A LEGJOBB TANÁR AZ, AKI UTAT MUTAT.

A tananyagot bemutatni, elmagyarázni sokan képesek, azonban megértetni, egyértelművé tenni mások számára csak az képes, aki a hibákat látva, hallva megfelelően tud érvelni és korrigálni. A felszínes tudás, hamar kiütközhet, ha felmerülő kérdésekre elfogynak a válaszok.

2 perces olvasmány

A középszerű tanár magyaráz. A jó tanár indokol. A kiváló tanár demonstrál. A nagyszerű tanár inspirál. William Arthur Ward

Hálás vagyok a sorsnak, hogy lehetőséget kínált pályám során több és egymástól eltérő, de a sporttal mégiscsak összefüggésben álló terület felfedezésére. Bizonyára, ebben nem kis szerepet játszik a bennem rejlő motiváció és a folyamatos útkeresési hajlam. A lehetőségek kimunkálása és az útkeresés számomra nem a bizonytalanság adta a vezérfonalat, hanem sokkal inkább az eredetiség és a hitelesség. Tudni azt, illetve felismerni a dolgokban rejlő összefüggéseket és mindezt egy következetes szemlélettel végig gondolva tudatosítani másokkal. Az oktató-nevelőmunka hivatásszerű kezelése, legyen szó gyermek, vagy idősebb korosztályról, számomra minden esetben felelősséggel párosul. Tanítványaim, közül egyeseket sportolóvá, míg másokat edzővé válásuk folyamatában tanítottam, képeztem. A tananyagot bemutatni, elmagyarázni sokan képesek, azonban megértetni, egyértelművé tenni mások számára csak az képes, aki a hibákat látva, hallva megfelelően tud érvelni és korrigálni.

A felszínes tudás, hamar kiütközhet, ha felmerülő kérdésekre elfogynak a válaszok. Amennyiben képezni, javítani szeretnénk egy korábban tanított mozgásanyagot, vagy mozdulatot, ismerni szükséges az egész „kortörténetet”. Minden mozgás ráépül valamire, vagy beágyazódik valahova. A növények számára is kell a megfelelő táptalaj, hogy virágot, vagy termést adjon. A rózsát is vissza kell metszeni, hogy jobban növekedjen. A hibák általában nem ott keletkeznek, ahol és amikor felismerjük őket. A felszínes tudású tanár vagy edző, mivel nem ismeri a korábbi tanulási folyamat „kortörténetét”, így csak „sötétben tapogatódzik” és így a helyes döntés meghozatala is elhúzódhat, vagy ami rosszabb, meg sem történik.

A másik hitelességi szegmens a kommunikáció. Nem lényegtelen maga a beszéd, ahogy instruálunk, vagy értékelünk. A beszéd lehet érdekes, unalmas, szívet markoló és „bicskanyitogató” egyaránt. Hiszen, sok esetben nem tudunk érzelemtől mentesen nyilatkozni, megszólalni. De, ami a legfontosabb, hogy objektív és érthető legyen. Azonos értékrend és azonos következetesség határozza meg a tanár, vagy az edző érveléseit.

William Arthur Ward szerint a nagyszerű tanár inspirálni képes. Az inspirálás alkotásra ösztönöz, vagy tevékenységre késztet. Ösztönző hatást kelthet valakiben, mert lelkesít, ihletet, hangulatot kelt valakiben.