Miért jönnek a jó eredmények az egyik oldalon és miért nem a másikon?

Összehasonlító elemzés a női és a férfi szakág utánpótlás nevelése között.
Mi lehet a címben megfogalmazott állítás oka?

Az alábbi írás egy jóval, nagyobb tartalommal bíró, 2019-ben készített tanulmányból „kiemelt” részelemeket tartalmaz. Hogy miért most osztom meg a feltett kérdésemre a választ? Mert az elmúlt egy évben sokat változott a szemlélet. Több olyan kezdeményezés indult útjára, ami változásokat hozott, főleg a férfi szakág szakmai koncepciójában. Ez reményt ad a férfi utánpótlás vonal számára, hiszen a változások általában fejlődést generálnak.

Vizsgálatom több egymással összefüggésben álló területen végeztem el:
1. Igazolt játékosok száma hazai szinten (2019 év adatai)
Ha megvizsgáljuk az igazolt utánpótlás játékosok létszámát, azt látjuk, hogy a 17 évesek esetében majdnem azonos számú fiú, illetve lány versenyez, a 18 és 19 éves lányoknál szinte senki, míg a fiúknál 18 évesen közel 300 fő, illetve a 19. életévükben lévők, pedig majdnem 200 fő került benevezésre, a 2019-2020 évadra. Tehát a lányoknál már 18 évesen a felnőtt bajnokság valamelyikében versenyeznek nevelő, vagy más klubokban. Ezzel merőben ellentétben, az egyik nagy klubunk például, a 18, 19, 20 éves játékosait junior csapatban tartja és így játszanak az NB I B felnőtt bajnokságban, arra hivatkozva, hogy más első osztályú klubban nem folyik olyan színvonalú munka, mint náluk.

2. Nemzetközi csapatok, és nagy hagyománnyal bíró kézilabdás nemzetek eredményességének hatása
A férfi európai kupákban 88 csapat, míg a nőknél 54 csapat indult el. A nemzeti válogatottak területén is óriási különbség van a minőség és a mennyiség oldaláról történő összevetésben. Európában összehasonlíthatatlanul erősebb, nehezebb férfi oldalon, akár klub, akár pedig nemzeti válogatott szintéren a legjobb 10 csapatba kerülni. Világbajnokság erőviszonyainak összevetése esetén is jóval erősebb és kiszámíthatatlanabb a férfi szakág a nőkhöz viszonyítva.

Image processed by CodeCarvings Piczard ### FREE Community Edition ### on 2018-09-23 11:11:40Z | http://piczard.com | http://codecarvings.com

3. Nemzetközi és hazai versenyeztetési modellek és azok hatásai
A versenyeztetés rendszere, felépítése nagyon eltérő a nemzetek között és ez nemcsak a földrajzi távolságok és területi és népességi különbségek miatt alakult ki, hanem az adott nemzet koncepciója miatt.
Franciák a képzési központokban gyűjtik össze a sok fiatal tehetséget és őket 19 éves életkorig nevelik, képzik és versenyeztetik. Ezt követően kerülhetnek ki a profi szerződésekkel a profi klubokhoz.
Norvégia a külföldi versenyeztetésben bízik. Hiszen a 20 évet elért tehetségeit kiküldik más nemzetekbe játszani, otthon csak a „középszerűek” maradnak.
Dániában kézilabdás iskolák vannak, de ott nagyon minimális taktikai képzés folyik. Hasonlóan a norvégekhez, ők sem tudják otthon tartani a sztárjaikat.
A Keleti országok közül, mint például Szerbia, Horvátország, Szlovénia férfi korosztályos válogatottjai azért tudnak jó eredményeket elérni – főleg ifjúsági és junior szinten -, mert a felnőtt játékosaik zömében külföldön játszanak és így a fiatalok az első osztályú felnőtt bajnokságokban pallérozhatják tudásukat.

Nálunk a női szakágnál megoldottnak látszik a versenyeztetési deficit eltünése. Ennek magyarázata az egységes szemléletmód és az összefogásra való törekvés.
A férfi szakág számtalan sebből vérzik, amit eddig nem sikerült megoldani.

A tehetséges magyar játékosok többe kerülnek, mint a középszerűnél jobb külföldiek
a. Négy évvel ez előtt lépett érvénybe a külföldi játékosok létszámának csökkentése érdekében, az emelt díjas játékengedély kiadása. Sajnos e szabály negatív mellékhatása lett, hogy a tehetségesnek vélt fiatal magyar játékosok szerepe és fizetése felértékelődött. Így egy középszintű magyar első osztályú klubnak szinte megfizethetetlenné váltak. Az is komoly problémát okozott, hogy a nagy klubok jó pénzért lelátokon ültették ezeket a fiatalokat. (ez már talán a múlt)
b. A nemzetközi kupákban induló csapatainkban sok nemzetközi top kézilabdázó van. Nincs hely a fiataloknak.
c. A közepes és a második hullámba tartozó magyar csapatokban játszanak ugyan tehetségek, de ők véleményem szerint „használva” vagy inkább „kihasználva” vannak. Sajnos ebben a közegben több esetben hiányzik a képzés befejezése. Pontosabban, a fiatal játékos maga is azt hiszi, már készen van, de valójában az edzéseken nem kapja meg azokat a fejlődéséhez szükséges képzési tartalmakat (képességfejlesztés, technikai képzés). Az edzőik itt kész játékosnak tekintik és így ugyanazt a munkát végzik, mint egy 25-30 éves kész játékos. A menedzserek sem látják át, hogy milyen „bűnt” követnek el saját futtatott játékosával szemben. (az „Elit” program sokat segíthet ennek a probléma megoldásában)

4. Hazai sportágak egymáshoz viszonyított támogató, vagy elszívó erejének hatása.
Hazánk nem nagy népességgel rendelkező nemzet, de óriási eredménykényszer nyomása alatt kell működniük a sportszövetségeknek, amely véleményem szerint irreleváns. A labdarúgás, a vízilabda óriási elszívó erővel rendelkezik, ami nem könnyíti a helyzetünket a fiú szakágban. Azonban az is igaz, hogy nem egy tehetséges fiú érkezik 10-14 évesen az előbb említett sportágakból.

5. Hazai nevelési és képzési paraméterek, értékrendek
A hazai utánpótlás nevelésben több mint három évvel ezelőtt elindult az egységes szemléletmód kialakítása és az egységes képzés elfogadtatása érdekében egy koncepció, amelynek jelei csak a női szakágban érezhetők. Az összefogás itt példaértékű. Hozzáteszem, hogy lányok felnőtt játékossá válásának beérési folyamata jóval rövidebb, mint a fiúk esetében. Alapvető különbség a két nem között, hogy míg a lányok mentalitása, hozzáállása és motiválható szerepvállalása szinte már felnőtt gondolkodásra hasonlít, addig a fiúk felszínes, pedagógiai szempontból nem megalapozott értékrend szerint dolgoznak és élnek meg fejlődési szinteket. (Javítva magamat, ma már vannak ettől eltérő tapasztalatom is, jó néhány nevelőklub esetén). Pontosabban sokkal többet képzelnek magukról, mint amire képesek. Természetesen létezik az a fiú korosztály, (serdülő, ifjúsági) ahol reményeink szerint a klubjának közege és a válogatott szakmai stábja is jól fogta meg őket egyénileg és csapategység oldaláról egyaránt.

