Előkészítő, rávezető gyakorlatok a védekezéshez.

Junior 1
Néhány ötlet, tanács a védekezés hatékonyabb végrehajtása érdekében. A filmben látható gyakorlatok más-más szituációkat hoz felszínre. Hol a védők száma, máskor pedig az elhelyezkedésük szabja meg a gyakorlat lényegét. Nincs összefüggés köztük csak annyi, hogy mind megtalálható a kézilabdázó védelemben fellelhető mozgásaiban. Az egyéni lábmunka, a társas összmunka, az ütközések, vagy a fellépések és a váltások tempója, ritmusa, mind egy klipben megtalálható. Lényeges továbbá, hogy a játékosaink a gyakorlatok alatti hozzáállása, minden esetben feleljen meg az elvárhatnak!

A belső négy védőjátékos összehangolása a 6:o védelemben.

koncepció 1
A mellékelt gyakorlatban, egyértelmű feladata van a védelemben tevékenykedő játékosoknak. A támadók négy lehetőség közül választhatnak.

1. Ha az irányító kezében van a labda és továbbítja a középre kanyarodó átlövő társának, aki nagy lendülettel igyekszik felugrásból átlőni a két hármas védő felett.

2. Ha az irányító kezében van a labda és továbbítja a középre kanyarodó átlövő társának, de ő nem lő kapura, hanem a mögé kanyarodó irányítónak adja egy hátsó kerülés formájában. Az irányító vagy betörést hajt végre a kettes védő külső oldalán, vagy továbbítja a beállónak.

3. Ha a lövő kezében van a labda, az elé induló és őt készítő irányító kapja, majd a lövő felugrásos lövéssel fejezi be az akciót a két hármas védő felett.

4. Ha a lövő kezében van a labda, az elé induló és őt készítő irányító kapja, a lövő mielőtt felugorna visszaadja az elé mozgó irányítónak, aki vagy végig viszi a kettes védő külső oldalán, vagy labdájával keresi a beállót.

A gyakorlat lényege, hogy a védők tisztában vannak a támadók szándékaival. Feladatuk, hogy a várt eseményre, gyorsan reagáljanak és hatékonyan tegyenek ellene! Eleinte rávezető jelleggel, majd később harcosabban és agresszívabban kezdjünk védekezni a támadók ellen. Természetesen, akkor lehet kezdeményezni a másik oldalra a támadást, amikor a védők visszahelyezkedtek a túloldalról.

Egy taktikai elem oktatása, felépítése.

tanacsado_id40018281

Mindent meg kell tanítani! Induljunk ki ebből a kijelentésből. Nem várhatjuk el a játékosainktól, hogy maguktól jöjjenek rá és tegyék hatékonnyá a támadásokat. A taktikai elem vagy megoldás, (nevezzük el bárhogy) vagy egy variáció, több játékos összevont tevékenységén alapuló mozgássor, melyben a védelem átjátszhatósága a cél.

Minden támadó taktika lényege, hogy az helyzetkialakítással induljon. Persze ez akkor is megvalósulhat, ha éppen a védelem mozgásában történő hibák alakítják ki a jó lehetőségeket, amit a támadóknak fel kell ismerniük.

Tehát, a gólhelyzeteket direkt módon kikényszeríthetjük, de közvetve, fel is ismerhetjük azt. A lényeg mindkét esetben, hogy valaminek meg kell valósulni ahhoz, hogy gólhelyzetről beszéljünk.
Jelen megközelítésben az a célunk, hogy mi mozgassuk a védelmet, hogy az számunkra átlátható lehetőséget adjon a további lépések megtételéhez.A lépéseket, tudatos gyakorlással járó építőmunka előzi meg. A mozgásban résztvevő játékosoknak nemcsak egymást kell megismerniük, hanem a védelemben résztvevő ellenfél várható reakcióit is meg kell tanulniuk. Igen, nem tévedés! Pontosabban, ha csinálok valamit, vajon hogyan reagálja le az ellenfelem?

Ha a feltett kérdésre egyre több választ adunk játékosainknak a gyakorlások során, bizonyosra vehetjük, hogy jó döntéseket fognak hozni idővel versenyhelyzetben is. Sok esetben az e fajta taktikai gondolkodás képzése marad el, vagy felejtődik el a gyerekek, vagy fiatal játékosaink képzéséből! Munkánk azért nehéz és összetett, mert a várható ellenlépésekre is fel kell készíteni a tanítványainkat!

A mellékelt film és a hozzáfűzött információ, ebben szeretne segítséget adni mindazoknak, akik tudatosan szeretnének felépíteni egy-egy taktikai célkitűzést a játékosai számára. Fontos, hogy minden esetben vegyük figyelembe, tanítványaink életkori sajátosságait, értelmi felfogó képességét!
Felépítettség határozza meg a didaktikai elemek és a figyelemmegosztásának kiszélesedését! Eleinte jelzések, majd passzív, később aktív védőket helyezzünk el a gyakorlások folyamatába. Kezdetben a támadók, később a védők reakciói legyenek kiemelve! Jó tanulmányozást kívánok!