Az iskola környezetének hatása a testi nevelésre és a kézilabdázás oktatására.

A labda felkészítése 1

Azok a gyerekek, akik nem sportolnak vagy a szabadidejük nagy részét, kellő motiváció és szülői irányítás hiányában a computer társságában töltik a négy fal között. Félő, hogy felnőtt emberként sem fognak másképpen gondolkozni. Gyalogolni, kirándulni, hegyet mászni, sízni vagy úszni sem fog. Mindenhova járművel utazik, és az első emeletre is lifttel megy fel. Valószínűleg az egészségi problémák sem fogják elkerülni.
A mi feladatunk, vagy mondhatnánk küldetésünk, hogy a fentiek tudatában, törekedjünk a leghatékonyabb módszert alkalmazni, hogy a civilizációs ártalmak ne szabjanak korlátot testünk kellő megmozgatására. Ne legyenek satnya, lusta, a mozgástól eltávolodó, testnevelésben nem aktívan résztvevő gyerekek. A kisiskoláskor a lehető legjobb időszak arra, hogy a gyermekek megtanulják koordinációjukat, ügyességüket fejleszteni tudatos irányítás mellett. Képesek lesznek kitartóan mozogni, a teherbíró képességüket növelni. Mindezt játékos formában kapja meg, igazán jó hangulatban! A kézilabdázás előnye a többi labdajátékkal szemben, hogy nagyon sokoldalú képzettséget ad. Már nagyon fiatalon kialakulhat az a mozgáskoordináció, ami kellő alapot adhat a későbbiekre. Másik nagyszerű dolog, hogy korán megismerkedhet az egy közösségben való gondolkodással, illetve aktív részese lehet, a közös célért való összefogásnak, a játékok során

Kislány-szivacslabdával-dob_200

Sokak szerint az iskola környezete nem alkalmas arra, hogy megfelelő szintű képzést biztosítson a sportolni vágyó gyerekek számára. Nincs meg a szükséges szakmai háttér, a kellő alázat és az elhívatottság érzése a sportág iránt. A hiányosságokat három oldalról közelíti meg a kritikát megfogalmazó,

1. Személyi (felkészültség hiány)
2. Infrastruktúra (terem hiánya vagy mérete)
3. Eszközhiány

Abban a kérdésben, hogy a testnevelő tanárok miként foglakoznak a gyerekekkel iskola típustól függően, eltérő véleménye van az embernek! Igazából az lenne a helyes megközelítés, ha mindkét lényeges oldal szemszögéből vizsgálódnánk. Tehát, van egyszer egy sportszakmai követelmény, ami kellő alapot nyújt, vagy sem a munkához. Másrészt van egy szülői háttér, amelyik könnyíteti, de olykor ellenkezőleg, nehezíti az iskolai sportolást! Akkor szerencsés az állapot, ha a két kardinális feltétel és hozadékai, egy személyben csúcsosodik ki, és ez a testnevelő tanár. A tanár nemcsak oktat, hanem nevel is! Ellentétben azokkal, akik a nevükben hordozzák a tevékenységet, mint feladatot, de valójában messze állnak a nevelés hatékonyságától, ezek a nevelőedzők. Beszélnünk kell egy másik lényeges alap különbségről és ez, az edzésen résztvevők létszáma. A tanár minden gyereket szívesen lát a foglalkozásokon, a nevelőedzők általában csak a jobbakkal szeretnek dolgozni. A célmeghatározásban is eltérő lehet a motiváció, ami a tanár és az edző között lehetséges! A pedagógus bevonzza a kevésbé ügyes gyereket is, míg az edző valóságos kis válogatottat csinálna legszívesebben! Mindkét oldanál az a fontos, hogy vagy így, vagy úgy, de legyen koncepció.

