8 -16 éves utánpótlás életkorú játékosok fejlettségi szintjének megállapítására vonatkozó ajánlás.


Sok területe van a hatékony és helyesen értelmezett oktató-nevelőmunkának. Minden előadásom alatt azt erősítem a hallgatóimnak, hogy a dolgok összefüggenek egymással. Ha ki szeretnék emelni a nagy egészből valamit, mert erősíteni, vagy fejleszteni szükséges, ezt csak úgy tehetem meg, hogy a fejlesztést követő visszahelyezés illeszkedési részeit, érintkezési pontjait is hozzáigazítom a korábban kiemelt elemhez. Mivel az oktató-nevelőmunka több pillér folyamatos fejlődésén alapszik, így minden szegmensre ügyelnem kell! Az alábbi ábra szerint tehát, ha egy taktikai elemet szeretnék csapat szinten kiemelni, vagy egy technikai mozgást kell javítanom egyénre szabottan, vagy állóképességi mutatók fejlesztése szükséges egyes játékosnál, csak úgy tehetem, ha ügyelek az összes elem illeszkedésére.


Az edzéselméleti definíciók és ismeretanyag részekre szed és meghatároz pontos darabokat az egészből, de azok összerendelése az egésszel már nem történik meg. Ezt minden esetben az edzőkre bízza. Hasonló helyzet alakulhat ki egy adott technikai elem képzése kapcsán is. A nevelési oldalt még meg sem említettem. Sokak szerint nincs jelentősége. Véleményem szerint pedig főleg ennek van. Hogyan gondolkodik a játékosom egy adott tanítási folyamatban, vagy miként formálódik a szemlélete a taktikai elemek stabilizálódása esetén?
A sportoló személyisége karakteressé, vagy ellenkezőleg, sebezhetővé válik az egyén fejlődése alatt, amit kezelni kell! A mentalitás, vagyis a gondolkodásmód kialakítása, vagy a fejlesztési folyamatok alatti szemléletformálás jelentősége elévülhetetlen része a nevelésnek.

Nem üres szócsépélés tehát részemről, ha azt állítom, hogy a nevelőedző munkája felelősségteljes! Könnyű és felelőtlen ítéletet alkotni túl korán egy fiatal sportolóról, hogy ő erre alkalmatlan, vagy nem tehetséges, vagy belőle nem lesz jó játékos. A 10 és a 14 éves életkor közötti szakasz a sportolóvá válás jelentős időszaka. Fontos lenne, ha a fent említett területek egyben történő kezelése, főleg ebben az időszakban kapna nagyobb odafigyelést

Több fiatal edző kolléga teszi fel számomra a kérdést, hogy a munkáját (amit korábban elkezdett, vajon jó mederben hajtja végre) hogyan és miképpen tudná ellenőrizni, visszamérni, hogy tanítványai a korosztálynak megfelelő szinten állnak? Nos, erre egzakt választ adni nem lenne könnyű feladat részemről. Azonban, ha az oktató-nevelőmunka egymásra épül és mindezt a kezdetektől elindítja, esélyt látnék arra vonatkozólag, hogy mit, mikor és mivel tud kontrollálni.
Az alábbi szakanyag nemcsak útmutatást adhat a sportág nevelőedzői számára, hanem elérhető pillanatnyi fejlettségi szinteket is jelezhet arra vonatkozólag, hogy munkavégzés során honnan – hová lehetne eljutni. A konkrét szakmai tartalmak az egyes korcsoportokban az egyén fejlődésének mértékének megállapítására ad segítséget. Továbbá a vastagon szedett technikai és sportág specifikus mozgások egymáshoz rendelése lehetőséget nyit az összehasonlításra, illetve a tanítás pillanatnyi állapotának mérésére, adminisztrálására. Érdekes egybeesés tapasztalható, hiszen a célok meghatározásában magában foglalja a számonkérés lehetőségét. Véleményem szerint a jóval korábbi időszakban a szakszerű kézilabda specifikus mozgások korosztályokra bontott tanítása és oktatása mellett, sokkal inkább a nevelés területén elkövetett hibák, hiányosságok okozták a legnagyobb problémákat. Az egyéni fejlesztés mértékét, kétéves bontásban, míg az egyénre szabott gyakorlati tudás tárát évenkénti lebontásban javaslom. Minden gyerek más és a fejlődése változó, ami befolyásolja az egyén fejlődésének ütemét is. Lesz, aki előbb és lesznek, akik később tudják teljesíteni a szinteket.

