A LÖVŐMOZDULAT HIBAJAVÍTÁSA

10 tipikus hiba az elrugaszkodástól a lövésig.

Eligazítás-8 Eligazítás 5

1. A védőjátékos helyzete és helyezkedése szerint /mozgása szerint/, nem a megfelelő irányt választja meg az átlövő.

2. A felé érkező labda irányának ismeretében nem jól választja meg az átlövő a kapuradobás helyét.

3. Az idő rövidsége miatt hibásan /tér, idő, védőtől való távolság függvényében/ történik meg a labda felkészítése a dobáshoz.

4. Nem képes a vállát és a felsőtestét beforgatni a hajításhoz szükséges helyes ívhelyzet, vagy szükséges előfeszített állapot eléréséhez.
17

5. Nem helyes a hajtómozdulat technikai végrehajtása /könyök, alkar, csukló/.

6. A labdaátvétele bizonytalan, így a labda elkapása és fogása is korrekciót váltana ki maga után, de erre sem idő, sem térbeni lehetősége nem adott.

7. Nem jó a lendítőláb munkája.

8. A lendítőkar rosszirányban dolgozik, azaz

a. leszorít a test mellé
b. nem jó irányba nyit /lefelé/
c. szűk a lendítés
18

9. Nem jó a felsőtest helyzete az elrugaszkodás pillanatában

a. előre dől
b. hátul marad

10. Merev a váll, vagy a kar. A klasszikus sáncoló tevékenységgel szemben, az átlövőnek nincs lehetősége a hajítómozdulat utolsó fázisában változtatni a csukló, vagy az alkar helyzetén, mozgásán.

Az átlövő mozgásának technikája.

1.Kézben tartott labdával, egy lépést követő felugrással

– Rövid felkészítéssel

3

a. a lendítőláb térde előre, felfelé, a labdával együtt mozogjon.
b. a lövőkézzel ellenoldali kar könyöke hajlítva, a dobásiránnyal megegyezve, majdnem állmagasságig megemelve legyen.
c. a lövőkarral ellenoldali váll szintén a dobásiránynak megegyező helyzetben legyen.
d. a nyitás, ill. az előfeszített állapot kialakítása a legnehezebb, és az elsajátítás szempontjából a leghosszabb tanulási folyamatot igényli.
e. egyszerre és egymásnak ellentétesen mozdul el a váll, a ledítőláb térdben kifelé történő elmozdításával.
f. szinte azonos időben történik a lendítőláb kifele oldalirányú rúgása a nyitással, és a dobókar könyökével induló hajítómozdulata.
g. a dobás alatt a felsőtest helyzete egyenes legyen, az elrugaszkodó láb helyzetéből az erőhatás felfelé hasson.
h. a nyitás /a hajítást végző ellenoldali kar/, lehetőleg a vállmagasságban történjen meg, ereje képes legyen a fesőtestet beforgatni a dobásirányába. A lendítőláb kifele történő rúgása szintén a test befordítását teszi lehetővé.
i. a térd helyes irányba történő lendítése, és maga a kirúgás technikája, fontos összetevője a jó dobáshoz szükséges testhelyzet megszerzésének.
j. maga a hajítás fázisa a legfontosabb eleme a technikának, hiszen a lövés gyorsasága, ereje és pontossága függ tőle.
k. maga a lövéstechnika kialakítása és pontosítása szintén egy hosszú sziszifuszi munka eredménye, ahol a kar /könyök, alkar, csukló/ többféleképpen tud közreműködni az alátámasztási felület és a védőjátékos helyzetétől és szándékától függően.
l. a felugrásos lövés lehet eredményes akkor is, ha nem helyes a technika és lehet eredménytelen is, ha a mozgáskoordináció minden paraméterének megfelel.

1.A dobás eredményessége függhet

– lendületszerzés távolságától, irányától, gyorsaságától
– a védő helyzetétől /távolságától, mozog vagy nem/
– a védőjátékos tevékenységétől
– a helyes helyzetfelismeréstől
– a gyors döntési reakciótól
– a láb dinamikájától
– a kar lövőerejétől
– a lövés pontosságától
– a kapustevékenységtől


– Hosszú felkészítéssel

16

A lövőkar hosszabb íven több idő felhasználásával éri el az előfeszített állapotot.

a. a térdlendítéssel azonos időben kerül a labda a törzs síkja mögé.
b. szinte azonos tempóban emelkedik a lendítőláb térde előre, a dobásiránynak megfelelően, és a hajítókar a labdával, hátul a test mögött.
c. a lendítőkar /az a. és a b. pontokban leírtakkal egy időben/ emelkedik, befordítva a vállat a dobásiránnyal megegyezően, könyökben hajlítva.
d. a rövid íven történő labdafelkészítéssel ellentétben, itt a vállnak fontos emelő szerepe van, míg a labda el nem éri a dobáshoz szükséges magasságot.
e. a kidobáshoz szükséges további technika megegyezik az előbbiekben felsoroltakkal, azaz /rövid felk./..

2. 2-3 lépésből történő felugrás labdával a kézben.

a. szemben a dobás irányával egyenesen előre
b. a lépések hosszának variálásával
c. a lépések nagyobb ívben történő végrehajtásával:

– az utolsó lépés, maga az elrugaszkodáshoz szükséges lábhelyzet felvétele
– be kell fordulni az utolsó lépésre a dobásirányba
– a játékos cipője, lehetőleg szembe legyen a kapu irányával, az elrugaszkodást megelőzően
– ne oldalra, hanem szembe fordulva a kapuval, ugorjon fel a játékos
– fontos az elrugaszkodás előtti testhelyzet
– a váll előrehelyezése, az elrugaszkodás pillanatában
– a lendítőláb térde ne oldalra, hanem előre, felfelé mozogjon

3. Lövő karral megegyező irányból kapott labdával egy lépésből történő felugrás, rövid felkészítéssel.

4. Lövő karral ellentétes irányból kapott labdával, 3 lépésből, ívben történő lendületszerzéssel való kapura lövés, hosszú felkészítéssel.

5. Lövő karral megegyező irányból érkező labdával, pároslábról történő elrugaszkodással kapura lövés, rövid felkészítéssel.

6. Lövőkarral ellentétes irányból érkező labda elkapását követő elrugaszkodás, labdaleütést követő ismételt felugrásos lövés hosszú felkészítéssel.

7. Lövő karral azonos irányból érkező labda elfogásának pillanatában az érkező labda irányával ellentétesen végrehajtott indulócsel, majd labda leütést követően az érkező labda irányába nagyívben történő ledületszerzésből kapura lövés, felugrásos lövéssel.

8. Lövőkarral megegyező irányból kapott labdával végrehajtott futtalövés /mozgásban lévő játékossal/.

9. Mozgásban lévő játékos a lövő karral ellentétes irányból átvett labdával lövő cselt /alsó lövés/ hajt végre, majd az érkező labda irányával megegyezően, labdaleütést követően, hátsó keresztlépésből felső elhajlással lő kapura.

Lövéstechnika /váll-kar/gyakorlása.

Az alábbi gyakorlatok az átlövő játékos lövéstechnikájának megerősítését célozza meg, elsősorban azzal a nehezített körülménnyel, hogy megpróbálja egy életszerű helytezbe illeszteni magát, a mozgást. Nehézsége a konkrét lépésekben, és a súlypont átvitelekben van. Egymásra épülnek, akár egy egyéni képzés keretében is el lehet végeztetni a játékosokkal.

1. Gyakorlat:

– a feladótól kapja a labdát az irányító /mozgás közben/ jobbról.
– a B2 felé haladva /nem csak szélességben, mélységben is/ adja a labdát.
– B2 mozgás közben veszi át a labdát, és a bólya által jelzett útvonalon visszaadja, a most már eredeti pozícióba visszatérő irányítónak.
– Az irányító a feledattól függően veszi át a labdát
1. lövőcselre /a képzeletbeli védő baloldalára/
2. indulócselre /a védő baloldalára/

– labdaleütéssel visszaérkezik középre. Bal láb kitámasztásból, vagy ismételt indulócselből a bal láb keresztlépésével /a testsúly, a bal lábon van, a lövés pillanatában/, vállmagasságban lő kapura úgy, hogy az eldobást követően a jobb láb hosszú kilépése eredményezi a támasz helyzetet.

Dia27

2. Gyakorlat:

– hasonló mozgás legyen, mint az előző feladat.
– a labdaleütést követően most hátsó keresztlépéssel /jobb lábról a kitámasztást követően át kerül a súlypont a bal lábra, amit a jobb láb elé lépés és a láb mellé történő labda leütése követ/ felső elhajlásos lövést hajtson végre az irányító.

Dia29

3. Gyakorlat:

– az 1. és 2. gyakorlatokhoz hasonlóan a mozgás eleje ugyanaz.
– de a labda leütést követően páros lábról kell felugornia az irányítónak
– a kapura lövése pedig

1. kanyarított lövésszerű váll-karmunka legyen
2. felső elhajlásszerű váll-karmunka legyen

Dia31

4. Gyakorlat:

– egy egyszerű szertorna dobbantó segítségével, semlegesíteni tudjuk az esetleges dinamikus láberő hiányát.
– nem kell a játékosnak azzal törődnie, hogy sikerül ezen a tárgy felett eldobnia a labdát, és azt pontosan képes e kapura lőni, a kapussal szemben.
– nincs nekifutás, lehet helyből, egy rálépéssel, vagy ugrással lendületet szerezni.
– a gyakorlat alkalmas a térdlendítés és a felsőtest, elrugaszkodás utáni helyes helyzetének megtanítására és javítására egyaránt.
– a dobásokat végrehajthatjuk a tárgy felett, vagy a tárgy mellett egyaránt, attól függően, hogy mi a célunk a gyakorlattal.
– szükséges kellék lehet egy-két, tornazsámoly, magasugró állvány, gumi stb..

Dia33

Az átlövő játékos mozgásai /gyakorlatok/

Az alábbi gyakorlatok figyelembe veszik azokat a szituációkat, amiket gyakran tapasztalhatunk egy-egy mérkőzés kapcsán. Életszerűek és hitelesek. A gyakorlatok tartalmaznak labda nélküli és labdával történő mozgásokat. Helyzetfelismerő, szituációmemorizálást. Tudatos, társas kapcsolatra épülő taktikai elemeket. Eltérő lendületszerzési irányokat/idő-tér függvényében/. A helyzet adta labdafelkészítéseket és kapuradobásokat.
A gyakorlatokat kezdetben tárgyak és bábuk kerülésével, majd passzív védők beállításával, és végül aktív védők ellenében végeztessük el.

