Csak a tapasztalat hiányzik?

osztonzes

Amikor hosszan és kitartóan kellett volna futnod pici gyerek fejjel, nem tetted meg. Lehetett volna, hogy a koordinációd sokoldalúan fejlődjék, de nem találkozhattál erre utaló ingerekkel! Kialakulhatott volna benned a helyzetfelismerés, vagy az, hogyan lehet előidézni a lehetőségeket, de Neked ezalatt, kötött mozgásokat kellett végrehajtanod! Taníthattak volna sokoldalúan, de már kiskorodban kiválasztottak egy valamire, és innen már nem igazán vezetett az utad másfelé! Rájöhettél volna magadtól is, hogy a sérüléseket csak úgy kerülheted el, ha teszel róla, de ebben sem kaptál segítséget. Tudhattad volna, hogy a mélyizmaid erősítése talán még fontosabb, mint a felszíni izmok fejlesztése. Kialakulhatott volna benned a pozitív gondolkodás lényegisége, de e helyett csak az elmarasztalást és a büntetéseket gyűjtögetted. Rá kellett jönnöd, hogy 18 évesen már nem vagy képes az állóképesség aero-anaerob átmenet olyan szintű fejlesztésére, hogy képes legyél a felnőttek között is kiugró teljesítményre. Éppen ezért a hiányzó kondíciók miatt, túlságosan korán fáradsz el az energia veszteséges technikák végrehajtásában. Na, akkor és csakis akkor fogsz rájönni, hogy milyen fontos és menyire összetett dolog egy kimagasló tudású sportoló felnevelése!

tanacsado_id40018281
Micsoda magas szintű felkészültség, és milyen nagyfokú felelősség szükséges az utánpótlás-nevelésben dolgozni!

Felnőttél és rá kellett jönnöd, hogy nincs meg Benned a kellő erő és elszántság, hogy a mérkőzés egész terjedelme alatt közel a maximumon tudjál dolgozni! Ugyanakkor az is meglehet, hogy hiányzik az alázat és nincs meg Benned az elhívatottság, a megfelelő élsportolói mentalítás elfogadására. Mert ahogyan élsz, ahogyan gondolkozol, az nem alkalmas erre. Persze az is előfordulhat, hogy Benned megtalálható minden, de nem igazán van kellő ismereted ezeket rendszerezni és felhasználni, mert hiányzik a kellő tapasztalat!
De csak akkor, és csakis akkor beszélhetünk kellő tapasztalat hiányáról, ha minden más adva volt, amiről eddig írtam.

napi rutin

Fogadjuk már el, hogy az utánpótlás-nevelés nem az eredmények hajszolásáról szól!

siker

Nagy Sándor sportpszichológus barátom szerint, jelentős probléma, hogy az eredménykényszer miatt sarokba szorított edzők, túl hamar várják el a tanítványaiktól a sikert, holott a gyerekek 10-12 éves korukig nem is fogják fel valójában, hogy miről szól a verseny.

Nagy Sanyi

A korai eredménykényszer miatt, rengeteg gyerek adja fel és kerül ki a rendszerből. Jól tükrözi azt a folyamatot, amelynek során az utánpótlásképzés elfordul a gyermekek szükségleteitől és a felnőttek értékeit helyezi előtérbe. Megöli mindazt, ami a sport leglényegesebb eleme: a klasszis, vagy a kiváló egyéniség keresése!
Gyerekek csapdába kerülnek, áldozatai lesznek a felnőttek megszállottságának, amely a sportsikereket csak is kizárólag győzelmekben és vereségekben képesek mérni. Sajnos a szülők jó nagy százaléka is így gondolkodik! Ne ámítsuk egymást, ez megöli az utánpótlás-nevelést!

images (2)

A legtöbb klub olyan helyzetet teremt, amely csak a győzelemre koncentrál, ahol a fejlesztésnek, nevelésnek semmilyen értéke nincs. Ez a megközelítés elrabolja a gyerekektől a sportnevelést és a későbbi életben is bukásra ítéli őket.
Ezek az edzők gyakran hangoztatják, hogy ők győzteseket nevelnek, de ez nem igaz. Valójában veszteseket „állítanak elő”, mert nem adják a gyerekek kezébe azokat az eszközöket, amelyek révén versenyképesek lehetnének, és később, magasabb szinten győzni tudnának! Türelmetlenek, kapkodnak és felszínesek, hiányossá teszik a sportági nevelést!
Persze! Az edzők többsége felismerte, hogy egy tízéves kézilabdást megtanítani, cselezni, egyénileg képezni, azzal jár, hogy nagy valószínűség szerint elveszítünk néhány meccset. Egyúttal azonban, ez a tízéves gyermek, idővel biztosan jobb kézilabdás lehetne!

