2. SZAKMAI NAP, TISZAFÖLDVÁR.

Az MKSZ engedélyével /
Kézilabda az iskolában program keretében ez alkalommal Tiszaföldvár adott otthont a testnevelők számára. Pontosabban a Homoki Általános Iskola. Szerencsének, vagy a jó szervezésnek köszönhetően, a felső tagozatos gyerekek képzési fázisába pillanthattunk bele. Nagy öröm számomra, hogy egyre többen foglalkoznak iskolai szinten a gyerekek képzésével. Mindig hasznos a tudásunkat, tapasztalatainkat szaporítani! Az első napon megfogó élmény volt az a szeretet és az türelem, ahogy a gyerekekkel foglalkoztak az okatatóik. Az állandó visszacsatolás, érdeklődés, hogy mit és miért csináltunk? Mit gondolsz ez miért volt jó? Hogyan kellene xy mozgást megcsinálnod, hogy eredményes legyél? A másik lényeges elem az állandó hibajavítás volt. A második napon, inkább arra kaptunk választ, hogy hova kell eljutni az oktatás során. Mi a cél? Hogyan nézzen ki az a csel? Milyen feladatokban tudjuk ezeket gyakoroltatni? A nyolcadikos gyerekeknek igen “magasra tette fel a lécet” nevelőtanáruk. Itt találkoztam első alkalommal olyan feladatokkal, amiben a gyerekeknek nagyon erőteljesen kellett figyelniük!Nemcsak a feladatok bonyolultságának értelmezése jelenthetett nehézséget, hanem számos más dolog. Mint például a társakkal történő együttmozgás, vagy a különféle ritmusú elindulások, és a más-más hullámban való érkezések. A két oldaliság figyelme, ( az egyik oldalon vonalindítás szerűen egymás mögött, míg a másikon keresztmozgásból érkeztek a játékosok) Szintén nehéz körülménynek számít ha támadóból, védőjátékos kelekezik egy feladaton belül. Két labda használata sem könnyű egy gyakorlatban! Az alábbiakban, a teljesség igénye nélkül, néhány gyakorlatot szeretnék megmutatni olvasóim számára.

1. Cselek fázisainak oktatása (indulócsel, átemelés) páros, hármas kapcsolatokból kaptunk ízelítőt Varga Isván vezetésével a fent említett intézmény 4-5. osztályos tanulói segítségével

Labdák a négy oldalvonalon kivül vannak elhelyezve. Egy csapat játszik a másik három ellen. Adott idő alatt kell kidobni minél több ellenfelet, egy adott térben.

Szélső – átlövő kapcsolat. Labdaátvétel mozgás közben.Labdaátvétel indulócselre. Kapura lövés. Folyamatos hibajavítás mellett.

2. A lerohanás felfejlődési formái üres területekre, fokozatosan gyorsuló tempóban, rendezetlen védelem ellen című bemutató edzésen, igen sok gyakorlatot állított össze Nagy Attila a Somogyi Imre Általános Iskola testnevelője.

Eltérő módon lehet játszani ezt a játékot. Például így is. Jó ötlet! Folyamatosan kérjük, az üres területekre történő labda nélküli mozgást.

Két oldalvonal mellett visznek fel, eltérő tempóban két labdát. Több dologra kell koncentrálniuk a játékosoknak. Pontos átadás mozgásból. Ritmus és tempó, ütem érzékelés.

1:1 elleni játékkal kezdenek. Folyamatosan növekedik a csapatlétszám, minden kapott gól után 1 fővel. Végül 6:6 ellen játszanak a gyerekek.

„KÉZILABDA AZ ISKOLÁBAN”. Vendégségben Nyíregyházán.

Az MKSZ engedélyével /
A program részeként április 21-én egy egész napos (bemutató edzésekkel, szakmai előadásokkal és műhelybeszélgetéssel tarkított) szakmai napon vehettem részt a térség testnevelő tanárai és kézilabda-edzői társaságában a Bem József Általános Iskolában.
A kiváló kezdeményezés 2013-ban 50 iskolában, 52 testnevelővel indult, amely 2014 óta immár 91 oktatási intézményben működik. A program keretében 91 általános iskolában több mint 3000 tanuló vesz részt központi tanterv alapján a képzésben, 108 testnevelő tanár irányításával. Induláskor a cél az volt, hogy a testnevelők a szövetség szakmai anyagai alapján építsék be a kézilabdázást a testnevelés-órák anyagába, ezzel szélesedjen kézilabdázás.A program keretén belül – a minél magasabb képzés biztosítása érdekében – április hónapban négy alkalommal, különböző helyszíneken a testnevelők részére tovább képzést szervez az MKSZ, ahol a programban részt vevő iskolák testnevelői mutatják be korosztályra, nemre vonatkozólag a pillanatnyi felkészültségüket.
Még akkor is üdvözítő kezdeményezés ez, ha csak egy cseppnek tűnik a tengerben ez a 91 iskola, aminek száma növekedhet szeptember hónapra 120-ra.
Mint, ahogy a vendéglátó iskola egyik testnevelőjétől megtudtuk, e program keretén belül sikerült első alkalommal megoldani, hogy az alsó tagozatban is szaktanár tanítsa a testnevelést. Mint azt már korábban, és számos munkám során említettem, a kisiskoláskorban igen hatékonyan lehet fejleszteni a gyerekek koordinációját. Tehát nem elhanyagolható pozitív hozadéka lehet a programnak, hogy egyre több intézményben kezdik felismerni a kisiskoláskorú testnevelés jelentőségét!

