MIT TANÍTSUNK A 10-11 ÉVES GYEREKEK SZÁMÁRA?

Az újszerű képzési felfogás és a versenyeztetési elv miatt ez a legkritikusabb szakasz a nevelőedzők számára. Tízévesen játszanak első ízben normálméretű pályán hat mezőnyjátékossal a gyerekek, bőrlabdával. Több új feladattal kell megbirkózni a szakembereknek. A bőrlabda birtoklása, vezetése, hajítása a jóval keményebb játékszer elkapása, néhány gyerek esetében okozhat némi fejtörést számukra. Mert a bőrlabda másképpen pattan, gyorsabban repül és még az elfogása is nehezebb. Kapusok számára jobban „csíp vagy üt” a labda. Gyakorlatilag minden felgyorsulhat a bőrlabda használatával. Gyakori tendencia, hogy a 9 éves szivacsosok a napi edzésmunkában már alkalmazzák a bőrlabdák használatát, a zavartalanabb átállás miatt. Nemcsak a labdaváltás okozhat némi zavart a képzésben, hanem a játéktér növekedése is nehezíti a dolgot. Hiszen a szélső pozíciók messzebb kerülnek kaputól és a kapuelőtér közepétől is. A szélen lévő gyerekeket gyakorta látjuk (főleg, kislányok esetében) fent a szaggatott vonalon kívül az átlövőhöz közeli területen. A három belső pozíció egyrészt nagyon közel egymáshoz, és az oldalvonaltól is jóval távolabb helyezkednek el, mint azt kellene. Taktikai érettség hiányában a játék „folytonossága” nem tud megalapozott lenni, ha nincs meg a kellő technika felkészültség.
Kézi 4
A régi (évtizedekkel korábban) képzés szerint ez volt az az életkor, amikor elkezdtük oktatni gyereknek a kézilabdázást. Azért mert az értelem és a (játék mozgásanyagának nehézsége miatt) felfogó készség, erre az életkorra érik meg a kezdésre. Ma már ez teljesen megváltozott. Ahhoz, hogy erre a fejlődési szintre képesek legyenek fellépni a tanítványaink, három igen jelentős dologgal tisztában kellene lenniük. Kézi 1 1. Képesek legyenek együtt játszani és figyelni a játékvezető instrukcióira. 2. Tudjanak játék közben talajról állva vagy mozgás közben, illetve felugrásból kapura lőni. 3. Képesek legyenek a mozgó társ várható érkezésének helyét kiszámítani a labdaátadások vagy indítások folyamán.
Továbbá tételezzük fel, hogy a gyerekek tisztában vannak a szélességi és a mélységi mozgások jelentőségével és használatával. Azok az edzők, akik sokat foglalkoznak a gyerek labda nélküli mozgásával, elővételeznek nekik egy helyezkedési kényszerhelyzetet. Tehát, a gyerek a nélkül kezdi elsajátítani a játék alapjait, hogy nem is sejti mekkora előnyben lehet az ellenfelével szemben. Gondoljunk csak bele! A labdát birtokló játékos azért hibázik a legtöbb esetben, mert nem tud kit megjátszani, mert nincs szabad társa a játék alatt. Mert állva várja a labdát. Véleményem szerint a pozíciókra történő speciális képzési szakaszt jóval későbbi időpontra helyezném, mint 10-11 éves életkor! Minden tanítványnak, minden poszton el kell sajátítani a
Repűlés
– labda nélküli mozgásokat.
– labdás mozgásokat.
– kapura lövéseket.
– lehetséges labda átadási formákat.
– pozícióra jellemző 1-2 cselezési formákat.

Mind ezek után vegyük számba, hogy mit is kellene tudniuk vagy képeznünk az edzéseken ebben az életkorban. A kézilabdázás alapvető mozgásanyagát magában foglaló képzést kell biztosítani a gyerekek számára. Egyben olyan előkészítő, rávezető játékokat, amelyek a labda hajítására és elkapására épülnek. Ezen felül fordítsunk kellő figyelmet a labda távolra történő dobására és a pontos célzott lövések gyakorlására. Tanulják meg a felugrásos-, beugrásos-, ill. bevetődéses lövés helyes technikáját. Tanuljanak meg cselezni a lövő karral ellen és azonos oldalra.
Kézi 3

Mi csak szolgálatot teljesítünk a gyerekek fejlődése érdekében! A gyerek nem eszköze hanem részese az edző sikereinek!
Mik azok az alaptechnikák, amiket feltétlen sulykolni kell, hogy a kétkapus játék elfogadható mederbe kerüljön? Hogyan kell felépíteni és következetesen alkalmazni az edzéskörülmények között gyakorolt technikákat? Ismételném, a mérkőzés egyik eszköze a tanítványom fejlődésének útján, nem a cél! Felhívnám a figyelmet minden nevelőedzőnek, hogy nem a mérkőzésen elért eredmény a fontos, sokkal inkább az, hogy a gyerekek az alább felsorolt elemekkel találkozzanak az edzések folyamán!
Kézi 2

• Labda fogása, elfogása és kidobása talajon és levegőben.
• Labdanélküli mozgások játékos és gimnasztikai gyakorlatok keretében, szökkenő, ugró és futó feladatok.
• Elugró- és lendítőláb szerepe az el- és felugrás gyakorlásában.
• Változó iramban és irányban végrehajtott hely- és helyzetváltoztató futások, hirtelen megállás és elindulást követően.
• Kislabdával történő távolba és célba dobás.
• Folyamatos labdavezetés.
• Labdaátadások egy és két kézzel helyben, három lépés után és felugrásból.
• Kapura lövés talajról és futásból beugrással.
• Kézilabdajátékra előkészítő és rávezető játékok alkalmazása (zsámolylabda, pontszerző, csapatkidobók, partizánlabda, fogójátékok).
• Mandinerlabda a korra jellemző szabálymegkötésekkel.
• Indulócselek gyakorlása labdával és abból felugrásos, beugrásos lövés.
• Átemelő cselek gyakorlása és abból beugrásos lövés.
• Leforgások gyakorlása és abból bevetődés, ill. beugrásos lövés.
• Sasszé lépés.
• Keresztlépésből, után lépéssel vagy beszökkenéssel végrehajtott lendületszerzések, védekező alapmozgás.
• A játék során vegyék észre társaikat. Legyen sikerélményük a játék gyakorlása folyamán. Képesek legyenek a labda elfogására és közeli pontos továbbítására.
• Felugrásos lövés kapura, célkeretre.
• Szélről történő beugrásos lövés eredményes végrehajtása.
• Hármas-nyolcas mozgás helyben történő végrehajtása.
• Kapura lövés 6 méterről harántterpeszből és futással beugrásból.

Az egyéni fejlődés mértékének megállapítása
1. Páros átadási gyakorlat kétkezes mellsődobással, egykezes felsődobással, helyben futás közben illetve három lépéses kitámadással időre.
2. Futás közben labdavezetés tárgykerüléssel időre.
3. Célba dobásmozgásból talajon.
4. Labdaadogatás időre 5-6 méteres távolságra oldalirányban, mélységi mozgás közben.
Labdával történő technikai követelmények
a) egyéni:
• indulócselek labdával labdavezetés közben,
• indulócselek labdával, abból felugrásos lövés,
• átemelő csel, leforgás,
eles_kezisuli_03
• leforgásból felugrásos lövés, beugrás illetve bevetődés,
• oldalazás közben labdavezetés úgy, hogy a menetiránnyal, ellenoldali kézzel vezessék a labdát,
• labdavezetés közben tárgy vagy passzív védő kerülése úgy, hogy a védőtől távolabbi kézzel vezesse a labdát el,
• labdaleütést követő szélről történő beugrásos dobás,
• labdanélküli játékosok készítése illetve helyzetbehozása keresztmozgásból („ÉPFU”),
• folyamatos lábmunka közbeni labdaadogatás,
• kapott labda, indulócselre történő átvételt (lövő karral azonos oldal) követő felugrásos lövés 3 lépésből,
• mozgás közben kapott labdával felugrásos lövés rövid labdafelkészítéssel,
• célba dobás célkeretre vagy mozgó labdára talajról vagy felugrásból

b) társas kapcsolat
• közvetett indítás 2-3 átadással párokban helytartással,
• hármas kapcsolatban – 2 támadó, 1 védő esetén – labdaszerzés tempójának megérzése, a halászás fogalma,
• támadó lábmunka 3 támadó játékos esetén összehangolt és folytonos legyen a labda útjával megegyezően, azaz mélységében hátrább és egy ütemmel később induljon a labdát kapó játékos,
• párokban két labdával adogatás,
• keresztmozgások labdával kapura lövéssel a végén:
a) labdás elöl,
b) labdanélküli elöl
• keresztmozgásból zárás felett kapura lövés,
• keresztmozgásból zárás és leválásból kapura lövés,
• alap hármas-nyolcas helyben labdával,
• kettős zárás felett történő felugrásos lövés kapura,

