A tudatos csapatjáték kialakításának kezdeti szakasza. (12-13 évesek)

VII. osztály, 12-13 évesek korcsoportja

A csapatjáték tudatos kialakításának kezdeti szakasza
12-13 I.

I. Technika

a) Labda nélküli mozgások

• kitartó futások (15 perc, 20 perc, 30 perc) – folyamatos szökdelések, lépcsőzés – hegyi futások, emelkedő futások – mélybeugrások
• vágtafutások (15 m, 30 m, 60 m) időre – sáncoló tevékenység lábmunkája.

b) Labdával történő mozgások

1. egyéni

 1 kg-os tömött, nehezített labda adogatása párokban és négyesekben feladóval.
 Mélybeugrásból, vagy tárgyra történő fellépésből kapura lövés felugrással. Társtól érkező labdával. Induló cselből leforgás mindkét irányba, gyorsan kapott labdák egymás utáni pontos átadása.

o labdaátvétel pillanatában kapott információ alapján történő pontos átadások. (57. ábra)
o jobbra indulócsel, elhajlásos lövés átemelős csel, beugrásos lövés
o beforgással bedőléses lövés
o lövés felugrással (bal felső sarok)
o kapott labdával kapura lövés keresztlépésből talajról, a védőjátékos sáncoló

 tevékenységétől függően (alsó- és felsődobással)
– indulócselből történő leforgások két irányba folyamatos labdavezetés közben – középvonaltól labdavezetéssel futás a kapu közepe felé, majd a kapuelőtér
 vonal előtt, a kapustól elugorva beugrással végrehajtott ziccer lövés. Szélről:
– a labdafelkészítés rövid úton történő megvalósítása
– a védő kezétől távol, hajlított karral a szélső feje mögé dugva viszi be a labdát a beugrás során
– a beugrás előtti utolsó lépés alatt fordítsa el a felsőtestét és a védőtől takarva vigye be a labdát a felkészítés előtt
– a lendítőláb védő mögé történő belendítésével ne hosszú, lapos, hanem így
– magasra történő ugrást hajtson végre
– forgassa be a felsőtestét a beugrást követően, a lövés irányába.

Szakmai szemmel 1


Beállóból,

o Törekedjen arra, hogy a bevetődést követően a felsőteste minél nagyobb szögben forduljon a dobás irányába.
 sajátítsa el a labdás kar és a lendítő láb energikus, védője mögé történő belendítését,
 bármelyik irányba is ugorjon be, fontos, hogy a lövő karral ellenoldali váll legyen a kapushoz közelebb,
o talajra érkezés tompítással vagy kigurulással.
Átlövőből,
 Az elrugaszkodást követően is egyenesnek kell lennie a felsőtestnek.
o a lendítőláb és a két kar mozgása egyidejű legyen a rövid úton való felkészítés esetében,
o a hosszú körívű felkészítéskor a lendítő láb sarkának hátra, rézsútos oldalirányba történő rúgása, és a lendítő kar nyitásának egyidejű végrehajtása szükséges,
o a lövő karral ellentétes kar nyitásának hangsúlyozása a felsőtest dobásirányba való fordulása érdekében.

2. társas kapcsolatok

• Folyamatos előrehaladás közben felugrásos lövés párokban, helytartással 7-8 m távolságra.
• Hármas és négyes kapcsolatban labdaadogatás, folyamatos arcirány és hátráló mozgás közben (haladási távolság 2-3 m előre-hátra).
• Hármas kapcsolatban labdaadogatás folyamatos mélységi mozgás közben taktikai feladattal. (59. ábra)
• Térnyeréses húzásra rávezető gyakorlat. Lényeges, hogy a labda nélkül érkező játékosok jó tempóban kapják kézbe a labdát. (60. ábra)
• Térnyeréses húzásból kanyarodik fel a szélső és az egyes és a kettes védő elé érkező záró játékosok felett felugrásból lő kapura. A szélső játékos indulócsellel kimozdítja védőjét az alapvonal felé, majd abból egy labdaleütésből ugrik fel. (61. ábra)
• A szélső a kapott labdával alapvonal felé mozdítja védőjét, majd adja a mögötte kanyarodó középső játékosnak. A középső egy labdaleütést követően az alapvonal mellől beugorva visszalövi a közép kör fölé érkező társának. (62. ábra)
• Az előbbi és az alábbi gyakorlatokat, mindkét szélen váltva a pozíciókat, lehet gyakoroltatni. Később fél aktív, majd aktív védővel. Eleinte kötelező, majd kötetlen kapura lövési módozattal. Húzás-kontra mozgásra rávezető gyakorlat a labdával és a labda nélküli indulócselek beiktatásával. (63. ábra)

Szakmai szemmel 2

Húzásba érkező túloldali szélső játékos befele indulócsellel a hármas és a kettes védő közé húzódik úgy, hogy a labda átadása után a kettes védőt zárja belülről. A mögötte kanyarodó középső játékos a kapott labdával elfut a hármas védő vonaláig és adja a zárásba érkező szélső játékosnak. (64. ábra)

Szakmai szemmel 3.