1. gyakorlat

– a feladó középről adja a labdát, az átlövő az oldalvonal felé mozog, és az átvett labdát kijátssza a sarokból felmozgó szélsőnek.
– a szélsőnek sikerül eljutnia a kettes védő belső oldaláig /mind ezt a szaggatotton kívül teszi/, majd továbbítja a közben vele szinte párhuzamosan mozgó átlövőnek.
– a labdaátvétel után az átlövő úgymond kis szögben ugyan, de ívben mozogva megtámadja a saját oldali hármas védőjét, aki előtt a beálló eléállásos zárással szórtja le őt, hogy társa lőni tudjon.

Dia36

2. gyakorlat

– az előző feladattal megegyezően a gyakorlat első fázisa megegyezik.
– de amikor a szélső adja a labdát, nem képes arra, hogy a kettes védő belső oldaláig eljusson, mert a védő elővételezve a szándékát, kilépni látszik mélységben.
– az átlövő, amikor a labdát átveszi, megpróbál a hármas védő sávjába érkezni, ahol a beálló zárna neki, de képtelen, hiszen kettes védője elkíséri őt befelé, és még mélységben is előtte van.
– az átlövő egy átadás csellel elhiteti a kettes védővel, hogy ő befelé akar kezdeményezni, majd hirtelen a jobb lábas kilépést követően, a labdát visszahúzva, szintén a jobb lábával visszalépve, elindít egy kifele történő labdaleütést, területszerzési szándékkal. Fontos, hogy a földről visszapattanó labdát fedezze a testével az átlövő.
– ha jól oldotta meg a labdaleütést, akár három lépése is van arra, hogy a kettes védő külső oldalán betörést hajtson végre.

Dia38


3. gyakorlat

– a gyakorlat első része ez esetben is megegyezik az 1. és a 2. gyakorlattal.
– a beálló nem az azonos oldali hármas védőn, hanem a túloldali előtt áll.
– a szélső célja szintén a terület megszerzése lehet, de ezt két eltérő mozgással is képes megvalósítani attól függően, hogy a védők hogyan reagálják le a támadó szándékot /ellenhúzással, húzással/.
– ellenhúzás esetén a kettes védő beoldalazik a szélső védő mellé, így egyedül marad az azonos oldali hármas védő /4. gyakorlat/.
– ha egy normál húzással a kettes védő akár mélységi fellépéssel, akár szélességi besegítéssel, de megpróbál összezárni az egyes védővel.
– az átlövőnek úgy kell átvennie a labdát, hogy legyen lehetősége kibillentenie a saját hármas védőjét.
– ezt egy lövőcsellel, vagy egy labdaleütéssel tudja elérni.
– fontos, hogy a labdaleütés ne a védők felé, hanem oldalra történjen, lehetőleg minél hosszabb ívet tudjon megformálni az átlövő, hogy a túloldali hármas védőig képes legyen eljutni.
– fontos, hogy az átlövő ne beugorjon a dobásba, hanem optimális ív kialakításával rá tudjon fordulni az elrugaszkodás helyére.
Dia40

4. gyakorlat

– a gyakorlat eleje megegyezik az 1. 2. 3. gyakorlatokkal.
– ebben az esetben a szélső feladó kifelé, azaz ellenhúzással teret próbál nyerni az átlövőnek.
– a beálló, az azonos oldali hármas védő előtt áll eléállásos zárással.
– az átlövőnek gyorsan kell döntenie, mert a kettes védő a vonalon maradt, sőt még talán szélességben az egyes védő mellé mozog.
– az idő rövidsége miatt, az átlövőnek rá kell támadnia az oldalvonaltól szinte egyenesen, a kettes és a hármas védő közötti területre az átvett labdával.
– rövid felkészítéssel talajról beleállva, vagy mozgással futtalövést kell végrehajtania szűken a kettes védő felett, vagy mellett.

Dia42


5. gyakorlat

– ebben a gyakorlatban az átlövő játékos középre kanyarodva, a túloldali átlövő helyéről kapja a labdát a feladótól.
– gyakori, hogy az átlövők középre érkezve hajtanak végre kapuralövést.
– ez esetben attól függően, hogy hova állítom a beállót /melyik hármas védőre/, kap értelmezést a feladat.
– ha az azonos oldali hármas védőre állítom, két lehetőség nyílik a gyakorlatból:

1. a zárás felett felugrásos lövést hajt végre az átlövő
Dia45

2. ha túlkerül a záráson, és fellép a túloldali hármas védő
Dia47

a. a mögé bemozgó beállót játssza meg, a fellépő védő mellett.
b. az átlövő behátrál, visszaadja a feladónak /J2/, és egy gyors kontra átadással /miközben a középre érkező átlövő behátrált/ az érkezési irányba mozog vissza a labdával, amit bejátszik /az ez idő alatt/ a már fellépő hármas védő mögé-mellé helyezkedő beállónak.

ABOUT ME / MAGAMRÓL… Gyula Zsiga

There were, there are and there will be that kind of people who are able to decide about that in which direction should their destiny start. Almost every minute in our life is enmeshed by the constraint of decisions. We have to make decisions in every case. Sometimes it is successful and sometimes it is not. There are some people who believe in destiny and there are some who do not.

Voltak, élnek és majd lesznek olyanok, akik már nagyon korán képesek dönteni, hogy sorsuk milyen irányba induljon el. Életünk szinte minden percét behálózza a választások kényszere. Miden esetben döntést kell hoznunk. Olykor ez sikerül, és van, amikor nem. Vannak olyanok, akik hisznek a sors végzetében. Akad olyan is, aki nem.

Gyula portré

I was a very agile and unruly guy, whom only the constraints given by the sport and the desire to achieve the objectives of the sport were able to guide in the right side. I had always goals, which I wanted to achieve and I was able to make realistic decisions in every case, which sometimes has contradicted with my desires. Firstly I had experienced during my teenager ages how it feels like when you are dismissed from that place, what you really like, and in which lies all of your hope and vision. I did not give up my intention, that I will be once a professional player, because I liked what I was making and I could not accept the decision, according to which I am physically not suitable for that. Maybe that was the first decision in my life, which clearly showed me the way. At the age of 15 the desire to prove was developed in me and it has accompanied my whole life.

Nagyon mozgékony és fegyelmezhetetlen kissrác voltam, akit csak a sport adta kötöttségek és a sportban rejlő célkitűzések elérése utáni vágy volt képes helyes oldalra terelni. Mindig voltak céljaim, amit el akartam érni és minden esetben képes voltam reálisan, olykor vágyaimmal ellentétes döntéseket hozni. Serdülő játékosként tapasztalhattam meg első alkalommal, hogy milyen az, amikor eltanácsolnak téged arról a helyről, amit nagyon kedvelsz és minden reményed, jövőképed e közegben rejlik. Nem adtam fel a szándékom, hogy belőlem egyszer első osztályú játékos legyen, mert szerettem, amit csinálok és nem tudtam elfogadni a döntést, miszerint alkatilag nem vagyok alkalmas. Talán ez volt életem első olyan döntése, ami egyértelműen megmutatta számomra az utat. 15 évesen alakult ki, talán első ízben bennem a bizonyítási vágy és ez, végigkísérte az életem.

My trainer, who was caught by this tenacity, took me back to the team where I really liked to be. He taught, trained and educated me. Actually as long as he lived, he has accompanied my career. During the physical education university I practised by him to be a good trainer. I was playing in his team after graduating from the university. Also as a player already at the age of 25 I have trained little and later on older children. I have enjoyed teaching! I have enjoyed it even more as the game. I decided that I would like to be a trainer. I preferred to accept the roller-coaster life of the showcase people, than being a mediocre player.

Akkori edzőm, akit megfogott ez a ragaszkodás, visszavett a csapatba ahol nagyon szerettem lenni. Tanított, képzett és nevelt. Tulajdonképpen, amíg élt, végig kísérte a pályámat. Hozzá jártam az iskolába hospitálni TF-es koromban. Az ő általa irányított felnőtt csapatban játszottam a TF után. Játékosként már 25 évesen edzettem pici majd egyre idősebb gyerekeket. Élveztem a tanítást! Sokkal jobban, mint magát a játékot. Elhatároztam, hogy a legjobb edző akarok lenni. Inkább vállalom a kirakat emberek hullámvasút életét, mint sem egy középszerű játékos maradjak.

Bemutatón

My 30 yearlong trainer career was forming successfully and in other’s eyes enviably. Practically I have achieved everything as a club trainer that could be achieved. As a master trainer in the age of 39, I have won already the second international final cup with my team. I have written a professional book, I have started with a few colleagues of mine the Hungarian coach training. I gave presentations and demo trainings in Hungary and in abroad. I have worked with the national team in Hungary and in abroad…

30 éves edzői karrierem sikeresnek és mások szemében irigylésre méltóan alakult. Gyakorlatilag mindent elértem, megnyertem klubedzőként, amit csak lehetett. Mesteredzőként, 39 évesen már a második nemzetközi kupadöntőt nyertem meg csapatommal. Szakkönyvet írtam, néhány társammal beindítottuk a magyarországi edzők továbbképzését. Előadásokat, bemutató edzéseket tartottam itthon és külföldön. Dolgoztam válogatottal itthon és külföldön…

Digis kép

It wrote about me
Ezt írták rólam

It would be hard to sum up the professional career of Gyula Zsiga in a few words. He has tried himself in every field of the handball sport and he has demonstrated his talent, at club –and also at national level (in the female, male and junior line).
The trainer who has physical education teacher and also handball trainer qualifications began his trainer career in 1985, at the age of 26. He has achieved his first real success, the championship of the season 1989/90, as a track coach with the male team of Budapest Elektromos. Later on he has collected the gold medal of the national league also in the female line with the team of Dunaferr, with which he has also won the EHF Cup in 1998, the Super Cup and also the Champions League in 1999. Between 1994 and 1999 he was present four times in the international cup finals with the team of Vasas and Dunaferr.

Nehéz lenne mindössze néhány mondatban összefoglalni Zsiga Gyula szakmai pályafutását. A kézilabda sport minden területén kipróbálta már magát és bizonyított – legyen szó női vagy férfi vonalról, utánpótlás nevelésről – klub vagy akár válogatott szinten.
A testnevelő tanári és kézilabda edzői szakképesítéssel rendelkező tréner 1985-ben, 26 évesen kezdte edzői karrierjét. majd első igazi sikerét, mint pályaedző, a Budapest Elektromos férfi csapatával aratta az 1989/9o-es szezon bajnoki címével. Később a nemzeti bajnokság aranyérmét begyűjtötte női vonalon a Dunaferr együttesével is, amellyel 1998-ban az, EHF-kupát, 1999-ben a Szuperkupát és a Bajnokok Ligáját is megnyerte. 1994 és 1999 között, négy alkalommal szerepelt nemzetközi kupadöntőkben a Vasas, illetve a Dunaferr csapatával.

cropped-dunaferr2.jpg Winner of WCHL

He was dressed firstly in national colours in 1991: he was the national coach of the junior team, which has reached the 6th place at the age-group world championship in 1993. After that he was also the helper of András Németh with the adult women’s national team, firstly in 1997, then between 2004 and 2007, during which period our girls got bronze medal at the world cup of Saint Petersburg in 2005.

