A tudatos csapatjáték kialakításának kezdeti szakasza. (12-13 évesek)

VII. osztály, 12-13 évesek korcsoportja

A csapatjáték tudatos kialakításának kezdeti szakasza
12-13 I.

I. Technika

a) Labda nélküli mozgások

• kitartó futások (15 perc, 20 perc, 30 perc) – folyamatos szökdelések, lépcsőzés – hegyi futások, emelkedő futások – mélybeugrások
• vágtafutások (15 m, 30 m, 60 m) időre – sáncoló tevékenység lábmunkája.

b) Labdával történő mozgások

1. egyéni

 1 kg-os tömött, nehezített labda adogatása párokban és négyesekben feladóval.
 Mélybeugrásból, vagy tárgyra történő fellépésből kapura lövés felugrással. Társtól érkező labdával. Induló cselből leforgás mindkét irányba, gyorsan kapott labdák egymás utáni pontos átadása.

o labdaátvétel pillanatában kapott információ alapján történő pontos átadások. (57. ábra)
o jobbra indulócsel, elhajlásos lövés átemelős csel, beugrásos lövés
o beforgással bedőléses lövés
o lövés felugrással (bal felső sarok)
o kapott labdával kapura lövés keresztlépésből talajról, a védőjátékos sáncoló

 tevékenységétől függően (alsó- és felsődobással)
– indulócselből történő leforgások két irányba folyamatos labdavezetés közben – középvonaltól labdavezetéssel futás a kapu közepe felé, majd a kapuelőtér
 vonal előtt, a kapustól elugorva beugrással végrehajtott ziccer lövés. Szélről:
– a labdafelkészítés rövid úton történő megvalósítása
– a védő kezétől távol, hajlított karral a szélső feje mögé dugva viszi be a labdát a beugrás során
– a beugrás előtti utolsó lépés alatt fordítsa el a felsőtestét és a védőtől takarva vigye be a labdát a felkészítés előtt
– a lendítőláb védő mögé történő belendítésével ne hosszú, lapos, hanem így
– magasra történő ugrást hajtson végre
– forgassa be a felsőtestét a beugrást követően, a lövés irányába.

Szakmai szemmel 1


Beállóból,

o Törekedjen arra, hogy a bevetődést követően a felsőteste minél nagyobb szögben forduljon a dobás irányába.
 sajátítsa el a labdás kar és a lendítő láb energikus, védője mögé történő belendítését,
 bármelyik irányba is ugorjon be, fontos, hogy a lövő karral ellenoldali váll legyen a kapushoz közelebb,
o talajra érkezés tompítással vagy kigurulással.
Átlövőből,
 Az elrugaszkodást követően is egyenesnek kell lennie a felsőtestnek.
o a lendítőláb és a két kar mozgása egyidejű legyen a rövid úton való felkészítés esetében,
o a hosszú körívű felkészítéskor a lendítő láb sarkának hátra, rézsútos oldalirányba történő rúgása, és a lendítő kar nyitásának egyidejű végrehajtása szükséges,
o a lövő karral ellentétes kar nyitásának hangsúlyozása a felsőtest dobásirányba való fordulása érdekében.

2. társas kapcsolatok

• Folyamatos előrehaladás közben felugrásos lövés párokban, helytartással 7-8 m távolságra.
• Hármas és négyes kapcsolatban labdaadogatás, folyamatos arcirány és hátráló mozgás közben (haladási távolság 2-3 m előre-hátra).
• Hármas kapcsolatban labdaadogatás folyamatos mélységi mozgás közben taktikai feladattal. (59. ábra)
• Térnyeréses húzásra rávezető gyakorlat. Lényeges, hogy a labda nélkül érkező játékosok jó tempóban kapják kézbe a labdát. (60. ábra)
• Térnyeréses húzásból kanyarodik fel a szélső és az egyes és a kettes védő elé érkező záró játékosok felett felugrásból lő kapura. A szélső játékos indulócsellel kimozdítja védőjét az alapvonal felé, majd abból egy labdaleütésből ugrik fel. (61. ábra)
• A szélső a kapott labdával alapvonal felé mozdítja védőjét, majd adja a mögötte kanyarodó középső játékosnak. A középső egy labdaleütést követően az alapvonal mellől beugorva visszalövi a közép kör fölé érkező társának. (62. ábra)
• Az előbbi és az alábbi gyakorlatokat, mindkét szélen váltva a pozíciókat, lehet gyakoroltatni. Később fél aktív, majd aktív védővel. Eleinte kötelező, majd kötetlen kapura lövési módozattal. Húzás-kontra mozgásra rávezető gyakorlat a labdával és a labda nélküli indulócselek beiktatásával. (63. ábra)

Szakmai szemmel 2

Húzásba érkező túloldali szélső játékos befele indulócsellel a hármas és a kettes védő közé húzódik úgy, hogy a labda átadása után a kettes védőt zárja belülről. A mögötte kanyarodó középső játékos a kapott labdával elfut a hármas védő vonaláig és adja a zárásba érkező szélső játékosnak. (64. ábra)

Szakmai szemmel 3.