6. Hazai és nemzetközi beérési időpontokat segítő, vagy nem támogató jelenségek, rendszerek összehasonlítása
A női korosztályos válogatottjaink azért is tudnak jóval eredményesebben szerepelni egyes világversenyen, mert többségében az igazi tehetségek a legjobb helyekre kerülnek. (NEKA, Győr, Ferencváros, Érd) A férfiak esetében három évnél korábban el sem engedték országos kiválasztókra a legtehetségesebb gyerekeiket. Veszprémben, hosszú szünet után, talán három-négy éve indult el újra a tudatos utánpótlásnevelés. Fiú szinten a NEKA még nem volt képes, míg a PLER már nem tudott igazi vonzerőt nyújtani a tehetségek számára. A Balatonfüred sok fiatalt hozott be országos szinten, viszont a Pick Szeged nevelőmunkája az elmúlt években alig adott korosztályos válogatottat a sportág számára. Az igazi odafigyelés megcsúszva ugyan, de a mostani ifjúsági korosztályra tehető vissza a fiú szakágban.
Az akadémiai rendszer felállásában sok pozitív lehetőség rejlik. Persze ennek csak akkor lesz eredménye, ha az összefogás és nem a rivalizálás lesz a lényeges szempont.

7. Hazai profi klubok önös érdekeinek viszonyulása a szövetségi koncepcióhoz
Amennyiben sikerül a férfi szakágban is egy jól működő felmenőrendszert kialakítani, mint ahogy ezt a női szakág kialakította, abban esetben van esély a felzárkózásra. Többen hibaként rótták fel, hogy a felnőtt férfi válogatottunk szakmai vezetői, az elmúlt években érdektelenek voltak e rendszer felépítésében, amiben szerepet sem kívántak vállalni. Nagy „szakadék tátong” szakmai érettségben a felnőtt és a junior korosztály között és ezt a köztes „B” válogatott sem tudta áthidalni sajnos. Pontosan azért, mert a korábbi felnőtt válogatott edzők nem voltak „érdekeltek” a felépítettségben. A kapitánnyal szemben támasztott egyik fontos követelmény, hogy legyen szándéka foglalkozni azzal is, hogy a rendszerben szereplőket összefogja és a közös építkezésre sarkalja. (Jó hír, hogy Nagy Laci vezetése mellett a férfi szakág már így, e koncepció mentén dolgozik).

8. NEKA és a többi klub kiválasztása 14 éves életkortól a mindkét nemben
Ha a szemünkkel végig pásztázunk a fenti tartalmakon, még el sem kezdtünk gondolkodni a különbözőségeken, könnyen rájöhetünk arra, hogy a két nem között hatalmas különbség tapasztalható. A különbség nemcsak a hazai összevetésben érzékelhető egy a kézilabdasportban otthonosan mozgó szakember számára, hanem a nemzetközi arányokat és trendeket figyelembe véve sem javít a férfi szakág bonyolultabb és nehezebb helyzetén. Tehát szakmai oldalról az alábbi tartalmakban kell keresni a válaszokat.
• Összefüggésbe kell hozni a képzés irányvonalát, lényegi részeit az adott nemben és korosztályban alkalmazott versenyeztetési ideológiájával.

• Míg a lányok esetében a motiváció csúcsán érhetnek be kész felnőttjátékosokká (18-19 évesen) a versenyzőink, addig a fiúknál ez nincs összhangban, mert 18-19 évesen még nem kész játékosok. Erre minimum 2-3 évet kell várni. No de mi történik ez alatt a két év alatt? Hol és hogyan pallérozódnak? Hol és mennyit versenyeznek? Itt kell megtalálni az optimális egyensúlyt!

• Mindkét nem taktikai oldalról magas képzést kap, és míg a lányoknál működik a csapategység és az egyéni mentalitás összehangolása, addig a fiúk esetében csak nagyon ritkán történik meg. Csak az a játékos tud csapategységben és fegyelmezett hozzáállásban játszani, akikbe klubszinten ezt bele nevelik. Ott, ahol ez hiányzik, már később nagyon nehéz bepótolni.

• A folyamatosan emlegetett nagy tradíciónak örvendő szellemes magyar kézilabda már csak a múlt, mert a szépségben elfelejtettük fejleszteni a képességeket. Így történhet meg, hogy főleg junior szinten, a férfiak esetén más” dimenzióban” sebesség fokozatban kézilabdáznak az ellenfeleink.

• Sajnos visszaköszön a „Döntsd el, hogy tanulsz, vagy sportolsz?” kérdőmondat. Sajnos, mint ahogy az élet visszaigazolja „Fej nélküli lovasokkal nem lehet, csak ész nélkül vágtatni” A fiú vonalon évek óta súlyos problémákat idéz elő a koncentráció képességének hiánya és az értelem közreműködése a tudatos játékok alatt.

A 14-15 éves korosztály újbóli edzésbe állítása és felkészítésének lehetősége.

man running backgorund made with dynamic particles

Az elmúlt időszak és a kialakult helyzet, nehezen feldolgozható és eltérő körülményeket teremtve forgatta fel az összes sportszervezet mindennapjait. Minden tapasztalat és ismeret hiányában, szinte „vakon” kellett megbirkózni a nehézségekkel. Olyan két és fél, három hónap van a hátunk mögött, amit megtervezni és levezényelni sem volt egyszerű feladat, még egy rutinos edző számára sem. Az eltérő infrastrukturális feltételek, és az egyénre szabott online bel és kültéri edzések megtartása, komoly kihívások elé állította a nevelőedzőket. Több tényező sem tette könnyűvé, hogy a területeken hatékony szakmai munka valósuljon meg,
• Az iskola tornatermei, udvarai zárva voltak.
• Az egyéni otthoni online edzéshez szükséges eszközök nem mindenkinél volt adott.
• A szülők féltésből, olykor érthető módon a negatív nem támogató hozzáállása.
• Az edzők felelőtlen hozzáállása.
• Csapat, közösség hiánya
• A rendszeresség és a felállított napirend hiánya

A fenti tényezők közül egy is nehezített körülménynek számít, pláne ha ezek csokorban jelentkeztek. Ennek ellenére állítom, hogy ez az időszak nem veszett el hatástalanul. Sokat tanulhattunk belőle edzők, játékosok és sportvezetők egyaránt. Most, hogy már látjuk a fényt az alagút végén, el kell gondolkodni azon, hogyan térjünk vissza a megszokott kerékvágásba.

Két alapvető hibát követhetünk el az újrakezdés kapcsán, amire feltétlen oda kell figyelni! Abban a közegben, ahol döntő többségében egyéni és főleg képességfejlesztő munka folyt, főleg kis területen, akár bel, vagy kültéri környezetben történt, nem szabad elhitetni magunkkal, hogy minden ott folytatódhat, ahol korábban abbamaradt a munka. Továbbá az sem egyszerűsíti gondjainkat, ha játékosaink folyamatosan mozogtak futófeladatok és kondicionális edzéseken, minden különösebb nyújtás és pihenési szakaszok beiktatása nélkül. Főleg akkor, ha mindezt terhelési kontroll nélkül tették! Mindkét verzióból érkező játékosnál, komoly sérülésveszély állhat elő a „fejetlen tervezés” miatt. Mindenképpen lépésről lépésre haladjunk a játékosaink megfelelő állapotának visszaszerzése okán. Az ízületek és az izmok működésének hatékonysága és főleg sérülésmentes munkája csak folyamatos építkezéssel oldható meg. A hirtelen irányváltoztatás, lendületszerzés, elrugaszkodás hosszú, vagy szűk területen, főleg, ha ezt sorozatos ismétléssel kell végrehajtani, szintén veszélyes lehet annak, aki ez elmúlt időben nem kényszerült ilyen mozgásokra. A labda hiánya és a vele végrehajtható technikák, mint átadás, lövés, labdavezetés újbóli sorozatos ismétléséhez hasonló óvatosság szükséges, mint azt fentebb írtam. Az egyszerű testnevelési játékokban végbemenő helyezkedések, üres területre történő futások, illetve a védő-támadó távolság megtartásában is komoly deficitet tapasztalhatunk. A játékosok eltérő állapota, motiváltsága, hozzáállása szintén nehézségeket okozhat. Szükséges méréseket, teszteket, állapotfelméréseket végezni az újrakezdés előtt és alatt, hogy tiszta képet kapjunk tanítványainkról.