Taktikai képzettség foka
• irányító-átlövő zárás felett átlövés,
• irányító-beállós kapcsolatban – zárásból betörés,
• átlövő-beállós kapcsolatban – zárásból átlövés, zárásból leválás,
• átlövő-szélső kapcsolatban – szélső felkanyarodásból kapura lövés
Kézi 5

MITŐL LENNÉL MÁS? HOGYAN LEGYÉL GYAKORLATIAS?

Ezeket a gondolatokat, amit e sorok olvasásával magadévá tehetsz, egyetlen továbbképzésen sem hallottad még. Nem mondta el Neked senki, hogy a pályád során milyen, nem szakmához közeli problémákkal kell majd megküzdened. Mik lesznek azok az eléd táruló helyzetek, amire válaszokat kell majd keresned? Egy részről van egy elméleti felkészülés erre a pályára és van maga az élet, ami kiszámíthatatlan. Igyekeztem összegezni mindazt, amit fontosnak véltem, hogy átadjam Neked.

MITŐL LENNÉL AZ, AKI?
Talán ha egy picike sziget lehetnél egy zavaros és szerteágazó pacában. Bár lehetnél egy paca is a sok sziget között, de a másik előnyösebb. Ne érezd magad másnak, mint a többiek, de ha hallgatod vagy nézed a kollégákat, kevésbé ismerd fel magad bennük! Legyél eltökélt abban, amit csinálsz! Hiszen amikor kiadtad a vezényszót a feladat elvégzéséhez, a fő csapásvonalnak működnie kell. Persze korrekcióra mindig van lehetőség, de ez azért legyen, mert valami nem világos a játékosaid számára. Ha tervet készítesz, és előre végig gondolod az előtted álló edzés történéseit, nagyon váratlan dolog nem jöhet közbe. A terv és a felkészülés, határozottságot sugall. Nem lehetsz bizonytalan! A megérzések és a rögtönzések fontos dolgok a munkádban. Általában akkor jönnek be, ha kellő tapasztalat és megélt szituációk vannak a hátad mögött. Így nem tűnhet hazardírozásnak az improvizáció. Sokat jelentsen számodra a kimondott szó! Tudom, akad olyan környezet, ahol hagyják elillanni a szavakat. Mert ugye, az gyakran elszáll! A Te esetedben legyen kulcs fontosságú! Vállald érte a következményeket! Ehhez viszont az kell, hogy ne legyél meggondolatlan és ne hozz hirtelen döntéseket!
Azt, hogy mit gondolsz fontosnak és ezt hogyan kommunikálod, illetve hogyan teszed érthetővé a környezeted számára, nem elhanyagolható. Másokkal ellentétben, legyen lényeges szempont az érthetőség. Egyszerűen, lényegre törően fogalmazz, hogy mindenki számára világos legyen! Ne használj olyan kifejezéseket, amit a játékosaid nem értenek! Ha gyerekkel beszélsz, ne legyél felnőtt, ha felnőttnek adsz utasításokat, ne legyél gyerekes. Ne legyél túl tudományos sem! A szaknyelvet hagyd az edzői konferenciákra!

A hátsó szándék és a nem egyenes beszéd ne legyen kenyered! Az igazán karakteres edzők, akikre érdemes oda figyelned, mindig úgy mondják, ahogy gondolják. Sajnos elkerülhetetlen, hogy munkáid során ne fuss össze tájékozatlan, vagy okoskodó vezetővel, hozzátartozóval, de olykor az is megesik, hogy kollégában ismered fel ezt a karaktert. Akad olyan, aki befolyásolni, vagy félre informálni akar, hogy pozícionálja magát. Nyomást akar gyakorolni Rád, hogy úgy viselkedj, cselekedj, ahogy Te nem tennél. Legyél szilárd és hű az elveidhez! Mint a „kifeszített zászló”. Ahogy a dal is mondja „Minden féle szélnek haragosa volnék ”

Az idő múlásával csak annyit változtass, hogy az ambíciód elérése húzódjék hátrébb az emberi tényezők mögé. Pontosítva, ezzel azt akarom mondani, hogy míg ifjú titánként az erdő izgatott, az évek múltával már a fákat is észreveszem az erdőben. Még közelebbről, a csapat úgy is lehet eredményes, ha az egyén dolgaira is érdeklődést tanúsítasz. Fiatal játékos, vagy edzőként legyen túlfűtött igazságérzeted, oltalmazd a gyengéket és harcolj az esélyegyenlőségért! Nincs fontosabb annál, hogy jól érezd magad a bőrödben és a környezetedben lévők is hasonlóan érezzék magukat. Ha valami nem stimmel, tégy róla, hogy jobb legyen! Korosodva lehetnél átgondoltabb, vedd figyelembe a prioritásokat. Döntéseidben legyél következetes és türelmes! Ne feledd, az ellenőrzés legjobb mércéje az adminisztráció! Írjál, jegyzetelj, archiválj terveket, gyakorlatokat, ötleteket! Idővel az önelégültség érzése lehet majd a legnagyobb ellenséged. Szóval ne a riválisoktól, hanem jóval inkább saját magadtól tartsál! Egy percig ne hidd el, hogy nincs mit, és nincs kitől tanulnod! Ha elégedett vagy, könnyen sebezhetővé válhatsz. Mindig lesznek irigyek, ahogy a dal is mondja „lapos sumákok”, de Őket soha nem fogod látni, mert arcnélküliek.

Ne csak meghalld a külvilág hangjait, de próbáld értelmezni és kottába írni azokat! Nagyon sok hamis hanggal fogsz találkozni, de idővel a hibáid orvoslása közben képes leszel felismerni ezeket. A hibázás elkerülése lehetetlen. Képtelenség felkészülni rá. A mélységek átélése szükséges rossz dolog, de a jót csak így leszel képes értékelni!

Szükségszerű, hogy időnként változtatásokat hozz létre! A változások idézik elő a fejlődést. A munkád során is kell a frissítés, a nyitás, ezzel együtt az új dolgok bevonzása. Hiszen körülöttünk is fejlődik minden. Félre ne értsen senki, soha nem szabad elfelejteni, hogy honnan érkeztél! Milyen utat jártál be és mit köszönhetsz az útbaigazítóknak? Mindig legyenek céljaid! Dédelgess álmokat, nagy terveket! Ne akarj ugorni nagyokat ott, ahol lépegetni kell, és ne szöszmötölj ott, ahol meg menni kell!

MITŐL LENNÉL MÁS?

Hiszen ahogy egy másik dalszöveg mondja „Amit megtarthatnál, amit elrejthetnél, amit elveszthetnél, nincs még. Amit választhatnál, amit elképzelnél, amit elterveznél még vár, hát miért kéne más? Legyen végre más! Csak lenne végre más! ”

MÉRKŐZÉSEK, EDZÉSEK ÉS JÁTOKOSOK ELEMZÉSE.