Hármas és páros kapcsolatban a menetiránnyal (támadás irány) azonos, előrehaladás közbeni labdaátvétellel sajátítsák el, hogy álló és hátráló mozgás közben nem lehet labdát átvenni.

o labdaelütés, kisodrás, halászás, mint labdaszerzési formák
o páros és társas kapcsolatokban tudatosítani a labdaátadás pontosságát a társ várható helyének megjelölésével
o a húzások alapjáték gyakorlása passzív védők közé való bemozgással és visszarendeződéssel.

Húzásos alapjáték gyakorlása passzív védők mögé való bemozgással. (65-66. ábra)

Szakmai szemmel 4.


A húzás lábmunkájának gyakorlása négyes csoportokban.

Két gyakorlóval és két feladóval, majd cserével. A szaggatotton kívüli jelek mögött lehet csak átadni és átvenni a labdát. A kilencesen belüli jelek mögött már labda nélkül kell érkezniük a játékosoknak.
A húzás megindítása mindig ellenoldali irányba történő indulócselből induljon. Körindítások védőkkel.

12-13 III.


II. Taktikai képzettség foka:

o Húzás alkalmazása (széltől-irányítóig, majd kapura lövés) hármas kapcsolatban. – Húzás az irányítóig, mikor a beálló játékos a hármas védőt megzárja, a labda útjával ellentétes irányból érkezve.
o Húzás szélsőtől-szélsőig kapura lövéssel.
o Közvetett indítás szakaszos érkezéssel.
o Támadást követő labdaszerző visszarendeződés gyakorlása (67. ábra)

Szakmai szemmel 5.

o Támadás befejezése kötetlen vagy kötött formában.
o A támadást követően annyi idő alatt kell visszaérniük a támadóknak, hogy a passzív adogatók (feladók) által elindított labda később érjen a középvonalnál helyezkedő játékos kezébe, mint ahogy ők visszarendeződnek saját kapuelőterükre.
o Az oldalvonalak mellett álló feladók célja, hogy minél gyorsabban érjen fel a labda.
o Akkor indul az ellentámadás, amikor a kapura lövő támadó játékos kezét elhagyja a labda.
o Ha későn érnek vissza, vagy ha a középső játékos gólt ér el, büntetést kapn~Lk a támadók.
o Cserével alkalmazzák a feladatokat. (68. ábra)

Sakmai szemmel 6.


Ötletjáték alapján támad az „A” csapat. A „B” csapat megpróbálja kivédekezni.

o Ha 20 mp-ig nem történik kapura lövés, az edző sípjelére el kell dobniuk a labdát, majd ezt követően az edző kijátssza a támadó térfélen helyezkedő „C” csapat bármelyik tagjának.
o Az „A” csapat megpróbál a visszarendeződés alatt labdát szerezni.
o A „C” csapatnak csak három labdaátadást követően lehet gólt elérnie.
o Emberfogásos játék kicsinyített pályán 3:3 vagy 4:4 ellen középkezdés nélkül.
o Kötetlen játékból való emberfogás megvalósítása jelre.
o A védelemben megszerzett labda lerohanással történő befejezése.
III. Egyéni fejlődés mértékének megállapítása:

o Vágta (15 m, 30 m) és középtávú futások (400, 800, 1500 m) időre. 2. Hatos, tízes ugrás távolba.
o Szélről, beállóból és középről leadott lövések technikai finomításával az eredményes végrehajtás érdekében.
o Párokban labdaadogatás húzásszerűen időre.
o Középvonaltól labdavezetéssel, vagy kapustól kapott labdával 1:1 és 2:2 ellen történő játék, az eredményesség szempontjából.
o Az alaphúzás használata edzés és mérkőzés környezetben.
o Indítás hármas és négyes kapcsolatban szakaszos érkezéssel és helytartással.

12-13 II.

IV. Megjegyzés:

A korosztályra jellemző mozgásokban elsődlegesen a támadó tevékenységet és az azt elősegítő alapmozgásokat kell súlyozni. Annál is inkább, mert a fizikai és az értelmi tulajdonságok még nem alakultak ki a védekezés finomítására

Vélemény, hozzászólás?