Nemzeti színekbe először 1991-ben öltözött: három éven át volt a férfi junior válogatott szövetségi kapitánya, amely irányításával a hatodik helyig jutott az 1993-as, egyiptomi rendezésű korosztályos világbajnokságon. Később a felnőtt női válogatott mellett is segédkezett Németh András segítőjeként, először 1997-ben, majd (2004 és 2007 között), amely időszak során lányaink bronzérmet szereztek a 2005-ös szentpétervári világbajnokságon.

Én 2 National team of Hungary

He has used his professionalism also in abroad. Between 2008 and 2010 he was the trainer of the women’s national team of Montenegro and of the champion team, the Buducnost T-mobile. He reached with the team the 3th place at the Pescare Mediterranean Games in 2009 and for the first time Montenegro has succeeded with him to take part at the European Championship since the existence of the state. (2010)

Szakmai felkészültségét külföldön is kamatoztatta. 2008-2010 között a Montenegrói női válogatott és a Buducnost T-mobile bajnokcsapat edzője volt. A Pescarai Mediterrán Játékokon (2009) 3. helyezést szerzett, majd, fennállása óta első alkalommal, kijuttatta Montenegrót az Európa Bajnokságra (2010).

OLYMPUS DIGITAL CAMERA National Team of Montenegró

Gyula Zsiga has since 1999 national and since 2001 European level recognized master coaching qualifications. He has summarized his excellent professional ideas in two books: His first book was released in 1993 with the title of “Handbook of Teaching Handball”, which was followed by the “The education of playing handball in little pupillage” in 2011. The topic of the instructional book was not a coincidence; he has founded his own “handball school” under the name Budai Farkasok Handball Club and Junior Education Centre with his partner Mihály Bődy in 2010. He gives lectures and workshops at all parts of the country in order the children in pupillage can get appropriate education in frame of physical education lessons. Parallel with this he is continuing his professional trainer career, with the difference that he is working with male teams since 2010. He was working between 2011-2013 with the team of FTC-PLER (later PLER), which was followed by the Váci KSE since 2014.

Zsiga Gyula 1999 óta hazai, 2001 óta európai szinten elismert mesteredzői szakképesítéssel rendelkezik. Kiváló szakmai elképzeléseit két könyvben foglalta össze: 1993-ban jelent meg első kötete “Kézikönyv a kézilabdázás oktatásához” címmel, majd ezt követte 2011-ben “A kézilabdázás oktatása kisiskoláskorban” c. kiadvány. A fiatalok neveléséről szóló oktatókönyvének témája sem véletlen, hiszen 2010-ben Bődy Mihály társával megalapította saját “kézilabda iskoláját” Budai Farkasok Kézilabda Klub és Utánpótlás-nevelő Központ névvel. Előadásokat, gyakorlati bemutatókat tart az ország minden pontján, annak érdekében, hogy a kisiskoláskorú gyerekek megfelelő oktatásban részesüljenek a testnevelés kapcsán. Ezzel párhuzamosan folytatja élvonalbeli szerepvállalását is, azzal a különbséggel, hogy 2010 től férfi csapatoknál vállalt munkát. FTC-PLER majd a PLER (2011-2013). Majd 2014 től a Váci KSE következett.

FTC-Pler csapat 2 FTC-PLER
Váci KSE 2014 Váci KSE

2017 januárjától a Magyar Kézilabda Szövetség szakmai igazgatója a mai napig. 2018 felállította a szakfelügyelői hálozatot. Ezek a szakemberek segítik a nevelőedzők munkáját az egész országban. Folytatta tanító, előadói és írói feladatait a képzések területén.

Zsiga Gyula 2016.06.04. Fotó: Horváth Péter Gyula

From January 2017 he is the professional director of the Hungarian Handball Association to this day. 2018 set up a network of inspectors. These professionals assist the trainers throughout the country. He continued teaching, lecturing and writing tasks in the field of training.

TESTNEVELÉS ÓRA JELENTŐSÉGE.

testnevelés 3.

TESTNEVELÉS ÓRA JELENTŐSÉGE KISISKOLÁSKORBAN.

A lehető legjobb megoldás az, amikor szakképzett testnevelő tanítja a gyermekeket az általános iskola alsó tagozatán. Sajnos a jelenlegi struktúra erre vonatkozólag nem túl jó helyzeteket produkál. Többségében tanítók foglalkoznak kisiskoláskorban velük, annak ellenére, hogy a mindennapos testnevelés több éve már működik. Milyen jó lenne, ha felkészültebb tanító nénik oktatnák a testnevelést! Erre vonatkozólag egy újszerű tematikát lehetne kidolgozni a szakirányú képzési intézmény számára. (ELTE) Azonban, vannak hatásos kezdeményezések, a fenti hiányosságok orvoslására. Pozitív első lépés, az MKSZ szervezésében elindított, (három éve működő) “kézilabda az iskolában” program, melynek segítségével nagyobb figyelem irányult az iskolai testnevelés és a kézilabdasport összefonódására. Hasonló jó kezdeményezés a Magyar Diáksport Szövetség és a Magyar Kézilabda Szövetség által közösen szervezett “A szivacskézilabdázás oktatás módszertani alapjai az iskolai testnevelésben” c. akkreditált pedagógus-továbbképzés. Az előbbiekhez képest, nemcsak testnevelő tanárok és tanítók jelentkezhetnek, hanem más műveltségi területen tanító pedagógusok is részt vehetnek a továbbképzésen.
Jelentkezéshez szükséges feltételek: okleveles tanítói, vagy okleveles tanári diplomával rendelkező pedagógus végzettség.

Azonban az egyértelmű elmozdulást e téren az jelenthetné, ha az általános iskolákban, minden testnevelés órát szaktanárok vezethetnének!

testnevelés 4

További motivációs húzóerőt fog teremteni azon kezdeményezés, hogy a következő évtől, minden klub, egyesület számára nagyobb fizetési lehetőség lesz a TAO pályázati kiírás jóvoltából, a testnevelő tanárok és így, az iskolai közeg bevonzására a nevelőmunka területére!

testnevelés 1

Nézzünk néhány fontos tudnivalót a fenti állítás igazolására.

A kisiskoláskor az óvodáskor végétől a tizedik év végéig tart. Az iskolába lépés fontos társadalmi állomás. Itt alakul ki a tanuláshoz, ismeretszerzéshez való viszony, amely döntő mértékben meghatározza a későbbi életpályáját. Tapasztalati tény, hogy a 6–13 éves korúak sikeresen sajátítják el a bonyolult sporttechnikát is, amint ez úszók, tornászok körében jól megfigyelhető. A tanítás során felmerülő szabályok, törvényszerűségek mechanikus számonkérése célszerű a mozgásszabályozás eszközeként. Túl sok magyarázatra nincs szükség, ellenben a munkáltatás minden eszközével élhetünk, mert ebben az életkorban a gyerekek még szívesen elvégzik a plusz feladatot.Javasolt a konzekvens, minden időt kihasználó tanítás, mert ez a korosztály nagyon jól kezelhető és a gyakorló jellegű munkát is jól viseli. A fiúk és a lányok terhelhetőségében nincs lényeges különbség. Jellemző rájuk az absztrakt gondolkodás fejlődése és a társadalmilag hasznos értékalkotó tevékenység megértése elfogadása. A munkáltatás módszere még jól kihasználható fejlesztési eszköz. A képszerű magyarázat, bemutatás-bemutattatás előnye vitathatatlan. A gyerekek jól másolnak mozgást, így ezzel az eszközzel élve sok időt takaríthatunk meg, nem kell erőltetni a didaktikus tanítást. A jó periférikus látás és a mozgásérzékelés és a reakció idő kellő alapjainak megszerzéséhez a kisiskoláskor kezdeti szakasza a meghatározó időszak.

akadaly_p

KIVÁLÓAN FEJLESZTHETŐK AZ ALÁBBI KOORDINÁCIÓS KÉPESSÉGEK.

Mozgástanulási képesség: 7-9 és a 15-19 évesek esetében
Mozgásszabályozó képesség: 7-10 és a 14-19 évesek esetében
Reagálási képesség látásingerre: 6-9 évesek esetében
Ritmus képesség: 6-11 évesek esetében
Téri tájékozódás képessége: 6-10 évesek esetében
Egyensúlyozás képessége: 9-12 évesek esetében

A szenzitív periódus fogalma egyre inkább meghatározó mind a magyar, mind a nemzetközi pedagógiai-pszichológiai gondolkodásban az oktatási modulok felépítésében. Vizsgálatok szerint minden képességnek megvan a maga nyitott időszaka, amikor a leginkább tud fejlődni. Ha ebben az életszakaszban nem találkozik a megfelelő ingerekkel a gyermek, akkor később már nem vagy nem jól tanulja meg az adott viselkedést. A gyermeknek születése pillanatától egészen 12 éves koráig tart a mozgás szenzitív periódusa. Ezen időszak alatt a mozgás fejlődése történik, sőt mi több, a fizikai világgal való aktív kapcsolat a tanulás elsődleges forrása. Ekkorra rögzül a testtudat, hogy ismerje saját teste határait, tudja már használni fizikai önmagát adott szituációkban. Ekkorra alakul ki még a mozgáskoordináció, azaz most tudja igazán élvezni, hogy végre nem csetlik-botlik, hanem összerendezetté vált a mozgása

Rajthelyzet

Nézzünk néhány példát a képességfejlesztés optimális időpontjaira.

5-6 éves kortól a gyorsaságot és a koordinációt szenzitív (7-8)
10-12 éves kortól az aerob állóképességet (14-20)
13-14 éves kortól a gyors erőt (pubertáskor)
14 éves kortól az anaerob állóképességet (20-24)
15-16 éves kortól a maximális erőt szenzitív (18-20)

Az alábbi kisfilm egy elsős osztály rövidített testnevelés óráját mutatja meg. A felvétel, évekkel ezelőtt készült novemberben, azaz 2 hónappal az iskolakezdés után készült. Megfigyelhető, hogy a gyerekek sokat mozognak. Egy végzős hallgató (TF) bemutatóórája volt abban az iskolában, ahol éppen tanítottam.

SZEMLÉLETVÁLTÁS AZ ERŐNLÉTI EDZÉS TERÜLETÉN.

Az utóbbi években az anatómia jobb megértése révén az erőnléti edzés teületén is szemléletváltás következett be. Ez a szemléletváltás merőben megváltoztatja mindazt, amit 20, de akár 10 évvel ezelőtt tanultunk a kondicionáló képességek fejlesztésével kapcsolatban.
Legújabb könyvében Michael Boyle (USA), az erő- és erőnléti edzés vezető szakértője bemutatta milyen irányba halad, hogyan fejlődik a funkcionális edzés, s hogyan lehet ezt a fejlődést hasznosítani az edzésmunkában. Így a sérülések előfordulásának csökkenése és a teljesítménynövelés, már nem zárják ki egymást.