Hármas és páros kapcsolatban a menetiránnyal (támadás irány) azonos, előrehaladás közbeni labdaátvétellel sajátítsák el, hogy álló és hátráló mozgás közben nem lehet labdát átvenni.

o labdaelütés, kisodrás, halászás, mint labdaszerzési formák
o páros és társas kapcsolatokban tudatosítani a labdaátadás pontosságát a társ várható helyének megjelölésével
o a húzások alapjáték gyakorlása passzív védők közé való bemozgással és visszarendeződéssel.

Húzásos alapjáték gyakorlása passzív védők mögé való bemozgással. (65-66. ábra)

Szakmai szemmel 4.


A húzás lábmunkájának gyakorlása négyes csoportokban.

Két gyakorlóval és két feladóval, majd cserével. A szaggatotton kívüli jelek mögött lehet csak átadni és átvenni a labdát. A kilencesen belüli jelek mögött már labda nélkül kell érkezniük a játékosoknak.
A húzás megindítása mindig ellenoldali irányba történő indulócselből induljon. Körindítások védőkkel.

12-13 III.


II. Taktikai képzettség foka:

o Húzás alkalmazása (széltől-irányítóig, majd kapura lövés) hármas kapcsolatban. – Húzás az irányítóig, mikor a beálló játékos a hármas védőt megzárja, a labda útjával ellentétes irányból érkezve.
o Húzás szélsőtől-szélsőig kapura lövéssel.
o Közvetett indítás szakaszos érkezéssel.
o Támadást követő labdaszerző visszarendeződés gyakorlása (67. ábra)

Szakmai szemmel 5.

o Támadás befejezése kötetlen vagy kötött formában.
o A támadást követően annyi idő alatt kell visszaérniük a támadóknak, hogy a passzív adogatók (feladók) által elindított labda később érjen a középvonalnál helyezkedő játékos kezébe, mint ahogy ők visszarendeződnek saját kapuelőterükre.
o Az oldalvonalak mellett álló feladók célja, hogy minél gyorsabban érjen fel a labda.
o Akkor indul az ellentámadás, amikor a kapura lövő támadó játékos kezét elhagyja a labda.
o Ha későn érnek vissza, vagy ha a középső játékos gólt ér el, büntetést kapn~Lk a támadók.
o Cserével alkalmazzák a feladatokat. (68. ábra)

Sakmai szemmel 6.


Ötletjáték alapján támad az „A” csapat. A „B” csapat megpróbálja kivédekezni.

o Ha 20 mp-ig nem történik kapura lövés, az edző sípjelére el kell dobniuk a labdát, majd ezt követően az edző kijátssza a támadó térfélen helyezkedő „C” csapat bármelyik tagjának.
o Az „A” csapat megpróbál a visszarendeződés alatt labdát szerezni.
o A „C” csapatnak csak három labdaátadást követően lehet gólt elérnie.
o Emberfogásos játék kicsinyített pályán 3:3 vagy 4:4 ellen középkezdés nélkül.
o Kötetlen játékból való emberfogás megvalósítása jelre.
o A védelemben megszerzett labda lerohanással történő befejezése.
III. Egyéni fejlődés mértékének megállapítása:

o Vágta (15 m, 30 m) és középtávú futások (400, 800, 1500 m) időre. 2. Hatos, tízes ugrás távolba.
o Szélről, beállóból és középről leadott lövések technikai finomításával az eredményes végrehajtás érdekében.
o Párokban labdaadogatás húzásszerűen időre.
o Középvonaltól labdavezetéssel, vagy kapustól kapott labdával 1:1 és 2:2 ellen történő játék, az eredményesség szempontjából.
o Az alaphúzás használata edzés és mérkőzés környezetben.
o Indítás hármas és négyes kapcsolatban szakaszos érkezéssel és helytartással.

12-13 II.

