A gyors labdafelhozatal oktatása II. rész


Az elindított képzési fázisokat követően, lépésenként haladjunk a taktikai elképzeléseinkkel. Tanítványaink ezek szerint, túl vannak az alapok elsajátításában.

– időben történő elindulás
– a labda átvétele minden irányból mozgás közben
– a labda nélküli játékos üres területre történő helyezkedésének lényege
– a labda továbbítása megfelelő erővel és pontossággal

A hangjelzésre történő, vagy valamilyen tevékenység elvégzését követő gyors elindulásokat, már a kezdet kezdetén építsük be az oktatás folyamatába. Másik lényeges és hasznos segítség a távolság és a mozgásirányok hatékony felismerése, megérzése kapcsán, hogy jeleket, jelzéseket használjunk az előkészítő időszakban. A gyerek térlátása és a térben történő mozgása folyamatosan fejlődni fog. Ezzel együtt a gyerekek tempó és ritmus érzékelésének folyamatos igénybevételével a határozottsága, egyben a felismerő készsége is pallérozódik. Nem igazán tudjuk szétválasztani az előbb említett koordinációs feladatok megvalósulását, ha kompakt módon állítjuk össze a feladatokat.
Eleinte ne kényszerítsük a gyerekeket egyes területek irányított megjátszására. Találják meg maguk, ismerjék fel egyénileg a lehetőségeiket. Ez persze nem fog sikerülni hathatós segítség nélkül! Sűrű szüneteket, és gyakori magyarázatokat kell adnunk a gyakorlatokat megállítva. Járjuk le velük, mozgassuk le a gyerekeket az általunk helyesnek tartott útvonalakat. Eleinte sűrűn, majd egyre ritkábban instruáljuk Őket! A labdás és labda nélküli térben történő mozgás az egyik legnehezebb taktikai feladat. Abban az esetben várhatunk el előrelépést egy általunk meghatározott taktikai folyamatban, ha előtte a gyerek ismeri, és ez által felismeri a lehetőségekben rejlő megoldásokat. Ha az alábbi kérdésekre a válaszokat tudni fogják tanítványaink a fejlődésük garantált lesz.

– Miért kell megállni a labda birtoklása alatt?
– Miért kell továbbítanom a labdát?
– Kinek és milyen irányba kell átadnom a labdát?
– Miért kell folyamatosan mozognom a labdával, amíg csak lehetséges?
– Hogyan helyezkedjek az üres területre, hogy megjátszható legyek a labdával?
– Miért kell közeledni, vagy távolodni a labda nélküli játékosnak a labdát birtokló helyzete szerint?


Ne kövessük el azt a hibát, hogy olyat várjunk el a gyerektől, amire még sem fejben, sem testtudatban nem érett meg. Nos, a fenti tudásszintek sportágunktól és a kézilabda pályától független területeken is képzési fázisok. Hiszen a labdajátékok alapja ez!

Az oktatásnak el kell jutnia egy olyan szintre, hogy a labdafelhozatal magába hordozza a játék lényegét. Pontosabban a létszám fölény kialakítását.
Az eredmény nem a mozgások, játékok elnevezésében, hanem a helyes irányok és az ebből adódó létszámfölény kialakításában lesz. A tanítványaink nem előre programozható „robotok” legyenek, hanem a lehetőségeket felismerő és jó döntéseket hozó kreatív gyerekek. Nagyon sok előkészítő és rávezető játékot alkalmazzunk ennek érdekében. A végső cél elérését lépésekkel és nem azonnali tényszerű gyakorlással érhetjük el. Változatos ingerek és szokássá érett alkalmazásokat igényel a tanítás. Ehhez idő, türelem és a megfelelő alap szükséges.

Az alábbi klipek a jó döntések meghozatalára irányuló gyakorlatokat mutat be, a serdülő válogatottjaink segítségével.

A gyors labdafelhozatal oktatása I rész.

Szeretném tudatosítani, ahhoz hogy bizonyos, vagy minimális taktikai elvárásaink legyenek a tanítványainkkal szemben, túl kell esni az alapvető képességek és a célhoz szükséges tudati követelmények elsajátításán.
Ugyanakkor a tanítás fázisában, már korán lépjen be a védő, illetve a visszafutó védőjátékos zavaró tevékenysége. A játék minden elemében, és ezek oktatásában két oldal jelenik meg. Hasonlóan, mint a verseny szituációban, a képzés folyamán is „támadó – védő kapcsolat” felállítása és variálása esetén leszünk képesek előre lépni az elsajátítás útján. Persze a didaktikai elemnek, mint az egyszerűbbtől haladjunk az összetett felé, érvényesülnie kell! Alapvető képesség, hogy a lehető leggyorsabban induljon el a védő a labda megszerzését követően. Legyen dinamikus az elindulása, rajthelyzet szerű. Megfelelő időben forduljon hátra felsőtestével az érkező labda irányába, amikor még zavartalanul képes elkapni a labdát. Lényeges kívánalom, hogy legyen alkalmas a kapus, vagy egy olyan játékos, akinek már adott a felkészültsége, technikai és kondicionális érettsége, hogy a labda pontosan és erővel érkezzen a megadott helyre.
Az induló játékosnak a labdaátvétellel egy időben, legyen ideje figyelni és dönteni a labda további sorsa felől.

Ha..teret, vagy folyosót lát maga előtt, vegye célba és a lehető leggyorsabban érjen a cél helyszínére.
..védő zárja el az útját, de még van esélye elvezetni mellette a labdát, mert mélységben elegendő tér áll a rendelkezésére, tegye ezt.
..a védő közel van hozzá és ettől nem messzi egy másik, azonnal a labdaátadását válassza megoldásnak

A döntési helyzetek kialakítása viszi előbbre a gyerek helyzetfelismerő készségének fejlődését. Az egyszerű direkt indítások gyakorlása kapcsán, el kell jutnunk addig, hogy a tanítványaink képesek legyenek felmérni, hogy mikor lehetséges tovább vinni, és mikor kell megállni,

Mert…az út bezárul előtte.
… mert az oldalvonal mellett nincs szabad sáv a labda elvezetésére.
… több a védő, és nincs kellő számú társa.

Az előbbiek mentén, a labdafelhozatal lényege nem a gyorsaságban, hanem a rendezetlen védelem átjátszhatóságában van. Nem összekeverve azzal, hogy amíg odáig eljut, a gyorsaság legyen a meghatározó! Ezt követően a taktikai érettség fog dönteni a támadás hatékonysága felől. Tehát, ha a tanítványaink nem rendelkeznek még az előbbiekben felvázolt érettségi szinttel, nem sok esélyünk marad arra, hogy jó döntéseket hozzanak!
A lent közzé tett klipekben a serdülő válogatott néhány előkészítő gyakorlata látható e témában.