DBANS KÉZILABDA WORKSHOP, 2016. Szeptember 19.

DBands workshop

Létezik egy olyan eszköz, amiről igen kevesen tudnak és Ők sem eleget, hogy megértsék jelentőségét. A DBands hatékony, könnyen kezelhető és mindenki számára hozzáférhető. Előnye az egyszerűségében van. Eleve kicsi, szinte súlytalan és rendkívül hasznos partnere lehet edzőnek, no és persze a tanítványának egyaránt. Két évvel ezelőtt az elsők között voltam, aki megismerhette ezt a kiváló eszközt, Garami Zsolt segítségével. Heti egy – két alkalommal történő használatával, viszonylag rövid idő alatt, fantasztikus eredményeket lehet elérni vele!

1. Stabilizál
2. Koordinál
3. Gyorsít
4. Egyensúlyi helyzet javítása
5. Állóképességet növel
6. Sérülés kialakulásának rizikó csökkentése
7. Erőkifejtésére kényszerít

A képzési feladatokat négy nagy csoport, vagy funkció szerint alkalmazom az edzéseinken Minden esetben az eszközzel végrehajtott feladatokat kicsatolva, az eszköz nélkül is tanácsos újra lemozogni. Hiszen ilyenkor tudja saját magán lemérni a sportoló, hogy mennyivel gyorsabban képes megvalósítani a mozgásokat.

1. Agility létrával alkalmazható

A. Koordinációs lépéses variációk.
Nem igazán speciálisan csak a kézilabdára jellemzően, de a különféle lépés variációk dinamikus és ritmikus sorozatban történő ismételt, vagy tempó kihagyásos végrehajtása történik. Hiszen az összes labdajátékban jelen van a ritmus, a tempó és a változatos kombinációk felépítése. Jelen esetben apró, szűk lépésekről beszélünk.
B. Ugró-szökellő feladatok szélességi és mélységi irányban. (cselezés, irányváltás, láblendítés)
Ebben a feladatkörben jóval speciálisabb mozgásokat hajthatunk végre. A láb elrugaszkodó, illetve a térd lendítő szerepe kerül a középpontba. Több esetben a létra szélességi átugrása páros, vagy egy lábon történik a gyakorlatok alkalmával. Fontos megemlíteni, hogy mint a játék alatt a lendítések eltérőek, úgy az elrugaszkodások is lehetnek laposak és magasak a céltól függően

dbands_cardio_core_1

2. Viszonylag kis helyváltoztatással járó lendítő-ugró és fellépő feladatok. (zsámoly, step-pad használatával)

Egyéni képzések alkalmával, gyakran felmerül a lábak lendítő szerepének jelentősége. Hova, mikor és milyen irányba történjen? A gyakorlatok fel – és lelépésekkel helyből, vagy haladással előre sorozatokban is végrehajthatók. Szélességi és mélységi irányba egyaránt.

3. Helyváltoztatással történő futó-szökkenő feladatok gyorsulási szempontból (tárgyak folyamatosan ismétlődő átugrásával)

I. Szökellő futások váltott lábbal, tárgyak átszökellésével sorozatban.

II. Sorozatba történő egy, vagy páros lábbal végrehajtott átugrások tárgyak felett.

III. Oldal irányba történő átlépések, ugrások nyújtott, vagy térdben hajlított lendítéssel, folyamatos haladás közben.

4. Viszonylag kis helyváltoztatással járó, a védekezésben és támadásban felmerülő alapmozgások gyors végrehajtása végett. (bóják, tárgyak kerülésével szélességi és mélységi mozgások)

Ezeket a gyakorlatokat, nemcsak kézi-, de nehezített labdákkal is alkalmazhatjuk. Előnye, hogy egyszerre több játékosom is képes aktívan részt venni a gyakorlat alatt. Mint az előző összes feladatban, úgy itt is, az ismétlésszám és az időegység hossza határozza meg a képességfejlesztés mértékét, módszerét!