szövetség

Nagyon sokan azt gondolják, különösen a sportban, hogy egy sikeres mérkőzést lejátszani, és a klasszissá válás folyamata ugyanaz a dolog, pedig ez egyáltalán nem igaz. Az élsportolóvá válás olyasmi, ami hosszú távra szól, megbízható, és legnagyobb részben az egyén kontrollja alatt áll. Ezzel szemben a siker múlandó és gyakran nem tudjuk befolyásolni. Akik a kitűnő egyéniség felnevelését tartják a legfontosabbnak és van elég türelmük, végül sikeresek lesznek. További terhet jelent a siker hajszolásának áldozatai számára, hogy a mások sikere, állandó fenyegetettséget jelent rájuk, miközben az igazi kiválóságra neheztelni fognak. Azokat az embereket viszont, akik a minőséget értékelik, elbűvöli, ha azt másban látják meg. Tessék, végre megérteni, a kitűnő sportegyéniség felnevelése a folyamatról szól! A győzelem csak egy eredmény.

koncepció 1

A tudatos és tanult taktikai gondolkodás stabilizációjának szakasza.

15-16 5.

15-16 évesek korcsoportjának képzési anyaga.

A korosztályos felkészítés és versenyek során, az azonos kronológiai életkorú versenyzők között kialakulhat, akár 4-5 évnyi fejlettségbeli különbség is. Az ilyen jellegű jelenségekből több anomália alakulhat ki, amit utólag mindenki másként magyaráz. Ilyen például az az eset, amikor

1. Az akcelerált gyerek túl korán lesz tehetségnek kikiáltva (7-12 évesek)

2. A retardált gyerek nem kapja meg a lehetőséget képességei kifejlesztéséhez, mert az eredményességben elmarad az akcelerálttól. Ez eltarthat, lányok esetében 9-12 éves, fiúk esetében, akár 15-16 éves korig is!

3. Az akcelerált gyerek testi-lelki érése befejeztével, nem fejlődik tovább az elvárt ütemben, megreked a sportági ismeretekben, kiderül nem is olyan tehetséges, ahogy hitték. (13-16 évesek)

4. A retardált, korábban gyengébben teljesítő, talán a klubjából eltanácsolt gyerek fejlődése, az új klubjában elhagyhatja a korábbi akcelerált, tehetségnek kikiáltott társát.

Attól nehéz és kissé bonyolult ez az életkori szakasz, mert a betanult taktikai vagy technikai elemek rögzítése kapcsán, az élettani sajátosságok, olykor érthetetlennek tűnő jelenségeket állítanak elénk. Elveszítünk, vagy éppen nyereségre teszünk szert, a gyerekek egyéni fejlődése kapcsán.
Továbbá jellemző, hogy az együttesen végrehajtott tevékenységek sikereiből, illetve sikertelenségeiből, sokat tanulva, a csapatkohéziót befolyásoló, a közösség erejében bízó játékosok kezdenek formálódni. Nagyon fontos, hogy kialakuljon az egymásért való küzdeni tudás. Óriási jelentősége van az együtt, és persze kellemesen eltöltött perceknek. Olyan szakmai és pedagógiai követelmények elé kell állítani a játékosokat, hogy a barátságokon kívül a közösség is formálódjék az edzéseken, és az edzés kívüli időben. Ebben az életkorban tudnia kell a fiataloknak a bemelegítésre alkalmas gimnasztikai gyakorlatokat, ismernie és alkalmaznia kell 5-6 játék szituációt a védelemtől függően, a csapatjáték kialakításáért. A játékosok szerezzenek alapvető jártasságot a zónavédekezés előtt közös, csapatrész, illetve csapatszintű pozíciós és helycserés játék alkalmazásában. Az egykezes labdabirtoklás fejlesztésével, folyamatosan javuljon az összjáték lehetősége, és szilárduljon meg az átlövő játékos helyzetteremtő és befejező tevékenysége.

