Az előnyszerzések alapja.


Sokak számára egyszerűnek tűnhet egy egy taktikai elem megtanítása, azonban felhívnám a figyelmet arra, hogy ez nem olyan egyértelmű! Több olyan nevelőedző dolgozik, akik tisztában vannak a „végeredménnyel”, hogy mit szeretne látni a tanítványaitól, azonban nem ismeri fel a szükséges bemenetek, vagy magával a tanítási folyamatot sem képesek felépíteni.
Mik azok a bemenetek?
Egy részről adva van egy pillanatnyi érettségi szint, adottság, képesség, érettség. Más részről, adott egy taktikai elem, amit szeretnénk megtanítani. Ahhoz, hogy sikeres legyen az oktató folyamat, ismerni kell a tanítványok képességeit. Ahhoz, hogy egy taktikai elem sikeres legyen tét helyzetben, a támadók feladata, hogy úgy állítsa fel a védelmet mozgásával, hogy azok, elrendeződése kellő alapot nyújtson az elem végrehajtásához. Már sok esetben itt elhalnak a támadók kísérletei, mert nincs türelem és főleg, hiányzik az elem megjátszhatóságának alapmozgása. Fontosak az irányok a távolságok és a ritmus és a labdát birtokló, illetve a labda nélküli támadók egymáshoz viszonyított mozgásainak sebessége.
Itt jelentkezik az első akadály, ha hiányos egy egy támadó képessége, legyen ez kondicionális, vagy koordinációs. Minden előkészítő elem egymásra épüljön és készítse fel a befejezésre a játékost, mert csak ez után beszélhetünk a befejezés pontosságáról, vagy hibájáról. Az előkészítő fázisnak „hitelesnek” kell lenni, hiszen itt akarjuk „félrevezetni” a védőket, egyben „beállítani” olyan helyzetbe őket, hogy a taktikai elemnek legyen realitása életre kelni. Gyakran látható, hogy fiatal gyerekek olyan elemeket szeretnének megvalósítani, amire alaphangon nincs érettségük, mert hiányoznak az alap technikai elemek készség szintje (hajítómozdulat helyes technikája, vagy az előnyszerzéshez szükséges elindulás, megállás, cselek végrehajtásával sincsenek tisztában). Persze az edző ilyenkor ideges, türelmetlen és a tanítványokon mindez hatványozottan jelentkezik.
Véleményem szerint lényeges szempont kell, legyen, hogy egy gyerek, mielőtt társas kapcsolatban szeretnénk behelyezni, legyen tisztában az alábbiakkal.
– szélességi irányú mozgás labdával
– mélységi irányú mozgás labdával
– mindkét ívű (rövid, hosszú) labda felkészítésének az elsajátítása
– hajítómozdulat talajról és felugrásból végrehajtva
– indulócsel mindkét irányba
– szélességi és mélységi irányba történő elindulások labda leütéssel
Nos, ezek a tudásszintek jóesetben, 13-14 éves életkorra vagy kicsit később alakulnak ki. A lényeg, hogy akkor várjunk ugrásszerű fejlődést ezen a téren, ha a mozdulatok végrehajtásában esetén tudatosságot vélünk felfedezni.
Mint mindent, az előnyszerzéshez szükséges társas kapcsolatokat is fel kell építeni. Lépésről-lépesre kell haladni. Eleinte az egyéni technika elsajátítása, majd a páros kapcsolatban történő tudatos végrehajtását kérjük számon tanítványainktól. Végül, ha mindez összeállt, elkezdhetjük a kiscsoportos kapcsolatokban történő gyakorlásokat. A legapróbb részletnek is jelentősége lehet. Azonban itt hívnám fel a figyelmet, hogy az a tanítási időszak, nem a kisiskolás, és nem is a kisgyermekkor sajátja!
Ahhoz, hogy (tudatos) előnyöket tudjanak szerezni tanítványaink a védőkkel szemben, képesnek kell lenniük helyzeteket kialakítani. Ennek elérési minimuma, hogy képesek legyenek helyzetet felismerni. Ezt követően kell meghozni egy gyors döntést, ami lényegében attól függ, hogy a védők, a támadók mozgására hogyan reagáltak.
A döntések meghozatala és azok minőségi megválasztása tesz különbséget játékos és játékos között. Tehát, ha az a célunk, hogy képzett játékost neveljünk fel, olyan edzésgyakorlatok szükségesek, amik el tudják juttatni tanítványainkat erre a szintre. Minél több szituációt kell begyakorolni ahhoz, hogy fiatal játékosunkban rögzülni tudjanak a lehetséges megoldások. Ezzel párhuzamosan szükséges, az egyéni képességek és technikák fejlesztése is. Ennek fejlesztését nem a mérkőzéseken, hanem az edzések alkalmával kell megoldani. Ismételten az összefüggésekre hívnám fel a figyelmet és az egymásra épülő feladatokra.


Az alábbi klipeket a Münchenben megrendezett nemzetközi edzői szimpóziumon készítettem. Ezek a felvételek az előnyszerzés néhány megoldását rögzítette, illetve a gyakorlatokat érdemes tanulmányozni, amiben ezek fejlesztését kialakítják a német, vagy a dán utánpótlásképzésben. A demó csapatok a német és az osztrák serdülő válogatott játékosaiból álltak össze.

3:2 ellni megoldások gyakorlása

Támadójáték felépítése előnyszerzés elindítása középről.