1. Ezen a felvételen a labda fogása, gurítása, leütése, elhajítása, dobása, elkapása a célfeladat. Röviden, barátkoznak a gyerekek a játékszerrel.

2. A hangulatteremtő fogó játékok alatt, eleinte együtt mozognak a gyerekek párban, mint egy csapat. Teljesen mindegy, hogy menekülni vagy kergetni kell a másikat. Össze kell dolgozni a párjukkal. Majd érintő fogókat láthatunk, különböző megkötésekkel.

3. A halászfogó variáns alatt a gyors irányváltások, cselek, térben történő helyezkedések és minimális elővételezési szándék kialakítására irányuló törekvések előkészítésére jó ez a játék. Párban 1:1 elleni fogó, a küzdelmet és csatát hozza felszínre a gyerekek között.

4. Ebben a játékban, a zsámolyon álló gyerek a kaput helyettesíti. Két csapatban játszanak a gyerekek. Van mit védeni és van hová adni a labdát, hogy pontot kapjon a csapat. Persze van olyan terület, ami el van zárva minden gyerek elől, legyen védő vagy támadó. Egyfajta szimulálása a kapuelőtér vonalnak.

A 14-15 ÉVESEK KORCSOPORTJA. A TUDATOSSÁGRA VALÓ TÖREKVÉSEK KEZDETE. IZGALMAS ÉS FELELŐSSÉGTELJES IDŐSZAK A NEVELÉS SZEMPONTJÁBÓL!

Mielőtt részleteiben vizsgálnánk a kiválasztott fejlődési szakaszt, kísérletet teszek arra, hogy röviden összegezem a kimaradt korcsportokat. (12-14 évesek korcsoportja)
Extra

12-13 évesek korcsoportja

Ebben az életkori fázisban nagyon fontos feladat, hogy a tanulók megismerkedjenek, illetve találkozzanak az összes kézilabdában szereplő lövésfajtával és irányváltoztató cselekkel, amelyeket a későbbi korosztályokban is folyamatosan, szinte minden edzésen gyakorolni, csiszolni kell.

Egyéni fejlődés mértékének megállapítása
1. Labdaadogatás párokban, 5-6 m távolságra szélességi irányba, mélységi lábmunka közben időre.
2. Célra történő kapura lövés társtól kapott labdával 9 méterről egy lépésből felugorva (10 kísérlet)
3. Futás párokban a két kapuelőtér vonal között oda-vissza időre, folyamatos labdaadogatással.
4. Vágta (15m, 30m) és középtávú futások (400m, 800m, 1500m) időre.
5. Hatos, tízes ugrás távolban.

Taktikai képzettség foka
• Sajátítsák el védő-támadó kapcsolatban a helyes helyzetek felvételét, az együttes mozgást, a helyes távolság és szögelzárás betartásával.
• Képesek legyenek emberfogásos védekezésre. Tudjanak egymás mozgását figyelembe véve kapcsolatot kialakítani a támadás, illetve a védekezés folyamán. Tudjanak játék közben cselezni labdával, helyzetet teremteni saját maguk vagy társuk labda nélküli mozgásával. Képesek legyenek az ellenfél hibáit kihasználni. Vállalják fel az ellenféllel való ütközéseket a védelem során.
• Húzás alkalmazása (széltől-irányítóig, majd kapura lövés) hármas kapcsolatban.
• Húzás az irányítóig, mikor a beálló játékos a hármas védőt megzárja, a labda útjával ellentétes irányból érkezve.
• Húzás szélsőtől-szélsőig kapura lövéssel.
• Közvetett indítás szakaszos érkezéssel, előnyszerzési szándékkal (a felnőtt csapatra jellemző lerohanás előkészítése).
• Támadást követő labdaszerző, támadást megakadályozó visszarendeződés gyakorlása
Éles Józsi

13-14 évesek korcsoportja

Ebben a korosztályban fontos, hogy kötetlen, szabad és a szabálymegkötésekkel végrehajtott játékok során képesek legyenek támadásban az alaphúzásra és a keresztmozgásból kialakított egyszerű játékelemek megvalósítására. Védelemben képesek legyenek a labda centrikus védekezésre. Tudjanak együtt sáncolni és egymásnak besegíteni. Tudjanak talajról és felugrásból különféle módon kapura lőni, az irányváltoztató cseleket alkalmazni (az előző korosztály követelményrendszerében megadott egyéni technikai elemek folyamatos gyakorlása, csiszolása). Ez az a korosztály, ahol már lehetőség nyílik a védekezési formációk megismertetésére. Képesek a gyerekek figyelmesen végrehajtani a taktikai elvárásokat mélységben tagolt védekezés esetében is. El lehet kezdeni a védekezési szokások kialakítását.