Az esetek többségében próbáljunk igazodni a játékosaink adott képességeihez. A képesség egy jelzés vagy egy lehetőség arra, hogy kellő inger és hatékony képzés hatására készségszintre tudjon válni. Lényeges szempont legyen minden edző szándékában, hogy a technika csiszolása legyen az elsődleges. Nem a kitalált taktika kell, hogy kergesse a játékost, hanem a játékosok tudásszintje és kapcsolatuknak minősége tegye lehetővé a terv megvalósulását! Ha még soha nem főztem az általam nem ismert fűszerekkel, ne dicsérjem előre az ételt, mert könnyen előfordulhat, hogy nem fog sikerülni. Végül ne legyek ingerült azokkal szemben, akik mindezt számon fogják kérni tőlem.

A továbbiakban az egyik legfontosabb életszakaszt emelném ki a képzés folyamatából. Különös tekintettel a megváltozott előzmények figyelembevételével. A serdülőkort megelőző két év, meghatározó egy sportoló életében. Főleg azért, mert itt tudatosul edzőben és tanítványban a hova tovább és mindezt hogyan tovább kérdés megválaszolása.
Tekintsük át ennek a korosztálynak 14-15 éves kézilabdázók fejlődéséhez szükséges alapokat. Ez az életkor, ahol az egyén tudatossága, elkötelezettsége erősödhet a sportág és különösen a versenysport iránt. Itt válhatnak kézilabdázókká azok a sportolók, akik korábbi életszakaszokban elsajátították a sportolói mentalitás alapjait. Rendelkeznek kellő alázattal és szorgalommal.

Képességfejlesztés

Az előző évek gyakorlatával ellentétben ebben a korosztályban különválik a sportképességek fejlesztésének általános és speciális módszere. A harmonikus testfelépítés folytatása mellett a támadás és védekezés taktikai elemeinek hatásosabb végrehajtása érdekében speciális, a kézilabdázás mozgásanyagát tükröző gyakorlatok beiktatása szükségszerű. Az állóképesség fejlesztése továbbra is megőrzi elsődlegességét, az erő növelésére nagyobb súlyok alkalmazhatók, míg az ügyesség és a gyorsaság az előbbi két sportképesség edzésén keresztül fejlődik. Azonban a maximális erőfejlesztés a játékosok élettani és anatómiai változásai miatt nem ajánlatos tevékenység!
Az ügyesség fejlesztésénél az általános mozgás és a labdás ügyesség állandó csiszolása mellett most már a technikai elemek gazdaságosabb, gördülékenyebb és mind hatásosabb végrehajtása legyen a cél.
A gyorsaság fejlesztésére az atlétikai futások megtartása mellett a sportág specifikus futógyakorlatok kerüljenek előtérbe. Így a 10, 20 és 30 méteres sprintek, a támadási és védekezési elemekkel kombinált rövidtávú futások, valamint a gyors indulás frekventált gyakorlása alkossa a képzés nagyobb részét.
Az erő fejlesztésénél a törzs-, a láb- és a karizomzat általános megerősítése legyen az elsődleges cél, mert ezek az izomcsoportok alapvetően meghatározzák a három legfontosabb sportági mozgásforma – a futás, az ugrás és a dobás – hatásosságát. Emellett az eredményes játékhoz nélkülözhetetlen speciális erő fejlesztése, elsősorban a különböző feladatkörök elvárásaihoz alkalmazkodva, szintén legyen része az edzésprogramnak.
Az állóképesség fejlesztése az általánosról szintén a speciális képzés irányába tolódik át. Az általános állóképesség folyamatos növelése mellett a képzést olyan gyakorlatok beiktatásával kell kiszélesíteni, amelyek növelik a pozíciók szerinti speciális állóképességet.
A képzés célja minden egyes feladatkörben az, hogy a játékosok növekvő fáradtságérzet ellenére is képesek legyenek hasonló szinten kivitelezni a technikai elemeket. Így például a nagy szériaszámmal, sorozatszerűen végzett kapura lövések, ütközések, sáncolások, támadó és védő alapmozgások intenzív végrehajtása jól használható fel a speciális állóképesség fejlesztésére. (Korosztályos Képzési Kézikönyv)

A korosztályra jellemző általános szakmai tartalmak képzése, fejlesztése
• Törzserősítés minden formája, a has-hát terhelési arányok megtalálása
• A húzó erő a gyorsító erő, erő állóképesség fejlesztése kisebb súlyokkal
• Anaerob munkavégzés, összefüggő terhelésként
• Mindenféle izomcsoport terhelése erő-állóképesség fejlesztő jelleggel
• Abszolút és a relatív erő fejlesztésének kezdete gerincoszlop fejlettség és törzserő színt függvényében

A törzsanyagban található elemeket, értelemszerűen korosztálytól függően kell alkalmazni! A megfelelő hosszú távú állóképesség (aerob futó állóképesség) kialakításának, az ilyen életkorú gyerekeknek, az egyik legdinamikusabb szenzitív szakasza. Éppen ezért fokozott figyelemmel építsük be az edzésmunkába!

Az első három héten legalább négy alkalommal kell futóedzést tartani. A harmadik héttől 1-1 alkalommal kevesebbet az alábbiak szerint. Az ötödik héttől már csak teremben fussanak az alábbiak szerint.
Nagyon ügyeljünk az alapvető edzéselméleti elemekhez. Ismétlésszám, intenzitás, terjedelem, megfelelő pihenő szakaszok beiktatása

I. hét
1. 2 x 10 perc folyamatos futás, közte 2 perc pihenő
2. 2 x 15 perc folyamatos futás, közte 3 perc pihenő
3. 15 perc folyamatos futás + 5 perc lüktető futás, közte 3 perc pihenő
4. 30 perc folyamatos futás

II. hét
1. 3000 m futás időre
2. 4000 m futás időre
3. 1 x 1200 m + 3 x 800 m futás időre, minden 800 m között annyi pihenő van, amíg lemegy a pulzusuk 120 alá
4. 3 x 800 m + 6 x 400 m futás időre, ismétlések között a pihenő a fentiekkel azonos

III. hét
1. 5000 m futás időre
2. 6000 m futás időre
3. 2 x 1200 m lüktető futás (50 és 100 m közötti szakaszok ritmus váltással)

IV. hét
1. 400m – 800m – 1200m – 800m – 400m / piramis futás időre
2. 1 x 800m + 2 x 400m + 4 x 200m + 8 x 100m + 12 x 50m időre

V. hét
– Heti 3-4 alkalommal az edzések elején vagy végén, felmérés jelleggel, a két alapvonal között rövidtávú állóképesség fejlesztése érdekében, az alábbiak szerint.
1. edzés elején 20 x 40m + edzés végén 20 x 40m
2. edzés elején 2 x 10 x 40m + edzés végén 20 x 40m
3. edzés elején 20 x 40m + edzés végén 2 x 5 x 40m

Az első három héten, napi két alkalommal tartunk legalább 90 perces foglalkozásokat a gyerekeknek, a futóprogramon kívül. Az egyik termi labdás, míg a másik szabadtéri is lehet, (főleg kondicionális edzés legyen).
A harmadik héttől csak két alkalommal, míg a negyedik héttől egy alkalommal legyen a futásokon kívül naponta két edzés. Az ötödik héten már csak napi egy edzés legyen, és a futásanyagot építsük be az edzésprogramba. Lehetőleg oda-vissza futások legyenek labdával, vagy labda nélkül. (10 x 40m, 5 x 40m stb.)