DBands

A gyors elindulás majd megállás, tetszés szerinti végrehajtása szélességi és mélységi irányba. Kézilabdázás alap mozgásainak szimulált leképezése. Pontosabban a védekezésben és a támadásban előforduló alapmozgások ismételt végrehajtása. A labda gyors továbbítása viszonylag nyugalmi helyzetből, majd mozgás közben. Ezekben a gyakorlatokban a dinamika és a helyes ritmus felismerésén túl a labda pontos irányítása is nehezített körülményként jelentkezik.

A mozdulatgyorsaság, pliometrikus mozgások, és azok gyakorlati megvalósulásainak szimulálása, vagyis egy adott technika viszonylag nyugalmi (előfeszített állapot) helyzetből történő robbanékony (erőkifejtés) végrehajtása történik. Számtalan ilyen szituáció jelenik meg játék során. Lendítések, fordulatok, cselek alkalmazása, hirtelen irányváltások.

Miért írtam ismételten erről az eszközről? Mert alkalma nyílik mindenki számára, hogy 2016 szeptember 19. 11.00 órai kezdettel a DBANS KÉZILABDA WORKSHOP keretében, ne csak elméleti tudást, hanem a gyakorlatban történő alkalmazásáról is kellő ismeretet kapjon mindaz, aki ez alatt a négyórás kurzuson részt akar venni.

Helyszín: Sport 11 1112 Budapest Kánai út 2

dbands_professional_eszkoz

Javasolt felkészülési keretterv, a 11-14 éves korosztályok részére, öthetes intervallumban.

felkészülés 6

A törzsanyagban található elemeket, értelemszerűen korosztálytól függően kell alkalmazni! A megfelelő hosszú távú állóképesség (aerob futó állóképesség) kialakításának, az ilyen életkorú gyerekeknek, az egyik legdinamikusabb szenzitív szakasza. Éppen ezért fokozott figyelemmel építsük be az edzésmunkába!

Az első három héten legalább négy alkalommal kell futóedzést tartani. A harmadik héttől 1-1 alkalommal kevesebbet az alábbiak szerint. Az ötödik héttől már csak teremben fussanak az alábbiak szerint.

I. hét

1. 2 x 10 perc folyamatos futás, közte 2 perc pihenő
2. 2 x 15 perc folyamatos futás, közte 3 perc pihenő
3. 15 perc folyamatos futás + 5 perc lüktető futás, közte 3 perc pihenő
4. 30 perc folyamatos futás

II. hét

1. 3000 m futás időre
2. 4000 m futás időre
3. 1 x 1200 m + 3 x 800 m futás időre, minden 800 m között annyi pihenő van, amíg lemegy a pulzusuk 120 alá
4. 3 x 800 m + 6 x 400 m futás időre, ismétlések között a pihenő a fentiekkel azonos

III. hét

1. 5000 m futás időre
2. 6000 m futás időre
3. 2 x 1200 m lüktető futás (50 és 100 m közötti szakaszok ritmus váltással)

IV. hét

1. 400m – 800m – 1200m – 800m – 400m / piramis futás időre
2. 1 x 800m + 2 x 400m + 4 x 200m + 8 x 100m + 12 x 50m időre

V. hét

– Heti 3-4 alkalommal az edzések elején vagy végén, felmérés jelleggel, a két alapvonal között rövidtávú állóképesség fejlesztése érdekében, az alábbiak szerint.
1. edzés elején 20 x 40m + edzés végén 20 x 40m
2. edzés elején 2 x 10 x 40m + edzés végén 20 x 40m
3. edzés elején 20 x 40m + edzés végén 2 x 5 x 40m

felkészülés 3

Az első három héten, napi két alkalommal tartunk legalább 90 perces foglalkozásokat a gyerekeknek, a futóprogramon kívül. Az egyik termi labdás, míg a másik szabadtéri is lehet, (főleg kondicionális edzés legyen).
A harmadik héttől csak két alkalommal, míg a negyedik héttől egy alkalommal legyen a futásokon kívül naponta két edzés. Az ötödik héten már csak napi egy edzés legyen, és a futásanyagot építsük be az edzésprogramba. Lehetőleg oda-vissza futások legyenek labdával, vagy nélküle. (10 x 40m, 5 x 40m stb)