15-16

Szakmai anyag,
– Kézilabdajáték meghatározott feladatokkal, a szabad, az ötletjáték, valamint a tudatos támadójáték alkalmazásával, illetve kialakításának segítségével.
– Az agresszív 6:0, kilépő területvédekezés, valamint a mélységben nyitott 3:3 ciklikus, labdakörüli súlypontképzéssel való védekezés továbbfejlesztése, bővítése.
– Az 5:1 zónavédekezés alapjainak lerakása.
– A 3:2:1 védekezés elsajátítása, gyakorlása.
– Az alapvető páros és hármas helycserék mozgásirányainak gyakorlása, megismerése.
– Az elzárások egyszerűbb formáinak ismerete, alkalmazása a helycserék közben (elé állás, mellé-, mögé állás).
– Húzás és kontrajáték az irányváltoztatás és az indulócselek alkalmazásával.
– Társas indítás alapformái emberfölényben, és létszámazonosságban a mezőny gyors futás közbeni átjátszásával, terpeszből végrehajtva. A gyakorlásnál a sávtartásos és vonalindítások alapformáit használjuk.
– A beugrásos lövés és a beállós poszton játszó játékos, dobókézzel azonos és ellenoldali lendületszerzésének összekapcsolása a befejezéssel.

Egyéni fejlődés mértékének megállapítása
1. Nehezített labdával, 1 kg-os tömött labdával vagy felfújt labdával távolságra hajítás.
2. Összetettebb, kettős 4 m-es távolságú háromszögek oldalazó és mélységi lábmunkával való megtétele időre.
3. Társtól kapott labdával irányváltoztatás a lövő kézzel ellentétes oldalra 9 m, majd a lövő kéz felé haladva a védő mellett (8m-en helyezkedik el) felugrásos lövést hajt végre célzottan (célkeretre) a felső sarokba.
4. Védekező állóképességi feladatok felmérése.
5. Komplex állóképességi mutatók tesztelése.

Technikai követelmények
a) labda nélküli mozgások
A labda nélküli egyéni és társas mozgások egyre inkább a képességfejlesztés irányába tolódjanak.
Képességfejlesztés (speciális):
– futó állóképesség (hosszú és rövidtávú futások)
– lövő állóképesség (saját posztról 10-15 sorozatlövés, 80-100 lövés nehezített labdával párokban vagy négyesével,
– védekező állóképesség (meghatározott pályán történő lábmunka),
– ugró állóképesség (kis felugrások minél több ismétlésszámmal, padon való átugrások, lépcsőzések),
– komplex állóképesség (küzdőjátékok),
– speciális erőfejlesztés (technika, ügyesség, gyorsaság),
– tudjon a játékos egyénileg bemelegíteni.

b) labdával történő mozgások
A labdával történő mozgások az ügyességfejlesztés érdekében valósuljanak meg.
– Mozgáskoordinációt javító feladatok.
– A mozgások gazdaságos végrehajtására való törekvés.
– Anticipáció (előrelátás) kialakítása versenyhelyzetben.
– Egyensúly érzékelése, javítása.
– Döntési készség fejlesztése játékhelyzetekben.
– Védekező alapmozgások (társas) gyakorlása hármas csoportokban labdát járató támadók ellen (kilépés, besegítés, visszahúzódás).
– Átkísérés gyakorlása, hármas-nyolcas mozgást végző támadók ellen időre.
– „agár” játékok 3-3, 4-4 ellen.
– Komplex képzés megvalósítása hármas és négyes csoportok esetében labdakezelési és labdaátadási feladatokban úgy, hogy összehangoltan dolgoznak, de más jellegű (lábmunkát, átadást, lövést vagy cselt alkalmazva) munkát végeznek, majd cserélnek.
– Köredzés jellegű foglalkozások.
– Védekezési feladatok egy időben való végrehajtása, különböző instrukciók betartásával.
– Támadó jellegű védekezésből, labdaszerzést követő gyors ellentámadás vezetése, lerohanás és rendezetlen védelem elleni játék gyakorlása az eredményesség és tudatosság szemszögéből.
– Közös sáncoló tevékenység kialakítása a mélységben nyitott védekezés (4:2) belső hátsó emberei között.
– Mélységben nyitott (tagolt) védekezési formációkban az összehangolt lábmunka gyakorlása, csapatrészre lebontva, támadók ellen.
– A 7. 8. és a 9. osztályokban elsajátított kapura lövési fajták, átadások és irányváltoztató cselezések gyakorlása, csiszolása.

15-16 2.