Fiatal edzőként megfogadtam, hogy a csapataimat soha nem fogom olyan helyzetbe hozni, hogy a mérkőzések előtti vizuális felkészítés során bealudjanak a monoton, kifejezetten hosszú és nem lényegre törő videózás, vagy DVD nézése alatt.
Minden esetben ki akartam emelni a lényeget. Kezdő edzőként ezt jóval részletesebben csináltam. Akkoriban minden apró momentumban lényeget láttam. Egy dologban voltam biztos, hogy nem szabad leültetnem a csapatom és összefüggő félidőt, vagy mérkőzést mutatni Nekik! Játékos koromban 15-20 percnél tovább nem tudtam figyelni, mert elkalandoztak a gondolataim, vagy elálmosodtam a levegőtlen helyiségben. Különösen akkor, ha az edző nem mondott semmit, vagy lényegtelen, sablonos dolgokról kezdett beszélni. Legyen az új dologra történő felkészítés, vagy a lejátszott mérkőzések utólagos elemzése, mindig a lényegre kell fókuszálni. A másik fontos kritérium az idő. Amennyiben hosszúra sikeredik az anyag, elveszti hatékonyságát, zavarossá és unalmassá válhat.
Match-meeting 3
Amikor a csapatot elemzem, nem hagyhatom figyelmen kívül az egyéneket sem. Persze lényeges, hogy a csapat taktikája milyen formában és hogyan tud érvényesülni, de az is meghatározó, hogy az egyéni szerepvállalások egy adott mozgásban mire képesek. Pontosítva az sem elhanyagolható tény a felkészítés kapcsán, hogy az ellenfél, vagy a saját csapatom taktikája, melyik játékossal, és annak milyen tevékenységéből fakadóan tud életképes lenni! Ebben van a lényeg, amihez rutin és tapasztalat szükséges, hogy ez egyértelmű legyen az edző számára! Ha az edző ezt észreveszi és képes ezt lekommunikálni a csapatával, akkor értelmet kap a képi információ.
A hiba vagy a jó dolgok felismerése és azok fájlokba állítása egy dolog. A másik pedig az, hogy kapjanak magyarázatot, kommenteket a játékosok a látottakra. A lehető legjobb módszer az interaktív elemzés, amikor van lehetősége reagálni a játékosnak egy-egy nem világos szituációra. Mindig kell felelőst találni a jó és a hibás dolgokra, mert csak így van reális esélye a számon kérésnek.
Minden játékosnak és edzőnek nagy segítsége a képi elemzőmunka. Ki lehet venni, le lehet lassítani, vissza lehet játszani nemcsak taktikai, hanem technikai elemeket is. Egyes mozgások technikai elemzése kapcsán, amikor a játékos szembesül a cselekedeteivel, tudatosul benne a hibajavítási vagy a megerősítési szándék. Rögzíthető a lövés technikája, elrugaszkodás, lendítő fázis, karmozgás, törzshelyzete, talajra érkezés, mozgás ritmusa és megannyi lehetőség, hogy az edző tökéletesen tudja fejleszteni tanítványát.
Volt szerencsém részt venni az elmúlt esztendőben egy elemző program elkészítésében. A Pro-analysis KFT az úgynevezett „Match-meeting” szoftverét a labdarúgásban alkalmazta sikeresen. Most már én is használom a programot. match-meeting 4
PRO-ANALYSIS
A szoftver alkalmazásával megrövidül, és lényegesen kezelhetőbbé válik a mérkőzéselemzés. Nem kell hosszú órákat vagdosni és külön felvenni a támadás vagy éppen a védekezésben elmentett részeket. A program képes rengeteg mérkőzés elmentésére. Az edző feladata, hogy a futatott mérkőzés alatt, amikor el kíván menteni valamit, leállítja és rögzítheti az elmúlt 6 másodperc eseményét. Az edző így képes a csapatnak, vagy a játékosainak külön információkat küldeni. Nagy előnye a programnak, hogy bármikor és bárki, aki regisztrált a csapat oldalán, e láthatóvá válik, sőt Ő is küldhet hozzászólást az edzőnek. Nem szükséges egy időben, egy helyen tartózkodni a csapatnak. A program hozzáférhető tablet vagy telefon segítségével is. A mérkőzés megtekinthető teljes terjedelemben és vágott formában is.
match-meeting 2

Tételezzük fel, hogy egy sportklub egy akadémia, vagy valamelyik kézilabda szövetség, több csapatát is fel kívánja vinni a programba külön-külön. Megteheti. Hiszen ha a válogatott tagjai az összetartás után hazatérnek a klubjaikba, a szövetségi edző bármikor elemezni képes a múlt történéseit. A játékosok pedig szabadidejükben megnézhetik. Bármilyen film felvihető a rendszerbe. Nevelőedzők képesek technikai elemeket is elemezni, vagy szemléltetni a tanítványainak. Gondoljunk csak bele. Egyéni képzések alatt pereg a kamera. A feltett anyagot az edző elemzi és a kívánt észrevételeit megteheti. Nem szükséges időpontot egyeztetni, mert mindenki akkor tekinti meg, amikor éppen lehetősége nyílik rá. Lejátszott mérkőzésekből lényeges dolgokat lehet elmenteni, és hozzászólásokat tenni a tanítványok felé. Nincs szükség a mindennapos taktikai értekezletekre!
match-meeting 1

A program az utánpótlás vonalon, főleg az oktatás, a hibajavítás és az egyéni képzés területén vállalhat szerepet hangsúlyosan. Ezen túlmenően azt gondolom, hogy az utánpótlás-nevelés területén, akkor lehet a leghatékonyabban alkalmazni a szoftvert, ha egy szakmai vezető tartja kézben és koordinálja a munkát. A felület nagy előnye, hogy egy helyen látja az összes csapatát. Az edzőt, a játékosait, és azonnal tud segíteni, ha valahol szükség van rá. Jó szívvel ajánlom a programot mindenkinek! Annyi a teendő, hogy fel kell venni a kapcsolatot Velük az alábbiak szerint.
MATCH-MEETING.COM

A SZÜLŐK ÉS A NEVELŐMUNKA.

SZÜLŐK 1
Sok érdekes összefüggésről írtam már, ami így vagy úgy de szorosan kapcsolódott a szakmához. Érdemi kérdések felvetése után, olyan nem elhanyagolható ténnyel is kellene foglalkoznom, amiről ritkán beszélünk, de óriási kihatása lehet a nevelőmunkára.
A szülők aktivitása vagy érdektelensége, hogyan és milyen mértékben segítheti, vagy éppenséggel nehezítheti a nevelőedzők munkáját
? Milyen károkat tud okozni a túlzott „szülői szeretet” és elfogódottság, illetve mi az, amiben feltétlen a segítségemre lehet a munkám során, ha jól kezelem? Meddig engedhető, és mikor kell azt mondani egy szülőnek, hogy most már ne tovább? Egyáltalán mondhatok ilyet egy szülőnek? Hogyan vagyok képes határt szabni az aktivitásuknak? Ha túl közel kerülnek az edzőhöz, mert a kolléga ezt nem érzékeli kellő időben, komoly gondokat tud okozni a munkájára nézve.