Szabadtéri erősítő jellegű edzések tartalmi része,
• mélységi és szélességi alapmozgások gyakori ismétlésszám melletti alkalmazás, akár állóképesség fejlesztéssel egybekötve (háromszögelések, kitámadások- visszahúzódások időre egyénileg, párban, hármasokban)
• rajtgyakorlatokkal egybekötött gyorserő fejlesztések (eltérő kiinduló helyzetekből, bizonyos speciális mozgást vagy pozíció felvételt kell végrehajtaniuk)
• statikus törzserő stabilizációs feladatok (plank helyzetek) négyütemű fekvőtámaszok
• dinamikus törzserő gyakorlatok (BOOT CAMP feladatok) természetes és utánzó mozgások nehezített feladatokkal, sok ismétlésszámmal)
• lelépések, fellépések, mélybeugrások, sorozatugrások, zsámolyok, torna padok használatával, cikk-cakk ugrások páros és egy lábbal oldal irányban szélesen.
• nehezített labdákkal sorozat hajítások (30-40-50) (ismétlésszám, intenzitás, terjedelem, megfelelő pihenő szakaszok beiktatása)
• talajról egykezes felső
• talajról alsó és felső elhajlásos dobások
• felugrásból történő dobások
• cselből történő dobások felugrással
• has, hát, mell, kar, váll, lábizom erősítések saját test mozgatásával (ismétlésszám, intenzitás, terjedelem, megfelelő pihenő szakaszok beiktatása)

Termi edzések tartalmi része,
Védekezés,
o egyéni védekező alaphelyzetekből történő helyzet és helyváltoztatások
o páros + társas alapgyakorlatok, főleg a szélességi és mélységi irányok szerint, ütközések, váltások, felkísérések, sáncolások, ácsúszások stb.
o csapatrész feladatok, összezárások + besegítések + labdamegszerzésére irányuló fellépések, halászások
o beálló elleni védekezés, szélső és az átlövők elleni védekezés
o csapatban történő együtt mozgás, csapatrészek összehangolása
o nyitott védelem esetén az oldalak kinyitása és bezárása a labda helyzetétől függően
o 1:1, 2:2, 3:3 elleni védelem ember fogással gyakorlása, labdatartó játékok
o előkészítő játékok a helyezkedésre, a labda megszerzésére, a faultok létrehozására

Támadás,
– egyén, páros és társas támadó mozgások mélységi és szélességi irányban labda nélkül és labdával. Húzások, kerülés, keresztek, elzárások stb.
– előkészítő játékok, labdatartó, zsámolylabda, rögbi, vonalkézilabda. Egy – két térfélen, egyre nehezebb játékszabályok beiktatásával. Fontos az üres területekre történő helyezkedés és a kellő agresszivitás
– mélységi lábmunka labdajáratással, kapuelőtérrel szemben. Pozíciók helyes bemozgása, térlátás, térérzékelés.
– páros kapcsolatok (szélső-átlövő; átlövő-irányító; beálló-irányító)
– 1:1, 2:2, 3:3 elleni támadások
– elzárások, leválások gyakorlása, oldalról, szemből

Indítások,
– egyéni, páros, hármas, négyes csoportokban
– csapatrész labdafelhozatal + visszarendeződés
– küzdő indítások – 1:1, 2:2, 3:3, és csapat – csapat ellen

Kapura lövési feladatok,
– pozícióból, változó lendületszerzéssel (labdaleütés 3 lépés, labdával a kézben 3, 2, 1 lépéssel, társtól kapott labdával, oldal irányból majd hátulról)
– páros kapcsolatból, labdaátadást követően, helyből, majd mozgással
– társas taktikai elemből (oldalak szerint)
– egyéni képzés formájában, mozgásból, cselből, passzív majd aktív védővel szemben

Bemelegítés jelentősége,
Felhívnám mindenki figyelmét, hogy a bemelegítés egyben a sérülések megelőzését is magába kell, hogy foglalja! Ezért minden edző kötelessége levezetni ezeket. Lehetőleg a protokoll gyakorlatait használjátok! A gyerekek egyéni melegítése tiltott!
Minden edzést követően tessék alkalmazni a regeneráló levezetéseket és nyújtó gyakorlatokat, amit szintén az edző vezessen le!

Egy délután “Szegeden”.

Kíváncsi voltam, vajon a MOL-PICK SZEGED utánpótlás csapatai, hogyan és miképpen oldják meg az otthoni környezetben történő edzésmunkát. Garami Zsolt vezető erőnléti edző bemutatta, elmagyarázta számomra magát a rendszert és a folyamatot, ami alapján foglalkoztatják játékosaikat. Érdeklődésemre meghívott, hogy személyesen is vegyek részt egy ilyen foglalkozáson. Természetesen nem utaztam le Szegedre, mint az a közel száz játékos sem, akik szervezetten, mint utóbb kiderült, igen komoly munkával készülnek saját otthoni környezetükben az alábbiak szerint.


A terhelés szubjektív – szelektív differenciálás által történik. Pontosabban az ellenállások határozzák meg a szelekciót, de amúgy minden gyakorlatból 4 nehézségi szintet forgattak le videóra és abból választ mindenki a hozzáillő szintet. Az edzéseket a srácok megkapják előre egy edzésnaplóban, valamint megtekintik képi anyagon. Az edzésen már úgy kezdenek, hogy tudják mit kell csinálniuk. Az edzéseket minden edző és erőnléti edző a Zoom rendszeren követi élőben. A szakemberek, Garami Zsolt erőnléti edző vezetésével tehát, előre dolgoznak. A legújabb és a hozzá illeszkedő korábbi gyakorlatokból állítják össze az edzésanyagot. Majd a srácok az elkészült gyakorlatokat az adott edzésidőben megkapnak napra lebontva előre szombat estig. Két hét anyagát forgatják le és közel két napig vágják, ezután felkerül egy videó tárba a YouTube – ra. (A Klub saját csatornájára). Jelenleg, több mint 100 gyakorlat van feltöltve a rendszerükben. A korosztálynak megjelölt edzésidőre tudniuk kell a gyakorlatokat. Minden délután 4-5 edzésidő van kiadva, amire korosztálytól, csapattól függően kell rácsatlakozni a játékosoknak. Azonban a gyakorlási idő alatt sem maradnak egyedül, mert mindenki elérhető a Zoom rendszeren belül. A nehézségi fokozatok esetleges korrigálásában, illetve a helyes testtartás, technikai végrehajtás érdekében a játékosok közvetlen kapcsolatban vannak a szakemberekkel, akik segítik, instruálják őket. Minden edző a saját korosztályával van egy „adásban” ahogy a csapattársak is. A szubjektív – szelektív differenciálás, azaz a korosztályos különbség problémáját, úgy oldják meg, hogy pl. egy törzsgyakorlatból, vagy akár egy alsó test toló típusú, vagy felsőtest húzó stb. gyakorlatból, – mindegyikből- 4 nehézségi fokozatlehetőséget kínál a program. A játékos kiválasztja magának az általa végrehajtható fokozatot! Így előfordulhat, akár egy korcsoporton belüli differenciálás is! Amennyiben élettani szempontból egy adott játékos megelőzi a kronológiailag azonos életkorú csoporttársát, számára más nehézségi szintet javasolnak a szakemberek. Ezért a gyakorlattár rohamosan duzzad, hiszen pl.egy egyszerű guggolást progresszívé nehezítve 4 gyakorlattal oldanak meg. A DBands esetében az otthoni gyakorlatok elvégzésére a differenciálás így néz ki: serdülők: sárga, ifi: fekete ellenállás. Létezik az un. 0. szint, ami azt jelenti, hogyha az adott gyakorlatot, ellenállással nem tudja helyes technikával végrehajtani – tehát valószínűleg nincsen meg a megfelelő erőszintje – abban az esetben lecsatolja az ellenállást, és anélkül végzi el a feladatokat egy játékos. A szakemberek élőben figyelik a Zoom adások alatt a játékosokat és kontroll alatt tartják őket.