Funkcionális edzés mesterfokon – Edzéstechnikák edzők, személyi edzők és sportolók számára
Michael Boyl mesterfokon

A legtöbb fiatal sportoló és sok fiatal edző azt gondolja, ha két sorozat jó, akkor négy még jobb. A valóság viszont az, hogy így könnyen túl lehet terhelni a szervezetet, ami rontja a regenerációs folyamatot. Amikor erősítő programban gondolkodsz, soha ne felejtsd el, hogy az erőedzés lényege az inger és az arra történő válaszban van. Az edzés az inger, a válasz pedig az edzés után jelentkezik. Ez utóbbit az edzés, és a regeneráció minősége befolyásolja.

Michael Boyle
Michael Boyl

Boyle 15 évig tartó főiskolai edzősködés alatt felfigyelt egy lényeges tendenciára:
Ahogy a hagyományos erőemelő és súlyemelő (tárcsás súlyzós) programról áttért egy funkcionális alapra, az erőmutatók nem változtak, de a sérülések száma drámaian csökkent.

A funkcionális edzés, a core-edzés és az instabil felületek helyes alkalmazása csak néhány példa arra, hogy milyen változatásokat kell elfogadni, és beépíteni egy megbízható edzésprogramba. Azt a nem elhanyagolandó tényt figyelembe kell venni, hogy az erő csak úgy, és csak abban a mozgásformában fejti ki hatását, amiben hitelesen előfordul a sporttevékenység során. Lényeges kérdés tehát, hogy hogyan és miként állítom össze az erősítő gyakorlatokat például a kézilabdázók részére. Vajon mikor fog egy játékos edzésen, vagy mérkőzésen hanyattfekvésben melltől nyomni, vagy ülés helyzetben, fentről lefelé húzni karral?
A technika a legfontosabb. Ebben soha nem szabad engedményt tenni! Ha csak lehet, dolgozz saját testsúllyal! Fekvőtámaszok, egylábas guggolás, húzóckodás, tolóckodás

Gray Cook
Gray cook 2
Gray Cook fizioterapeuta megállapította, hogy minden ízületnek vagy ízületsornak van egy fő funkciója és ki van téve egy bizonyos, előre látható szintű működési zavarnak, emiatt minden ízületnek különböző edzésigénye van.

www.functionalmovement.com

Boka – szaggitális síkban mobilitás
Térd – stabilitás
Csípő – mobilitás több síkban
Ágyéki gerincszakasz – stabilitás
Háti gerincszakasz – mobilitás
Lapocka – stabilitás
Váll – mobilitás

Fontos, hogy mozdulatokat gyakoroljunk, ne izmokat edzünk. A modern edzésszemlélet már elhagyta a mellkas-váll-bicepsz hármason alapuló módszert, és áttért a tolás-húzás, csípőnyújtás, térdnyújtás programokra.

A funkcionális edzés lényege akár saját testsúllyal, akár eszközzel olyan gyakorlatok végzése, amely során az egész test, mint egy egység összehangolva, folyamatosan a lehető legtöbb izomcsoportot igénybe vevő megterhelés alatt áll, külön ügyelve az ízületek kíméletére. Nincsen külön „bicepsz nap” és „láb nap”. Nem széken ülve edzünk, a mozgásunkat nem gépek irányítják. A funkcionális edzés célja nem felfújni az izomzatot. Olyan tréning, amely az izmokat nem izoláltan, hanem mozgás láncokba rendezetten gyakoroltatja a tér minden irányában. A céloknak megfelelő mozdulatokat gyakoroltatunk, amely közben egyidejűleg több ízület összehangolt munkája zajlik. Célja a szenzomotoros fejlesztés, mely az ízületek stabilitása (törzsstabilizáció), flexibilitás javítása, az izomerő ballansz korrigálása, az idegrendszer működésének javítása, valamint a mozgástanulás, a mozgásminták rögzítése.
Sajnos elég későn, csak hat éve tart nálam az a komoly kötődés a funkcionális edzés hatékony és érdekes világához. Alapjaiban változtatta meg gondolkodásomat a kondicionális képességek fejlesztése területén. MIÉRT? Mert kivédhető lett volna jó néhány térd és bokasérülés. Néhány csípő és gerinc probléma se hátráltatta volna egy-két játékosom zavartalan munkáját. Ha elfogadod és tervszerűen alkalmazod a preventív módszert az edzésmunkádban, vagyis csökkented a sérülés veszély élettani kialakulását, sokat tettél a játékosaid egészségéért. Másrészről, az instabil eszközök gyakori használatával, magát a napi edzés feladatokat tehetjük változatossá, újszerűvé. A törzs stabilabb helyzete, jóval előnyösebb alapot adhat játékosaidnak az 1:1 elleni párharcokban. Fontos megemlíteni, hogy a kézilabdázás egy többszörösen összetett, jól működő mozgáskoordinációra épül. Továbbá a funkcionális edzésgyakorlatok mozgásláncokba egybehangolva fejtik ki a hatásukat. Tulajdonképpen nem történt más, csak egy kicsit nyitottam az újszerű edzésmódszerek felé.

Minden képzési folyamatot előkészítünk, megszerkesztünk, felépítünk. A fokozatosság és az egymást követő elemek sorrendisége, illetve az egyensúly és az arányok megteremtése a legfontosabb. Amikor egy sportolót felkészítünk az adott sportágra kondicionálisan, figyelnünk kell, hogy ezt a folyamatot kellő prevenció és a speciális terhelést követően, regenerálódás kövessen.

Gray Cook movement

A sérülések nagyon szoros összefüggésben állnak az ízületek nem megfelelő működésével. Ha valamelyik ízülettel probléma van, az a fölötte vagy alatta elhelyezkedő ízületnél fog fájdalom formájában jelentkezni.
sportserulesek
Ennek elsődleges illusztrációja az alsó háti szakasz. Világos, hogy szükségünk van a core stabilitásra, és az is egyértelmű, hogy sokaknak fáj a hátuk. Az érdekes rész ott kezdődik, hogy vajon mi áll az alsó háti szakasz fájdalmának a hátterében? Az új elmélet szerint a csípő mobilitásának a beszűkülése. Ha a csípő nem tud mozogni, az ágyéki gerincoszlop fog helyette.
sportsérülések 3
A csípő lehet immobilis és instabil is, ahol az instabilitás térdfájdalmat, az immobilitás alsó háti fájdalmat okoz.

Azok a sportolók, akiknek nehézséget jelent, hogy a térdet a lábujjak mögött tartsák, nem elég hajlékonyak, vagy nem elég erősek. Guggoláskor a térd 90 fokos szöget zárjon be. A nem teljes guggolásokkal a farizmok, a combhajlító izmok és a hát alsó szakasza sem fejleszthető ki teljesen.
sportsérülések 2

Az itt leírtakat hivatott orvosolni az Athletics Performance által labdajátékosok számára kifejlesztett, általunk PROTOKOLL bemelegítésnek nevezett bemelegítés, valamint a csípőízület erősítését célzottan fejlesztő Dbands. Ami egyébként még számos célt szolgál.

http://https://www.youtube.com/watch?v=Dm9bQ7QimnE

http://https://www.youtube.com/watch?v=DSMxk8oBwxA

Dienes Viktória : Az óvodás gyermek fejlődése gyógytornász szemmel

viki
Dienes Viktória Gyógytornász | TRX Sports Medicine Master Instructor

Avagy mit tehetünk gyermekünk egészséges mozgásfejlődésének elősegítésére?

Mozgásra születtünk.

És a mozgás öröm. Születésünktől kezdve folyamatosan alakulnak ki mozdulataink, vázizomrendszerünk, ízületeink, flexibilitásunk, és mozgásszervi készségeink. Épp ezért igen fontos már egészen kis kortól figyelni a gyermekünk fejlődésére, mozgásszervi állapotára, és annak minél sokoldalúbb fejlesztésére.
A környezeti hatások igen sokat számítanak a csontok, izmok és ízületek fejlődésében, és felelős szülőként nagy hangsúlyt kell fektetnünk gyermekünk korai mozgáskészségének minél sokoldalúbb kialakítására. Nem kell nagy dolgokra gondolni, elég naponta a friss levegőn a játszóterek adottságait kihasználni, hagyni, hogy a gyermekek fogócskázzanak, ugrándozzanak, fára másszanak, stb., és közben természetesen élvezzék a mozgás örömeit. Az egyetlen szabály az, hogy semmilyen mozgásformából ne kapjanak se túl sokat, se túl keveset.

R-med 3

Az első kihívások

Az első nagy mozgásszervi kihívás a gyermek életében a megfordulás, majd a felülés, és az ülőhelyzet megtartása, a kúszás, és végül a felállás, majd járás. A két lábon való járás megtanulása után elkezd kialakulni a járásmintázat, mely eleinte még a stabilitás végett széles alapú, kissé „kacsázó”, később egyre inkább emlékeztet a normál emberi járás formájához. Itt is követhetünk el hibákat, például a régebben oly nagy népszerűségnek örvendő, napjainkban viszont már többet bírált úgynevezett „bébikomp” indokolatlan használata még idő előtt hatalmas terhelést jelenthet a gerincoszlopnak, és feleslegesen tehet ki egy arra még alkalmatlan szervezetet a gravitáció hatásainak.

Emiatt kimaradhatnak fontos fejlődési lépések, és kisiskolás korban is megmaradhat a járás bizonytalansága, térben való orientáció zavara, esetleg a gyermek értelmi képessége is károsodhat. Sosem szabad elfelejtenünk, hogy kisgyermekkorban a mozgás és az értelem, kognitív funkciók fejlődése szoros összefüggést mutatnak, így nem csak azért érdekesek a kezdeti évek, hogy kiderüljön: élsportoló lesz-e gyermekünkből, hanem azért is, mert a mozgásbeli elmaradások későbbi írási, olvasási nehézségekre is utalhatnak, illetve azokkal összekapcsolódhatnak.
Instabil eszközök a mozgásfejlesztésben

Az emberi járás alapja a lépés. A lépés, járás, majd a futás alakulásában nagy szerepe lehet a cipőnek, valamint a talajnak, amin gyermekünk első lépéseit teszi. Fontos a sokféle inger, például az egyenetlen felszín (legoptimálisabb a homokos talaj, mely ellenállást és instabilitást is ad), a mezítláb lépegetés, a különböző talajviszonyokhoz való adaptáció, mely nemcsak a talp, talpizomzat és talpboltozat fejlődésében nélkülözhetetlen, hanem a boka, térd, csípő, és a medencecsonton keresztül a gerinc ízületeinek kialakulásában is jelentős szereppel bír. Természetesen nem lehet minden szülőtől elvárni, hogy lakását vastagon finom tengerparti homokkal szórja fel, vagy a közjátszótereken engedje mezítláb sétálgatni gyermekét, de igenis fontos ingereket adni gyermekünknek a talpon keresztül. Az MBT cipők térhódításával sokunk szeme előtt a maszáj törzsek tökéletes tartása és fájdalommentes ízületei lebegnek, melyben nagy szerepe van a nomád körülmények között töltött életnek.

rmed_multiaktiv_felgomb__c41d04a9b9f6c14dc919bf8d8eee6167-300x166
Az instabil eszközök köztudatba törésével, és az ezekkel kapcsolatos milliónyi kutatási eredménnyel a zsebünkben boldogan nyugtázhatjuk a tényt, hogy igen sok kifejezetten kisgyermekeknek készült eszközt találunk a piacon, melyekkel játékos formában tehetjük sokoldalúbbá gyermekünk mozgásszervi fejlődését.