Kezdjük kielemezni a témát! Gyakorló edző, testnevelő és szülőként az alábbiakban összegezném a tapasztalataimat.
Gyermekként a szüleim nem voltak kíváncsiak rám, hogyan sportolok. Gondolom sokat dolgoztak és nem tulajdonítottak túl nagy jelentőséget annak, hogy lássák a gyermeküket. Bevallom, így sok év után is nagyon rosszul esett. Ők nem mozogtak, nem jártak sporteseményekre. Mondhatnám azt is, hogy fogalmuk sem volt arról, hogy milyen is vagyok. Azt tudták, hogy sportolnom kell, mert hasznos és jó dolog, de látni nem láttak egy alkalommal sem. Szerencsémre volt egy általános iskolai testnevelőm, aki később a minta lett számomra. Neki köszönhetem, hogy azzá váltam, aki vagyok, mert támogatott és hitt bennem.
Tehát az első lépés, hogy nevelőedzőként térképezzük fel a tanítványunk családi hátterét! Ha nincs szülő a gyerek mögött, Neked kell átvenni ezt a szerepet. Kell valaki, aki nevelgeti, lelkesíti, vagy éppen elmarasztalja a tanítványodat, ha a szükség úgy kívánja.
2013-12-11-092
A gyerek igényli a visszacsatolást. Ha kisiskolásokkal foglakozol, az is megtörténhet, hogy nem Ő, hanem apa vagy anya szeretné, hogy hozzád járjon. Ezt az első edzéseken megtapasztalod. Ebben az esetben komoly hátránnyal indul a gyerek, de ezt előnnyé tudod változtatni, ha idejében észreveszed. Előny alatt azt értem, hogy Te leszel a hiteles kontroll személy a gyerek számára. Hiszen nem Neked, hanem a szülőnek akar megfelelni. A szerepek kicserélődnek, így Te lehetsz a mosolygós barát, aki felé jobban kinyílik, mint esetleg otthon. Hasonló a helyzet elvált szülők esetében. Hamar meg kell találnod a számodra pozitív felnőtt partnert kettejük közül. Látszólag meg van a konszenzus a gyerekükkel kapcsolatban, de ez csak a felszín. Neked kell érezned, hogy melyik lesz az a partner, akivel hosszú távon együtt tudsz működni.
A szülők többsége igényli a vizuális és a verbális tájékoztatást a gyermekével kapcsolatban. Neked kell eldöntened, hogy beengeded Őket az edzésedre, vagy nem. Választhatod azt is, hogy havi egy-két alkalommal nyilvánossá teszed a foglalkozásokat. Több esetben kell alaposan végiggondolnod, hogy a szülők jelen lehetnek a foglalkozáson, vagy nem.
Ezek lehetnek.
1. A szülő aktív részese akar lenni az edzésnek.
2. A szülő zavarja az edzés menetét a bekiabálásaival. (dicséret, elmarasztalás, véleménynyilvánítás)
SZÜLŐK 2
3. Gyereket zavarja a szülő jelenléte, mert
a. idegessé teszi.
b. agresszív lesz.
c. elszórakozza a dolgokat.
d. nem tud figyelni.
e. állandó megfelelési kényszere van.

4. A gyereket nem a saját, hanem a másik gyerek szülője zavarja.
5. A csapatod másként viselkedik, ha nézik Őket.
6. Ha a gyerek apára vagy anyára figyel és nem Rád.

A szülők jelenléte, ha ŐK partnerek, nem okoznak problémát. Hiszen látják, hallják az edzés történéseit.
Veszélyessé akkor kezd válni a helyzet, ha értelmezni kell a látottakat. Ha nem figyelsz oda, elindul útjára a ”pokol” és annyi kérdést tesznek majd fel a gyerekkel kapcsolatban, amire még ha kedved is volna válaszolni, képtelenség. Szóval féken kell tartani a kíváncsiskodó, elemző és kritizáló szülőket! Mértéktartóan és lényegre törően kell elmagyarázni, javasolni, vagy kérni bármit a szituációtól függően.
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Készülj fel arra, hogy amikor a posztokra készíted fel a gyerekeket, elkerülhetetlené válik az első konfliktus helyzet kialakulása! Miért pont Őt, vagy miért pont ide kell tenni a gyereket? Pontos diagnózist kell adnod a szándékodról. Ilyen esetekben javaslom a tudományos nyelvezet használatát. Egy-két életből vagy praxisodból előhúzott példával megalapozhatod az állításodat. A példák megemlítése, amik később példaképek lehetnek, minden esetben szerencsés lépésnek bizonyulnak.
A következő rizikós helyzet az, amikor elkezdenek meccsezni a gyerekek. Miért játszik ilyen keveset, vagy miért ezzel, vagy azzal a társával van fenn a pályán? Mindig abból induljál ki, hogy a szülőt soha nem lehet elég információval ellátni ahhoz, hogy végleg feladja a kérdések gyártását. Próbáld úgy irányítani a beszélgetést, hogy többségében a szülő mondja ki a válaszodban rejlő igazságokat. Neked jószerivel eldöntendő kérdésekre kelljen röviden és lényegre törően válaszolnod. Hivatkozhatsz szabályokra, fiziológiára, koordinációra, játékintelligenciára, a játékban eltöltött időre, kondicionális mutatókra stb.
szülők 4 Nagyon határozott és őszintének kell lenned. Pontosabban, így kell látszanod a szülővel szemben. Ha egy kicsit is ingadozol a véleményeddel, ütésfelületet hagysz magadon, ami később újabb problémákat fog eléd görgetni.
Tudnod kell, hogy a legjobb szurkolók a szülők! Fanatikusan és hatásosan tudják buzdítani a csapatodat, de egyben féken is kell tartani Őket! Olykor nagyon el tudják felejteni, hogy Ők valójában szülők, nem pedig a „B” közép valamelyik futballpályáról. Képes vagy Őket is csapatban nevelni, csak foglalkozni kell velük. Meg kell értetned, hogy az ellenfél is ugyanolyan gyerekekből áll, mint nálatok. Legyenek toleránsak és sportszerűek.

Akadnak olyan élethelyzetek is, hogy a szülő nem elégedett a munkáddal, mert a gyereken nem vesz észre semmi elmozdulást az elmúlt időszakhoz képest. Pedig XY Jakab mennyit fejlődött. Tanácsaim a következők erre a szituációra:

1. Ne csapatot akarj formálni, hanem az egyént lásd a csapaton, vagy egy közösségen belül!

2. Amit szivacskézilabdában tud, azt nem a tanulásnak, hanem a génjeinek köszönheti elsősorban.

3. Majd akkor indul meg a fejlődés, ha az értelme is kitágul.

4. Ha képes lesz jó és rossz dolgok között különbséget tenni.

5. Sok gyerek elhiszi a szülőkkel együtt, hogy amit a szivacslabdával tudott kispályán 3:3 ellen, azt nagypályán, bőrlabdával 5:5 -, vagy 6:6 ellen is fogja tudni.

6. Minden gyerek eltérő módon és időben kezdi el a technikai képességeinek kimutatását. Sok minden befolyásolhatja:
szülők 5

– térlátás hiánya
– rossz beidegződések
– koordinációs zavarok
– törzsstabilizáció hiánya
– kondicionális hiányosságok
– atletikus képességek zavarai (dobás, futás, ugrás)
– figyelmetlen, rendetlen, neveletlen.

Tudnod kell, hogy az előbb felsorolt gondok közül, mi okozhatja a bajt „Lucz Gizi” esetében! Ha figyelmes és türelmes leszel, naprakészen tudod a válaszokat!

Mindig azt javaslom a szülőknek, hogy amíg van mit tanulni a gyereknek, ne „neves csapatot” keressen, hanem jó edzőt és pedagógust találjon, aki tanítani és nevelni fogja gyermekét. Vannak kis csapatok, ahol alig tízegynéhányan járnak edzésre, míg a „nagy klubok” esetében 30 feletti létszámmal is találkoztam. Nem nehéz kiszámolni, hogy melyik esetben jut nettó több idő egy gyerekre! El kell engedni azt a tévhitet, hogy csak a nagy klubok edzői értenek a nevelés témájához. Ha az nevelésnek mondható, hogy e klubok edzői járják az országot és válogatják össze a gyerekeket, mondván jó körülmények között fognak edzeni, jó edzőkkel, akkor hívjuk annak. Persze van egy-kettő, akinek sikerül, de a többség csalódni fog.
Nincs jobb közeg a nevelésre ott, ahol a szülő vigyázó, aggódó szeretete közelségében tudja magát a gyerek. Mert a szülő mindig kéznél van, ha simogatni vagy buzdítani kell a gyereket. Képes vagy rá, hogy apja vagy anyja helyett Te legyél az a felnőtt, aki segítője, energiatartaléka, vagy erkölcsi támasza legyél.
De egy jó szülőnél nincsen jobb!
szülők 6

LEGYEN KONCEPCIÓ!

siker 2
Sok esetben megyünk a fejünk után anélkül, hogy átgondolnánk vagy felépítenénk egy tervet magunkban. Sajnos ez olykor tapasztalható a távolabbi környezetünkben is. A terv nemcsak azért szükséges, hogy az elképzelt folyamat működőképes legyen, hanem a benne szereplőket is olyan helyzetbe kell hozni, hogy azok cselekvőképesek legyenek. Mindenkinek van ilyen, vagy olyan rátermettsége, képesítése, tapasztalata egy bizonyos területen. Ha a terv több szereplő tevékenységére, elméleti tudására épül, arra is gondolni kell, hogy megfelelő életteret biztosítson mindenki számára. Ahhoz, hogy ezt jól és kevés hibaponttal tudjuk kezelni, szükséges megismerni az összes szereplőt, aki az elképzelt „forgatókönyvünkben” helyet kap. Megismerni valakit csak úgy lehet, ha párbeszédet alakítunk ki vele és igyekszünk megérteni. Ha a tervben szereplő egyének gondolkodása eltérő, a cél eléréséhez, konszenzusra kell jutni egymással. Kell a közös többszörös, még abban az esetben is, ha másképpen látunk dolgokat, vagy különböző módszerekkel jutnánk előre, egy-két dologban!