Az edzések periodizációját jelenleg kéthetes mikró ciklusokban oldották meg, melyet 6 hét (3×2) után progresszívan visszatérően építenek tovább. Konkrét periodizációs célt nehéz lenne ebben a szituációban megoldani, hiszen labdás edzések és mérkőzések nincsenek. A fő cél így a legszélesebb körben megvalósítható fizikai képességfejlesztés, beleértve a kardió munka olyan területeit is, mely bajnoki szezonban kevéssé alkalmazandó. Ehhez alkalmazkodik a periodizáció. Az alábbi linken az 5-6 hét programjából a gyorsaság fejlesztés preparációs módszerrel történő technika központú fejlesztését láthatjátok speciális ellenállás segítségével, 11 gyakorlatban, a képi anyag mellett edzői magyarázatokkal. Jó böngészést kívánok mindenkinek!

A labdafogás, csukló és felső elhajlás.

Minden bonyolultabb hajítómozdulat helyes végrehajtásának kulcsa a biztonságos labda markolása, fogása. Ilyen bonyolult és nehéz technika az egy kézzel történő labdaátvétel és az azt követő hajítómozdulat. Természetesen a tenyér nagysága, az ujjak hossza és a labda mérete (korosztálynak előírt) adott, ezen változtatni nem lehet. Azonban, ha rendelkezem a megfelelő alappal, így a kézfej és a tenyér szerepe és közreműködése, összetettebb technikák végrehajtására adnak lehetőséget. Valójában egy láncolat alakul ki a mozgások alatt, amelynek összehangoltan kell működni! A játékszer úgy válik „kezesbáránnyá”, ahogy a technika életre kell. Az ujjak, tenyér, kézfej, csukló, alkar, könyök, felkar, váll és törzs izmai állnak össze egy helyesen végrehajtott mozgás miatt.
Minden egyéni képzés végén a „légidobások” játéka szinte kötelező érvényű. A tanítványok örömmel, élvezettel ugrálnak a kör fölé és gyakorolják a labda elkapását és hajítását a levegőben. Nagyon hasznos játék a fentiek értelmezése szempontjából is!

A csukló helyes mozgatása és hatékony használata, hasonlóan olyan területe a képzésnek, ami sok egyéb technika végrehajtásához adhat megfelelő alapot. Az eltérő hajítómozdulatok gyakorlása, csiszolása, főleg a vonaljátékosok körében lehet kívánatos eleme a képzéseknek. Ezek lehetnek talajon, vagy levegőben elhajlással, vagy alulról végrehajtott kapura lövések. Mivel ezek bonyolult technikák és nemcsak pszicho-motoros képességek megléte szükséges hozzá, így az oktatásnak részletekben kell történie. Az alulról végrehajtott hajítás esetén csípő, térd magasságában engedjük ki a labdát. A fentiekből kiindulva, a labda biztos fogása, illetve a csukló e közben történő stabil forgatása alapfeltétel. Eleinte a csuklómozdulat elindul, de a kar és főleg a törzs és a lábak mozgatása nem lesz együttműködő. Itt komoly deficitet fog jelenteni a gyorserő hiánya. Azonban idővel, türelemmel, minden összeáll. Adjunk kisebb célokat az oktatás alatt, hogy hová kell eljutni az egyes fázisok alatt.

Levegőben történő elhajlás megvalósítása, szintén nem a könnyen végrehajtható technikák közé tartozik. Hiszen e technika oktatása is több fázisban történik. Eleinte a karok szerepének stabil helyzetben történő gyakorlása, (hajító és lendítő szerep) majd a váll és a törzs lendítés előtti és a levegőben lévő munkájának összehangolása. Addig nem érdemes tovább lépni az oktatásban, amíg a karok, váll és a törzs izmai nem megfelelően indukálják a technikát.
Ebben az esetben is a stabilitás fontos, hogy kifejezetten arra kelljen ügyelni a tanítványunknak, ami lényeges. Talajon állva, valamitől elhajolva induljunk el az oktatásban. Eleinte kilépéssel, majd ezt követően a felsőtest eldöntésével érjük el játékosunk kedvező helyzetét. Végül a kar fejhez közeli elmozgása legyen a cél, önmagában az előző két fázis nélkül.
A láncolat együttműködése hozhatja meg a helyes végrehajtást. Jelen technika hatékony végrehajtásának fontos kulcsa lehet továbbá az optimális elrugaszkodás nagysága. Nem lényegtelen, hogy a légmunka alatti törzsmozgás összekötő szerepe, mennyi időre kap lehetőséget.

Az egyéni képzés a játékos mozgásfejlesztése.

Szabadtéri képzés Zoé és Dóri társaságában.

Korábban már több alkalommal írtam az egyéni foglalkozások jelentőségéről és annak pozitív hatásairól. A játékosok egyéni képzése nincs életkorhoz kötve. Véleményem szerint a személyiséget alkotó alapképességek rendszeréből, (talán a legfontosabbnak) a pszicho-motoros képességek optimális együttműködése alapozhatja meg ennek idejét! Következésképpen lehet 10 éves, vagy akár felnőtt top játékos az egyéni képzés szereplője. Lényeges, hogy a pszicho-motoros képességek hatékony együttműködése legyen jelen az adott életkorban.

1. Ábra (Dr. Király Tibor, Dr. Szakály Zsolt (2011)

A személyiség fejlődése és az egymást követő életszakaszokban megvalósuló mozgásfejlesztés egymásra épülő szintekben jelentkezik. Így van ez a speciális sportmozgások tanulása esetén is, ahol mozgástanulási fokozatok ékelődnek be a fejlesztő munkába.
Az egyéni képzések sok félék lehetnek. Szorítkozhat egy speciális technika fejlesztésére. (lövés, cselezés, szökkenések, lendületszerzések) Lehet kombinált feladata, ahol több képesség együtt történő hatásán alapuló mozgástanulás valósul meg. Történhet taktikai elemek begyakorlása, szilárdítása végett. (két-három-négy játékos együttműködése)
Az egyéni képzés a játékos mozgásfejlesztése. Ezek a foglalkozások nemcsak a külső ingerek nehezítésével, hanem a játékos kognitív képesség fejlesztésével együtt történik. Nagyon lényeges, hogy a képzés alatt elérjük azt a célt, hogy a fenti ábrán feltüntetett képességfejlesztés együtt jelenjen meg! Pontosítva az egyén képzése akkor történik meg ha a külső ingerek találkozik a játékos fogadókészségével. Ennek azért van jelentősége, mert a foglalkozáson tanultk, vagy gyakorolt elemek csak abban az esetben tudnak „két lábra állni” és működni a versenyhelyzetben, ha ezek „szinapszist” alkotnak!
Kíváncsi voltam és elvégeztem egy kísérletet. 2015. évben készítettem egyéni képzésekről videófelvételeket. A Váci KSE férfi játékosai (NB I) szerepeltek rajta. Ugyanazokat a gyakorlatokat elvégeztettem öt évvel később U13 lányokkal. A két felvétel itt látható egymás alatt.

Abban egy percig nem voltam bizonytalan, hogy a kislányok képesek lesznek e megcsinálni azokat a feladatokat, amit korábban a felnőtt minősített férfi játékosok. Meg vagyok győződve, hogy ezeket a mozgásokat a lányok semmilyen körülmény között nem fogják úgy visszaadni éles szituációban, mint a felvételen. Talán eszükbe sem jut, még gondolati szinten sem, hogy ezt megpróbálja egyáltalán valamelyikük is! Miért fontos, hogy ezt tegyük tisztába. Azok a „felnőttekre jellemző” gyakorlatok, amiket gyerekekkel hajtatunk végre, legyen az technika, taktikai képzés, vagy képességfejlesztés, mindvégig hatástalan marad, amíg a mozgástanulás fokozatai nem érik el a beérés, vagy adott testtudat és értelmi felfogóképességet! Jól gondoljuk végig, hogy mit, mikor és hogyan oktatunk a gyerekek számára!