Szabadtéri erősítő jellegű edzések tartalmi része,

– mélységi és szélességi alapmozgások gyakori ismétlésszám melletti alkalmazás, akár állóképesség fejlesztéssel egybekötve (háromszögelések, kitámadások- visszahúzódások időre egyénileg, párban, hármasokban)
– rajtgyakorlatokkal egybekötött gyorserő fejlesztések (eltérő kiinduló helyzetekből, bizonyos speciális mozgást vagy pozíció felvételt kell végrehajtaniuk)
– statikus törzserő stabilizációs feladatok (plenkek) négyütemű fekvőtámaszok
– dinamikus törzserő gyakorlatok (BOOT CAMP feladatok) természetes és utánzó mozgások nehezített feladatokkal, sok ismétlésszámmal)
– lelépések, fellépések, mélybeugrások, sorozatugrások, zsámolyok, torna padok használatával, cikk-cakk ugrások páros és egy lábbal oldal irányban szélesen.
– nehezített labdákkal sorozat hajítások (30-40-50-60) ismétlésszámmal
a. talajról egykezes felső
b. talajról alsó és felső elhajlásos dobások
c. felugrásból történő dobások
d. cselből történő felugrásos dobások
– has, hát, mell, kar, váll, lábizom erősítések saját test mozgatásával

felkészülés 5

Termi edzések tartalmi része,

Védekezés,
– egyéni védekező alaphelyzetekből történő helyzet és helyváltoztatások
– páros + társas alapgyakorlatok, főleg a szélességi és mélységi irányok szerint, ütközések, váltások, felkísérések, sáncolások, ácsúszások stb..
– csapatrész feladatok, összezárások + besegítések + labdamegszerzésére irányuló fellépések, halászások
– beálló elleni védekezés, szélső és az átlövők elleni védekezés
– csapatban történő együttmozgás, csapatrészek összehangolása
– nyitott védelem esetén az oldalak kinyitása és bezárása a labda helyzetétől függően
– 1:1, 2:2, 3:3 elleni emberfogásos védelem gyakorlása, labdatartó játékok
– előkészítő játékok a helyezkedésre, a labda megszerzésére, a faultok létrehozására

Támadás,
– e
gyén, páros és társas támadó mozgások mélységi és szélességi irányban labda nélkül és labdával. Húzások, kerülések, keresztek, elzárások stb..
– előkészítő játékok, labdatartó, zsámolylabda, rögbi, vonalkézilabda. Egy – két térfélen, egyre nehezebb játékszabályok beiktatásával. Fontos az üres területekre történő helyezkedés és a kellő agresszivitás
– mélységi lábmunka labdajáratással, kapuelőtérrel szemben. Pozíciók helyes bemozgása, térlátás, térérzékelés.
– páros kapcsolatok (szélső-átlövő; átlövő-irányító; beálló-irányító)
– 1:1, 2:2, 3:3 elleni támadások
– elzárások, leválások gyakorlása, oldalról, szemből

Indítások,
– egyéni, páros, hármas, négyes csoportokban
– csapatrész labdafelhozatal + visszarendeződés
– küzdő indítások – 1:1, 2:2, 3:3, és csapat – csapat ellen

felkészülés 4

Kapura lövési feladatok,
– pozícióból, változó lendületszerzéssel (labdaleütés 3 lépés, labdával a kézben 3, 2, 1 lépéssel, társtól kapott labdával, oldal irányból majd hátulról)
– páros kapcsolatból, labdaátadást követően, helyből, majd mozgással
– társas taktikai elemből (oldalak szerint)
– egyéni képzés formájában, mozgásból, cselből, passzív majd aktív védővel szemben

Bemelegítés jelentősége,

Felhívnám mindenki figyelmét, hogy a bemelegítés egyben a sérülések megelőzését is magába kell, hogy foglalja! Ezért minden edző kötelessége levezetni ezeket. Lehetőleg a protokoll gyakorlatait használjátok! A gyerekek egyéni melegítése tiltott!
Minden edzést követően tessék alkalmazni a regeneráló levezetéseket és nyújtó gyakorlatokat, amit szintén az edző vezessen le!

felkészülés 2

Milyen nehézséggel kell megküzdeni a pályakezdő edzőnek?