Gyógytornászként sokszor kérnek tőlem tanácsot kisgyermekes szülők, ha gyermekükön „valami furcsaságot” vélnek felfedezni, például egy bedőlő bokát, hanyag tartást, stb., hogy mennyire vegyék komolyan, valamint szükség van-e rehabilitációra az adott állapotban. Ilyen fiatal korban még nem érdemes passzív eszközökben gondolkodni, amilyen például egy lúdtalpbetét, sokkal fontosabb a dinamikus fejlesztés, hiszen nem is beszélhetünk még lúdtalpról egy óvodásnál, inkább a hajlam, a tendencia mutathat ebbe az irányba, melyet érdemes aktív, instabil, játékos gyakorlatokkal és eszközökkel kezelni, fejleszteni. Csak hogy egy példát említsek: az egyik kedvencem az ilyenkor bevethető „játékszerek” közül az úgynevezett multiaktív félgömb, melyen egy lábon állva, egyensúlyozva, ezen lépegetve, vagy csoportosan használva akár ezen az eszközön különböző ügyességi játékokat játszva fejleszthetjük a pici gyermek koordinációját, stabilitását, egyensúlyérzését, ügyességét és természetesen izomerejét anélkül, hogy ő ezt mesterséges beavatkozásnak, terápiának élné meg, sőt, inkább kifejezetten izgalmas kalandként láthatja a feladatot.

Foglalkozzunk a törzsizmokkal

Amennyiben a járásfejlődés zökkenőmentesen alakul, kezdhetünk foglalkozni a törzsizmokkal, melyek egy életen át a törzs stabil támaszát fogják képezni, és nem lehet figyelmen kívül hagyni az alapokat. Talán felnőttkorban is erről hallunk legtöbbet: gerincfájdalmak, gerincferdülés, porckorong problémák. És azt nem szabad elfelejtenünk, hogy ezeknek legtöbbje már gyermekkortól detektálható, amikor a tartás alakul. A gerinc csigolyáinak átépülési ingerét, valamint a porckorongok tápanyagellátását leginkább az axiális terheléssel tudjuk elérni. Vagyis a legjobb a függőleges irányú, rugózó mozgás. Manapság sajnos inkább az ülő életmód felé hajlunk. Autóval megyünk még rövidebb távokra is: óvodába, iskolába, munkába, és sokszor nem adjuk meg csontozatunknak a megfelelő ingereket a fejlődéshez.
Így könnyebben alakulhatnak ki csontosodási és fejlődési rendellenességek, gerincproblémák. Egy felnőttnél ilyenkor egyszerűen az ülőlabda használatát szokták javasolni, de egy gyermektől nem várható el ennek rendeltetésszerű használata. Ennek megoldására találtak fel olyan eszközöket, mint például az ugráló labda, vagy más néven hip hop, vagy kenguru labda, melynek fogantyújába kapaszkodva rugózó mozgással, kis ugrásokkal tud a kisgyermek egyszerre szórakozni, és fejlődni. Ennek egy továbbfejlesztett, populárisabb változata a Rody lovacska, mely egyre több óvodában, és kisgyermekes család otthonában megtalálható, még népszerűbbé téve az instabil ülőfelületeket a picik számára is.

R-med 2

Prevenció és túlaggódás

Végezetül pár gondolat: a fent leírtak ellenére ne essünk abba a hibába, hogy úgy tekintünk óvodáskorú gyerekünkre, mint egy mozgásszervi időzített bombára. Nem szabad túl kritikus szemmel figyelni a csöppség fejlődését, és aggódni minden egyes botláson, sérülésen. De igenis felelősek vagyunk a megfelelő fejlődéséért, és a jövőbeli vázizom rendszerbeli rendellenességek prevenciójáért. Adjunk minél több mozgásélményt már a korai években is, színesítsük a programjukat minél több instabil, kreatív eszközzel, hogy a mozgás szeretete egy életre beépülhessen a mindennapjaikba.
Nézd meg, hogy játszanak a csöppségek instabil eszközökön!

Ha érdekel, hogy lehet játékos formában, instabil eszközökkel fejleszteni a gyermekek mozgását, add meg a neved és az e-mail címed, ahova elküldhetjük a filmet, amit a XVIII. kerületi Pitypang Óvodában vettünk fel a picikkel. Érdemes megnézni és tanulni abból, milyen egyszerűen lehet egészen komoly fejlesztő gyakorlatokat játékos formába csomagolni és előadni úgy, hogy a picik imádják!

A kondicionális képességek fejlesztésének lehetőségei utánpótlás és a felnőtt korban.

akadaly_p

A motoros képességek azon csoportja, amelyet elsősorban az izomműködés jellege és energetikai háttere alapján különíthetünk el. Ide tartozik az erő az állóképesség és a gyorsaság.

A kondicionális képességek fejlesztésének lehetőségei utánpótlás és a felnőtt korban.

A kondicionális képességek mindig a koordinációs képességekkel kölcsönhatásban
jelennek meg.

1. Az erő mindig valamilyen konkrét formában jelenik meg az emberi erőkifejtésekben

Az erő megjelenési formái:

– Maximális erő
– Relatív erő
– Erő-állóképesség
– Gyorserő
– Reaktív erő

Az erőkifejtés alapja az izom összehúzódás tulajdonsága. A harántcsíkolt vázizomzat mennyiségi és minőségi összetételének és beidegzettségének függvényében képes megfeszülni az idegimpulzusok hatására.

2. Az állóképesség sporttevékenységet tekintve, kitartás, képesség, egy terhelést fizikailag és pszichikailag a lehető leghosszabb ideig kibírni egy konkrét teljesítmény lehetőleg minél hosszabb ideig fenntartani.
Az állóképesség esetében az energiaellátás és felhasználás a meghatározó.

Az állóképesség a fáradással szembeni tűrőképesség

Az állóképesség fajtái:

– Rövidtávú
– Középtávú
– Hosszú távú
– Erő állóképesség
– Gyorsasági állóképesség

A hosszútávú állóképesség fejlesztését már kisiskoláskorban el kell kezdeni. Első osztályos gyerekek képesek 5-6 km lefutására.

Hasznosak az intervall edzés módszereket. Vagyis, 60 as nyugalmi pulzus esetén a maximális terhelés követően 120 as pulzusról indul a következő terhelés.

Igen fontos információ a terheléses pulzus fél és egy percen belüli visszaesésének mértéke. Minél hamarabb megy vissza a pulzus szám mértéke, annál jobb az aktuális állóképességi mutató.

A Tabata edzésmódszer igen intenzív állóképesség növelő hatása van. A lényeg, 20 mp munka és 10 mp pihenő, nyolc ismétlés számmal.

3. A gyorsaság, determinált teljesítmény előkészítés. hogy a lehető legrövidebb idő alatt reagáljon a sportoló egy adott ingerre, illetve információkat dolgozzon fel, könnyített vagy sportág specifikus motoros tevékenységet hajtson végre maximális mozgásgyorsasággal. A gyorsaság az ideg-ideg és az ideg-izom kapcsolatok működési színvonalának függvénye.

Gyorsaság

Reagálás gyorsasága ——egyszerű / és összetett reakció

Mozdulatgyorsaság ——-gyorserő állóképesség / —erőgyorsaság

Mozgásgyorsaság ——maximális gyorsasági állóképesség

ember medicinl.

A kondicionális képességek és kölcsönhatásai

Központi kérdés az edzői gyakorlatban, hogy a különféle kondicionálás képességek fejlesztése, hogyan befolyásolja a koordinációt, az ügyességet, egyáltalán az összetettséget mutató teljesítményt. A kézilabdasportban igen szükségszerű a tudatos módszerek alkalmazása, nehogy a technika rovására menjen az eszetlen erősítés!

Lelki-kondíció – a kondicionális képességek rendszerét nagyon bonyolult összetett biológiai és lélektani rendszernek kell tekinteni manapság!

Az erőfejlesztés módszere

A kezdő sportoló erőfejlesztése kapcsán az edzőnek kellő ismereteket kell szereznie

– gerincoszlop állapota (ágyéki-keresztcsonti szakasz)
– vérnyomás és az erek teherbírását mutató adatok
– fel kell mérni a sportoló pillanatnyi maximális erejét
– az erősítő program a törzserősítésével kezdődjön, aztán a testtájak valamilyen irányba (fejtől lefelé vagy lábtól felfelé)

Az erőfejlesztő edzés hatása két szinten hoz létre alkalmazkodást.

– először idegrendszeri oldalról megtanulja a szervezet
– ezt követően izomvastagodás csak akkor történik, amikor az idegrendszeri szabályozás elérhető lehetősége kimerül
(Pl., a 100 kg maximáliserő a fekve nyomás esetében, 5-6 hét múlva már 110-115 kg lehet)
– az edzőnek látnia kell a megváltozott viszonyokat és azonnal kiígazítani a terhelési tényezőket.
– kéthetente más jellegű munkát kell végezni az erőfejlesztő program alatt, mert 9-12 hét alatti időszakban telítődés áll fenn

Funkcionális tréning jelentősége

A funkcionális edzés lényege, hogy a testet egészként kezeli. Nem külön izomcsoportokra fókuszál, hanem összetettebb gyakorlatokkal egyszerre mindig több izomcsoportot dolgoztat meg. A minden napi élet során előforduló mozgások adják az alapot a gyakorlatokhoz, tehát guggolások, emelések, húzó és toló mozgások variációi képezik az edzés alapját. Ahhoz, hogy ezeket az összetettebb gyakorlatokat végre tudjuk hajtani, mindig stabilizálni kell a kiinduló testhelyzetünket a tartó izomzat segítségével. Ezért a funkcionális edzés igen hasznos „mellékhatásaként” erősödnek a hasizmok, mély hátizmok is. A hagyományos alakformáló, erősítő edzésekkel ellentétben a funkcionális edzés komolyan igénybe veszi keringési rendszert is, így állóképességünkre is hatással van. Mivel az edzés összetett, szépen formálja az egész testet, és kondíciónkra is jó hatással lesz!