Kültéri edzés lehetőségek, módszerek alkalmazása.

„A kialakult helyzetre való tekintettel”. Gondolom ismerősen hangzik ez a mondat. Ma már szinte mindenki használja, halljuk, olvasunk róla.

HA MINDIG A LEGJOBBAT HOZOD KI MAGADBÓL A TESTMOZGÁS TERÉN IS, AZ ÉLET BÁRMIKOR KÖZBESZÓLHAT, ÁTALAKÍTVA A KORÁBBAN GONDOSAN KIALAKÍTOTT EDZÉSTERVED. BÁRMI IS A KIHAGYÁS OKA, AZ EDZÉS HIÁNYA EGYÉRTELMŰEN MEGÁLLÍTJA A KORÁBBI FEJLŐDÉSI FOLYAMATOT
„Edzés kihagyása kapcsán, ha túlzásba viszed a lustaságot, akkor nemcsak külső negatív dolgokat fogsz tapasztalni magadon, de belsőleg is hatással lesz rád! Hónapok kemény munkáját mindössze pár hét alatt lerombolhatod! Jól gondold meg. Az emberi test mindig a kiegyenlítésre törekszik. Értem ezalatt azt, hogy ha nem edzed az izmaid, akkor úgy veszi, hogy nincs szükség nagyobb tömegű izomrostra, mivel energiaigényes fenntartani. Ezért szépen lassan leépül. Alig 2 hét után észreveheted magadon, hogy nem találod a helyed, csak szenvedsz, nyűgös és ingerlékeny vagy. A testmozgás ugyanis a mentális funkciók fokozására is kiváló, depresszió csökkentő hatással bír. Az agy különböző parancsainak kiadásához szükségesek a mediátor(átvivő) anyagok, amelyek segítik az információáramlást a perifériákra. Ezek közül a két legfontosabb a dopamin és a szerotonin. A dopamint örömstimuláló hormonnak is szokták nevezni, amelynek a megfelelő szintje elősegíti az endorfin származékok felszabadítását.Amikor az ingerület eléri a gerincvelőt endorfinok szabadulnak fel amelyek meggátolják hogy az idegsejtek további fájdalom ingert továbbítsanak. Nem mellékesen a rendszeres edzés segíti a hippocampus fejlődését, amely a memória egy kulcsterülete az agyban.”

Szóval, mindenkit arra buzdítok, főleg a serdülő életkortól felfelé dolgozó csapatok edzőit, hogy találjanak olyan lehetőségeket tanítványaik számára, (amíg lehetséges) ami biztosítja számukra a szükséges mozgásokat, elkerülve a leépülés fázisát.

Nézzünk két példát. Az egyik lehetőség, ha játékosaink megfelelő sportolói hozzáállással rendelkeznek és önállóan képesek, akár állóképességi munkát végrehajtani az edzőjük jelenléte nélkül.
Jónás Judit a Farkasvár DSE edzője így segíti csapatának mozgásban tartását. Lány U15. Az edző jelen esetben egy előre megszerkesztett videó anyagot bocsájt közre tanítványainak. Jelen esetben egy sajátos állóképesség fejlesztő programot (Tabata) küldött el játékosainak, amit egyénileg kell megcsinálniuk. Mindenki ott és akkor csinálja meg, amikor lehetősége van rá aznap.

A másik példa egy olyan módszert mutat be, amikor az edző egy időben, de más helyszínről irányítja a mozgásokat. Farkas Edit, aki a Budai Farkasok U13 lányaival a technika segítségével van jelen a munkavégzés alatt, de személyesen nincs ott a játékosaival. Hiszen mindegyik tanítványa saját otthonában, de az edző instrukciója alapján végzi el a napi feladatokat.

Mit tehetünk, hogyan csináljuk?

A kialakult helyzetre való tekintettel, mindenki aggódik s jogosan tart a fertőzés terjedésétől. A vírus agresszív, alattomos, de nem kivédhetetlen. Kerülni kell a zárt helységekben lévő, sok embert összezáró programokat, helyszíneket. Folyamatosan ügyeljünk az egészségünkre! Tartsuk be az alapvető higiéniai előírásokat. A bajnokságok felfüggesztésre kerültek, a zárt helyiségekben rendezett edzések megtartása, az intézmények bezárása miatt érthető módon nem lehetséges, mint ahogy az iskolákban is távoktatást írt elő hatóság. Szóval egy olyan helyzetbe került sportágunk a többi más labdajátékkal egyetemben, amire még nem volt példa. A jelenlegi passzivitás még nem rengeti meg sem gyerek, sem felnőtt sportolóink edzettségi állapotát, azonban fel kell készülni a távlatokra is! A teljes leállás aggasztó helyzetet teremthet! Minden sportszervezetnek gondolkodnia kell a megoldáson. Központilag csak javaslatokat tudunk adni egymásnak, mert a lehetőségek tárháza eltérő az egész országban.

Mit tehetünk? Hogyan készítsünk tervet a sportolóink számára?

1. lépés: Kapjanak egy tájékoztató csomagot a kialakult helyzetről.

2. lépés: A szülők, hozzátartozók tájékoztatása a kialakult helyzetről. Ezzel egy időben az elkövetkezendő, előre nem kiszámítható időszak várható intézkedései, a sportszervezet, vagy adott csapat várható lépéseinek közlése.

3. lépés: Kapjanak egy tájékoztató csomagot a COVID – 19 vírus elleni védekezésről

4. lépés: Dokumentált test súlymérés adataival rendelkezve, (ha nincs ez kerüljön rögzítésre) egy adott kiindulási helyzetet teremteve, lehetőséget nyújt a kondicionáló programok kiírásához.

5. lépés: Össze kell állítani egy edzésciklust és a hozzá tartozó tervet, mint ajánlást, amely tartalmaz motorikus képességfejlesztést.

6. lépés: Ki kell alakítani egy csapaton belül kiscsoportokat, vagy egyéni foglalkozáshoz 2-3 gyereket, játékost a szabadtérben végrehajtható egyéni foglalkozásokhoz.

7. lépés: Ki kell találni a távoktatáshoz hasonló elvek szerint a „táv edzésvezetés módszerét” (Viber,Skype) vagy más olyan eszköz, módszer segítségével, ahol egy időben ugyan de nem egy helyen dolgozzanak a gyerekek.

Az erőt otthoni környezetben, illetve kültéri kondiparkban végezhető saját testsúlyos gyakorlatok összeállításával meg lehet oldani. Az állóképességi részt pedig szabadtéri futásokkal lehetne szinten tartani. Ezen kívül, ha a sportszervezet rendelkezik gyógytornásszal, természetesen vele egyeztetve stabilizációs, mobilizációs blokkok kialakítása mellett nyújtást is mellékelhetnek. Ezeket, szerencsés lenne képanyaggal illusztrálni, vagy kisfilmekkel kiegészíteni.

A mellékelt videó egy szabadtéren végrehajtott egyéni képzés felvétele. Bizonyosság arra, hogy a szülőkkel összehangoltan lehetséges együtt tervezni, dolgozni a megváltozott körülmények ellenére.

Az indulócsel gördülékeny végrehajtása érdekében kialakított tanítási folyamat.