Tehát, amikor a koncepció hiányáról esik szó, azt is vizsgáljuk meg, hogy eddig miért nem volt! Mert abban sokan egyetértünk, hogy kell egy koncepció a Magyar Kézilabdasport számára. Legyen átfogó, mindenki számára elfogatható. Képezzen olyan egységes rendszert, amiben az utánpótlás-neveléstől az egyetemes magyar kézilabdázás összes színterén át, minden résztvevőjének megteremtjük a kellő életteret és a lehetőséget a fejlődésre.
Kezdjük egy kicsit távolabbról az elmélkedést, hogy jobban megértsük a változásokhoz szükséges alapok hiányosságait.

idő 5
Ha bajba kerülsz, vagy egy számodra ismeretlen feladat megoldása előtt állsz, vagy ha segítséget kérnek Tőled, általában két dolog közül választhatsz. A leggyakoribb döntésed erre a megfutamodás. Nem vagy hajlandó még végig gondolni sem, hogy képes lennél e választ találni a kialakult helyzetre. Ez egy zsigerből érkező „magyaros” reakció, hogy ezt a területet nem ismerem, velem még ilyen nem történt meg, nem merek lépni, mert tartok valamitől, vagy elnézést, de nincs rá időm, nagyon elfoglalt vagyok. Jönnek ezek a válaszok! A másik lehetőség, hogy próbálsz azonosulni a gond orvoslásához. Megértést tanúsítasz. Tanácsot kérsz előtte esetleg, vagy megteszed egymagad az első lépéseket. Kis idő elteltével rádöbbensz, hogy egyedül maradtál. Esetleg megbántad, hogy belementél, mert gondolkodni kell, vagy a körülményeidet úgy kell átrendezni, hogy ez kiesne a komfortzónádból. Szóval nem esne nehezedre, ha visszakozhatnál és hagynád a dolgot magában. (Sajnos nagyon sokan így is tesznek! )
Tehát minden, ami új, minden, ami nem történt meg Veled, vagy nem tapasztaltál meg, az nem a Tiéd. Úgy gondolod, hogy jobb közömbösnek lenni és inkább udvariasan elutasítani vagy félreállni, vagy elfordulni az ismeretlen elől.

idő 2

Az új dolgokra történő nyitás, a más gondolkodás vagy az eddigiektől eltérő módszerek befogadása csak azoknak megy, akiknek nincsenek előítéletük. Képesek kilépni az életterükből és más dimenzióban képzelődni. Még az sem jelent számukra gondot, ha nem igazán értik csak érzik, hogy az út, amire léptek szélesebb, és nagyobb lehetőségeket kínál. Ez a tudat szabadságot és jó érzést közvetít.
Az emberekkel való bánásmód, az oktatás, vagy a nevelés területén, óriási fordulatok mentek és mennek végbe. Nagyon fontos változás, hogy ne csak felelni akarj a feltett kérdésekre, hanem fogalmazz meg Te is kérdéseket! A pedagógia nem arról szól, hogy a tanárt vagy az edzőt értsék meg a tanítványai, hanem főleg arról, hogy Te, aki tanítod Őket, akard hallani, meghallgatni és megérteni a tanítványaidat.
A tudás utáni vágy mindenkiben ott van. Még abban az egyénben is, aki ezt nem veri nagydobra, vagy titkolja. A lustaság a befelé fordulás és a közömbösség hármasa ellen kell hadat viselni mindenkinek, aki változni akar. Sajnos, a mi esetünkben a féltékenység az iririgység és a hatalom rossz értelmezése is gátat szab, illetve lassíthatja a változások kialakulását. Nem könnyíti a vállalkozó szellemet a pesszimista gondolkodás és az állandó megfelelési kényszer sem. Nem kis hátrányt kell leküzdenünk az elszigetelődés, és az ebből fakadó erőtlenség kapcsán.

problémamegoldás 4

Vegyük sorjában a rendszer hibáit. A korosztályos válogatottakat irányító edzők, akik rossz eredményt érnek el valamilyen világversenyen, az adott korosztályt, vagy a nevelőedzőket szidják. Az egymásra mutogatás, nem az egységről árulkodik. Nincs állandóság a válogatottak élén. Jönnek-mennek az edzők. A nevelőmunka eredménye egy korosztály beérésének végső stádiuma! A mérkőzések, tornák, versenyek egy-egy szintére, vagy eszköze a szereplők fejlődése végett! A végső cél nem az, hogy jó csapat, hanem, hogy jó játékosok legyenek! Nem de? Nincs egységes utánpótlás-nevelési koncepció. Az utánpótlás-nevelésünkkel az a baj egyrészt, hogy ahány terület létezik, annyi féle tematika vagy elképzelés van érvényben. Másrészt, nem egységes, egymásra épülő folyamatnak tekintjük a képzést. Azaz, az utánpótlás-nevelés, hosszú folyamatából (ami, jó esetben 10-12 évből áll) erőszakosan kiemelnek az edzők 1-3 évet, és csak a versenyeztetésre koncentrálnak, háttérbe szorítva a képzés és a sportnevelés fontosságát! A központi törekvések (MKSZ) a versenyekre fókuszálnak.
siker 5

Előírnak követelményeket, hogy az országos gyermekbajnokságokban, mikor hány gyerekkel és hogyan kell játszani, hány percig, illetve mikor kell sort cserélni. Ha nincs megfelelő létszám, pontlevonás történik. A kiírás adta rendszertelenség, szintén nem teszi könnyen elfogadhatónak a gyermekbajnokságokat. Fordulók elmaradnak, majd érkezik egy üzenet, hogy két nap múlva mérkőzése lesz a csapatodnak. Az informatika jelenléte az egyik oldalról könnyebbséget, de ezzel együtt sok bonyodalmat is okozhat egyeseknek. A nevelőedzőknek is licenszhez van kötve a működése. Ezeket, meg kell vásárolni. A licensz szerzés azzal jár, hogy évente egy továbbképzésen részt kell venni. A résztvevők, többségében olyan gyakorlatokat, elméleti információkat kapnak, amire saját edzéskörülményeiket figyelembe véve kevés esély van a megvalósításra. Főleg azért, mert felnőtt továbbképzéseken kell regisztrálnia magát. Persze előfordul olyan is, amikor utánpótlás-neveléssel foglalkozó klubok bemutatják egy-egy korosztályukat. Ez jó dolog, de jobb lenne, ha ilyen bemutatókon nem a „végterméket” prezentálnák, hanem az utat mutatnák be, hogy a képzés folyamán, hogyan jutottal el egy adott szintről, a magasabb fejlettségi fázisba!

