés, legyen a programban. Minden nap legyen minimum 15-20 perc két kapuzás!

– Az edzőtábort célszerű lezárni, egy közel azonos szintű csapattal lekötött edzőmérkőzéssel.

5. Ez az az időszak, amikor a tudást vissza kell adni mérkőzés szituációkban. Sokat kell játszani!

– Minimum egy gyakorló edzést azért tervezzél be a hétre, de a mérkőzések kapjanak főszerepet. Minden játékra kitűzhetsz valami célt, amit meg kell valósítaniuk, legyen ez támadás vagy védekezéssel kapcsolatos.

Ebben az időszakban kell felvenni azt a ritmust az edzések alakalmával, amit majd a bajnokság alatt érezniük kell.

– Javasolnám az első edzésre, a kondicionális képességek fejlesztését és a különböző indítások megvalósítását.

– Második edzésen, főleg a védekezés és a visszarendeződés kapjon elsőbbséget.

– Harmadik foglalkozáson a támadó játék és az egyéni képzéssel kapcsolatos feladatok megoldását javasolnám.