IV. Megjegyzés:

A korosztályra jellemző mozgásokban elsődlegesen a támadó tevékenységet és az azt elősegítő alapmozgásokat kell súlyozni. Annál is inkább, mert a fizikai és az értelmi tulajdonságok még nem alakultak ki a védekezés finomítására

Pati Nagy Attila és a kézilabda.

Egy híres sakkozó kedvenc játékát, stratégiailag és taktikailag a kézilabdázáshoz hasonlította egyik írásában. A hasonlóságot főleg az edző tervező, az ellenfelet megismerő, elemző tevékenységével, illetve a játékos elővételező, kognitív (megismerő, gondolkodáson alapuló) gondolkodásában látta. Természetesen nem véletlenül mondjuk mi edzők, hogy a kézilabdázás észjáték. Persze a jó teljesítményhez szükséges a jó kondíció és a kifinomult koordináció is! A kiváló elme nemcsak a taktikai oldalról adhat kelő alapot! A kondicionális képességfejlesztés, az a terület, amit nem lehet „bután”, nem felkészülten végrehajtani. Az elmúlt évek alatt sok érdekes módszerrel és eszközzel volt szerencsém megismerkedni. Lényeg a hatékonyság és a sokszínűségben rejlik. Nem vitatom, vannak szakemberek, akik vagy időszűke miatt, vagy egyszerűen csak azért mert szerintük ez lényegtelen, nem foglalkoznak mélyrehatóbban vele!Természetesen vannak a “megmondók”, akik egyenesen feleslegesnek, értelmetlennek vélik az újszerű, vagy a Tőlük “testidegen” dolgokat! Köredzések, intervall edzések, kiscsoportos foglalkozások alkalmával módunkban áll, olyan mozgásokban erőfejlesztést végrehajtani, ami sportági specifikum is egyben! Egyfelől, a terjedelem és az intenzitás változtatásával, képesek vagyunk állóképességet, gyorserőt vagy gyorserő-állóképességet fejleszteni, másfelől, akár egy izomra, de legfőképpen olyan izomláncokat vagyunk képesek fejleszteni, amit a tradicionális tárcsás, vagy gépi súlyzós módszerrel, képtelenség! Az érem másik oldala pedig azt mutatja számomra, hogy minél nagyobb egy sportoló relatív ereje, annál inkább van esély a sportsérülések elkerülésére is!

Az alábbi kisfilmek, olyan edzésanyag részét alkotják, amely négy vagy három főrészből áll eredendően. Minden egyes rész, négy gyakorlatból épül fel. Minden gyakorlatot 45 másodpercig kell teljes intenzitással végig csinálni. A gyakorlatok között 15 másodperc pihenő van. A négy gyakorlat után egy perc pihenő áll a rendelkezésre.
Pati Nagy Attila vezetésével, jó alapos állóképességi munkát végeztek el a fiúk. No és persze mindezt ésszel tettük 

FELKÉSZÜLÉSI TERV HETI KÉT EDZÉSSEL.

MEGYE 3 Minden edzésnek jelentősége van. Nem egyszerű a feladat, mert heti két alkalommal találkozol a játékosaiddal és az életkorúk is nagyon megoszlanak, a 16 és a 40 évesek között. Mégis, ha szeretnéd a lehető legjobban felkészíteni Őket, a következőket javaslom.

MEGYE 2

Az edzéseket folyamatosan komplex módon kell felépítened. Számoljunk, 11-12 edzést, ez 5-6 hét felkészülést jelent. Bizonyára a teremben, 90 percnél nincs több időre lehetőséged. Nem lenne érdemes a termi kapacitásodat olyan edzéselméleti szükségszerűségekre tőlteni, ami más magasabb osztályban szereplő csapatoknál erre lényegessen több idő áll rendelkezésre. (Futóedzés állóképesség javítására stb.) Azonban az edzések előtt szabadtéren vagy az edzések után, egy kisebb helyiségben lehetőség nyílna több fontos dolog megoldására.