siker 3

Sajnos realitás, hogy a nevelőedzőink 80{74139092e1082ce3364771a54d40f672a8e5aa63668aa4694c0b032df09aa542} nem tudja, a hogyan kérdésekre a választ! Az edzőképzés alatt, inkább elméleti ismereteket, mint mindennapos munkájukhoz szükséges, a gyakorlatban alkalmazható muníciókat kapnak. Éppen ezért, többen nem ismerik fel a hibákat az edzések alatt, és ha igen, nem képesek kijavítani. Több alkalommal bizonytalanságban tartja az edzőket a tanítás folyamatának sorrendisége. Sajnos, nevelőedzőket nem képezzük, pedig ez lenne a legfontosabb. Jó megoldás lehetne, ha nemcsak licenszeket, hanem évente krediteket, pontokat lehetne szerezni. Éves szinten, akár régiók szerint 3-4 kreditszerző továbbképzést lehetne tartani. Persze ennek akkor lenne értelme, ha ezek tematikája egymásra épülnének. Az edzők tudnának választani évente 4-5 ilyen képzést, amin részt tudnának venni, ezért kapnának krediteket. Sok nevelőedző bizonytalan, mert nem volt és ma sincs olyan szakanyag, ami tudatosítaná az egyes korosztályok képzésének metodikáját.
Néhány példa arra, hogy mit nem tud a nevelőedző:
– Mit, hogyan és meddig kell oktatni?
– Hogyan vegyük észre a hibákat?
– Mikor kezdjünk hibákat javítani?
– Hogyan javítsuk ki a hibákat?
– Hogyan kell megtanítani a gyerekeket jó döntéseket hozni?
– Mikor és hogyan lehet elkezdeni a kondicionális képességek képzését?
– Melyik technikát és milyen sorrendben kell oktatni a gyerekeknek?
– Hogyan haladjunk az oktatásban előre a didaktikai alapelvek szerint?
– Mit kellene tudni a sérülés megelőzésről?
– Miért fontosabb az egyén képzése, mint a csapatépítése?
– Hogyan magyarázzak, hogy minden gyerek értse
– Hogyan motiváljam a tanítványomat

… és még megannyi ehhez hasonló megbeszélésre váró elem marad ki, a jelenlegi képzési folyamatból. Nem kapnak kielégítő válaszokat a leendő edzők, így a gyakorlatban sokszor tanácstalanok.

A felnőtt edzőképzések túl tudományosak, főleg elméleti ismeretanyagot közvetít. Hiányoznak a gyakorlatban alkalmazható technikák, módszerek tanítása. Nincs törekvés a váratlan helyzetek kialakulásának kezelésére és nem interaktív. Nem vonja be kellően a hallgatóságot, vagyis nem adja meg a lehetőséget, hogy a steril, gyakorló helyzetekben felszínre jöjjenek olyan hibák, amik a hallgatók alkalmatlanságról vagy felkészületlenségről jeleket küldenének vissza a kurzus vezetőjének. A tapasztalt és a munkájuk révén sok szituációt átélő szakemberek, rengeteg érdekes szituációra tudnák felhívni a leendő kollégák figyelmét. Az elmúlt években sok játékos és edző érkezett külföldről.

siker 4
A külföldi edzők tudása és szakmai sikereinek titka pont ebben rejlik! A gyakorlatiasság és a bátrabb improvizációs készség. A másik elleshető dolog a játékosokkal való bánásmód, vagy a kommunikáció kérdése. Mindenkitől lehet tanulni és kell is. Bizonyos helyzetekben le kell vonni a konzekvenciát és elfogadni, befogadni a jó dolgokat. Néha lépjünk hátra és hagyjuk, hogy a dolgok menjenek a maguk útján, de ne legyünk passzívak. Fel kell tölteni az energia raktárainkat újabb impulzusokkal, hogy később, amikor eljön az idő a bizonyításra, képes legyél rá!
A nemzeti bajnokságoknak elsőbbséget kellene élvezni az európai kupákban résztvevő csapatok igényeivel szemben. Magyarország meghatározó színtere lett Európának. A bajnoki rájátszás szisztémája elavult, értelmét teljesen elvesztő rendszer. Nagyon korán eldőlhet az alapszakasz helyezése és ettől kezdve, értelmetlenül folyik, izgalomtól mentes medrében. Gyakorlatilag 1-3 és az utolsó két helyezett csapatok harcolnak még valamit a rájátszásban, de a többi csapat szinte tét nélkül játszik!

A legnagyobb hiányosságot minden színtéren a koncepció hiánya jelenti. Ismerni kell a célt, hogy mit akarunk elérni. Fontos, hogy minden edző képes legyen építkezni. Tudja, hogy mit kell tenni ahhoz, hogy egyik pontból eljussunk a másik pontig és tovább. Minden edző adminisztrálja magát, mert előfordul az is, hogy vissza kell lépni a képzés menetében, mert a cél inkább távolodik, mint közelítene. No de ezt észre kell venni! Nem könnyű szakma ez.

koncepció 1

Ahhoz, hogy legyen egy mindenki számára elfogadható egységes koncepció az egészben kell gondolkodni úgy, hogy minden egyes részeleme is képes legyen önállóan élni. Legyenek meg az átfogó-hidak az elemek között és érzékelhető legyen az egymásra épülés.

KÜLFÖLDIESEDIK A MAGYAR KÉZILABDA? OKOK, TÉNYEK, ELMÉLKEDÉSEK.

Sokat olvasunk, hallunk a külföldről érkező kézilabdázók és edzők hazánkba történő beáramlásáról. Nos, engem is foglalkoztat ez a téma, én is szeretném körbejárni, de egy kicsit másképpen, mint ahogy eddig bárki is írt, vagy beszélt ezzel kapcsolatban. Szerintem jóval összetettebb és bonyolultabb problémákat vet fel ez a már tendenciának nevezhető jelenség. Nemcsak a szűken értelmezett magyar kézilabdás társadalmat bolygatja fel alaposan, hanem az egész magyar látványsport finanszírozás értelmét is megkérdőjelezheti.
Ortega Több mint egy évvel ezelőtt az MKSZ egyik bizottsági ülésén, megdöbbentő számot hallottam a magyar edzők létszámát illetően, akik regisztrálva lettek a továbbképzések alkalmával. A 2013 évi balatonfüredi továbbképzésen 960 edző jelent meg, köztük természetesen nagyon sok utánpótlásban tevékenykedő kolléga is. Gondolom ennek a nagy létszámnak, különleges aktualitása volt, van. Hiszen soha, ilyen nagy érdeklődés nem követte eddig a központi licensz szerző képzéseket. A másik döbbenet számomra, a licensszel rendelkező edzők száma. 2014 évben, összesen 1400 szakember rendelkezett engedéllyel! Nagyon nagy szám ez! Jelen állapotban bizonyosan többen vagyunk. De vajon mindenki dolgozik közülük, és tényleg ennyi szakemberre van szüksége a magyar kézilabda sportnak? Az elmúlt két évben a statisztika szerint, nagyon felduzzadt az utánpótlásban dolgozó edzők száma.
Meg kell említeni TAO-t, amit az utánpótlás-nevelésre és a vele kapcsolatos személyi és tárgyi feltételek biztosítására, de nemcsak a kézilabda sportban, hanem a többi látványsport támogatottságának megerősítésére hozott létre, a sportért felelős kormányzati hivatal. Ezen rendelkezés kapcsán, még azok a klubok, sportszervezetek, vagy területek is erőre kaptak, akik már évekkel ezelőtt feladták a reménytelen küzdelmet az életben maradásért. Persze csatasorba álltak az olyan sportágak is, amik nem fértek bele a látványsport kategóriába, de próbálnak kooperálni, például a kézilabdával, hogy támogatottságot élvezzenek. Röviden, a kezdeményezésnek (TAO) nagyobb a pozitív hozadéka, mint az egyértelmű visszaélések, jogtalan felhasználások és csalások száma. Mert hát sajnos ilyen is előfordul. Tehát míg az egyik oldalról támogatja az állam a sport alapbázisainak mennyiségi és minőségi gyarapodását, szakmai és szociális előrelépését az anyagi és szellemi munícióik terén egyaránt, addig a másik oldalról, az élet és a realitás elveszi, vagy inkább szűkíti felülről a lehetőséget. Pontosabban, hiába van papíron sok edzőnk, vagy nincs munkájuk, vagy a rendszer hibájából adódó nevüket adó, láthatatlanok. Ez a tendencia pedig csökkenti az érvényesülés nemzeti érdekeit. Ez alatt azt értem, hogy nálunk jóval fiatalabb és kisebb ország, nem engedte meg, hogy hazája nemzeti válogatottját vagy sportága kirakat csapatát egy külföldről érkező szakember dirigálja a siker periódusában. Azonban mindent megtett annak érdekében, hogy kitanítassa vagy kellő tapasztalattal lássa el saját szakemberét, aki éveken át segítője volt „idegenből” jött sikeres, tapasztaltabb kollégáinak. Nálunk, pont az ellentéte valósul meg. Pár évvel ezelőtt lavinaként zúdult az elit kézilabda szekcióra a Veszprém kirakat csapatának spanyolos hadművelete Nagy Laci hazatérésével.
Nagy Laci
Ez a folyamat még mindig tart, hiszen Dusebajev érkezése, szintén ennek csoportosulásnak a végterméke. Így lehetett egy játékos ügynökből a nemzeti válogatott menedzsere. Bár a Kielce edzője pont az a személy, aki igyekszik átadni tapasztalatait és tudását egy fiatal magyar kollégájának, akinek minden esélye megvan, hogy idővel átvegye az irányítást.