A játék alapmozgásai közé tartozó tevékenységek oktatását kiemelten kell kezelni, hiszen ezek a játék minden elemében előfordulnak és egymással láncot alkotva, akár együttesen, vagy külön-külön de egymást követve, mindig jelen vannak. A cselező tevékenység elsajátítása és hatékony, gyors végrehajtása, a játék folytonossága és eredményessége szempontjából sem lényegtelen elvárás. A hely és helyzetváltoztatás, vagy maga az elindulás labdával, vagy a nélkül, összefügghet az előnyszerzés és azt követő helyzetkialakítással. Valójában egy technika elem, egy adott, vagy véletlenszerű taktikai folyamat részévé válik. Ezek ismeretében nyilvánvaló, hogy az aprónak tűnő mozdulatoknak, vagy a folyamatok részelemeinek mekkora jelentősége lehet a „nagy egészhez” képest, ami történetesen előfordulhat 1:1, 2:2, vagy ettől több játékost foglakoztató akcióban.

Ebben a megközelítésben, egy adott csapat támadó játéka alatt, felértékelődik az egyén szerepe, szerepvállalása, illetve kreatív közreműködése a jó eredmény elérése végett. Tehát az a játékos válik hasznossá. aki képes gyorsan és hatékonyan előnyt szerezni magának, vagy társainak.
A fentiek alapján, lényegesnek gondolnám a cselező tevékenység első lépése, szökkenése és az ebből történő szélességi egy lábról induló ismételt szökkenést. Továbbá nem mindegy, hogy az e fajta lendületből kialakított átadást, vagy felugrásból végrehajtott lövést, mennyire gyors és hosszú szökkenés előz meg szélességi irányban.
Az oktatás könnyebb végrehajtása miatt, a korábbi elvek, főleg a kisiskolás életkorú gyermekek tanítása kapcsán, a lövő karral ellen oldali cselbe történő kilépést, vagy páros lábra történő szökkenést egy keresztlépés követett. Ennek a mozdulatnak a másik irányba kialakított változatánál is hasonló elvek működtek. Nos, egyértelmű, hogy ez a technika nem segíti elő a gyors és főleg hatékony végrehajtást, főleg idősebb életkorban érezhető ennek a „negatív” hatása. Még az is megtörtént, hogy ez a korai „beidegződés” még annak tudatában is hátráltatta a gyors végrehajtást, hogy az izomzat és a testtudat stabilizálódott. Így történhetett meg, hogy némely tanítvány képtelen volt átállni a hatékonyabb cselező tevékenység alkalmazására. A hatékony cselező tevékenység végrehajtásával szembeni alapvető elvárás, hogy hiteles legyen a védő megtévesztése.

A labdás támadó és a védő közötti terület, a szökkenő technikával egyértelműen csökkenthető, hiszen egyik láb sem kerül a másik elé. Alapjaiban oldja meg ezt az elvárást a technika azzal, hogy a szökkenés oldalra történik és nem mélységben előre. A technika alábbi komplexebb megoldások oktatására is adhat lehetőséget mint,
1. Ha az egy lábra történő szökkenés a lövő karral ellen oldalra történik, és a súlypont képzést követően a másik láb lép, vagy szökken oldalra-előre, az ezzel egy időben rövid labdafelkészítéssel, futta,vagy talajról végrehajtott lövést tudunk gyakoroltatni a tanítványainkkal.

2. Ezzel az előkészítő mozgással a kapura lövést felugrással, majd egy későbbi képzési fázisban átemelős cselező tevékenységet vagyunk képesek előkészíteni.

A mellékelt kisfilmek, a fentiek gyakorlatban történő előkészítő, rávezető lépéseit kívánja bemutatni. Lényeges módszertani ajánlás, hogy türelmesen és korosztálynak megfelelő magyarázattal tegyük meg. A folyamatos hibajavítás nélkülözhetetlen!

A különbségek felismerése az utánpótlás-nevelésben.

Labda ugyesség fejlesztés alsós gyerekeknek

A nevelőedzői feladat kezdetekben inkább a nevelés, mint a tanítás. Ezt követheti maga az oktatás és csak mind ezek után kerülhet előtérbe a képzés folyamata. A változatos ingerek megismertetésére törekedjen minden edző a kisiskolás életkorú gyerekekkel való foglalkozás kezdeti szakaszában. Ez az életszakasz, a koordináció fejlődésének szenzitív periódusa, ami a későbbiekben szélesebb alapokra képes helyezni a specializálódás fázisát. Pontosabban a fentiekkel összefüggésben, a képességek fejlesztése a képzések útján valósuljon meg a nevelőmunka későbbi időszakában. Az állandó versenyek és mérkőzések csak eszközök e folyamatban, nem célok!
Már a kezdet kezdetén, amikor egy sportágra képezzük a gyerekeket, nagy hiba lenne, ha túl korán specializálnánk a képzést. Hiszen ahhoz, hogy valaki jó versenyző legyen egy adott sportágban, általánosságban kell megismerni, majd megtanulni a sportolói modell alapjait.

Itt jelentkezik az első anomália a sportágunkban, és ez a szivacskézilabdázással kapcsolatos első negatívuma, a felnőttekre jellemző értékrendek felerősödése.
Tisztában kell lennünk, hogy a kisiskolás gyermekek cselekedetei nem tudatos agyi működés terméke, hanem a vizualitás és az öröklött adottságainak köszönhető visszajelzések. Másrészről az adott kronológiai életkori sajátosságok, egy fejlettebb biológiai érettségi szintnek köszönhetően jelentkeznek. A tanítást azért kell több alkalommal megismételni a versenyekkel szemben, mert a gyerekek az emlékekre alapozva képesek a mozdulatokat megcsinálni újra és újra, a tudatos kontroll hiányában. A begyakorolt, sok alkalommal megismételt mozdulatokat képes a kisgyermek újra megcsinálni. Talán tíz, de leginkább 12 éves gyerekek tudnak tudatosan végrehajtani cselekedeteket, és ezért gyorsabban tanulni. Maga a testtudat kialakulása, egy még későbbi lépcsőfok az oktatómunka területén. Ebből fakad a másik lényeges szakmai feladat, hogy bemelegítéseket minden esetben a nevelőedző vezesse! Hiszen 12 éves életkorig nem tud önállóan melegíteni a gyerek. Nem képes szelektálni, egymásra építeni gyakorlatokat, a terjedelem és az intenzitásról nem is beszélve.

A nevelőedző feladatkörei
A labda nélküli és a labdával történő mozgások gyakoroltatása minden esetben az alapok megismertetésével kezdődjék. Ne akarjunk nagyokat lépni a tanítás fázisaiban és ne akarjunk felépíteni semmit a hiányzó alapok nélkül.
Futás, ugrás, dobás. A három alapvető atletikus mozgást folyamatosan direkt vagy indirekt módszerekkel (játékok, akadály pályák, sorversenyek, csapatváltó versenyek) kell fejleszteni.
Minden mozdulat és mozgás kiindulópontja a csípő és a nagy farizom, illetve a hát mély izmainak beidegződésén és működésén alapul. Már a kezdet kezdetén, éppen ezért a természetes és az utánzómozgások alkalmazása és ezzel együtt a törzsstabilizálása fontos szakmai törekvés legyen! Ma már egészen világos, hogy prevenció és a terhelések utáni nyújtás és a kellő pihenési periódusok beépítésének hiánya, a felnőtté válás időszakában igen komoly sérüléseket válthat ki.
A taktikai gondolkodás és a pályán történő helyezkedések kialakítását térben folyamatosan tágítani kell. Törekedni kell a kétoldaliság törvényének betartására.
– törekedjünk, hogy mindent két oldalra csináljunk
– mindkét karunkat, kezünket használjuk
– ha az egyik izmot összehúzódik, a vele ellen oldali nyúlik
– Súlypont képzések, cselek, irányváltások két irányban
– ha támadást tanítom, közben a védekezést is gyakorolni kell