8-9 éves korosztály
Egyéni fejlődés mértékének megállapítása

kislabda hajítás távolba három lépésből
labdaadogatás párokban 3-4 méter távolságból, lábmunka nélkül helyben. (rögzítjük 10 alkalomból a pontatlan labdák számát)
előkészítő és testnevelés játékok alkalmával, tudja és ismerje meg a támadás és a védekezés értelmét és különbségét
vegye észre társait a játékok során
játék alatt ki kell kényszeríteni az átadásokat a gyerekekből
8 évesek
• hajító mozdulat (globálisan) végrehajtása talajról (váll helyzete, labda a fej felett)
• távolba dobás kislabdával (10-15 m)
• labdavezetés járásban
• ismerje a két és az egy karral végrehajtott dobásokat
9 évesek
• három lépés labda leütés
• előre és oldal irányú labdaátadás 4-5 m
• labdavezetés futásban
• három lépésből hajítás felugrással
• 6-7 méterről célba dobás

9-10 éves korosztály
Egyéni fejlődés mértékének megállapítása

térnyeréses hármas-nyolcas időre történő végrehajtása
védő és támadó lábmunka időre történő végrehajtása
labdaadogatás párokban 5-6 méter távolságra, időre, mozgás közben
labdavezetés szlalomban (irányváltoztatással) időre
edzőtől vagy testnevelőtől kapott vonalindításban elfogott labda, felugrással vagy beugrással történő kapura lövése
kislabda (gumi) távolba dobása lendületszerzésből
10 évesek
• labdavezetés futás közben szlalomban
• hátulról érkező labda elkapása
• hajítás felugrással labdavezetésből
• párban futás közbeni átadások oldalra
• lövő karral ellen oldali induló csel alkalmazása
• védekezésben legyen képes sáncolni
• képes legyen beállóból és szélről is kapura lőni

10-11 éves korosztály
Egyéni fejlődés mértékének megállapítása

szélről történő beugrásos lövés (eredményes) végrehajtása
labda átadások 5-6 méter távolságra oldalirányban, mélységi mozgás közben
célra lövés (célkeretre) kapura, 9 méter távolságból, felugrással
hármas-nyolcas mozgás helyben történő végrehajtása
kapura lövés indulócselt követő, ellenoldali leforgásból, bevetődéssel
köredzés foglalkozás keretén belül képes legyen önállóan dolgozni
11 évesek
• lövő karral azonos oldalra történő induló csel
• labdavezetés közbeni fordulatok
• hajítás cselből történő felugrással
• védekezésben képes legyen ütközni
• képes legyen visszaugrani a védő mögé
• képes legyen az oldal irányból érkező labdákat elhalászni
• ismerje a szélső – átlövő és az irányító – beálló kapcsolatot

11-12 éves korosztály
Egyéni fejlődés mértékének megállapítása

1 kg os nehezített-dobás távolba 3 lépésből
tárgykerüléssel végrehajtott célkeretre történő hajítás bedőlve és bevetődéssel
futás párokban a két kapuelőtér vonal között oda-vissza időre. helytartással, folyamatos labdaadogatással
játék készség megszerzése 3:3, 4:4, 5:5 elleni játékban
ismerje az egész és a félpályán alkalmazott védekezést lényegét emberfogással
hármas-nyolcas mozgás folyamatos előrehaladással, labdaleütés nélkül, kapura lövéssel
12 évesek
• képes legyen bevetődéssel kapura vagy célba dobni
• 1 kg nehezített labdával tudjon 10-12 méter távolságba dobni
• ismerje, mi az a követő emberfogás
• ismerje meg az elzárás-leválás technikáját
• hármas-nyolcas mozgás előre haladással
• tudja, mi az a fellépés és az összezárás a védelemben
• ismerje és legyen képes vonalindításban labdát felhozni a védelemből
• ismerje a különböző posztok speciális lövés fajtáit