dusebajev_talant_600x400

Vegyük nagyító alá a „Spanyol kézilabdás Armada” –t. Ők nem a világot, hanem a hazai magyar kézilabdát hódították meg. Jó árukapcsolattal és hathatós politikai segítséggel érkeztek hazánkba a szakemberek és a játékosok a magyar menedzser irodákon keresztül. Elvégre minden az üzletről szól. Igazából kirakat csapataink egyéni érdekeit szolgálja, hogy Európa élcsapataival szemben versenyképes tudjon maradni. Az a tény, hogy ezekben a csapatokban alig játszik magyar játékos nem érdekes. Mert ugye, ameddig Spanyolországot nem érte el a recesszió, ott sem volt másképp. Természetesen a német és francia bajnokságokban is telítve vannak külföldiekkel. A kérdés mindig az, hogy ebből mennyit merít, és azt hogyan tudja értékesíteni a nemzeti kézilabdázás? Magyarország kicsi, talán hatszor is belefér Spanyolországba. A nagy merítési lehetőség minden esetben nagyobb százalékban hozhatja felszínre az igazi tehetségeket. Ez így volt, és van a magyar, a francia, és német lehetőségek összevetése kapcsán is. Ebben a versenyfutásban soha nem győzhetünk. Azonban mégis voltak kiemelkedő korosztályok az elmúlt évtizedekben, akik ennek ellenére tudtak bizonyítani a nemzetközi korosztályos versenyeken. Ők is itt nőttek fel és nekik is magyar nevelőedzőik voltak! Mint ahogy az előbb írtam, sok edzőnk van és talán így a csapatok száma is növekedhet, de lesz minőség is? No de ha lesznek minőségi játékosaink a fiatalok között, kapnak majd elegendő játéklehetőséget? Azt is olvastam egy internetes portálon, hogy a külföldi edzők új színt, míg a játékosaik új stílust hoztak be a magyar kézilabdába. Továbbá azt is állította, hogy az adott edző sem olyan balga, hogy nem a jobb játékost tegye be a csapatba, ha választani kell a külföldi, vagy a magyar között. Nos, láttam már balga edzőt. ambros_martin Ambros Martin már meghozta a tőle elvárt eredményt, és ahogy a játékos keretét elnézem, még jó pár évig a trónon is maradhat. Pastor is behúzott a Szegeddel egy nemzetközi kupa győzelmet.

Pastor
Miért lehetséges, hogy egy másodosztályú férfi csapatban 5-6 külföldi, középszerűnek is alig nevezhető külföldi játékos kap szerződést? Miért van az, hogy a szerb a horvát, vagy a montenegrói játékosok „kevesebb pénzbe” kerülnek, mint a tehetségesnek kikiáltott magyar fiatalok, vagy a középszerűnek tartott tapasztaltabb játékosaink? Az említett országokból érkező játékosok olyanok, mint egy nagycsalád. Tartják a kapcsolatot egymással, menedzselik egymást.
Matics
Mindig is megfigyelhető jelenség volt az elmúlt időszakokban, ha egy szerb vagy horvát játékos vagy akár edző szerződést kapott valahová a következő szezonban már követte őt egy-két honfitársa. Tanulni kellene ezt az egységes gondolkodást! Miért kifizetődő üzlet, külföldről behozni játékosokat? Mert vagy nincs hazájukban fizetőképes kereslet irántuk, vagy nincs számukra értékelhető bajnokság. Nálunk még van! A nők esetében kimagasló a nemzetközi színvonal. A férfiak esetében talán a harmadik helyen állhatunk. Halkan jegyzem meg, hogy a Holland férfi juniorok megverték, hazánk hasonló korú fiataljait.

Ffi_junior_2014

EB. ezüstérmes férfi ifjúsági válogatott
ifi-kezilabda-valogatott(650x433)

A magyar kézilabdázás utánpótlás-nevelése, nagyon mérkőzés centrikus. Minden szabályzó, követelmény és a mérkőzésekkel és az eredmény centrikussággal van összefüggésben. Így vagy úgy kell védekezni, ha nem tud egy bizonyos létszámmal kiállni, pontot vonhat el a szövetség. Nincs kellő képzési színtere a nevelő edzőknek. Sajnos azt kell mondanom, hogy a felnőtt edzőképzések sem felelnek meg a kor szellemének. A gyakorlatiasság és az edzői szakma lényege hiányzik. A legmarkánsabb probléma, hogy nincs egy egységesen elfogadott és mindenki számára kötelező képzési modell. Vannak törekvések ez irányban, de ez még igen csak gyerekcipőben jár. Minden szabály annyit ér, amennyit számon is kérnek belőle. Ebben is volna mit fejődni!
Természetesen azért van más probléma is. A mai magyar valóság, hogy a klubvezetők szeretnék kikerülni a játékos ügynököket, de ez nem lehetséges, mert az a fiatal, aki kis túlzással 10 méternél távolabbra képes elhajítani a labdát, képviselve van egy iroda által. Ezek az irodák és képviselőjük igen erőteljesen kavarják azt a bizonyost…

Összefogás

Volna itt két lényeges dolog, amire feltétlen ügyelnünk kellene. Az első az összetartozás kérdése. Az egységben történő gondolkodás értéke. Tehát egységben, és egy mindenkire kötelező érvényű követelményrendszer alapján kellene dolgozni a magyar edzői karnak. A másik fontos ráeszmélés az legyen, hogy a tudás és tapasztalat megosztása senkit sem gyengít, ellenkezőleg. Éppen a megosztottság tette lehetővé, hogy most nincs ereje a szakmának! Nyitni kell mindenkinek a másik felé. Mindent a maga helyén és a maga értékén kezeljünk. Ne legyenek a valóságtól elrugaszkodó elképzelések és engedjük el a rossz, konzervatív beidegződéseket. Pont ezek a hiányosságok teszik lehetővé a magyar kézilabdázás helyben járását. Ne legyenek jó és rossz edzők. Edzők legyenek, akik segítik egymást. Az értékesnek tűnő dolgokat nem titkolni, őrizgetni kell, hanem megosztani másokkal is! A haladó gondolkodású szakember így tesz.

A JÁTÉKOK FELÉPÍTÉSE KISISKOLÁSKORTÓL

A legutóbbi Angyalföldi bemutató foglalkozáson a játék szerepe és a játékosságra való törekvés volt a fő irányvonal. Hogyan építsük fel a játékokat a kisiskolásoknak? Miként lehet az előkészítő játékokat tudatosan alkalmazni egy-egy oktatásra szoruló feladat részeként? Az alábbi írás, ebben nyújt segítséget Nektek.

Szakmai nap Érd 2

1. A talpon maradás, megküzdeni, harcolni valamiért.
Minden kezdet nehéz, ha nem tudjuk mit és hogyan kell elindítani a pici gyerekekkel. Minden játék lényege az örömszerzésben van. Persze lehet úgy értelmezni, hogy a győzelem a legfontosabb. Nincs ügyes és ügyetlen gyerek, csak gyerek. Mindenkinek élvezni kell a játékot, még akkor is, ha lesznek vesztesei. Eleinte azt derítsük ki, hogy kik azok, akik képesek harcolni és kik azok, akik átengedik a dicsőséget.