A funkcionális tréning gyűjtőfogalom, többféle óratípus létezik. Igen hatékonyan dolgozhatunk eszközök nélkül is, csak a saját testünket használva. Egyre több eszköz kerül azonban forgalomba, melyekkel az ilyen típusú órák színesíthetők, hatékonyságuk még jobban növelhető. Legismertebb közülük talán a TRX, amely egy felfüggesztéses tréning. Instabilitásának köszönhetően kemény munkát követel a törzsizmoktól minden gyakorlat közben. A funkcionális edzések kedvelt eszközei a különböző fajta homokzsákok,powerband, miniband, rop kötél, agility létra, rip trainer)

Az életkórnak megfelelő képzés

6-8 évesek
– kúszások, mászások természetes mozgások,
– függésben és támasz helyzetekben tartások

8-10 évesek
– szökdelések, ugrások saját erőbeosztással
– rúd-, kötélmászás (2-5 ismétlés számmal
– hosszú távú futások (3000-5000m

10-12 évesek

– aerob jellegű kitartó futás (5000-7000m)
– mászás-függeszkedés
– dobások, lökések kis súllyal
– Kézszorító erejének növelése
12-14 évesek
– törzserősítés minden formája, a has-hát terhelési arányok megtalálása
– a húzó erő a gyorsító erő, erő állóképesség fejlesztése kisebb súlyokkal

14-16 évesek
– aneorob munkavégzés, összefüggő terhelésként
– mindenféle izomcsoport terhelése erő-állóképesség fejlesztő jelleggel
– abszolút és a relatív erő fejlesztésének kezdete gerincoszlop fejlettsége és a törzserő színt függvényében

16-18 évesek
– minden izomcsoport módszeres erősítése halmozott súlyokkal

Néhány fontos információ a kondicionális képességek fejlesztése kapcsán

1. Sérülés megelőzés
2. Bemelegítés
3. A kézilabdázók atlétikus felkészítése

I. Sérülés megelőzés

Három dolog összhangja szükséges a test megfelelő működéséhez

emberi futás

a. A törzs stabilitása (a törzs egy funkcionális egység, tözs-medence-csípő)

b. Neuromusculáris kontroll (összehangol reakcióidőt, tartást, izommmüködést, koordinációt és stabilizációt)

c. Plyometria-gyorsaság-robbanékonyság (a maximális izomerő a lehető legrövidebb idő alatt)

A stabilizáció az alap, amire építkezni lehet. Az erőfejlesztés alapja utánpótlás korú gyerekek esetében, a törzserő fejlesztés legyen.

– statikus gyakorlatok, az úgynevezett plankek mellett
– nagyon fontosak a dinamikus gyakorlatok
– egy kézilabdázó törzse, állandó rotációban van (futás, ütközés, cselezés, irányváltás)
– a teljes has funkcionálisan működik
szakorvosok véleménye szerint a térdszalag sérülések okai a törzs gyengesége, a csípőízület beszűkülése. Ha nem ellenállók a fent említettek a térdünk fogja megsínyleni ezt a gyengeséget.
– Elsődleges szempont kell, hogy legyen a sérülésmentesség és csak másodlagos a teljesítménykényszer!

A gyakorlatok menete, sorrendisége:

– stabil helyzetektől az instabilitás felé
– statikustól a dinamikus felé
– egyszerűbb törzs gyakorlatoktól, a végtagmozgással bővített mozgások felé
– a tréning csúcsa a rotációs mozgás, végtagmozgásokkal kombinálva

1. Plankek
2. Dynair
3. TRX
4. Dynair egyensúly

II. Bemelegítés

A bemelegítés során több olyan szervrendszer működését kell nyugalmi funkcióból, munkahelyzetbe hozni, amely a terhelések, edzések végrehajtásának alapját képezik.

– mozgató szervrendszer
– keringés rendszer
– légző rendszer
– idegrendszer

1. Az ízületekben található nedvterhelés fokozódik, ami által az íz felszínek egymáson való elcsúszása könnyebbé válik. Ez a hatás a porcok kopása, esetleges repedése, leválása ellenében hat.
2. Az izmok vérellátása növekszik. Az izmok vérbőségének kialakulása azok hőmérsékletét is emeli és így rugalmasabbá válnak.
3. Növekszik a pulzus szám és a pulzustérfogat, ez a vér oxigénszállító kapacitását fokozza.
4. Az izom-vérellátásának fokozódása, kialakítja a szervezet munkára való felkészítését.
5. A test hőszabályozásának változása, a test verejtékezését eredményezi
6. A központi idegrendszer koordináló szerepe a sport specifikus mozdulatok programjában teljesedik ki.

Protokoll bemelegítés

Egy olyan bemelegítő program amit, az Athletes Performance fejlesztett ki labdajátékosok részére, a sérülések rizikófaktorának csökkentésére. Ez egy profi sportolók részére készült, izomláncokba gondolkodó, dinamikus, sérülésmegelőző program. A törzserő megteremtése elsődleges szempont a sérülés megelőzés szempontjából, hiszen a kézilabdázónak a törzse állandó rotációnak, ütközésnek, irányváltásoknak van kitéve.

– farizom aktiválása
– a gerincmerevítő és az egész hátsó izomlánc nyújtása
– elülső izomlánc nyújtása
– törzsizmok bekapcsolása
– csípő mobilizálása
– csípő horpasz mobilitása
– háti szakasz stabilizációja
– combizmok bekapcsolása
– oldalirányú mozgásra való felkészülés
– dinamikus nyújtás és dinamikus stabilizáció
– sportág specifikus bemelegítés

III. A kézilabdázók atlétikus felkészítése

A kisiskoláskorban feltétlen le kell rakni a futás, dobás és a hajító mozdulat alapjait. Az iskoláskor fő feladata, hogy a kisgyermek általános mozgásmintáját tovább fejlesztve kialakítsuk a futómozgás koordinációs mintáját. A hatékony futások és ugrások végrehajtásának feltételei,

– törzsizomzat ereje (Biztonságosan jó egyensúlyi helyzetben tudjon futni és ugrani. Legfontosabb az ágyéki gerinc szakaszt stabilizáló izmok erősítése.)

– alsóvégtag izomcsoportjának ereje

– a fiatal sportolók lábereje akkor megfelelő, ha előzetes lendületszerzés után képesek a futólépéseknél 20-40 cm-rel hosszabb ugrásokkal jó ritmusban váltott lábon szökdelni.

– két oldal szimmetriája

– különböző sebességű futások esetében ügyelni kell arra, hogy meglegyen a futás repülő fázisa

– az elrugaszkodásra a csípő, térd nyújtása és együttes gyorsulása legyen jellemző.

– az elrugaszkodás erejét kezdetben a futóiskolai gyakorlatokkal és intenzív futással fejleszthetjük.

– az életkor előrehaladtával a láb relatív ereje folyamatosan csökken ezért minden foglalkozás alkalmával használjunk szökdelő és ugrógyakorlatokat, a futás és ugrást segítő izomcsoportok kondicionálására.

– a nagyobb láberő gyorsabb futást eredményez a rövid támaszidő miatt.

– a labdajátékosok képzésében főként irányváltoztatással járó, 10-40 méteres rövid sprinteket kell alkalmazni.

Tehát a kondicionális képességek mindig a koordinációs képességekkel kölcsönhatásban jelennek meg.

anatomy, muscles isolated on white

1. Optimális energia befektetés
2. Hatékony végrehajtás
3. Tökéletes technikával végrehajtva

Első lépések, edzés gyakorlatok kezdőknek.


Felépítettség, egymásra épülés. Haladunk az egyszerű feladattól a nehezebb felé. Labdafogástól a kapura lövésig. Cselezés előkészítés. 2010 Budajenő.

A módszer lényege.

A top kézilabda alá egy széles, tömegbázist kell kiépíteni, amely idővel nagyon egységes és stabil körfolyamatot eredményez. Nevezetesen, el kellene érni, hogy az oktatás alapjait megismerjék a gyerekek, már az általános iskola alsó tagozatában, pontosabban, már az első osztályban. Ehhez feltétlen szakképzett testnevelő tanárokra lenne szükség, a tanító nénik helyett. Tehát, az első lépés, hogy meg kell nyerni a testnevelőket, és ezzel együtt a testi neveléssel szimpatizáló iskolaigazgatókat, hogy vállalják fel ennek a lehetőségét. Teremtsük meg, hogy a gyerekek megkedveljék a szüleikkel együtt ezt a sportágat.

A rendszer lényege, hogy a gyerekek bármilyen életkorban tudjanak csatlakozni a sportághoz. Ha valaki kézilabdázni szeretne, képes legyen találni magának olyan lehetőséget, ahol nem jelent problémát, ha esetleg már elmúlt 14 éves. A gyerek, és a szülő is élvezze az együttlétet, a kézilabdázás kapcsán. A képzés és a tehetség adta különbségek miatt, egyszer csak két irányba kezd szétválni a kézilabdások tábora. A minőségi sport irányába, illetve a tömegsport, vagy szabadidősport felé. Tovább gondolkodva eljutottunk oda, hogy milyen szép is lenne, ha az elkövetkező generáció úgy nőne fel, hogy az egyetemeken és a főiskolákon ismét működnének csapatok, lehetne nekik bajnokságot kiírni. Lehetne ismét olyan sportoló, aki képes lenne magas szinten művelni a kézilabdát és e közben diplomát szerez. Azonban a körfolyamat akkor lenne teljes, ha a diplomával rendelkező volt játékosok, idővel alacsonyabb osztályban kézilabdáznának ugyan, de privát munkájuk kapcsán, azokat az értelmiségi csoportokat erősítenék, akik szívesen támogatnák a kézilabda sport bármelyik színterét.

Hogyan kezdtük?

Találkoztunk egy sportos beállítottságú önkormányzattal és egy iskolaigazgatóval, akik megteremtették a lehetőséget a módszer gyakorlati alkalmazásához.
Az érvényben lévő „Apáczai féle testnevelés tanmenet”-re épül a szakanyag. Ezen felül, módszertani segítséget ad a délutáni fogalakozásokhoz is. Néhány alapelvet kiemeltem az oktató munkából. Nem célravezető, a tanítás kezdeti fázisaiban belemenni a mozdulatok részletes javításába, ameddig nem érezzük, hogy a gyerek már globálisan meg nem értette, vagy meg nem csinálta az előírt feladatot. Mindig pontosan, azaz, félre nem érthető módon magyarázzuk el a soron következő gyakorlatot. Mindig fordítsunk több időt arra a kisgyerekre, aki nehezen, vagy nagyon lassan tanul. Ezzel együtt viszont arra is ügyeljünk, hogy ne nagyon vegyük vissza a tanulás menetét azoktól sem, akik könnyebben, vagy gyorsabban tanulnak. Ne várjunk el gyors előrelépéseket a tanulás egyes fázisai alatt, de ha ez mégis sikerül, azonnal emeljük ki, hogy milyen ügyesek! Ha a gyerek megérzi rajtunk oktatókon a türelmetlenséget, félni fog, vagy zavart lesz. Igyekezzünk úgy levezetni az edzéseket, vagy a foglalkozásokat, hogy a gyerek soha ne érezze rajtunk, hogy van valami problémánk. Alapvetően pozitívak és barátságosak legyünk velük.

