Idézzük elő tudatosan az ingereket!

Labda ugyesség fejlesztés alsós gyerekeknek

Labda ugyesség fejlesztés alsós gyerekeknek

Minden lépés, amit a gyerekek jobb mozgásfejlődése érdekében teszünk, lényegesen jobb annál, mint ha várnánk a folyamatokat, hogy maguktól alakuljanak ki. A külső környezet és az onnan érkező ingerek ereje, igen hatékonyan befolyásolják a személyiségfejlődését. Ezzel összefüggésben, nem lehetséges, hogy a szervezet ne válaszolna hely vagy helyzetváltoztatással, azokra az ingerekre, amik ezt váltják ki!

Labda ugyesség fejlesztés alsós gyerekeknek

Labda ugyesség fejlesztés alsós gyerekeknek


Pontosabban, irányítsuk, befolyásoljuk úgy gyermekeink koordinációjának fejlődését, hogy a környezetéből érkező impulzusokra, képes legyen válaszokat adni! Ezért lényeges, hogy a gyermek kisiskoláskorában lehetőséget kapjon arra, hogy mozdulatait, azok irányát, gyorsaságát és kiterjedését gyakorolni és tanulni tudja! A mi feladatunk, hogy mesterségesen és lehetőség szerint, tudatosan előidézzük ezeket! Legyen ez a térlátással, az egyensúly érzékkel, vagy éppen a tempó, vagy ritmus érzékeléssel l összefüggésben.

Labda ugyesség fejlesztés alsós gyerekeknek

Labda ugyesség fejlesztés alsós gyerekeknek

A játék, legyen az egyszerű vagy kicsit bonyolultabb, igen jó színteret ad a fentiek igazolására. A nevelőedző feladata, hogy a játékok megválasztásával, más és más ingereket küldjön a gyerekek felé. Találjunk ki minél több természetes, vagy utánzó mozgásokat tartalmazó feladatot. Minél több, eltérő mozdulatra kényszerítjük a gyerekeket, annál inkább válnak ellenállóbakká! Ne féljünk semmi olyan gyakorlat alkalmazásától, ami nem fér bele az adott életkori sajátosságok tudásszintjébe.

Labda ugyesség fejlesztés alsós gyerekeknek

Labda ugyesség fejlesztés alsós gyerekeknek

Ne legyen túl nehéz, hosszú vagy érthetetlen a gyerekek számára. Minden esetben lépésről-lépésre haladjunk előre, figyelembe véve a nehézségi fokozatokat. A haladás tempója lehetőleg, a kettőt előre, egyet hátra legyen! Haladjunk, majd stabilizáljunk! Kezdetben az oktatómunkák a globalitáson alapuljon. Ne akarjunk a precizitásra törekedni akkor, amikor a mozgások 90{74139092e1082ce3364771a54d40f672a8e5aa63668aa4694c0b032df09aa542} a nem tudatos!

Budakeszin jártam, és a Széchenyi István Általános Iskola elsősei segítségével, bemutató testnevelés órát tartottam a labdaügyesség fejlesztése témájában. Az alábbi film, ennek rövidített változata.

Lényeges dolgokra koncentráljunk! Információink legyenek érthetőek, ne fogalmazzunk leegyszerűsített felnőtt mondatokban. Eleinte egy, majd fokozatosan kettő, később több dologra osszuk meg a gyerekek figyelmét, az egyes gyakorlatok alatt. Mindkét oldalt próbáljuk erősíteni bennük. (jobb kar, bal kéz). A figyelem, időben történő hossza sem elhanyagolható elem. Értelemszerűen, ebben az esetben is lépegetve haladjunk a nehezebb felé. Mindezt igyekezzünk gyerekközpontúan megtenni!

Labda ugyesség fejlesztés alsós gyerekeknek

Labda ugyesség fejlesztés alsós gyerekeknek

Soha ne felejtsük el, hogy a gyerekek vannak az előtérben, és nem a játék, vagy Te! A játéknak örömet kell közvetíteni, nem bánatot! Bizonyára a játék végére lesz győztes, de ne legyenek vesztesek! Ha ezt a gyerekek úgy élik meg, hogy veszítettem és „vesztes vagyok” és így, csalódás éri Őket, valamit elrontottál! Hiszen a játék csak eszköz, míg a győzelem, vagy a vereség egy szükséges állapot, de magában a folyamatban van a lényeg! Ebben a folyamatban kell minden résztvevővel elérni, hogy az izgalom, a feszültség és a győzelem utáni vágy, mennyire fontos és élvezhető dolog! A nevelőedzőnek ezt kell megteremteni és ezt kell hangsúlyoznia folyton, folyvást!
Azonban amíg idáig eljutunk, minden lehetőséget ragadjunk meg, hogy a gyerekek sokoldalúan legyenek igénybe véve a képzések alatt! Sok sok inger érje Őket éppen ezért!

Vélemény, hozzászólás?