2. Te legyél a leggyorsabb, egy célért való küzdelem, figyelj magadra
Ezek a játékok, arról szólnak, hogy a gyerek, hogyan képes saját magát a többiek elé helyezni. Nincsen gátló vagy hátráltató tényező. Nincsenek akadályok a gyerek előtt. A gyorsasága és a leleményessége viszi a többiek elé, vagy tartja hátul, velük szemben.
_MG_9594

Eligazítás 5

3. Párban, társsal dolgozol együtt, segíts neki, mert az eredmény közös
A következő lépcsőfok a játékok terén a társsal kötött szövetség felerősödése lesz. Felerősödik a párral történő cselekvőképes tudás. Nemcsak a gyorsaságra, de az összevont teljesítményre is figyelniük kell. Segítség vagy teher átvállalás, egység.

4. Sokat kell tennem (futni), hogy a társam jó legyen. Alázat a társam iránt
A következő kategória az alázat felszínre hozása. Vagyis mit kell tennem, vagy nem tennem, hogy a társam sikeres legyen! Nem elég, ha csak magamra figyelek, de koncentrálnom kell a társamra, a szövetségesemre is!

5. Legyél ügyes, figyelmes, próbálj egy időben több dologra is figyelni
El kell telni egy kis időnek ahhoz, hogy a gyermek több dologra is tudjon figyelni. Ráadásul úgy, hogy ebben is képes legyen gyorsnak és eredményesnek lenni. A játék lényege a figyelem megosztása és emellett a fontossági sorrend felállítása.
Emma és Sebi

6. Igyekezz változtatni a sebességeden, vedd észre, hogy az út bezárul előtted és válts irányt
Az előbbi fejlettségi színt következménye legyen, hogy a védőtől elzárt területet ne csak lássa, de tudjon hirtelen változtatni az előre nem számított kialakult helyzeten. Tehát nem csak észlelni kell a problémát, hanem megoldani is. Előre nem tervezhető váratlan esemény.

7. Fogd meg a labdát, nyomd le a földre, vezesd a labdát
Elérkezett az idő arra, hogy ne csak saját maga mozgását kell kontroll alatt tartania. Egy új eszköz a labda is csatlakozik a megismerési folyamatban. Lépésenként haladjunk előre. A labda pattogtatása helytelen kifejezés. Tanulja meg a gyermek, hogy a labdát erővel kell a földhöz nyomni. Eleinte helyben változó testhelyzetekben, majd helyváltoztatással, lépésben, futássál.
_MG_9439

8. Tanuld meg kiemelni és elhajítani a labdát
Kezdetben rövid felkészítéssel majd hosszú íven történő felkészítéssel hajtsák végre a hajító mozdulatot. A legfontosabb dolog a labda helyzete. A dobás megkezdésének fázisa előtt a lehető legmagasabb pozícióban legyen az eszköz. Ezt kövesse a kar funkciójának szerepe. Könyök, alkar, csukló hármas egység helyes működése.
_MG_9563

9. Pontos hajítás legyen
Eleinte mozdulatlan, majd később mozgó tárgyra hajtsanak végre célzott dobásokat. A tárgy legyen nagy és a távolság a tárgytól legyen kicsi eleinte. Kezdetben lefelé majd ezt követően felfelé végezzék el a célzott lövéseket. Jelentősége van a mozgó tárgy kiszámíthatóságának! A következő lépés a mozgó társ eltalálása legyen, aki természetesen ezt nehezíti az elmozgásaival. Nehezebb színt, amikor a célzó személynek is mozognia kell a labdával, különösen, ha szabályozva van, hogy a labda birtoklása alatt mit és hogyan kell végrehajtania.

10. Távolra dobd a labdát
Ebben a periódusban a dobás távolsága és erejének növelése legyen a főszempont. Több esetben hangozzék el, hogy nem a dobás erejében, hanem a végrehajtás gyorsaságában van a titok! A tanulási szakasz érdekes elentmondása, hogy míg lendületszerzéssel elhajított labdát nagyobb távolságra lehet hajítani, addig a helyből távolra dobás, könnyebb feladatnak tűnik a gyerek számára. Ennek magyarázata a törzs erőteljes szerepvállalása lehet. A mozgásból végrehajtott dobások esetén, nagy jelentőséggel bír a technika minősége.

11. A technika jelentősége a játékok alatt
Elérkezett, de még nem a teljesség igényével az a szakasz játékok felépítése kapcsán, amikor figyelni e kell a saját mozgásának sebességére, technikájára, az ellenfél mozgására és a térbeli valós és kialakulható szituációira. Ezen a szinten az a lényeg, hogy ha helyesen csinálod a dolgaidat eredményesebb és gazdaságosabb tudsz lenni a társaiddal szemben. Ne legyen feleslegesen elpazarolt energia! Fontos a helyesen végrehajtott technika.
U8 fiúk Zalán

12. Meg kell tanulnod csapatban dolgozni és versenyezni másokkal szemben

Ezek a játékok már sejtetnek egy nagyobb mérvű felelősségvállalást saját magaddal szemben, hogy a csapat eredményes tudjon lenni. Az egyén része az egésznek. Meg kell éreztetni a gyerekkel, hogy mit kell csinálni az adott helyzetben a csapat sikeres tevékenysége kapcsán. Ez természetesen eltérő lehet. Olykor többet, máskor kevesebbet kell vállalni a cél érdekében. Ezt is meg kell tanítani! Mint a csapaton belüli szocializálódási folyamatot. Kiegészítés, segítségnyújtás, alárendelési szándék, elfogadó készség, alázat, felelősség, hogy csak párat említsek.

13. Gondolkozz egységesen, tanuld meg, hogy a csapat szempontjából mi az előbbre való
Az értelem és a technikai tudás már azon a szinten áll, hogy a csapaton belül elkezdődött egy hierarchikus láncolat kialakulása. Ezt a folyamatot az edzőnek kell irányítani és ellenőrizni. Minden karakter más és más. A játéktudás és a technikai képzettség is nagy eltéréseket mutatnak egy csapaton belül. Lesznek bevállalós, visszahúzódó, vagy megmondó szerepek. Lehetnek vezérek és szorgos hangyák. Az edző ebben a körben belül helyezkedik el, mert csak így képes irányítani és kézben tartani az eseményeket. A hangadók nem minden esetben a legügyesebb vagy a legeredményesebb gyerekek szoktak lenni. Nagyon fontos a pozitív és az egységes gondolkodás kialakítása! Mindenkinek el kell fogadnia a saját szerepét, feladatát a szerkezeten belül.
Repűlés

14. Taktikus gondolkodás kezdete
A taktika feladatokat ír elő mindenki számára. Ezeket illik betartani egy jól működő csapat esetében. Minden csapatnak vannak játékai, védekezési szokásai. Kialakulnak kezdő és csere játékosok. A két kapura történő játékok esetében, képesek vagyunk úgy irányítani az eseményeket, hogy azok kapjanak figyelmet, speciális feladatokat, akiket éppen mi akarunk helyzetbe hozni, vagy munkára fogni. Mi edzők állítjuk össze a csapatokat, csoportokat egy adott játék alatt. Minden esetben célzott legyen az összetétel egy adott feladatra! Lényeges dolognak tartom, hogy edzés körülmények között szükséges azokat a gyerekeket is előtérbe helyezni, akik mérkőzéseken alárendelt szerepeket játszanak. A taktika minden esetben, lehetőség legyen, a problémára ne pedig fordítva történjen meg. Adott egy csapat a játékosaival, akik képesek megvalósítani valamit a játékkészségük alapján. Ne is gondolkozzunk olyan taktikai elemeken, ami meghaladja a játékosaim tudásszintjét.
Lányok szivacs 1

Azok, akik tudatosan építkeznek, idővel érezni fogják gyermekeik fejlődésén a változásokat. Minden edzőnek, legyen az mini, serdülő vagy nagyobb korosztály vezetője, óriási felelősség van a kezében. Ezzel élni és nem visszaélni kell!