kisiskolások

Világítsuk meg a testnevelői oldalt. A munka minősége, nagyban összefügg a terem méretétől. Bár a tanár személye és kvalitása sokat javíthat a helyzeten. Alapvetően ez nem felkészültség, hanem hozzáállás kérdése véleményem szerint! Hiszen ismerek olyan lelkes kollégákat, akik siralmasan nehéz körülmények birtokában is csodálatos műhelyeket teremtenek a gyerekek számára. Sajnos olyanokról is tudok, akik az előbbiekkel ellentétben, kiváló lehetőségei vannak, de lusta, érdektelen és felelőtlen a tanár.
Nézzük meg, és járjuk körbe a témát a gyerekek szemszögéből is. A gyermek, amikor pici, a stabilitást, vagyis a megszokott környezetet szereti! Legyen bármilyen tevékenység, a környezet maradisága, megszokottsága, nyugalmat, egyben biztonságot jelent a kisiskolásoknak is! Ennek tudatában a délutáni sporttevékenység lebonyolítása jóval gördülékenyebb lehet az iskolában. A gyermek számára és az oktató-nevelő munka hatékonysága szempontjából, igazán szerencsés az a felállás, ha maga a testnevelő tanár foglakozik a gyerekekkel az edzéseken. A szülők szemszögéből sem elhanyagolható ez a megoldás, hiszen nem kell szállítani a gyermeket más helyszínre, és attól sem kell aggódnia, hogy az edző személye ismeretlen a gyermeke számára.

tesiora

A testnevelő tudatában van, hogy abban az időutazásban, amiben a tanítványa az Ő segítségével részese lehet, csak egy pici mozgató rugó. Azonban azt is tudnia kell, hogy ez a pici rugó milyen jelentőséggel bír! Nem beszélünk kiválasztásról csak lehetőségről! Tehát az iskola mindenki számára teret nyit a sportolás kapcsán! Ez lényeges eltérés az egyesületi nevelőmunkával szemben!

testnevelés 1

A mai utánpótlás nevelőedzők többségében, vagy nem nevelőedzők, vagy nem utánpótlás edzők! Abban látom a deficitet, hogy a nevelőedzőink, tanítanak ugyan, de nem oktatnak. Számon kérnek ugyan, de nem készítik fel a gyerekeket! Eredményt hajszolnak ugyan, de nem nevelnek! Csapatot építenek ugyan, de nem adnak utánpótlást a felnőtt keret számára! Természetesen, léteznek kiváló eredményeket felmutató utánpótlás nevelő műhelyek! Ezeken a helyeken, a képzés folyamata jónak mondható, de a nevelés tekintetében hiányosnak nevezhető munka folyik! Többségében a gyorsaság és az ügyesség kategóriájában jól érvényesülő gyerekek jönnek ki a nagy csapatok számára. Azonban a nagy átlag alkatilag, egyéni képzettség tekintetében, vagy taktikai gondolkodásban elmarad az elvárhatótól. Másrészről, a kimagasló, átlag feletti tehetségek jóval kevesebben vannak a szükségesnél! Sajnos a malomkerekek még nem hatékonyan és elég lassan őrölnek.

Szivacskezis-kislany-2004_225

Talán az iskolai testnevelés méltó rangra emelésével, és a kisiskoláskorú gyermekek komolyabb szakmai foglalkoztatásával, az előbb említett hiányosságok elkerülhetővé válnának!
Persze ehhez, változásoknak kéne bekövetkeznie, gondolkodásban, oktatásügyileg, szervezeti kérdésekben, szakmai felkészítésben és még pár dologban! A sportegyesületeknek és az oktatási intézményeknek egymással egyetértésben, és egymásra építkezve kellene funkcionálniuk a jövőben!

tesi-nagy

Az edző problémamegoldó képessége.

problémamegoldás 2

Miként tudod érvényre juttatni az akaratodat egy olyan szituációban, amikor Te sem vagy biztos abban, hogy a javaslatod meg fogja állni a helyét? Hiszen, nem rendelkezel kellő felkészültséggel ebben a témában. Nem volt még ilyen problémával dolgod a praxisod alatt. Vigyázz! Ne tegyél elhamarkodott kijelentést a játékosaidnak! Azonban valamit kell mondani, az nem lehet, hogy nincs véleményed! A legkevesebb, amit meg kell tenned, hogy közlöd a játékosoddal, hogy a jelen helyzet még nem alkalmas arra, hogy választ adj. Át kell gondolnod, mert nem akarsz elhamarkodott véleményt alkotni. Ha így teszel, vigyázz, hogy ne hezitálj, a következő edzésre valamit ki kell nyilvánítanod. Használd fel ezt az időt arra, hogy tanácsot kérsz, szakembertől, kollégától vagy bárki olyan személytől, aki hiteles tud lenni a keresett megoldásban.