Amennyire csak lehet, elég korán adjuk át nekik az egy közösségben való viselkedés és együttélés alapjait. Ebben a „játékban” mi legyünk nekik a személyes példa, vagy akár példakép is. Ügyeljünk arra, hogy ne akarjanak egymásra hasonlítani. Mindenki egy kis csavar legyen a nagy gépezetben, ami összetartja őket, de mindenki egy-egy önálló, saját maga személyisége legyen. Kezdetben, maga a kézilabda legyen az eszköz az oktató-nevelő munkánk során és ne fordítva, maga a gyerek! A játékra kell fektetni a hangsúlyt. Nem félreérteni! Mindent, amit csak lehet, játékos formában tanítsunk. Lehetőleg olyan játékokat és módszereket alkalmazzunk, amelynek során a lehető legtöbb gyerek kiveheti a részét. Olyan módszereket válogassunk ki, amit a gyerekek többsége élvez.

Egy jó működő tanár-tanítvány kapcsolatban, mindenki kap valamit a másiktól. A gyerekek fokozatosan kezdik elsajátítani a játék lényegét, míg a felnőttek, szeretet és megbecsülést kapnak viszonzásképpen.
Budai Farkas lányok

Mégis érdemes, mert van hely a nap alatt.

Munkáim során mindenesetben a cél elérése vonzott. Késztetést éreztem, hogy a kitűzött célt elérjem. Első pillanatban nem foglalkoztam azzal, hogy hogyan csinálom meg, csak jussak el oda. Ha elvállalsz, egy feladatot gondold végig, képes vagy erre? Mindig e szerint szelektáltam a felkérések között. Mit mondhatnék, ha megkérdezel? Nos, a körülményeket, főleg a kezdetkor nem igazán tudod körültekintően elvégezni. Később ebből fakadnak majd a problémáid. Ezek lehetnek személyi és tárgyi eredetűek egyaránt. Szerencsés a helyzet, ha nem találkozol igazi pókerarcú kaméleonokkal. Gyors sikerben bízó sportvezetővel. Reális veszélyt jelent a fényre csábuló, magát fontosnak gondoló politikus vagy támogató. A legnagyobb kockázatot azonban az anyagi háttér megrendülése jelentheti számodra. Ennek a hiánya mindent meghatároz.
Nem az számít, hogy hol dolgozol. A lényeg, hogy amit csinálsz, elmozdulást jelentsen a korábbi helyzethez képest. Az is lehet, hogy eleinte a személyed teszi vonzóvá a munkád mások számára. Jelentős előrelépést tehetsz, ha képes vagy bevonzani a szűkebb környezeted figyelmét és elismerését a hozzáállásod és a kisugárzásod kapcsán. Fontos, hogy ez legyen.
De vigyázz! A felkészültség, amit hosszú éveken át finomítottál, erősítettél tapasztalatok gyűjtésével és mindezt kellő alapokra helyezted, csak egy folyamat eredménye lehet. Maga a folyamat irányítható, de van úgy, hogy a körülmények alakítják vagy viszik tévutakra. Tudni és érteni valamit, nem minden esetben azonosul a kiugró sikerrel. Maga a műhelymunka, amely sajátos és egyedi, nem mindig párosul kimagasló eredménnyel és ezért, nem kelti fel a nyilvánosság érdeklődését. Általában ezek vannak túlsúlyban egy sportág életében. A magát valamire tartó edző soha nem ég ki és soha nem lehet elavult. Éppen azért, mert a kettő nagyon is összefügg. Ha haladni akarsz a korral, nyitott szemmel kell járnod és új tapasztalatokat kell gyűjtened! A laikusok nagyon könnyen leírnak, mert Ők csak azt látják, hogy a tűz közelében vagy, vagy nem.
A magyar kézilabdasport edzői kar, amit mostanság egy – egy kudarc után kap, kritika formájában (talán elkerülhető lenne, ha az erőviszonyokat, az infrastruktúrát, illetve a népességi mutatókat is figyelembe vennénk) enyhén szólva sem kellemes! Lenéző, lefitymáló írások, vélemények látnak napvilágot azon szurkolók vagy szakírók szájából, tollából, akiket eddig elkényeztettek a kiugró eredmények.
Minden sikertörténet, kellő pozitív gondolkodással és egy reális cél kitűzésével veszi kezdetét!  A gondok akkor lesznek láthatóak, amikor a cél megközelítése alatt az út, amit be szerettél volna járni, zsákutcába torkollik vagy elfogy előled. Pontosítva, a rendszer működése képtelenné válik, mert

1. Finanszírozási problémák merülnek fel

2. A problémák újabb feszültséget alakítanak ki
– edző és vezető között
– edző és játékos között
– csapat és vezető között

3. Eredménytelenség alakul ki

A külföldről érkező edzők szerencsésebb helyzetben vannak, hiszen jó körülmények között dolgozhatnak némelyik kirakat csapatunk élén. A felkészültség hiánya vagy megléte, magyar és külföldi kolléga között nem akkor mutatkozik meg, amikor edzésgyakorlatokat kell kitalálni vagy mérkőzésekre kell felkészíteni egy csapatot. Itt nincs különbség sőt, ebben mi jobbak vagyunk, és inkább Ők szeretnének tanulni Tőlünk.
A magyar betegség egyik oka az állandó eredménykényszer és az ebből fakadó bizalmatlanság. Murfy törvénye szerint, ami el tud romlani az el is romlik. Az ettől való félelem és az örökös bizonyítás másokkal szemben, komoly gondokat okozhat. Persze van egy másik gyenge pont is és ez a makacs önfejűség, illetve a kompromisszum hajlam hiánya. Nos, a problémák kóros vírusként terjednek az egész magyar egyetemes sportban! Ennek egyik mutáns végkifejlete a féltékenység!
A kormányzat sporthoz történő elkötelezettsége vitathatatlan. A politika ezt jól látja. Egy dologra kell koncentrálni, hogy legyenek kirakat csapatok. Ha kellő hátteret biztosít neki, jöjjön az eredmény. Szóval a cél adva van, csak az utat kell biztosítani hozzá. No de nem mindegy, hogy hogyan!
Könnyű félreállítani, vagy lehetetlenné tenni a magyar szakembereket, pedig nem kevesen az utánpótlás bázisokon és a háttérben, sok-sok területen a „periférián” megszakadnak! Le lehet barmolni és kicsúfolni mindazt, akik a célnak megfelelően elindultak a munkájukkal csak éppen nem kapták meg a folytatáshoz szükséges támogatottságot, mondván nem mi (sportvezetők) tehetünk róla.
A külföldi edzők nem hallják és nem is olvassák nap, mint nap a romboló jellegű kritikákat. Újságok, szurkolói kommentek stb.. Mert nem értik. Nincs miért idegeskedniük és mivel kint nem váltották le őket a munkájuk befejezte előtt, ezért ez a rossz érzés meg sem érinti Őket.
Bíznak azokban, akik oda helyezték Őket. Elhiszik magukról, hogy Ők képesek a küldetésnek megfelelni. A bizalmatlanság sajnos ragadós a magyar sportban és ez elragadja az edzőket, sőt a játékosokat is. A csapatjátékok esetében elég egy a szociálisháló közepén lévő játékosnál, hogy a bizalom megkopjon az edzője felé. Tovább mélyülhet, ha „a békítő tárgyalás” sikertelenül folyik le. Hasonló dolog ritkán történik meg a külföldi edzők esetében. Jószerivel ezt meg sem tudják! Hasonló bizalomvesztés lehet a vezetők és az edzők között is. A nem kellő kommunikáció, a türelmetlenség vagy a váratlan pénztelenség. Ez több esetben szakmai féltékenységbe, vagy önérzetet sértő magatartásba mehet át.
Lassan már abban sem lehetünk biztosak, hogy mi van miért, és ki van kiért! Szóval minden szakszövetség feladata lenne, az egyetemes magyar sport érdekének megfelelni. No de ez így van? Már a hetvenes években arról tanultunk politikai gazdaságtan órán a felsőoktatásban, hogy nincs politikától mentes sport! Úgy tűnik, ez kormánytól független tézis. Úgy vélem, állami szinten a médián keresztül valósul meg a magyarság öntudat erősítésének szándéka. A magyar termékek és a magyar áruk előtérbe helyezése történik a gazdaságban. Véleményem szerint be kell fogadni minden értéket külföldről, de idővel, át kell formálni a magyar közéletbe úgy, hogy mindezt magyarok közvetítsék. Hiszen ezt teszik velünk külföldön, leszívják a tudást, de a projektvezető nem lehet magyar.
Persze kis hazánkban is megvannak a „kiválasztottak”, akik megkülönböztetett figyelmet élveznek. Őket két nagy csoportra lehet osztani a kézilabdasportágban. Ezek a személyek, és top csapatok, illetve a hozzá közelállók csoportja szinte mindent megkaphat. Anyagi hátteret, erkölcsi megbecsülést, végtelen türelmet és a vele járó lehetőséget.

Mégis azt mondom, folytasd amit csinálsz. Mert ahol éppen vagy, ott sokak kedvére tehetsz. Képes vagy tanítani, nevelni gyerekeket. Oktatni felnőtteket és képezni szakembereket. Formálni Őket, hogy minél többen legyenek olyanok, akik másként szeretnék látni a dolgok folyását. Ismerjék fel az igazi tehetségeket. Egyben higgyenek az egyenlő elbírálásban és a szabad véleményalkotásban. Legyenek jóindulattal a másik iránt és tiszteljék egymást. Tartsák tiszteletben a tradíciókat és ne felejtsék el, hogy honnan jöttek és kinek mit köszönhetnek. Végül, ne csak használják és kihasználják a barátság szó jelentését, hanem vállaljanak elkötelezettséget e tekintetben.

Tehát mégis érdemes, mert van hely a nap alatt, ahol ki tudsz teljesedni, ahol szeretetre szeretett kapsz! Mert megtaláltad a mosolygós helyed ott, ahol nem is gondolnád!

AZ ÚT, AMIRE LÉPTEM..