edzőképzés 3

Ajánlom figyelmébe minden kezdő edző kollégának, különös tekintettel volt tanítványaimnak, akik igen szép eredménnyel tették le záróvizsgájukat a BSU által szervezett kézilabda edző kurzuson.
Nagyon lényeges, hogy mielőtt elvállal valaki egy munkát, legyen tisztában a feladat jelentőségével. Segíteni szeretnék mindazoknak, akik kellő tapasztalat hiányában bizonytalanok. Mire figyeljünk ha munkát keresünk? Ha elvállaltuk, hogyan viselkedjünk, és mit kell tenni az első időszakban?
Pályakezdő edzőként nehéz megítélni, hogy a választás ne legyen elhamarkodott. A realitás azonban ritkán ad választási lehetőséget, mert általában a klubok keresnek szakembereket, mint fordítva. Azonban egy bizonyos szakmai szint alatt, már nem a szelektálásra, hanem az elfogadásra terelődik a hangsúly. Ezen szakosztályok a szakemberek képzettségét és a gyakorlati tapasztalatát helyezik előtérbe a válogatás kapcsán. Persze ennek jelentősége csökkenhet, ha a „periférián”, vagy egy kisebb településen kínálnak állást. Nos, ebben az esetben kell jó döntést hozni a munkát keresőnek, mert az ilyen szakosztályok, nem igazán mérlegelnek, csak a licenszre koncentrálnak, hogy az megfelelő legyen.

Siker 6
Hogyan lehet elkezdeni egy beilleszkedési folyamatot? Tanácsaim a következők,
1. Az első benyomások
Nagyon lényeges, hogy felkészültek és figyelmesek legyünk az első adandó alkalommal, mert sajnos bármenyire is szeretnénk elkerülni, de az előítéletek és a korai vélemény alkotás, nem könnyíti meg a munkánkat és a kialakulandó kapcsolatainkat!
2. A tények elfogadása
Nagyon hamar igyekezzünk alkalmazkodni az infrastruktúrához, az eszközökhöz és legfőképpen a személyi adottságokhoz!
3. Megfelelő kommunikáció
Legyünk határozottak, érthetőek és kellően nyitottak. Ha szükséges, legyünk megértőek és türelmesek, főleg a játékosokkal, illetve a vezetőinkkel szemben.
4. Tapasztalatszerzés, tanulás
A lehető legrövidebb idő alatt igyekezzünk alkalmazkodni az adott objektív és szubjektív feltételekhez. Ha elvárásaink voltak és ezek elmaradtak az elképzeléseinktől, mihamarabb változtassunk rajta!

11779997_1013093128721931_4409548341819516845_o

Mire kell figyelni és mit kell tenni a kezdő vagy az újonnan érkező edzőnek?
– Ismerjék meg játékosaim és a vezetők a gondolkodásomat.
– Legyek nyitott a külvilágra!
– Minden megoldandó feladat előtt a tágabb célra kell koncentrálni, vagyis a végéről induljunk el és közelítsünk a részletek felé. Mindig a prioritásokra koncentráljunk. Ne merüljünk el a részletekbe.
– Képes legyek meghallani mások mondandóját, figyeljek a visszajelzésekre. Ne csak magammal legyek elfoglalva.
– Ne tűnjek „szakbarbárnak”. Legyek „ember” akár pedagógus, vagy pszichológus, ha a szükség úgy hozza.

Észre kell venned!
• A lehetőségek adva vannak, amin nem tudsz változtatni! Meg kell ismerned a játékosaid emberi és szakmai adottságait
• Ha Te vagy az új egy régi csapatnál a szociálisháló adva van, valószínű nem jól működött előtted, mert azért kerültél oda.
• Minden csapatban vannak megmondó, visszahúzódó, végrehajtó, centrumban lévő és a periférián lévő játékosok. Tudd meg, hogy ki-kicsoda?
• Meg kell találnod a hangadó játékosokat, akik képesek magukkal vinni a többit. Persze csak abban az esetben, ha az irány helyes!

napi rutin

Meg kell találni az optimális légkört a hatékony munkához!