Egyéni fejlődés mértékének megállapítása
1. Párokban labdaadogatás húzásszerű mozgással időre.
2. Nehezített labda dobása távolra 3 lépésből.
3. Futás párokban a két alapvonal között oda-vissza időre, folyamatos labdaadogatással.

Taktikai képzettség foka
• Húzás-kontra játék csapatrész vagy csapat végrehajtással.
• Húzásból kialakított keresztmozgások alkalmazása.
• A szabaddobás, mint taktikai elem a mérkőzésen.
• A térnyeréses keresztmozgások gyakorlása.
• Az irányító játékos falba történő futása második beállós helyre.
• A két beállóval történő támadások alkalmazása.
• Szélső játékos befutása és abból való játék alkalmazása.
• A mélységben tagolt védekezés gyakorlása.
• 5:1-es és a 4:2-es formációkban történő egyéni és társas feladatok megtanulása.
• A mélységben tagolt védekezésből kialakított támadó jelleg erősítése a labdaszerzések tudatos ütemezésével.
• Test-test elleni játék egyre gyakoribb alkalmazása.
• Agresszív, kilépő egysoros védelem elsajátítása.
• Súlypontáthelyezések indítás, lerohanás és felállt védelem ellen.
• Lerohanás szakaszos érkezéssel és abból húzás-visszahúzás játék gyakorlása.
• Rendezetlen védelem elleni játék.
Extra 6