Bemutatón

Számomra fontos, hogy bármivel is foglalkozzak, azt teljes meggyőződéssel és odaadással tegyem. Nem számít, hogy hol és milyen területre sodor az élet, a lényeg, hogy legyen bennem kellő alázat és felelősségtudat a munkám iránt.
Meg kell keresnem a saját utamat, hogy az elképzeléseimet valóra tudjam váltani. Mind ehhez elég bátorság és kitartás szükséges.
Az a terület, ahová érkeztem, teljesen eltér korábbi munkáimtól. Visszamenni a gyökerekhez, ahogy kezdtem. Nem volt könnyű elengedni a múltat, majd elfogadni az újat, de legalább én választottam magamnak. Előfordul, hogy a sors furcsa helyzeteket teremt. Vagy felismerem benne a lehetőséget, vagy problémaként kezelem. Fontosnak tartottam a gyakorlatban történő tapasztalatok megszerzését. Két alkalommal egy évet tanítottam testnevelést alsó tagozatos gyerekeknek, közben az idősebb gyerekeket gyűjtöttem a délutáni foglalkozásokra. Eleinte egyedül, majd következett sorban a többi. Nevezetesen kitalálni a koncepciót, tapasztalatot gyűjteni, tanmenetet elkészíteni, az iskolákat beszervezni, klubot építeni, szakmai stábot kialakítani, majd a módszert adaptálni és terjeszteni. Szerencsém volt! Mint 25 évvel ezelőtt, amikor egyik álmom valóra válhatott!

38482_1362958956237_3678323_n Szolnoki Olajbányász (1990-1993) Első önálló vezetőedzői munkám az első osztályban

Harminc voltam amikor lehetőséget kaptam a sorstól, hogy az első osztályban bizonyíthassak.Ezt megelőzően az utánpótlás-nevelésben dolgoztam hat évet.

37854_1364035023138_6495002_n BP. Honvéd ifjúsági magyar bajnok csapata
37854_1364035143141_3926229_n BP. Elektromos ifjúsági magyar bajnoki második helyezett csapata
39005_1362949796008_1083139_n Magyar férfi junior válogatott / Junior VB. 6. helyezett

Harmincnégy évesen adtam ki első könyvemet. Még ebben az évben lehettem első alkalommal (Vasas Dreher) BEK döntőben, majd harminckilenc, amikor győzni is sikerült a Dunaferrel!

37596_1362955316146_674531_n Bek döntős Vasas Dreher csapata

39005_1362949716006_991178_n BL. győztes Dunaferr csapata
Manapság nem sok lehetőség nyílik egy fiatal szakember számára az e fajta érvényesüléshez. Szinte esélytelen! Alaposan megváltoztak a dolgok. Véleményem szerint hasznos minden kezdő edző számára a “szamárlétra” megmászása.Kellő tapasztalatot, módszertani ismeretet, karaktert és stílust szerezhet bárki, a gyerekekkel való foglalkozása alatt. Persze ez csak azokra igaz, akik kellő alázattal készitik fel saját magukat erre a hívatásra!Akadnak olyanok is, akik kihagyják ezt az iskolát és egyből a felnőttek között próbálnak szerencsét. Sok csalódás érte, vagy fogja érni Őket!Sok tapasztalattal a hátam mögött, mégis azt mondom, nagy felelőtlenség a sportág részéről, hogy a gyerekeket úgyszólván bárki képezheti “szinte felkészületlenül”!Meg kellene becsülni a nevelőedzőket, különösen azt amivel foglalkoznak!

Az elmúlt évek ráébresztettek arra, hogy az új gondolatok beáramlása, és a más akarok lenni, mint a nagy átlag, nagyban köszönhető azoknak, akik elutasítóak és nemet mondók voltak velem szemben. Köszönettel tartozom nekik, hiszen az akartam lenni, aki vagyok és sikerült. Igaz, elsuhant több mint egy évtized, míg erre rájöttem. Sportágunk rengeteg lehetőséget nyújt arra, hogy a kívülről jövő korszerű és hatékony edzésmódszereket, eszközöket vagy sérülésmegelőző gyakorlatokat beépítsük a képzéseinkbe. A funkcionális edzések és eszközeinek a használata sokszínűséget, érdekes és új lehetőségeket nyit a számunkra.

Gray Cook movement

Mindig is olyan tanár, vagy edző szerettem volna lenni, aki megosztja a tudását és a tapasztalatait a társaival, de legfőképpen azokkal, akik érdeklődést mutatnak a tanulás iránt. Mindig is a nevelés hatékonysága és a tanítás összefonódása érdekelt, de úgy igazából az elmúlt öt-hat év gyakorlati tapasztalataiból levonható következtetések hozták meg számomra az igazi eltökéltséget az adott irány felé. Ezt a hozzáállást és eszmeiséget képviselem a saját klubomban is. Szándékaim szerint, nemcsak a Zsámbéki-medence kézilabdázása terén szeretnék alkotóan részt venni, hanem az ország bármely területén, ahol fontosnak tartják a korszerű és gyerekközpontú képzési rendszert.

A labda felkészítése 1

Több alkalommal kaptam megkeresést hazánkban és külföldön (Németország, Franciaország, Dánia, Szerbia, Szlovákia, Hollandia, Montenegró, Kína, USA, hogy csak egy párat említsek) élő, tevékenyen dolgozó vagy éppen kezdő kollégától, hogy ”… ezt, vagy azt a dolgot hogyan oldanám meg? …”
A mögöttem álló időszakban közel 25 általános iskolában volt szerencsém – bemutató jelleggel – labdás testnevelés órát tartani. 14 alkalommal adtam elő budapesti és vidéki városok tankerületeinek, egyesületek vagy iskolák meghívása jóvoltából.

Szakmai nap Érd 2

Volt szerencsém találkozni egy kiváló játékossal, aki nem túl régen kezdte építeni az edzői karrierjét. Beszélgetésünk tárgyát a gyerekek különféle technikai képzettségbeli különbségeinek áthidalása és az ezzel összefüggő hibajavítás volt. Állítása szerint egy óra beszélgetés többet ért számára, mint egy év tanulás más kurzuson.
Célomul tűztem ki, hogy amit tanultam, vagy megtapasztaltam, képes legyek átadni még akkor is, ha erre nem lesz központilag irányított lehetőségem. Mindezt azért teszem, hogy a jövőben az elmúlt évvekkel ellentétben. Legyen egy felvilágosult, sokoldalúan nyitott, egymást segítő edzői társadam.

Hiszen elveszítettük tekintélyünket a külföldről érkező edzőkkel és a velük szövetségben dolgozó ügynökségekkel szemben. Több dologban látom a hátrányunkat és ezért kénytelenek leszünk elfogadni az alábbiakat:

– el kell fogadni, hogy minden módszer jó, ami eredményre vezet
– nincsenek eleve elrendelt dolgok
– legyen átgondolt tehetségápolás
– mindenkinek egyenlő esélye legyen az érvényesüléshez
– a vita és az ellentétes vélemények ütköztetése felszínre hozhatnak előremutató helyzeteket
– minden esetben a változások idézik elő a fejlődést
– nem elméletben kell képezni a szakembereket
– változtatni kell a képzés és továbbképzés területén
– legyenek interaktív modulok
– a nevelő edzőket külön metodika szerint kell képezni

Bízom abban, hogy az út, amire léptem többeknek jelenthet segítséget.

Protokoll bemelegítés

“Majdnem minden tudásunkért nem azoknak tartozunk, akik egyetértettek, hanem azoknak, akik nem.” (Charles Caleb Colton)

Az alapos bemelegítés a sérülésveszély minimalizálása, a szervezet károsodásának elkerülése és a hatékonyabb edzés elősegítése.

protokoll 1

Protokoll bemelegítés

A protokoll bemelegítés egy olyan bemelegítő program, amelyet az Athletes’ Performance (USA) fejlesztett ki a labdajátékosok részére. Célja volt a sérülések rizikófaktorának csökkentése. Ez egy profi sportolók részére kialakított, izomláncokban gondolkodó, dinamikus, sérülésmegelőző gyakorlatokat magába foglaló program. Többek között a Világbajnok Német Labdarugó válogatott is ezt alkalmazza edzések és mérkőzések előtt.
A törzserő megteremtése elsődleges szempont a sérülés megelőzés szempontjából, hiszen a kézilabdázónak a törzse állandó rotációnak, ütközésnek, irányváltásoknak van kitéve. Az egymásra épülő gyakorlatoknak ezt a célt hívatott szolgálni, természetesen abban az esetben, ha mindez helyesen van végrehajtva. Értendő ez alatt az egyenes törzs, a feszes has, billentett medence, a helyzetek megtartása, koordinált, lendítések-lengések nélküli végrehajtás. Ebben az esetben az alábbi megvalósulási folyamatot érjük el.
– farizom aktivizálása / Hátsó törzsi szakasz stabilizálása, lapocka zárásával. Természetesen ez a gyakorlat a farizom egyes részeit is aktivizálja

protokoll 4

– a gerincmerevítő és az egész hátsó izomlánc nyújtása / Hátsó izomlánc stabilizálása és az alsó végtag nyújtása boka, vádli
– elülső izomlánc nyújtása / Ez idő alatt a hátsó izomlánc részei stabilizálnak a mérlegállás alatt
– törzsizmok bekapcsolása / Azok a törzsizmok kapcsolódnak be, amelyek a rotáció alatt teljes mértékben igénybe lesznek véve
– a csípő mobilizálása / A kézilabdázok futó mozgása alatt is a csípő horpasz izom feszülése, rövidülése igen erőteljesen jelen van. A törzs elfordítása és a karok nyújtása kapcsán a rotáció is jelen van
– a csípő horpasz nyújtása / Az előbbiekben említett kétfunkciós szerepben, az egyik oldal stabilizál, míg a másik nyújtás alatt áll
– háti szakasz stabilizációja / A hát igen erőteljes szerepe miatt, szinte minden gyakorlatban funkcionálisan jelen van. Csak úgy, mint a játék folyamán a hátizmoknak prioritása van a törzs stabil helyzetének megteremtése végett
– combizmok bekapcsolása / A lábak emelése, lendítése, illetve a guggoló helyzet kialakítása alatt, a combhajlító és feszítő izmok ellentétes bekapcsolódása oldalaktól függően kapcsolódnak be a feladatok során.
– oldalirányú mozgásra történő felkészülés / Az oldal irányú haladás közben, az oldalsó külső csípő feszítő izmok aktivizálása történik meg. A szumó guggolás alatt arra kell ügyelni, hogy a gerinc háti szakasza mindvégig egyenes maradjon. Tehát csak addig ereszkedjen le a sportoló, ameddig nem jelentkezik görbület az ágyéki szakasz tájékán. Ebben az esetben rongáló hatást válthat ki a gerincoszlopra.

Protokoll 3

– dinamikus nyújtás és dinamikus stabilizáció / A melegítés utolsó fázisában komplex módon jelentkezik a dinamika és a
stabilizáció. Ennek a hirtelen megállás, irányváltás, ritmusváltás, cselezés esetén lehet jelentősége a törzs jó egyensúlyhelyzetének megtartása érdekében.

Mérkőzések előtt 7-8 percet vesz igénybe. Edzések alkalmával 10 perc vagy kicsivel több időt is szánhatunk rá.

Ezután következhet a sportára jellemző speciális bemelegítés. Azaz a sajátos gyorsító-, és technikai mozgások szakasza.