Egyéni képzés a pozíciókból leadott lövések és mozgások sajátosságainak figyelembe vételével

Szélső:
• kapott labdával történő lefordulások lövő kézzel azonos, illetve ellenoldali irányba,
• labdaszerzést követő indulás helyes ütemének elsajátítása,
• az indulást követő rendezetlen védelem mögé való labda nélküli befutás,
• játékelemekben történő befejező vagy előkészítő részvétele,
• húzás helyes elindítása,
• kanyarított lövés gyakorlása,
Átlövőből:
• az elrugaszkodás felfelé és ne előre irányuljon,
• csuklóátadások, test mögötti átadások,
• felugrást követő pontos rövid és hosszú átadások
• labda nélküli ívszerű lendületvételek,
• felugrást követő lövő cselből történő átadások,
• beállóval való kapcsolat ütemezése,
• húzásból adódó rövid, gyors kontrák megérzése,
• nehezített labdákkal vagy 1 kg-os tömött labdával célkeretre történő sorozatlövések,
Beállóból:
• fellépései, zárásai vegyék figyelembe a labda várható érkezését,
• az elé állásos zárások ne merevek, hanem a külső labdás emberrel együtt mozgók legyenek,
• zárt védelemben helyhez kötött legyen,
• nyitott falban mozogjon,
• le- és a visszafordulásoknál vigye le a súlypontját,
• kezei állandóan várják a labdát, tekintete társaira irányuljon,
• gyakorolja az egykezes labdaelkapást és abból a leforgásokat, visszafordulásokat.

15-16 3.

Taktikai képzettség foka
– Állóképességet növelő játékok alkalmazása (iramjátékok, küzdőjátékok)
– Tudjanak a játékosok emberhátrányban is úgy helyezkedni, hogy az ellenfél lassan, vagy egyáltalán ne tudja az emberelőnyét kihasználni.
– Tudjanak zárt és nyitott védekezés ellen mérkőzéses szituációban is két-három tudatos játékot megvalósítani.
– Tudjanak súlypontot képezni és áthelyezni a támadások alkalmával.
– Eladott labdák ellenindítás alatti visszaszerzése, tudatos visszarendeződés.
– Támadás és védekezés alatt bekövetkező taktikai faultok alkalmazása.
– Emberfogásos játékok alkalmával a védőtársról levált labdás támadó megfaultolása, besegítése.
– Támadásban képesek legyenek a játékelemek lebontásaira.

Játszunk “Magyaros” kézilabdát!