problémamegoldás 1

Persze az lenne a legjobb, ha a felmerülő akadályt még melegében képes lennél helyretenni. Nehezebb a helyzet, ha két vagy több játékos között alakul ki ellen vélemény és Neked kell csinálni rendet a fejekben. Természetesen ebben az esetben nem tudsz olyat mondani, ami mindenkinek tetszik. Nagyon megfontoltan tedd meg az első lépést és kellően mérlegelj, hogy kik között alakult ki a feszültség. Minden esetben az erősebb karakterű játékosodat kell megállítani és ész érvekkel felépíteni a magyarázatodat. A másik játékosod ezt a lépésedet pozitívan fogja értékelni és máris partnert lát Benned. Nincs örök érvényű igazság, mint ahogy ugyanolyan edzéshelyzet sem fordul elő gyakran! Minden szituáció más és más! Ne keress, többet a fejedben, nem fogsz találni csak hasonlóságot. Minden esetben a csapat érdekeit kell szem előtt tartani! Hozz akármilyen döntést, ennek azonnal elfogadásra kell jutni, az összes játékosod fejében, még melegében.

problémamegoldás 3

Tehát, nem az öregnek, nem a meghatározónak, és nem az erősebbnek kell igazat adnod, ha nincs igazuk, mert rosszul gondolnak, tesznek bármit is az edzésen, vagy a mérkőzésen. Sokszor azt látom, hogy fiatal, de elég gyakran a tapasztaltabb edzők sem mernek nemet mondani, az úgynevezett húzóembereknek, még ha teljesen világos, hogy nem nekik van igazuk! Ez lényeges és fontos lépés az „erődemonstrálás” szempontjából! Az edző az a személy, akinek minden helyzetben tekintélyével, felkészültségével mindent el kell követnie, hogy a fejekben lévő rend visszaálljon! Könnyű szerrel és gátlástalanul képes letolni, elmarasztalni fiatal játékosokat az edzőjük. Lássuk be, olykor teljesen alaptalanul. Teljesen hibás felfogás és gyenge karakterre vall, amit még a húzóemberek is megmosolyognak a „mesterük” háta mögött!

Vannak azonban problémakerülő kollégák, akik nem foglakoznak annyira a zavart okozó feszültségek megoldásával. Minden esetben a kompromisszumra törekednek, nem szeretik a konfliktusokat! Hibás megfutamodás, mert rövid időn belül, egy vagy több játékosból álló csoport fogja átvenni a csapaton belüli irányítói szerepkört. Igazán fontos, hogy a szakemberek átérezzék jelentőségét annak, hogy egy közösségen belül történő feszültségek kezelése igen is fontos. Általában a sikertelen periódusok, rengeteg félresöpört, feledésbe merülő konfliktust, megoldatlan problémát képes felszínre hozni. Olykor ennek kezelése, már sajnos lehetetlenné válhat a sok régi „sérelem” felszaporodása miatt.

problémamegoldás 4

Talán majd a képzésben fellelhető ezen szegmensével is kéne foglalkozni minden edzőnek! A csapaton belüli problémamegoldás igen fontos feladat.

A hibától nem FÉLNI KELL, HANEM BARÁTKOZNI VELE!

jo dontest csak tapasztaltan lehet hozni

Sok esetben előfordul, hogy tanítványaink edzésen, de főleg mérkőzésen elveszítenek valamit, ami nélkül gyengének, tehetetlennek, szerencsétlennek érzik Magukat. Megijednek, félnek, összezavarodnak egy hibás döntésük miatt, vagy egyetlen rossz cselekedetük kapcsán. Határozatlanná, tanácstalanokká válnak, és ezt követően, hibát, hibára halmoznak. Ugye ismerős helyzetek ezek?

Hogyan tudod motiválni, visszafordítani játékosaidat a helyes útra? Lényeges tudnod, hogy ez nem életkortól függ! Ugyanis ez a probléma nemcsak gyerekek, hanem felnőtt sportolók körében is meglévő akadály, amit sok esetben nem tudsz megoldani, mert nem készültél fel, egy ilyen párbeszédre!
Mit mondjunk ilyen esetben nekik? A közvetlen hiba kijavítása, abban a pillanatban jóval nehezebb, hiszen a gyerek, vagy a játékosod emészti magát, megijed vagy dühös magára. Nem leszidni és nem leordítani kell! Éppenséggel nyugtatni és a figyelmét a soron következő pillanatokra erőltessük!
Azonban ha egy kissé elhúzódó, és visszatérő jelenségről van szó, az alábbi gondolatokat feltétlen mond el neki!