14-15 évesek korcsoportja

Egyesek úgy vélik, hogy elérkezett az a periódus a fiatal kézilabdás életében, amikor az adottsága (alkati, pszicho-motorikus), a taktikai érettsége és a technikai tudása között párhuzamot lehet vonni. Még mindig türelemre és óvatosságra intenék, minden nevelőedzőt. Ne hozzunk elhamarkodott döntéseket. Hiszen, mindhárom kategóriában, egymáshoz viszonyítva is igen nagy eltérések lehetnek. Az értelem és a felfogóképesség, illetve a játékkészség, nemhogy itt, akár még ifjúsági korban is előfordulhat, hogy nem egyenesen arányosan fejlődik! Egy dolog azonban biztosan elindul ebben az életszakaszban, (főleg a 15 évesek esetében) a tudatosságra történő törekvés. Ebben a megközelítésben, miden eleme a képzésnek, legyen az technikai, taktikai vagy kondicionális, kellő tudatos felkészülés előzze meg! Gondolok itt arra, hogy míg korábban nem bírt akkora jelentőséggel a feladatok pontos és érthető magyarázata, a sportoló gyerek élete e szakaszától már az edzőjének is szeretne megfelelni. Ez lényeges felismerés, hiszen ezt megelőzően főleg magának, de mások esetében még ez a tudat sem alakul ki! Éppen ebből az elgondolásból kiindulva, számolnunk kell azzal, hogy akik eddig a háttérbe húzódtak, talán most elindulnak a felzárkózás útján. Azon egyszerű oknál fogva, mert egyes gyerekek értelmük kinyílásával a rögzült információkat most képesek reaktiválni a mozgásukban. Hihetetlen, de igaz! Az értelmes, de főleg a játékban intelligens gyerekek, óriás lépetekkel közelítik meg a náluk ügyesebbnek tartott társaikat. Talán ez az a ciklus, amikor a lányok és a fiúk fejlődési aránya, gyorsasága tapinthatóan eltávolodik egymástól. Lányok és főleg azok esetében, akik 8-9 évesen kezdték tanulni a játékot, 14-15 éves korukra, 60-70{74139092e1082ce3364771a54d40f672a8e5aa63668aa4694c0b032df09aa542} s biztonsággal láthatóvá válik fejlődésük végső stádiuma. Fiúk esetében, később inkább 17. vagy a 18. életév nyújthat hasonló képet számunkra. Így lehetséges az, hogy ha eltérő módon, de számolni lehet továbbá azzal is, hogy elindul egy rohamos megnyúlási vagy megerősödési folyamat néhány gyereknél, ami eddig váratott magára. Sajnos, azzal is lehet kalkulálni, hogy lesznek olyan ügyesnek vélt gyerekek, akik nem akarnak, vagy nem tudják mozgásukat helyesen kontrollálni, ennek oka lehet, hogy nem alakult ki bennük a megfelelő agyi beidegződés, mert korábban nem volt szükségük erre, hiszen mindent „zsigerből”, szinte ösztönösen oldottak meg.
Extra 4
Az előbbi felvetésből következtethető az a tény, hogy lányok esetében jóval gyakoribb jelenség a fiatalabb játékosok felfelé történő foglakoztatása. Így fordulhat elő, 17-18 évesen felnőttek csapatában, míg 19-20 évesen, akár a felnőtt válogatottban is szerepet kaphatnak.
Összegezve, komoly differenciálódás tapasztalható a lányok és fiúk nevelése kapcsán ebben a fejlődési periódusban. Pontosítva, míg a lányokkal foglakozó edzők, néhány nagy kérdésre tudni fogják a választ, hogy kiből mi lehet, addig a fiúknál még nem árt várni 1-2 évet.
Extra 3
Játékos szempontjából nem elenyésző jelentőséggel bír a munkához és a sporthoz történő hozzáállás kérdése! Igen nagy biztonsággal kijelenthetem, hogy többségében azokból lesznek élsportolók, akik szorgalmukkal, tudatos jelenlétükkel, aktívan részt vesznek saját fejlődésükben. Az nevelőedzők legyenek figyelmesek, következetesek a gyerekekkel szemben, mert ebben az életkorban már minden megmarad a tanítványaik fejében, legyen az jó vagy rossz dolog! A hibák kijavítása, legyen az technikai vagy taktikai eredetű, óriási jelentőséggel bírnak! Az edző tehet különbséget fontos és kevésbé lényeges dolog között, de a játékosa soha ne mérlegeljen, mert az a későbbiekre nézve végzetes hiba lehet! A kondicionális képességek speciális fejlesztésének kezdő időpontja lehet a 15 éves kor. Természetesen a súlyzós edzéseknél inkább az intenzitás, mint a terjedelem és a mennyiség domináljon. Fontos, hogy az izomerő-fejlesztés a mozgások helyes technikával történő végrehajtásával hasson. Lényegesnek tartom a törzsstabilizáció és a sérülés megelőzésre irányuló kezdeményezéseket. A funkcionális edzések remek lehetőséget adnak arra, hogy igazán hatékonyan képezzük játékosainkat. Állandó felnőtt és leginkább szakember felügyelete mellett végezzék a fiatalok ezeket a gyakorlatokat. Szerezzenek a játékosok jártasságot a labdakezelési- átadási gyakorlatokban és az alapvető, tanult technikai elemekkel mozgás közben, modellezett játékhelyzetekben kapcsolni tudják azokat. Támadásban a 6:0-s és a 3:3-as lapos, illetve mélységben tagolt védekezés ellen ismerjék az alapvető, biztonságos labdatovábbítási módokat és a szabadjáték során alkalmazzák a pozíciós, valamint az egyszerű, sokmozgásos játék előkészítő és befejező elemeit.
• Tudják az emberelőnyös és a tudatos támadójáték kialakítását végrehajtani.
• Hármas vagy négyes csoportokban tudjanak egyszerű játékelemeket megvalósítani.
• A 6:0-s és a 3:3-as területvédelem formái.
• Közvetlen egyéni gyorsindítás beugrásos dobással befejezve.
• Támadó lábmunka kialakítása, dobókézzel azonos és ellenoldalról kapott labda elfogása, átadása során, majd keresztlépésből vagy után lépésből kapura lövés.
• Labdakezelési és továbbítási gyakorlatok különböző irányból és magasságban érkező labda esetében.
• Szabad, kötetlen játék, az 1-8-ig osztályban tanult technikai, taktikai játékelemek képzettségi szinthez igazított játékszabályok keretében. Pozíciós egybeállós támadójáték a 6:0-s és a rokonmozgásos (add és fuss, háromszögelő játékra épülő) 3:3-s laza területvédelem ellen.
• A 7. és 8. osztályban elsajátított kapura lövési fajták és irányváltoztató cselezések folyamatos gyakorlása, csiszolása.
• A 7. és 8. osztályban elsajátított irányváltoztató cselezések egy labdaleütéssel való kombinálása, összekötése (pl.: indulócsel ügyetlenebbik kéz irányába abból labdaleütés majd átemelő csel alkalmazása stb.).

Egyéni fejlődés mértékének megállapítása
1. Védekező állóképességi gyakorlatok időre történő végrehajtása.
2. Posztról történő kapura lövések sorozatban időre és pontosságra.
3. Páros átadási gyakorlat felső átadással 6-9 m távolságra, tetszőleges magasságban, folyamatos mélységi lábmunka közben, fejenként 20-20 alkalommal (időre, hibák számolásával).
4. A 4m-re háromszögben elhelyezett tárgyak megérintése védekező lábmunkával (után lépéssel és kitámadással 12-szer időre).
5. Nehezített vagy felfújt labda távolságra dobása keresztlépés (hármas lépésritmus) után, kézben tartott labdával indítva.
6. Lövő-, ugró- és futó-állóképesség felmérése.