1. Csak olyan taktikát erőltess, amire a játékosaid technikai felkészültsége lehetőséget ad.
2. Érezzék jól magukat a játékosok a mozgásokban. Ha elfogadták és együtt tudnak élni vele, a dolgok jól fognak működni, ha nem változtatnod kell!
3. Rá kell jönnöd miért nem működnek a dolgok. Főleg egy női csapat esetén, emberi oldalról keresd a hibát, ne szakmai megközelítésben. Sok esetben, a kicsi dolog tud nagy galibát okozni.

Javaslom, hogy minden újjonan érkező edző vizsgálja felül a csapatkapitány személyének alkalmasságát, és ha nem felel meg az alább felsorolt feltételeknek, szorgalmazza egy új kapitány megválasztását.

A csapatkapitány személye

a. Minden csapatkapitány megválasztása az edző szándékától függ.
b. Ha Ő maga jelöli ki a kapitányt. Nem bízik csapata belső erejében, vagy a jó megítélő készségében. Fél attól, hogy számára nem a megfelelő személyt választják a játékosok! Más részről nem tartja elég felkészültnek játékosait, hogy el tudják dönteni, ki lehet alkalmas kapitánynak.

c. Felnőtt csapatok esetében, ha az edző hisz csapata belső kohéziójában, erejében, rábízza ezt döntést a játékosaira, akik vagy nyíltan, vagy titkosan szavaznak.

Extra

Csapatkapitány

• Képviseli a játékosok érdekeit az edző, vagy a vezetőkkel szemben.
• Segíti az edző munkáját, az öltözői és a pályán kívüli helyzetekben.
• Közvetíti az edző, vagy a vezetők elvárásait, kéréseit a csapat tagjai felé.
• Ugyanezt fordított esetben is meg kell tennie.

a. Legyen domináns személy szakmai vagy emberi oldalról.
b. Alapvetően középpontba kell lennie.
c. Lehetőleg jól tudjon kommunikálni, bátran vállalja fel véleményét oda-vissza alapon.
d. Legyen hangadó és tudjon objektívan dönteni.
e. Képes legye társait minden helyszínen befolyásolni, motiválni.

Az edző az a személy, akinek minden helyzetben a tekintélyével, felkészültségével mindent el kell követnie, hogy a fejekben lévő rend össze-, vagy visszaálljon!

• Nem a tapasztalt játékosnak van igaza!

• Mondj nemet a húzóembereknek is, ha kell!

• „Erődemonstrálás” Lényeges és fontos!

• Ne marasztald el a fiatalt, csak azért mert az”öregtől” tartasz!

• Konfliktuskerülés, időhúzás!

• A feszültséget kezelni kell!

• A problémamegoldás egy csapatjátékon belül igen fontos feladat.

gandhi

Minden edzőt láthatatlan szálon mozgatnak.

Bárki és bármi lehet, de csak te tudod kompenzálni vagy ellensúlyozni, hogy mindez, milyen mértékben gátol vagy támogat.
Fontos a személyes karaktered kérdése is, hiszen az nem vezető, akinek nincs hitvallása
Tudnia kell a környezetednek, hogy számodra mik a fő csapásvonalak szakmai vagy erkölcsi oldalról.
Tudnia kell a környezetednek, hogy számodra mik a fő csapásvonalak szakmai vagy erkölcsi oldalról.
A nagy kérdés azonban az, hogy a „vezér” a hatalom birtokában milyenné válik!
Nem elhanyagolható a következmény, miszerint a hatalom vagy a siker elvakít, vagy halandó földön járó ember tudsz maradni.

Milyen lenne az ideális edző? Legyen megfelelő önértékelésem és ez legyen közel azonos mások véleményével.

Milyen vagyok és ennek a megítélése?
Milyennek gondolom magam?
Nem minden esetben azonosul azzal, hogy milyen is vagyok valójában?

Azon egyszerű oknál fogva, mert eltérően tőlem, a környezetem másként lát és ítél meg engem, mint ahogy azt én elképzelem. Azonban ha a közeli és a távoli környezetem is hasonlóan vélekedik rólam, mint ahogy én érzem, akkor minden rendben van velem!

12962536_10204481322072697_741108624_o