Minden lépésedet nem tudod kontrollálni! Éppen ezért, soha nem tudsz tökéletes lenni! Ezt azért kell tudnod, mert nem történik baj, ha hibázol! A titok nem a hibátlan játékban van, hanem a tudatos mozgások túlsúlyba helyezésén, az ösztönössel szemben. Ha képes leszel tudatosan irányítani cselekedeteidet, többségében jó döntéseket fogsz hozni az ellenfeleddel szemben. Ha győzni akarsz, előbb kell meghoznod a következő lépésedet, mint az ellenfeled! Vigyázz! Ez nem azt jelenti, hogy mindenáron az előzés legyen a szemed előtt! Mert ha csak a gyorsaságra összpontosítasz, könnyen hibába sodorhatod Magad! Tehát, nem a tetteket kell gyorsítani, hanem a FELISMERÉS TÉNYÉT! A fejnek meg kell előznie a karod, lábad, egyszóval a tested! A hibák nem azért jönnek felszínre, hogy félelemben tartson és visszafogjon minket! A hiba, egy szükséges nem jó dolog, de nélküle nem tudsz fejlődni. Szóval! A hibától nem FÉLNI KELL, HANEM BARÁTKOZNI VELE!

félelem
Még egy fontos dolog! Ha hibázol, és erre elég hamar rádöbbensz, ne éreztesd a külvilággal! Ne tegyél szívességet az ellenfeled számára azzal, hogy kiadod Magad! Pontosabban, ne kerülj zavarba, ne csóváld a fejed, és ne kezd el sajnálni Magad! Lépj túl rajta olyan gyorsan, amint csak tudsz! Ha kicsit fáradtabb vagy a pályán ne a védekezésben lazíts, hanem a támadások alatt! A védekezés fontos dolog, mert az ebben történő szerepvállalásod és hozzáállásod adja meg SZÁMODRA a kellő bizalmat, a helyes döntésekre a támadásaid során!

A csapaton belül nemcsak az edző tehet azért, hogy a bajba került játékosa ismét vissza, vagy eleve megtalálja a helyes utat. Egy csapat erejét az határozza meg, hogy a tagjai mennyire tisztelik egymást és milyen alázattal vannak egymás iránt, a közös cél elérése végett. Az összetartozás nemcsak abban nyilvánul meg, hogy egymás mellett játszanak, hanem főleg abban, hogy mennyire kommunikálnak, és tudnak egymással toleránsak, megértőek lenni. Az alábbi linkben, a csapat játékosai igen hatásosan adják tudtunkra ezt az érzést, két és fél percbe

Vendégségben a Karinthy Frigyes Általános Iskolában.

WP_20151002_002

Nagyon érdekes és hasznos látogatáson vagyok túl. Páli Gábor meghívásának tettem eleget, aki az Újpest-Megyeri Tigrisek Kosárlabda Klub alapítója és szakmai vezetője egy személyben. Gábor a kitalálója, szülőatyja annak a sportklubnak, amit szabályszerűen a semmiből hozott létre, évekkel ezelőtt.
Jelenleg tizenegy Újpesti iskolából közel kétszáz gyerek pattogtatja náluk a labdát. Egyesületük nem csak Újpesten nyitott új iskolák felé, hanem már Budapest más kerületeiben is működnek képző műhelyeik.
Látogatásom alatt megtekinthettem egy második osztály testnevelés óráját. Az óra célja az általános labdaügyesség fejlesztése volt, s mondhatom nagyon tetszett. A lényeg, a kosárlabda alapok átadása volt. Azonban, az óra felépítése és szakmai üzenete, sokkal általánosabb annál, mint sem leragadjon a kosárlabda sport számára. Minden ötlet, törekvés vagy gyakorlat, ami beépíthető a mi sportágunkba, tegyük meg! Legyünk nyitottak, kreatívak. Keressük a kapcsolódási felületeket más labdajátékkal, mert mint az ábra mutatja, van ilyen!

páli Gábor

A figyelem megosztottságától, az ügyességi gyakorlatokon át, a koordinációs képességek fejlesztésének egész sorát véltem felfedezni a feladatok láttán! Nagyon megfogott, néhány gyerek labda érzékenysége. Amit, mi sem bizonyít jobban, ha megnézitek e három klipet, amit velük forgattam az ott létem alatt.