Technikai követelmények
a) labda nélküli mozgások
• a kondicionális (különösen a gyorserő, erő-állóképesség) képességek fejlesztése,
• a labdanélküli mozgások főleg képességfejlesztés formájában valósuljanak meg,
• speciális képességek fejlesztése (ugró-, dobó- és futó-állóképesség),
• védekező állóképesség fejlesztése,
• társhordások
• gimnasztikai és lazító gyakorlatok,
• küzdőjátékok,

b) labdával történő mozgások
Extra 5

1. egyéni mozgások

A 7. 8. osztályban elsajátított kapura lövések és egyéni cselezések labdával gyakorlása, illetve csiszolása, mint például,

• Kapura lövések talajról (felső-, alsó-, elhajlásos-, bedőléses-, futtából-, illetve ütemtelen lövés, indulócselből lövés) gyakorlása, technikájának csiszolása és fejlesztése.
• Kapura lövések felugrásból (felugrásos-, felugrásos lövés páros lábról, elhajlásos-, felugrásos kanyarított-, beugrásos-, illetve bevetődéses lövés) gyakorlása, technikájának csiszolása, fejlesztése.
• Cselezések labdával, mint pl. indulócsel (kilépéssel, beugrással, futólépéssel), cselezés labdavezetés közben, lövő csel, átemelés, lefordulás, leforgás, visszafordulás, dupla csel, átadási csel, felugrásból lövés imitálása majd labdapattintás, leérkezés után felugrásos lövés) gyakorlása, technikájának csiszolása, fejlesztése.
• Átadások posztok szerint elsajátítása (felugrással történő átadás, egykezes alsó átadás, test előtti átadások, test mögötti átadások, csukló-átadások, a labda tolása, lökése az átadás irányába).
• Elzárások (elé állásos -, mögé állásos-, melléállásos elzárás, elzárás-leválás) gyakorlása.
• Egyéni, poszt szerinti képzés szinte minden edzésen.
Kapura lövések posztok szerint,
• szélső kapura lövései: kanyarított lövés kigurulással, elhajlásos lövés, ejtés
• átlövő kapura lövések: átlövés talajról, felugrásból
• beálló kapura lövései: bevetődéses, bedőléses, visszafordulás utáni bedőléses, beforgásból bevetődéses lövés, bevetődéses dobás páros lábról, visszafordulás utáni bevetődéses dobás páros lábról, bevetődéses dobás dobókézzel ellentétes, illetve azonos lábról, hátrahúzás. Mindezen lövések végrehajtása egykezes labdafogás után is.
• légi dobás (szélről és középről), szökkenő felugrásos lövés, elhajlásos lövés keresztlépésből lövő karral ellentétes oldalra, gyakorlása.

Továbbá új anyagként indulócselből egy lépésből történő felugrás, kapura lövés és átadások ügyetlenebb kézzel, labdaátadások sorozatban (időre, lövéspontossággal), két labdával történő ügyességi feladatok. A komplex irányváltoztató cselek bevezetése, gyakorlása (pl.: lövő kézzel ellentétes oldalra indulócsel, abból két lépés labdaleütés után az átemelő csel alkalmazása stb.).

2. társas kapcsolatok – Durva és finom koordinációs mozgások egymás utáni alkalmazása váltakozva.
– Döntési készséget növelő játékok, gyakorlatok (küzdőjátékok minden fajtája).
– Figyelem-megosztottságot és a periférikus látást növelő feladatok.
– Labdaátadási és labdakezelési gyakorlatokban előforduló játékhelyzetek reprodukálása.
– A figyelmet igénybe vevő összetett labdatechnikai feladatok.
– Sokmozgásos, komplex átadási feladatok (taktikai, technikai és képességfejlesztő hatás kiváltásával).
– Szakaszos vonalindításból kialakított alaphelyzetek előkészítése és védők elleni befejezése (lerohanás a felnőtt csapatban).
– Kapura lövések, átadások és cselező tevékenységek technikai képzésének túlsúlyba helyezése.
– Pozíciós- játék mintájára kreált labdakezelési feladatok állandó labdajáratással és pozíciócserével.
– Taktikai gondolkodást és a játékkészséget növelő játékok bekapcsolása a képzésbe (küzdőjátékok).
– Állóképességet (futó, dobó, ugró) fejlesztő játékok (küzdőjátékok).
Extra 1

3. egyéni képzés, a pozíciókból leadott lövések sajátosságainak figyelembevételével
Szélről
• átlövő készítésből, felkanyarodásból történő kapura lövés,
• üres befutások lehetőségének felismerése,
• cselező tevékenység csiszolása,
• egyéni képzés a hajító mozdulat csiszolására és a speciális ugrókészség kialakítására,
• nehezített labdával végrehajtott lövések posztról,
Átlövőből
• álló helyzetből történő lendületvétel (szabaddobás, cselezés),
• dobóerő és lövéspontosság fejlesztése,
• cselező tevékenység (álló- és mozgóhelyzetből),
• az irányító és a túloldali átlövő játékossal kialakított kapcsolat gyakorlása
Beállóból
• ügyetlenebb kézzel való kapura lövés,
• lövő kézzel azonos és ellenoldali lábról történő elrugaszkodás,
• leforgás (egyenes felsőtest legyen) technikailag helyes végrehajtása,
• védő mögé való beforgás,
• a mellé-, elé állásos zárások szabályos végrehajtása,
• a fellépés, illetve a leválás ütemének kialakítása