noi_kezilabda-valogatott_2000_Eb640
Az idő múlása olykor szebbé, élhetőbbé és vissza nem fordíthatóvá tehet emlékeket. A múltban elért kiugrónak tűnő sporteredmények, nem sok idő elteltével túlszárnyalhatóvá válnak. A tradíciókat, a hagyományokat, az emlékeket ápolni kell! Azonban, ez továbblépéshez, a fejlődéshez nem elegendő. A változások előidézése, hol külső inger segédletével, jó esetben viszont belső indíttatásból, de szükséges a fejlődés, vagy a versenyképesség megtartása miatt.
Sterbinszky
Varga
Éppen ezért, nem számít, hogy hol dolgozol, a lényeg, hogy amit csinálsz, elmozdulást jelentsen a korábbi helyzethez képest. Az is lehet, hogy eleinte a személyed teszi vonzóvá a munkád mások számára. Jelentős előrelépést tehetsz, ha képes vagy bevonzani a szűkebb környezeted figyelmét és elismerését a hozzáállásod és a kisugárzásod kapcsán.
A felkészültség, amit hosszú éveken át finomítottál, erősítettél tapasztalatok gyűjtésével és mindezt kellő alapokra helyezted, csak egy folyamat eredménye lehet. Maga a folyamat irányítható, de van úgy, hogy a körülmények alakítják vagy viszik tévutakra. Tudni és érteni valamit, nem minden esetben azonosul a kiugró sikerrel. Maga a műhelymunka, amely sajátos és egyedi, nem mindig párosul kimagasló eredménnyel és ezért, nem kelti fel a nyilvánosság érdeklődését. Általában ezek vannak túlsúlyban egy sportág életében.
A magát valamire tartó szakember soha nem ég ki, és soha nem lehet elavult. Éppen azért, mert a kettő nagyon is összefügg. Ha haladni akarsz a korral, nyitott szemmel kell járnod és új tapasztalatokat kell gyűjtened! A közvélemény könnyen leírhat, mert Ők csak azt látják, hogy a „tűzben égsz, vagy a tűztől távol kerültél”.
A külföldről érkező edzők szerencsésebb helyzetben vannak, hiszen jó körülmények között dolgozhatnak némelyik kirakat csapatunk élén. A felkészültség hiánya vagy megléte, magyar edző és a külföldi kolléga között nem akkor mutatkozik meg, amikor edzésgyakorlatokat kell kitalálni vagy mérkőzésekre kell felkészíteni egy csapatot. Itt nincs különbség, sőt ebben mi „talán” jobbak vagyunk, és inkább Ők szeretnének tanulni Tőlünk, de nem ez a jellemző. A lényeges különbség a kölcsönös bizalom megléte, vagy hiánya okozza a magyar és a külföldi között. Hiszen egy kívülről jött ember, ismeretség és előítélet hiányában, jobban bízik egy adott játékosban és persze a vezetőiben, akik szerződtek Vele. Elhiszik magukról, hogy Ők képesek a küldetésnek megfelelni. Nincsenek kételyei, de ha elő is fordul, nem megy át félelembe, ami tudjuk,elég gyakran előfordulhat egy magyar edzővel. A bizalmatlanság, sajnos ragadós a magyar sportban és ez elragadja az edzőket, sőt a játékosokat is. Talán a magyar betegség egyik oka, az állandó eredménykényszer és az ebből fakadó bizalmatlanság. Murphy törvénye szerint, ami el tud romlani, az el is romlik. Az ettől való félelem és az örökös bizonyítás másokkal szemben, komoly gondokat okozhat. Persze, van egy másik gyenge pont is, és ez a makacs önfejűség, illetve a kompromisszum hajlam hiánya. Nos, a problémák kóros vírusként terjednek az egész magyar egyetemes sportban! Ennek egyik mutáns végkifejlete a féltékenység!
Könnyű félreállítani, vagy lehetetlenné tenni a magyar szakembereket, pedig nem kevesen az utánpótlás bázisokon és a háttérben, sok-sok területen a „periférián” megszakadnak! Le lehet barmolni és kicsúfolni mindazt, akik a célnak megfelelően elindultak a munkájukkal csak éppen nem kapták meg a folytatáshoz szükséges támogatottságot.

bronzérmes magyar női kézilabdaválogatott a XXVI. nyári olimpiai játékokon Fleck Ottóné (Babos Ágnes) másodedző,_mtifoldiimre

20051222kezilabda1

Hányszor hallom, hogy az „Orosz iskola”ilyen, vagy a „Skandináv stílust játsszák”, de beszélhetnénk a tipikus „Német kézilabdáról”is. A sajátos „Spanyolos temperamentum”, vagy a „Szerb mentalitás” hasonlóan gyakran elhangzik. Volt szerencsém két évet külföldön dolgoznom, ahol folyamatosan azt hallottam, mennyire tisztelik a „Magyar kézilabdát” és felnéznek rá! Ezek szerint, volt és van mire építeni! Vegyük át a jó dolgokat, építsük be a saját kézilabda kultúránkba, de alapvetően, mi Magyar kézilabdát játsszunk! Ne akarjunk hasonlítani egyik, vagy másik nemzet sajátosságaira, mert mi is vagyunk annyira kreatívak és szellemesek!

peti, Józsi

Tehát a cél adva van! A hiányból, előnyt kell kovácsolni és idővel, egy sajátos arculattal, alapvetően „Magyaros kézilabdával” kell előrukkolni! Az igazi, magyarokra jellemző játék, legyen karakteres, szellemes és nehezen elemezhető. Ennek lényege az egyéni kreativitás, és a sok páros kapcsolat számtalan lehetőségében rejlene. Ezzel egyszer és mindenkor, lezártnak lehetne tekinteni, a konzervatívnak mondható figurális játékot! Így a megszerezhető gól lehetősége, ne a játékokban, hanem az egyén helyzetfelismerő készségében jelenjék meg! Régmúlt tradíciókon alapszik a „magyaros játék”! Tudomásul kell venni, hogy az évek felgyorsították, agresszívvé tették a játékot. Nincs idő hosszú lefolyású támadásra. Minden a taktikai gondolkodáson és a helyzetkialakításon múlik! Legyünk előrelátóak. Éppen ezért, ott ahol lépegethetnénk előre, ne szöszmötöljünk, hanem induljunk már el végre!
hun_noikezi_dobogo_640x480