A termi edzések előtt, tegyük fel 30 percet futásra vagy erősítő programokra tudnátok felhasználni. Talán játékosaid többsége ezt a plusz 45-60 perc többletmunkát, az előirányzott 5-6 hét alatt elfogadná, ha látná az értelmét. Nem hinném, hogy az első két hét négy edzése előtt többet kellene futni, mint napi / 2500-3000 méter. Ezt is úgy elosztani, hogy
1. 3000 m folyamatos futás
2. 3×1000 m ( intervall edzés keretében)
3. 2×800 m, 3×400 m ( intervall edzés)
4. 3×400 m. 6×200 m (intervall edzés)

A harmadik héttől beépítenék képességfejlesztést (kondicionális edzéseket). Ezek lehetnének funkcionális vagy tradicionális erősítő programok. Terveznék A és B heteket, ahol más-más képességfejlesztés dominálna. Egyik héten a futásra, másik héten erőfejlesztésre helyezném a főhangsúlyt. Kiválasztanék 4-5 feladatot és ezeket rendszerességgel gyakoroltatnám velük. Legyen benne törzs, főleg a mélyháti szakaszra, illetve a mell, váll és a lábizomzatára kitalált feladat. Lényeges lenne minden játékosod relatív erejének fejlesztése, vagy szintentartása. (Saját tömegével történő munkavégzés).

MEGYE 4 Elsősorban a törzs stabilizációra és a mélyizmok erősítésére fektetném a hangsúlyt, majd fokozatosan áttérnék a 9-10. héten a gyorserő ill, a gyorserő állóképesség fejlesztésére. Nem több mint 30 perc legyen 1-1 program.

A termi edzéseken történő bemelegítések ráépülnének az edzések előtti programokra. Sok előkészítő és rávezető testnevelési-, vagy labdás játékot építenék be. Az edzéseken 10-12 perces blokkokat terveznék és a kapusok ráhangolását követően, felváltva egy kapu előtt, majd 10-12 percet követően két kapura terveznék gyakorlatokat. A lényeg a komplexitásban lenne. Minden edzésen a négy játékelemnek jelen kellene lennie (támadás, védekezés, labdafelhozatal, visszarendeződés). Főleg a páros és a társas kapcsolatokra építenék. Olyan edzésfeladatokat állítanák össsze, amiben egyidőben, egyszerre több játékosom is mozgásban lenne. Minden feladatnak lenne prioritása, de egyben több dolog is megvalósulhatna a gyakorlásuk alatt. Nézzünk egy példát.

Szükség lenne támadóra és védőre is. Minden esetben a gól vagy a labda megszerzése vagy a labdás támaó megállítása legyen a cél. Mit kell tenni a támadónak és társainak, hogy céljukat elérjék és ezt miképpen tudná megkadályozni a védelem? Legyen fix terület és meghatározott időegység a feladat végrehajtására. Fontos, hogy a feladatok többségét a küzdelem és a játékosság jellmezze! Legyen cél minden esetben a győzelem! Mit kell tenni a labda nélküli támadóknak? (Helyezkedni üres területekre, elzárásokat végrehajtani,elvinni a védőket a labdát birtokó társuk elöl stb.) Megkötéseket adnék a támadóknak, hogy mit lehet, vagy mit nem lehet csinálniuk. Például,leütni a labdát, labdát vezetni, csak szélességben mozoghatnak, nem mozoghatnak keresztben egymásnak, nem lehet befutni második beállóba, vagy éppenséggel az a feladat.
Keresném annak a lehetőségét, hogy akár a védekezésben vagy a támadójáték alatt, ki vagy kikre építhetném a tudatos taktikai elemeket. Gyakran dolgoznék a köredzéses módszerrel. Több lehetőséget tudnék ezzel megoldani

– Állomáshelytől függően, tudnék technikai, taktikai és kondicionális blokkokat beépíteni.
– Életkor szerint és edzettségi állapot szerint külön csoportokat alakíthatnék ki.
– Képességfejlesztést vagy koordinációs gyakorlatokat tudnék megtervezni.
– Két kapuelőtér előtt más-más feladatot adhatnék a csapatom részeinek
a. szélső – átlövő kapcsolat / irányító – beálló kapcsolat gyakorlása
b. védelemben gyakorulni a beálló felkisérését és a labdás támadó megállítását
c. cselezés technika gyakorlása
d. nehezített körülmény leküzdésével történő kapura lövések poziciókból

A 11-12. héten edzőmérkőzéseket kötnék le. Az edzések után, egy kisteremben a következő fontosnak ítélt dolgokat tudnám megvalósítani,
sérülésmegelőző gyakorlatok
– gyógytorna
– nyújtások

Természetesen, nem tudok részletesebb tervet írni. Hiszen sok csapat van és mind más-más összetétellel rendelkezik. Örömmel töltene el viszont az a tudat, ha segíteni tudtam bárkinek is, hiszen „..ne halat adj az éhezőnek, inkább tanítsd meg halászni”.
MEGYE 1