Taktikai képzettség foka
– Mélységben tagolatlan (egysoros) védelem esetén a játék közbeni spontán támadás vezetése egyszerű játékelemekkel
a) szélső- átlövő- irányító- húzás-kontra, rövid zárás, külső kereszt
b) szélső –átlövő- beálló húzásból történő elzárások, leválások
c) átlövő- irányító átlövő –kettős zárás, átlövő készítés – átfutás

– Emberelőnyös játék tudatos befejezése.
– Egysoros területvédelemben társas sáncoló tevékenység kialakítása és összehangolása a kapussal.
– Összetett kombinatív játék alapjainak lerakása a csapatrészek kapcsolatából kialakítva.
– Mélységben tagolt védekezés ellen a labda útjával ellentétesen mozgó beálló vagy befutó szélső helyzetteremtő tevékenysége, a belső hármas valamelyikének.
– Két beállóval történő tudatos és improvizatív játék megteremtése.
– Szabaddobások tudatos befejezése.
– Társas kapcsolat kialakítása a védekezés folyamán.
– Támadó faultra, vagy hibára kényszeríteni az ellenfelet.

Kézilabdás alapmozgások DBands használatával 2. rész ( három gyakorlat)

Létezik egy olyan eszköz, amiről igen kevesen tudnak és Ők sem eleget, hogy megértsék jelentőségét. A DBands hatékony, könnyen kezelhető és mindenki számára hozzáférhető. Hatékonysága az egyszerűségében van. Eleve kicsi, szinte súlytalan és rendkívül hasznos partnere lehet edzőnek és tanítványának egyaránt. Tapasztalatból mondom, hogy alkalmazása nagyon pozitív visszajelzést váltott ki a játékosaim körében. Lényegében azért, mert.

1. Stabilizál
2. Koordinál
3. Gyorsít
4. Egyensúlyi helyzetet vált ki
5. Állóképességet növel
6. Sérülést előz meg
7. Erőkifejtésére kényszerít

Korábbiakban már írtam a használatáról. Ezúton három új lehetőséget szeretnék megosztani az olvasóimmal.

I. Folyamatos támadó lábmunka labdával és labda nélkül. Gyorsaság és állóképesség fejlesztésére egyaránt alkalmazható a gyakorlat. A gyakorlat terjedelmétől és gyakoriságától függ.

II. Ebben a gyakorlatban, több játékost tudok hatékonyan mozgatni egy időben és térben. Gyorsaság, dinamika jelenléte az életszerű irány és ritmusváltásokkal. Nehezíti a feladatot, hogy medicinlabdát vagy nehezített labdát kell hajítani. Több célzatú gyakorlat lehet. Attól függően, hogy mit szeretnénk elérni.

III. Stabilizációs gyakorlat. Térdelésből történő felállás, az egyensúlyi helyzet megőrzésével. Lendítő fázis, a kar és a láb összehangolása. A törzs stabilizálja az ellenirányú lendítése.

HOGYAN TANÍTHATJUK A 11-12 ÉVES GYEREKEKET?