12-13 éves korosztály
Egyéni fejlődés mértékének megállapítása

középtávú futások (400 m, 800 m, 15 m)
hatos, tízes ugrás távolba
párokban labdaadogatás húzás szerűen időre
az alaphúzás használata edzés és mérkőzés környezetben
13 évesek
• ismerje az alap kapura lövési technikákat posztok szerint, és az ő saját posztjáról, két technikát tudjon végrehajtani
• képes legyen felső elhajlással kapura dobni
• képes legyen átemelős cselt és a leforgásokat alkalmazni
• képes legyen 20 perc folyamatos futásra, a megadott színt időn belül
• ismerje, az alap húzás-kontra játék lényegét
• képes legyen keresztmozgást megvalósítani a támadás alatt
• tudja, hogyan kell háromszögben mozogni a védelemben

13-14 éves korosztály
Egyéni fejlődés mértékének megállapítása

egyéni és társas védekező mozgások időre történő végrehajtása
labdatartó játékok 3:3 és 4:4 ellen
kombinatív és improvizatív játékok alkalmazása mélységben tagolt védelemmel szemben
tudja alkalmazni az elhajlásos lövést talajról

14 évesek
• 4 x 15m vágta futás tárgykerüléssel szint időn belül
• Cooper tesztfutás (12 perc) 2600-2800m
• 5 kg nehezített labda lökése távolba helyből 8-10 m
• tudjon elhajlással beugrani beállóból
• képes legyen szélről kanyarított lövésre
• keresztmozgás alapja a hármas – nyolcas támadásban

14-15 éves korosztály
Egyéni fejlődés mértékének megállapítása

védekező-, vagy speciális állóképességi feladatok időre történő végrehajtása
sáncoló tevékenység helyes technikai végrehajtása
posztról történő kapura lövések sorozatban időre, pontosságra
lövő-, ugró-, és futó állóképesség felmérése
hármas, négyes vagy ötös csoportokban tudjanak egyszerű taktikai elemeket megvalósítani
képes legyen előnyöket csinálni társaiknak a támadások alatt

15 évesek
• hatos ugrás helyből felmérés szint idő alatt
• hármas ugrás helyből szint idő alatt
• 800 m, 3000 m lefutása szint idő alatt
• ismerje és tudja alkalmazni a hosszú feladás, hátsó kereszt, és az az átlövő készítés alaptámadási elemeket
• ismerje a zárt és a nyitott védelemben a belső négy védő tevékenységét
• tudja, hogy mi az emberfölényes támadások lényege, és azt, hogyan kell megvalósítani


15-16 éves korosztály
Egyéni fejlődés mértékének megállapítása

védekező vagy speciális állóképességi gyakorlatok felmérése
komplex állóképességi mutatók tesztelése
értse a bemelegítésre alkalmas gimnasztikai gyakorlatok lényegét
tudjon 2-3 játékelemet nyitott és zárt védelem ellen
képes legyen két kapura lövés fajtát, és két cselezési fajtát bemutatni verseny helyzetben is
képes legyen mélységben tagolt és zárt védelemben is védekezni

16 évesek
• ismerjen, két technikai elemet a kapura lövések fajtáiból
• távolba dobás 1 kg nehezített labdával
• lökés helyből 5 kg nehezített labdával
• Cooper tesz lefutása
• 4 X 15 m vágta futás tárgykerüléssel
• plank helyzetben (60 sec) képes legyen megtartania magát
• tudjon két technikát alkalmazni a kapura lövésekből és a cselezésekből