Lényeges tudni, hogy a háromszögben való mozgás, alap a kézilabdázásban. Háromszögben mozgunk a védelemben és támadásban egyénileg, és a társas kapcsolatban is. A háromszögelések, minden támadó kapcsolatban megtalálható.
A kellő alapok ismeretében a nevelőmunka következő és egyben a legnehezebb fázisa a játék lényegének megértetése a feladat. Kezdetben nem kell és nem szabad bonyolult, összetett dolgokra gondolnunk. Amikor a fiatal tanítványunk értelme kinyílik és képes lesz,
– elkülöníteni
– szelektálni
– csoportosítani
– összehasonlítani
– megkülönböztetni
– rangsorolni
– külön választani dolgokat egymástól
Nos, ez már egy – egy döntés meghozatalához történő segítő folyamat, jelenség. Nevelni, tanítani annyit jelent, hogy rávezetjük, megértetjük tanítványainkat
Minden esetben a jó döntések meghozatalára kell nevelnünk játékosainkat. Sorrendben az alábbiak lehetnek,
– helyezkedés labda nélkül
– mozgás labdával és annak testtel, való védelmével
– mikor kell labdaátadást csinálni
– mi a gólhelyzet
– hogyan tudom kialakítani a helyzetet labdával és labda nélkül
– ha a játékos tud támadni, tudni fogja, hogy a védekezésben mit kell tenni ellene
– ha egyénileg alkalmas helyzetet teremteni, képes lesz a társának is
– ha egyénileg alkalmas a védekezésre, később együtt is tud mozogni a társával
– ha az egyént fejlesztem a csapatom lesz erősebb
– ha a csapatot erősítem, az egyén nem fejlődik
– eleinte, akár 14 éves korig, csak a páros vagy hármas kapcsolatokat oktassunk
– mit kell tenni, hogy a védő hibázzon, és ezt hogyan lehet észrevenni

A technikai képzés kérdésköre
Nem tudok technikát oktatni hatékonyan, amíg nincs kellő értelmi felfogó készség. Ne akarjak olyat tanítani, ami meghaladja a pillanatnyi életkorra jellemző tudást, mert sem értelmileg sem testtudat hiányában, nem ad hatékony szilárd alapot a beépülésre.
Az oktatás sorrendiségében a fentről – lefelé történő utat javasolnám. A felső végtag, majd az alsó végtag és végül a test kapcsolódási felületeit építsük be a folyamatba.
A másik később jelentkező probléma, ha nincs kellő kondicionális képesség hozzárendelve a technika képzéséhez. Jelen esetben az erő és gyorsaság hiányosságán felül, az állóképességi alapok nem megfelelő építése is komoly fejlődési zavarokat okozhat a felnőtté válás szakaszában. Gondolok itt az aerob állóképesség fejlesztésére, pontosítva a folyamat korai lezárása. Ennek oka lehet, hogy gyakran a serdülő vagy ifjúkorú játékosok anaerob módon kompenzálják az aerob állóképesség hiányát. Az előbbi szenzitív periódusa a 20 – 24 éves életkor, míg az utóbbit leginkább a kisiskoláskor végétől az ifjúkor időszaka alatt lehet fejleszteni. Ezért fordulhat elő, hogy egyes korosztályos válogatott eredmények, a nemzetek közötti összevetésben fordítottan lesznek arányosak az évek múlásával. Pontosabban azok a nemzetek, akik a tudatosabb képesség fejlesztésre fektették a nagyobb hangsúlyt, az ifjúkor bezárásáig, a technika és a taktikai elemek fejlesztésével szemben, nos, ezen nemzetek játékosai tovább fejlődhetnek a felnőtté válást követően. Az eredményekben történő visszaesések csapat és egyén szintjén, a helytelen edzésmódszertan alkalmazása okozza.

Erőfejlesztés területe
El kell oszlatni azt a szemlélet módot, hogy bizonyos életkorig, nem lehet erőfejlesztő gyakorlatokat alkalmazni. Természetesen ügyelni kell arra, hogy amíg a gyermek csontozata és a neuromuszkuláris rendszere nem éri el a növekedésből adódó végső stádiumot, maximális erőt ne akarjunk fejleszteni. Főleg nem tradicionális tárcsás súlyzók használatával. A kondicionáló gépek használata sem szerencsés sok esetben, nemcsak a felszíni izmok erősítése miatt, hanem mert az izmok nem abban a mozgástartományban fejtik ki az összehúzódásokat, amik többségében előfordulnak a kézilabdázásban. Nagyon hasznosak lehetnek a funkcionális edzések, de csak olyan eszközöket használjunk, amit tudatosan képes használni a sportoló, de mindezt szakavatott oktató jelenlétében tegye! Ma már nincs jelentősége edzés-módszertanilag, hogy mikor és mennyit erősítünk. A lényeg a programok utáni nyújtásokban van. Véleményem szerint, 10 éves életkor alatt az instabil eszközökön történő egyensúlyhelyzetek és mozdulatok erőltetése indokolt (kondicionálás, prevenció). A törzs stabilitása már kisiskoláskorban prioritást kell, hogy élvezzen. (utánzó, természetes mozgások, függeszkedések, tolódások, mászások stb.) Később, úgy 11-12 életévtől a stabil eszközök bekapcsolása következhet, amire fel és leléphetnek, ugorhatnak, szökkennek, akár sorozatokban, sőt cipelhetik, vagy emelhetik. A relatív erő fejlesztése folyamatosan a felkészülés része lehet. A gyorserő és a reaktív erő fejlesztése 13-14 évtől ajánlott, alapvetően sok ismétlés számmal végrehajtva kisebb súlyokkal. Lányok esetében talán már 15, fiúknál pedig 16-17 évesen kezdetét veheti a kissé nagyobb súlyok használata, így az erő állóképesség fejlesztése is. A maximális erő fejlesztését lányoknál 16-17, míg a fiúknál a 18-20 éves időszakot ajánlanám.

Szülők és edzők figyelmébe.


Az elmúlt hat hétvégén jártam az országot és igyekezetem elmagyarázni közel 2000 edző számára, hogy mit és hogyan tudnának tenni annak érdekében, hogy a szülők szemlélete, magatartása, viselkedése támogató és segítő legyen gyermekük sportolása, versenyeztetése kapcsán. Sokszor éltük át azokat a nem kellemes pillanatokat, amikor a szülők alpári és igen nem megengedhető módon viselkednek gyermekeik mérkőzésein.

Az előadás anyaga azt próbálta a hallgatóság tudtára adni, hogy
– mi okozhatta ennek a rettentően rossz helyzet kialakulását
– miért érzik a szülők, hogy nekik küldetésük van gyermekük sportolásával kapcsolatban
– hogyan formáljuk és hogyan kommunikáljunk a szülőkkel
– mikor, mit mondjunk és hogyan tájékoztassuk a szülőket
– nekem mint edző, hogyan kell viselkednem
– milyen lényeges dolgokat tartalmaz az EDZŐK ETIKAI KÓDEXE

Mindenről tájékoztatni kell a szülőket még abban az esetben is ha a mondandónk nem minden esetben pozitív, vagy dicsérő tartalmakat tartalmaz. Legyünk őszinték a szülők felé, gyermekük jellemzése, értékelése kapcsán.

Az Edzők Etikai Kódexe fontos és lényeges viselkedési és magatartási normatívákat fogalmaz meg. A slide-ok csak néhány szemelvényt emelnek ki. Minden amit teszünk, mondunk, megmarad a tanítványunk fejében, lelkében. A szülők hasonlóan raktároznak mozaikokat rólunk de már felnőtt fejjel értékelik, vagy minősítik hozzáállásunkat. Legyen mindenki számára irányadó és útravaló az alábbi néhány szemelvény.