A 10 éves korosztálynak írt jegyzetemben jeleztem, hogy képzési szempontból igen kritikus ez a csoport. Lényegében azért, mert több minden változik az előző szakaszhoz képest. Ilyen a pálya, a kapu és a labda mérete. A bőrlabda használata, gyorsabb technikai kivitelezést kíván, és erőteljesebb labdakezeléssel jár. A mérkőzések alkalmával már többen vannak a pályán és ehhez alkalmazkodniuk kell a gyerekeknek. Ebben az életkorban gyakori a térben való hibás helyezkedés. Ilyen formában, ezért nem elhanyagolható feltétel, hogy legyenek tisztában a gyerekek az irányok értelmével, mint szélességi és mélységi. Hiszen az utasítások befogadása miatt, a 11 éves játékosnak illene tudnia, hogy mit jelentenek ezek. Természetesen kiválthatjuk ideiglenesen, a „mozogj oldalra jobban”, vagy „gyere előrébb egy kicsit” vagy „lépjél hátrébb többet” kifejezések használatával. Visszatérve a mélységi problémákhoz, gyakran tapasztaljuk egy-egy mérkőzés megfigyelésekor, hogy a szélsők az alapvonaltól igen messze fent helyezkednek el, túl közel az átlövőkhöz, akik pedig zömében a pálya középső területéhez ragaszkodnak. OLYMPUS DIGITAL CAMERA Komoly kihívást jelenthet a szakemberek számára a labda nélkül és a labdával történő mozgások megtanítása, megértetése. Éppen ezért olyan gyakorlatokat lenne ideális sulykolni, amiben minden gyerek aktívan részt tud venni. Azok az edzés feladatok, amiben sok gyereket mozgatunk egy időben és térben, alapos szervezettséget igényelnek az edzőtől. Megéri a fáradtságot, mert a gyerekek maguktól sajátítják el az állandó mozgást a térben, függetlenül hogy ezt labdával vagy nélküle kell végrehajtania. Ezzel összefüggésben szeretném kihangsúlyozni a nem kedvező ellenpéldát, amikor egy-egy feladat végrehajtása alatt sorban állnak a tanítványok. Ismétlem, ÁLLNAK! Nem helyes felfogás. Figyelmetlenséghez és fegyelmezetlenséghez vezethetnek. Arról nem is beszélve, hogy rengeteg hasznos időt veszítünk el a képzésből!
Nem szeretnék azonosulni azokkal a kollégákkal, akik nagyon korán „ítéletet alkotnak” egyes gyerekről, hogy tehetséges vagy sem. Azokkal sem, akik egyértelműen tudják, hogy Jóskának vagy Marcsinak itt vagy ott, ebben a pozícióban kell játszania. A pozíciók megszilárdításának időszaka, elhúzható akár még 1-2 évet is. Ez nem azt jelenti, hogy nem készítem fel a gyereket az adottságaihoz közeli pozícióra. Azonban azt sem, hogy az adottsága legyen a főszempont, a leendő poszt megválasztására. A jó nevelőedző „több vasat is tart a tűzben” vagyis kipróbáltatja tanítványát több, számára megfelelő pozícióban is. Ezt hogyan éri el? A legkézenfekvőbb megoldás, ha az edzések folyamán mindenki gyakorol mindenhol. Tanítás 2 Ha az előző képzési szakaszt kritikusnak neveztem, a jelenleg vizsgált korosztálynak is meg lehet a maga sajátos nehézségi foka. Persze ez lehet szakmai és nevelés-módszertani probléma egyaránt. A 11, és főleg a 12 éves gyermekek ÉN tudata olyan szintre emelkedhet, hogy ezt már felkészült pedagógiai érzékkel kell kezelnünk! A folyamatos párbeszéd fontos része legyen a képzésnek. Nem lenne szerencsés, ha tanítványunk saját maga vagy szülei véleményéből kiindulva, elhelyezné személyét a csapaton belüli hierarchiában. Hiszen ha nincs kommunikáció, könnyen kialakulhat feszültség gyerek-gyerek, edző-gyerek vagy edző és szülő között. Ha már 12 éves korban szociális hálóról kell beszélni, akkor ebben az edző legyen az a személy, aki naprakészen közvetíti a reális helyzetet. Nagyon vigyázni kell, hogy senkit ne emeljünk fel és senkit ne nyomjunk le a többiekkel szemben! Hajlamosak az edzők kiemelni gyerekeket a többiek közül. Nem szerencsés, ha ezt a csapata bevonása nélkül teszi meg.
Tehát ha még nincs is kellően kiforrva, hogy kiből mi lesz, arra a tényre, hogy itt egy csapat létezik, formálódik, óriási energiákat kell fordítani. Kezelni kell a közösségi szellem kialakulását, mert a gyerekek maguktól nem teszik meg!

Szakanyag

Szerezzenek jártasságot a tanulók a labdakezelésben és az azt követő labdaátadási gyakorlatokban. A játék során legyenek képesek úgy mozogni, hogy a távolságokat és az irányokat kezdjék elsajátítani. Történjék mindez támadás vagy védekezés gyakorlása alatt. Az eredményesség abban legyen mértékadó, hogy a mozgásával vagy a helyezkedésével mennyire volt hatékony vagy sem. Az edzők és tanítványaik egyaránt törekedjenek arra, hogy a labdaátvétel mozgásban történjen meg. Legyenek kikényszerített szituációk, amikor kénytelen a gyerek úgy tenni, DÖNTENI, hogy mindez megvalósuljon. Ezt követően az előkészítő vagy rávezető játékokban is legyenek irányítottan kialakított helyzetek, amik erre ösztönzik a gyereket! Végül, olyan gyakorlatokat kreáljunk, amiben a gyerek számára zavaró körülményeket saját magának, öntevékenyen kelljen megoldania.
Tanítás 3

• Kapura lövés talajról keresztlépéssel, felugrásból.
• Párokban labdaátadási gyakorlat egykezes felsődobással mozgás közben.
• Felugrásos lövés három, illetve egy lépés lendületszerzéssel.
• Oldalról és hátulról érkező labdák elkapása mozgás közben.
• Labdaátadások rövid és hosszú (ívelt) úton.
• Képesek legyenek páros gyakorlatban, folyamatos futás közben helytartással átadásokat végrehajtani.
• Tárgykerüléssel bedőléses és bevetődéses dobás, kapott labdával célkeretre.
• Játékkészség 3:3, 4:4, 5:5 elleni játékban való elsajátítása és megszerzése.
• Hármas-nyolcas mozgás folyamatos előrehaladással, labdaleütés nélkül, kapura lövéssel.
• Ütközések szabályos felülettel való végrehajtása.
• Laza és szoros emberfogás elsajátítása.
• Támadó játékosok megváltása emberfogásos védekezés közben.
• A pozíciós támadójátékhoz szükséges helyezkedés alapismérvei (labdaátvétel, labdaátadás, társ készítése labdával stb.).
• Küzdőjátékok, sorversenyek.
• Tárgykerülés közben a távolabbi kézzel vezesse a labdát.
• Páros labdaátadási feladatok mélységi lábmunkával.
• Különböző lendületszerzések elsajátítása (keresztlépéssel, után lépéssel, beszökkenéssel futásból vagy helyből, 3 lépést követően).
• Szélességi irányban történő átadások folyamatos támadó lábmunka közben.
• Védőjátékos alaptevékenységének, mozgásának tökéletes elsajátítása (kitámadás- visszahúzódás, oldalazás labda felé, védő alaphelyzetből történő elindulás mélységi és szélességi irányba).
• A távolról, vagy felugrást követő kapura lövések hárítása sáncoló tevékenységgel.
• Küzdő jellegű páros és társas játékokban a test-test elleni játék megismerése, ütközések talajon.
• Egyszerű átadási cselek labdával.
• A „halászás”, illetve a labdaszerzés helyes tempóban végrehajtott gyakorlása.
• Támadó és védő kapcsolatban a labdát védő támadó és a lábbal követő védőjátékos tevékenységének megismerése.

Egyéni fejlődés mértékének megállapítása
1. Labdaátadások párokban 5-6 méterre, távolságra, időre, majd mozgás közben.
2. Labdavezetés kézilabdával szlalomban (irányváltoztatással), később időre.
3. Célra vagy célkeretre történő kapura lövés 6-7 méterről felugrással. Eltérő lendületszerzésekkel később.
4. Kézilabdával történő távolra dobás lendületszerzésből.
5. Nehezített labda dobása távolba 3 lépésből. Gyorsaságra fókuszálva.

Labdával történő technikai követelmények
a) egyéni
• mindkét irányba történő átadások csak a felsőtest elfordításával,
• átadás cselből történő kapura lövések talajról,
• lövő cselből történő kapra lövések felugrásból,
• egyéni képzés, a posztokról leadott kapura lövések sajátosságainak figyelembevételével:
• Szélről:
• A lendítőláb és a lövő kar együttmozgásának tudatosítása, a szükséges lendületszerzéshez. A labda felkészítése rövid úton elől!
• A lendítőláb védő mögé történő lendítése,
• Az elrugaszkodó lábra történő visszaérkezés,
• Törekedjen késleltetni a kapura lövést a felugrást követően.
Tanítás 5

Beállóból:
• Tudjon kapura lőni a kapuelőtér vonalról indulva, tárgykerüléssel, társtól kapott labdával úgy, hogy a mélységben való fellépést követően, bevetődéssel lőjön kapura,
• Szélességi mozgásban, oldalról elfogott labdával beforgásból bevetődéssel történő kapura lövés,
• A záráshoz szükséges idő elsajátítása. A melléállásos zárásokból történő leválások, bejátszó felé való fordulással.

Átlövőből:
• Tudjon indulócselből felugrásból lőni.
• A felugrás előtti utolsó lépés hosszabb legyen.
• Az utolsó lépéstől az elrugaszkodás pillanatától a lövő kar nyitásáig, a lövő karral ellenoldali válla vezesse a mozgást.

b) társas kapcsolat:
• A labda birtoklásának védelme, labdát vezető kéz ellenoldali karjával úgy, hogy a támaszkodólábhoz közel, mellette pattintsa le a labdát.
• A labdaadogatás közbeni ütközések talajon majd levegőben, felugrással.
• Az alap hármas-nyolcas mozgás előrehaladással. Fontos a labda átadás utáni szélességi mozgás, illetve a labda átvétel előtti mélységi mozgás!
• A térnyerésen hármas-nyolcas kapura lövéssel.
• Páros és hármas indítások megkötésekkel.
Tanítás 1

Taktikai képzettség foka
• Az átlövő, irányító által történő készítése. Figyelemmel kettejük mozgásirányára és távolságukra. Ügyelni a védőtől való távolság mértéke.
• A védőfalba befutó szélsőjátékos, illetve a beálló helyzetének felismerése és megjátszása.
• Alapjátékok 2:2 ellen, az elzárások gyakorlása. Szélességi mozgások oda-vissza ismétléssel.
• Alapjátékok 3:3 ellen, a szélességi mozgások és a keresztmozgások gyakorlása.
• A sikertelen támadást követő gyors visszarendeződés gyakorlása,
• Az emberfogásos védekezés lényege a labda megszerzése érdekében.
• Az emberfogásos védekezés elleni támadó mozgások labda nélkül.